Komplett salgsoppgave

Lundhøgda 50

6 800 000 kr
209 m²
4 soverom
Velkommen til Lundhøgda 50 - og denne innholdsrike familieboligen på 229 kvm. BRA rett i markagrensa
Velkommen til Lundhøgda 50 - og denne innholdsrike familieboligen på 229 kvm. BRA rett i markagrensa
Heimdal / Lundåsen
Innholdsrik familiebolig på 229 m2 BRA rett ved markagrensa med familievennlig beliggenhet helt innerst i rolig blindvei

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  6 800 000 kr
 • Omkostninger
  171 170 kr
 • Totalpris
  6 971 170 kr
 • Etasje
  4
 • Byggeår
  1986
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  209 m²
 • Bruksareal
  229 m²
 • Tomteareal
  645,2 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Gul E

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Boligen har en fin beliggenhet i Lundhøgda på Lundåsen, som består av bolighus i åpne og luftige omgivelser. Svært barnevennlig helt innerst i blindvei uten gjennomgangstrafikk. Boligen grenser også til Bymarka som gjør det mulig å skli rett inn i lysløypenettet vinterstid Verdt å merke seg:
 • Flislagt bad fra 2008 på 13 kvm. med dobbelservant, regndusj og badekar
 • Sep. vaskerom på 16 kvm
 • Hall på 17 kvm med stor skyvedørsgarderobe
 • Toalettrom i tilknytning til Hall
 • Kjøkken fra 2008 med integrerte hvitevarer, og herlig kjøkkenøy
 • Luftig, åpen stue/kjøkkenløsning med god takhøyde
 • Ekstra stue
 • Vedovn & varmepumpe
 • Solrik tomt på 645 kvm. med stor, flat plenareal
 • Brosteinbelagt innkjørsel med plass til flere biloppstillingsplasser
 • Carport

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Lundhøgda 50, 7089 HEIMDAL
Kommunenummer 5001, gårdsnummer 177, bruksnummer 333, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 229kvm
Totalt primærrom: 209 kvm
Totalt sekundærrom: 20 kvm
1. og 2. ETASJE:
BRA: 128 kvm
P-ROM: 108 kvm og inneholder: 2 stk. ganger, 3 stk. soverom samt kjellerstue med vindu (ikke godkjent rom for varig opphold), bad og vaskerom
S-ROM: 20 kvm og inneholder: 2 stk. boder
3. og 4. ETASJE:
BRA: 101 kvm
P-ROM: 101 kvm og inneholder: Hall/entré, toalettrom, 2 stk. stuer og kjøkken.
De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 03.07.2022 utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt) og TG2 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
I følge takstmann og tilstandsrapport er eneboligen oppført i 1986. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkeplan). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Entrédør med sikkerhetslås og glassfelter. Vinduer i forskjellig utførelse, fra forskjellige årstall. Varmepumpe samt peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Standard

