Komplett salgsoppgave

Tærudstien 4

4 750 000 kr
104 m²
3 soverom
Boligen ligger i et meget barnevennlig og populært boligområde med marka som nærmeste nabo
Boligen ligger i et meget barnevennlig og populært boligområde med marka som nærmeste nabo
Kart
Kari Killi
Presenteres av
Kari Killi
Tæruddalen
Innholdsrikt rekkehus beliggende i et meget barnevennlig område| Solrike uteplasser m/hage | Peis | Garasje

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  4 750 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  461 035 kr
 • Omkostninger
  9 254 kr
 • Totalpris
  5 220 289 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1982
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  104 m²
 • Type
  Rekkehus
 • Eierform
  Andel
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Fellesutgifter
  5 482 kr
 • Energimerke
  Oransje F

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Tærudstien 4 - Et innholdsrikt rekkehus midt i Tæruddalen på Skedsmokorset. Beliggenheten er sentral, meget barnevennlig i et attraktivt boligområdet med kort vei til skoler, barnehager, kollektivtransport, marka og daglige servicetilbud. Boligen er en perfekt for barnefamilier med praktisk planløsning, masse oppbevaringsplass og lyse og romslige rom.
Verdt å merke seg:
- Flott beliggenhet i Tæruddalen
- Nærhet til marka
- Parkering i garasjerekke fra 2017 med loft
- Flotte uteplasser med gode solforhold
- Meget romslig stue med vedfyringsovn
- Oppgradert kjøkken med plass til spisegruppe
- Bad og stort separat vaskerom
- 3 soverom samlet på ett plan
- Flere boder til oppbevaring
- Fine fellesområder med lekeplass og grøntområder
Velkommen til hyggelig visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tærudstien 4, 2020 SKEDSMOKORSET
Kommunenummer 3030, gårdsnummer 51, bruksnummer 121, ideell andel 1/1
Andelsnummer 4, Tæruddalen borettslag, organisasjonsnummer 931 930 907

Innhold

Totalt bruksareal: 115 kvm
Totalt primærrom: 104 kvm
Primærrom:
1. etasje 57 kvm: Entré, vaskerom, stue/kjøkken
2. etasje 47 kvm: Gang og tre soverom.
Sekundærrom:
2. etasje 11 kvm: 2 innvendige boder.
I tillegg disponerer boligen 1 utvendig bod rett ved inngangsdøren og det er lagring på loft samt loft over garasjen.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 21.11.2022, utført av Anticimex v/ John Ljungblom. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på TG3:
Vaskerom
- Overflater vegger: Tapet på vegger mangler stedvis vedheft til underlaget. Oppgraderinger må påregnes Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000
Ildsteder / skorsteiner innvendig
- Skorsteiner inne i boligen: For liten avstand fra sotluke til brennbart materiale. Avstand må økes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000
- Ildsteder inne i boligen: Avstand fra ildsted til brennbart materiale er mindre enn 30 cm og dermed i utgangspunktet forskriftsstridig. Tilstrekkelig avstand mellom ildsted og brennbart materiale må etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000
Brann
- Brannskiller: Det er registrert mangler og avvik i de brannteknsiske forholdene mot naboenhet på kaldtloft. Krever tiltak og videre undersøkelser. Forholdet må undersøkes av kompetent personell, og eventuelle utbedringer må utføres. Underliggende
sjablongmessig prisanslag gjelder for brannteknisk inspeksjon. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000
Det gjøres spesielt oppmerksom på TG2:
Bad
- vannrør: Tilførselrør i bygget av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at gjenværende brukstid er usikker. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
- Overflater vegger: Vegger har svimerker og våtromstapet av strie mangler stedvis vedheft. Oppgraderinger bør forventes
- Avløpsrør (ink. sluk): Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet, er sluket ikke skiftet. Erfaringsmessig medfører dette økt fare for lekkasje rundt sluket. Oppgraderinger bør påregnes
- Annet: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførte arbeider, materialvalg eller teknisk utførelse. TG2 settes for å belyse risiko.
Vaskerom
- Ventilasjon: Veggventil til isolert utvendig bod bør ikke brukes da dette kan føre til kondensproblemer i utvendig bod. Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning.
- Vannrør: Vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at gjenværende brukstid er begrenset. Oppgraderinger bør påregnes.
- Sanitærutstyr / innredning: Avskaling i porselen til toalett.
- Overflater himling: Termiske tegn i himling fra tidligere infravarmer. Fornying av overflate bør påregnes.
- Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
- Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Utførelsen med hensyn til bruk av slukmansjett og tettesjikt er uoversiktlig, og det kan derfor ikke verifiseres at løsningen er fullgod og sikker mot lekkasjer. Bakenforliggende skader kan ikke utelukkes. Oppgraderinger av tettesjikt og gulvflater bør påregnes.
- Avløpsrør (ink. sluk): Selv om det er gjort oppgraderinger på våtrommet, er sluket ikke skiftet. Erfaringsmessig medfører dette økt fare for lekkasje rundt sluket. Oppgraderinger bør påregnes.
- Annet Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførte arbeider, materialvalg eller teknisk utførelse. TG2 settes for å belyse risiko.
Kjøkken
- Vannrør: Vannrørene i kobber er i hovedsak fra byggeår. Valgt tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg på rørene. Gjenværende brukstid er usikker. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
- Avløpsrør: Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at gjenværende brukstid er usikker. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
- Annet: Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet eller lekkasjestopper på kjøkkenet. Komfyrvakt og lekkasjestopper bør etableres
Øvrige rom
- Overflater vegger: Vegger bærer preg av alder/slitasje og har behov for overflatebehandling.
- Overflater gulv: Det er stedvis knirk i gulvet og manglende listverk. Oppgraderinger bør påregnes.
- Innerdører: Enkelte innerdører bærer preg av slitasje. Vedlikehold bør påregnes.
Loft
- Overflater gulv: Spor etter aktivitet av gnagere er påvist. Uvisst omfang. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
Innvendige trapper
- Innvendige trapper: Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600. Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter.
Etasjeskiller - 1.etasje
- Skjevhetsmåling Det er målt skjevheter. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt ved kryssmåling av området er 28mm. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.
Teknisk anlegg, VVS anlegg
- Varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder er plassert i tørt rom men har ikke automatisk vannstoppventil. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Elektrisk anlegg
- Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det er gjort arbeider på det elektriske anlegget og det er registrert jordete og ujordete stikkontakter i samme rom. Papirer på elektrisk utførte arbeider foreligger ikke. Varmtvannsbereder har ikke fast tilkobling, men er koblet med stikkontakt. Fare for varmgang. Med bakgrunn i at det er mer enn fem år siden det har vært utført el-kontroll av boligen er det gjennomført en forenklet vurdering av det elektriske anlegget og det er registrert avvik. Det legges vekt på at undersøkelsene ikke er utført av en elfagkyndig kontrollør/eltakstmann. På generelt grunnlag anbefales utvidet el-kontroll av kvalifisert elfagkyndig kontrollør/eltakstmann.
Drenering
- Vann fra yttertak og bortledning: Det hefter en usikkerhet om takvann er ledet i eget lukket avløpsystem og at det fungerer tilfredstillende.
- Alder: Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
Stikkledninger og tanker
- Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko.
TGUI, ikke undersøkte for:
- Loft og tttertak, grunnmur og fundamenter
Selger opplyser om følgende:
- Det er utført arbeid på bad/våtrom av varmekabler, flis og belegg i 2012
- Det er utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade i regi av borettslaget
- Utført kontroll av el-anlegget i 2021
Videre opplyser selger at tapet er festet og farge i tak etter varmelampe er fjernet etter at takstmann befarte eiendommen.

Standard

Attraktivt rekkehus med en flott beliggenhet med privat og solrik uteplass. Tak, vinduer, og panel er oppusset i 2012-2014 i regi av borettslaget. Rekkehuset har følgende rom inndeling:
Boligen har følgende rom inndeling:
1. Etasje: Entré, wc/vaskerom, stue/kjøkken
2. Etasje: Gang m/trapp, bad, bod, bod og 3 soverom
Loft: Loft med tilgang via luke
Rekkehus oppført i 1982. Bygningen har støpt gulv mot grunn. Yttervegger av bindingsverk med utvendig liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Salak av trekonstruksjoner tekket med takplater. Leiligheten entredør med glassfelt. Balkongdør og vinduer med tre-lags glass og karmer/rammer av plast fra 2012. Oppvarming med elektrisitet i kombinasjon med vedfyring.
Gulvflater belagt med laminatgulv og linoleumsbelegg. Veggflater med malt tapet og panel av treverk. Himlingsflater med malte plater. Slette malte innerdører.
Kjøkken med åpen løsning mot stue oppgradert i 2021. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplater av laminat og metall med integrert oppvaskkum. Ett-greps armatur. Laminatplater mellom kjøkkenbenk og overskap. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Intergrert kjøleskap med frysedel. Komfyr med keramiskplatetopp. Oppvaskmaskin under benkeplate. Ventilator i overskap.
Bad fra byggeår med oppgradert overflate i 2012. Belegg på gulv og strietapet på vegg samt himling med malte plater og taklampe. Stråleovn på vegg. Servantskap med ovenpåliggende servant og ett-greps armatur. Skap med speil på vegg over servant. Dusjkabinett i hjørne. Dusjbatteri tilkoblet hånddusj på vegg i kabinett. Gulvstående toalett. Avtrekksventil plassert på vegg.
Vaskerom fra byggeår oppgradert med ny gulvoverflate 2012 samt malte overflater i 2022. Flislagt gulv med varme og tapet på vegg. Himlingsflate med malte plater og taklampe. Gulvstående toalett. Vegghengt utslagsvask i metall med to-greps armatur. Opplegg for vaskemaskin. Avtrekksventil plassert på vegg.
Vannrør i kobber og avløpsrør i plast. Naturlig ventilasjon. Stakeluke er plassert bak inspeksjonsluke på vaskerom. Hovedstoppekran plassert under utslagsvask på vaskerom. Varmtvannsbereder fra 2012.
Sikringsskap med skrusikringer er plassert i utvendig bod.
Utgang fra stue til sørvendt markterrasse på ca 22 kvm. Terrassen er belagt med trykkimpregnert treverk. Utebelysning, stikkontakt og markise. Ved inngangsparti så er det en nordvendt markterrasse på ca 12 kvm. Begge terrasser har bærende konstruksjoner av treverk.
Det er kun de hvitevarene som er listet opp her som følger med: Kjøleskap.