52% har fått TG 0 og 1: I orden
45% har fått TG 2: Alder, slitasje, skader mv.
0% har fått TG 3: Strakstiltak nødvendig
3% har fått TGIU: Ikke undersøkt
Sammendraget under beskriver kun avvik ved boligen som har fått tilstandsgrad TGUI og TG2 da boligen ikke har noen strakstiltak TG3.
Rapporten fra takstmann er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det at boligen er i god befatning, men noen forhold som kjøper må være oppmerksom på.
Det gjøres spesielt oppmerksom på TGIU:
- Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Ytterlige undersøkelser anbefales.
- Takgjennomføringer er ikke undersøkt på grunn av at det ikke var tilkomst til taket. Tilstand/utførelse er ukjent.
- Byggegrunnens oppbygning er ukjent.
TG2:
Bad:
- Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Vanninstallasjonen er ikke utført slik at eventuelt lekkasjevann raskt blir synliggjort. Servanter har riss i porselen. Servant må skiftes ut.
- Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt.
- Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne.
- Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluket grunnet plassering av badekar. Det er målt fall fra terskel til badekar på 8 mm. Fallet vurderes som ikke tilstrekkelig for å hindre at vann kan renne ut i tilliggende arealer til
våtrommet ved en eventuell lekkasje.
Vaskerom:
- Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Naturlig ventilasjon gir som regel mindre effektiv luftutskifting enn mekanisk ventilasjon.
- Sprekk i veggflis. Eksakt årsak er ukjent.
- Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne.
- Gulvet er flatt/ingen fall på gulvflater. Forholdet kan føre til vannansamlinger rundt sluket i tillegg til at fallet vurderes som ikke tilstrekkelig.
Kjøkken:
- Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Gulvets overflatemateriale under kjøleskap og fryser har tegn til svelleskader i skjøter. Ukjent eksakt årsak. I tillegg er det stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent.
- Kjøkkeninnredningen har stedvise skader i overflaten.
Øvrige rom:
- Taklist mangler stedvis i boligen.
- Det registreres stedvise riper og skader i gulvets overflatemateriale. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Stedvise sprekker/riss i gulvflis.
- Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter. Dørbladet i entre kommer i kontakt med karmen, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes.
Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje):
- Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i utlektet veggkonstruksjon. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. Det kan ikke sies med sikkerhet at forholdene er det samme i resten av konstruksjonen. Relativ fuktighet ble målt til 54 prosent, ved 15 celcius.
Loft:
- Lite/ingen ventilering av kaldtloft. Forholdet kan føre til økt fuktpåkjenning. Tiltak må påregnes.
- Undertaksplater har stedvise hull/utettheter. Forholdet medfører fare for lekkasje hvis vann kommer inn på undertaket. Tiltak anbefales. Det observeres tegn til utettheter i dampsperren mot kald sone. Stikkprøveprinsippet ble benyttet (isolasjonen ble løftet opp på tilfeldig plass). Konsekvens er fare for kondensering. TG2 er satt for å belyse risiko, selv om synlige skader ikke er observert.
- Kaldtloftet ble kun inspisert fra takluken/døråpningen grunnet lav romhøyde/redusert tilkomstmulighet, med den begrensning dette innebærer. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Det registreres uisolerte ventilasjonsrør. Forholdet medfører kondensfare på utsiden og på innsiden av røret. Forholdet inne i røret er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales.
Innvendige trapper:
- Trappen har ikke håndløper på begge sider. Av denne grunn oppfyller ikke trappen dagens krav.
Tekniske anlegg, VVS anlegg:
- Varmtvannsbereder er plassert i rom uten sluk/overløp eller annen sikring mot fuktskader (f.eks automatisk vannstopper). Konsekvens kan være at det oppstår fuktskader hvis lekkasje fra varmtvannsbereder skulle oppstå. Tiltak anbefales.
- Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
- Fordelerskap i bod har ikke avrenning til rom med sluk, eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Tiltak anbefales. Det registreres kondens på kalde vannrør i fordelerskapet. Forholdet vurderes ikke til
å medføre store konsekvenser for bygningsdelen i seg selv, men tyder på at ventilasjonen i rommet ikke er tilstrekkelig.
- Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
- Bygningens ytterkledning/fasader har symptomer på slitasje og elde, og det ble observert stedvise råteskader.
Dører og vinduer:
- Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker.
- Vinduer er stedvis malingsslitt på innside og utside.
- Skader på innvendig foring til vindu er observert.
Yttertak:
- Symptomer på slitasje og nedsatt funksjon i taktekkingen er registret. Det registreres også mosevekster på yttertak, som kan påvirke levetiden til taksteinen negativt.
Terrasser/platting på terreng:
- Terrasse med tilhørende rekkverk har synlige symptomer på slitasje. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra gjeldene forskrift.
Grunnmur, fundamenter:
- Avskalling av maling observeres stedvis på grunnmuren.
- Skråriss/vertikalriss stedvis observert på grunnmur.
Annet:
- Dreneringens tilstand her påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut ifra alder.
- Enkelte forstøtningsmurer mangler rekkverk og kan medføre fallfare.
- Utvendige vann- og avløpsrør her en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
- Over bod og vaskerom danner overliggende biloppstillingsplass i praksis et flatt tak. Biloppstillingsplassen har ingen fullverdig tettesjikt, men består av betongplate med fliser. Flisene har begynt å løsne/sprukket. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Oppvarming

Det er etablert varmepumpe og vedovn i stue. Øvrig er det elektrisk oppvarming ved panelovner på enkelte rom og varmekabler i gulv på bad, vaskerom, toalettrom og entré/gang.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1986.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest, men midlertidig brukstillatelse for eiendommen datert 04.10.1985.
I tillegg til den midlertidige brukstillatelsen foreligger det en ferdigattest på godkjenning av kjeller datert 12.03.2013. Tiltaket består av utvidelse av sokkeletasjen mot sørvest, under godkjent carport samt våtromsarbeider (vaskerom). Utvidet sokkel/kjellerareal brukes som bodareal.
Det er noen få avvik fra dagens planløsning mot tegnigner i kommunalt arkiv.
4.etasje: Opprinnelige tegninger har vaskerom og forstue. Ved innsendte tegninger for godkjenning av kjeller var tegninger endret til vindfang og garderobe. Er i dag en stor Hall/entré.
Lettvegg tatt ned mellom kjøkken og stue i boligens 3.plan.
2.etasje: Ved godkjenning av kjeller er rom definert som kjellerstue, opprinnelig som disponibelt rom. Dette rommet er ikke søkt og godkjnet som rom for varig opphold.
Tidligere bodareal er integrert i baderom, og er ikke søkt og godkjent. LIten bod mot utvidet kjeller er søkt og godkjent som gang samt utvidelsen av sokkel med vaskerom og bodareal er søkt og godkjent.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
5001/177/333:
11.04.1985 - Dokumentnr: 8185 - Erklæring/avtale
Forpl. til vedlikehold og rep. av fellesanlegg m.v.
Gjelder plikt til å vdlikeholde og foreta eventuelle reparasjoner av de private fellesanlegg som tilhører eiendom, herunder vann og avløpsledninger fra Lundhøgda til eiendom samt private parkeringsplasser med tilhørende sandfangkummer og avløp.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligområdet på Lundåsen ligger idyllisk til på en høyde over Heimdal. Lundhøgda består for det meste av bolighus i åpne og luftige omgivelser, og Lundhøgda 50 grenser til Bymarka med kilometervis med løypenett som tar deg langt inn i herlige Bymarka.
Lundhøgda 50 ligger sentralt til med kort avstand til Heimdal sentrum med alle fasiliteter man trenger i det daglige. De fleste kommunale tjenester som tannlege, lege, helsestasjon, optiker og fysioterapeut ligger i Heimdal sentrum. I tillegg finner man flere dagligvarebutikker, vinmonopol, kafeer, restauranter, banktjenester, apotek, klesbutikk, bensinstasjon osv. Boligen har også nærhet til Tillerflata med alle de store kjøpesentrene, blant annet City Syd. Heimdal er et attraktivt og barnevennlig boligområde med trygg skolevei til barne- og ungdomsskole, samt flere barnehager i nærheten. God offentlig kommunikasjon i nærområdet med hyppige bussavganger til Trondheim sentrum og omegn, og kun 15 minutter med bil til Trondheim sentrum. For den som er glad i natur og friluft, er Bymarka med flotte helårs turmuligheter et utmerket alternativ rett utenfor døra.
Skoler og barnehager:
Boligens skolekrets er Åsheim barneskole og Åsheim ungdomsskole. I boligens nærområde finnes det flere barnehager innen kort avstand.
Offentlig kommunikasjon:
I nærområdet er det et godt utbygget offentlig kommunikasjonsnett. Her er det hyppige bussavganger til Trondheim sentrum og omegn. Nærmeste bussholdeplass til boligen er Østre Lund som er endestasjonen for metrobussen. I tillegg ligger Heimdal stasjon like i nærheten. Hyppige togavganger både nordover og sørover. En togtur til f.eks. Værnes flyplass tar ca. 50 minutter.
Sport, idrett og turmuligheter:
Heimdal bugner av forskjellige idrettsaktiviteter for alle aldersgrupper og for enhver smak. Det tilbys mange og varierte aktiviteter både sommer og vinter, som f.eks. fotball, håndball, ski, skiskyting, innebandy, friidrett, klatring mm. Heimdal kan også tilby flere forskjellige treningssenter, blant annet Heimdalshallen treningssenter og 3T på Saupstad og Rosten. Det er fine turområder med mange forskjellige stier og veier hvor man f.eks. kan løpe, sykle, oppdagelsesferd med barn eller luftetur med hunden.
Er du glad i å stå på langrenn? Lysløypenettet ligger rett utenfor boligen, og er et fint utgangspunkt for turer i Bymarka. Her finner du oppkjørt løypenett i vinterhalvåret som strekker seg til blant annet Granåsen skisenter. Saupstad skisenter er et fint turområde. Her kan man gå på ski, ake og grille, en plass for hele familien. Lysløypene er også et ypperlig sted for å gå på rulleski om sommeren. Friluftsområdene og marka er for alle som ønsker å benytte seg av tilbudet, syklister, barnefamilier og mosjonister bare for å nevne noen. I tillegg er det fantastiske turmuligheter rundt Skjetlein hvor utsikten og omgivelsene virkelig kan nytes.
Det ligger også flere badeplasser i nærheten. Hestsjøen er en populær plass med badebrygge, stupetårn, grillplass, bord og benker. Det er også kort vei til Øysand. Her har du badestrand, volleyballbane og campingplass. Det er heller ikke langt til Nidelven som tilbyr flott natur og muligheter for fiske, bading eller en padletur med kajakk eller kano. Vassfjellet Skisenter er Trondheimsregionens største alpinanlegg

Adkomst

Det vil bli skiltet i regi av Eiendomsmegler Krogsveen ved avtale visninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Duttestien familiebarnehage Lundåsen, 6 minutter gåavstand.
Duttestien barnehage (0-6 år), 6 minutter gåavstand.
Kongsvegen barnehage (0-6 år), 10 minutter gåavstand.
Skoler:
Åsheim barneskole (1-7 kl.), 493 elever, 0.9 km.
Stabbursmoen skole (1-10 kl.), 480 elever, 1.3 km.
Kattem skole (1-7 kl.), 290 elever, 1.4 km.
Huseby barne- og ungdomsskole (1-10 kl.), 21 minutter gåavstand.
Åsheim ungdomsskole (8-10 kl.), 331 elever, 1 km.
Heimdal videregående skole, 730 elever, 1.8 km.
Cissi Klein videregående skole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 645 kvm opparbeidet med steinlagt gårdsplass med biloppstillingsplasser og carport.
Tomten har et vedlikeholdt og pent uteområde med plenareal, diverse beplantninger, terrasse og dukkestue/redskapsbod.

Parkering

Boligen har plass til en bil i carport, samt gode parkeringsmuligheter for flere biler i egen gårdsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Stikk ned til eiendommen er privat.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan r95b stadfestet 01.11.83.
Megler kan ikke se at det er noen planer i området som vil ha påvirkning på eiendommen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 22 488,- for 2022. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt.
Beløpet var kr 5 622,- for 2.termin i 2022, og det er totalt fire terminer i året. (Det kan normalt være avvik fra en termin til en annen).
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 35 000,- pr. år. / 32 000 kwh. pr. år.
Boligen er tilknyttet Telia som leverandør av kabel-tv og internett (Fiber) og har avgift på tilsammen kr 1 248,- pr. mnd.
Selger sier at det er privat brøyting med en kostnad på kr 2203,- pr. år.
Det er etablert boligalarm fra Sector Alarm med en årlig kostnad på kr 7 670,-. Trenger ikke å videreføres.
Boligen er forsikring hos WaterCircles Forsikring med årlig premie på kr 9 835,-.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 1 346 279,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil Formuesverdien for 2020 bli kr 4 846 604,-
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 6.971.170,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Heidi Dragseth og Atle Roger Søbakken

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,8% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Salgsoppgave: kr 2.400,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 68-0137/22
Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.22137

Dato

Sist oppdatert: 13. august 2022 kl. 10:50

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.