Oppvarming

Boligen varmes opp med elektrisitet i kombinasjon med vedfyring. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 08.12.1982.
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Isolasjon på loftet må justeres, husnummerskilt må monteres, planeringsarbeidet står igjen og at krav fra brannvesenet må etterkomme. Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser med unntak av:
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det er tinglyst følgende servitutter på borettslagets eiendom gnr. 51, bnr. 121:
Dagboknr 1233636, tinglyst 06.09.2018, type heftelse: BESTEMMELSE OM NETTSTASJON. "Overenskomst om rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon" mellom Hafslund Nett AS og Tæruddalen borettslag. Dokumentet er delt i tre punkter, netteiers rettigheter og plikter, grunneiers rettigheter og plikter og erstatning. Blant annet:
-Bestemmelse om stedsevarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse
-Bestemmelse om transport og ferdsel
-Bestemmelse om byggeforbud og beplantning
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligen ligger i et meget barnevennlig og populært boligområde med marka som nærmeste nabo. Tæruddalen byr på et svært godt bomiljø ved inngangen til Romeriksåsen og flotte turområder med badevann og turløyper( lysløype på vinterstid). Veletablert tun, med lekeplass og store flotte fellesarealer. Ellers er det mange flotte lekeplasser til felles bruk i Tæruddalen. Boligen har et stort fellesområde med lekeplass, akebakke/bane for skøyter og ballspill.
Tærudhallen og marka ligger i umiddelbar nærhet. Nærområdet byr også på fotballbaner, rulleskibane, volleyballbane og lysløype. Det er rikelig av vandringsmuligheter i marka i direkte nærhet. På vinterstid er bare å spenne på seg skiene og følge lysløypene innover i marka. Fra Tærudhallen går det en lyssatt rundløype på 4,3 km med forbindelse videre innover i Romeriksåsene via Ringdalshytta.
Det er både barnehage og ungdomsskole i Tæruddalen og fin gangavstand til barneskole.
Det er kort vei til E6 fra Skedsmokorset og kun ca. 20 min. med bil til Oslo og ca. 7 min med bil til Lillestrøm med alt av bymessige fasiliteter. Det er kun et par minutter med bil til Skedsmo Senter med ca 40 butikker og forretninger, i tillegg er det mange dagligvareforetninger på Skedsmokorset; Kiwi, Coop Extra, Rema1000 og Europris.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager
Tæruddalen barnehage (0-5 år) 0.1 km
Skolsegglia barnehage (0-6 år) 1.7 km
Korshagen barnehage (1-5 år) 1.7 km
Skoler
Åsenhagen skole (1-7 kl.) 1.5 km
Sten-Tærud skole (1-10 kl.) 2.6 km
Tæruddalen skole (8-10 kl.) 0.7 km
OKS Videregående skole
Lillestrøm videregående skole 7.2 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 7669 kvm som tilhører borettslaget. Tomten er opparbeidet med felles lekeplass, grøntområder, parkeringsplasser og interne gangveier.

Parkering

Boligen disponerer en garasje i felles garasjerekke på ca. 17 kvm. Det er hems i garasjen med gulvflate på ca 9 kvm. Mulighet for el- lading.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar for Borettslaget.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan for deler av Tæruddalen med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.04.1979.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene er kr 5 482- pr. mnd. og inkluderer: Grunnpakke kabel-TV og bredbånd, kommunale avgifter, felles bygningsforsikring, nedbetaling av fellesgjeld, brøyting/gressklipping, drift- og vedlikehold av borettslaget.
Inkludert i felleskostandene er pakken Frihet L fra Telenor bredbånd/tv grunnpakke. I hver bolig står det et fibermodem, en T-We boks og en Wifi-router som følger boligen ved salg.
Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 13.000/14.000 kWh pr år.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv og internett. Grunnpakke er inkludert i fellesutgiftene. Tv-tuner/dekoder medfølger.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 1 085 941,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 3 909 388,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 20 039,- pr. 31.12.2021
Andel fellesgjeld er kr 461 035,- pr. 09.11.2022
Lånenummer: 98207535249, OBOS-Banken AS
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 09.11.2022: 3.55% pa.
Antall terminer til innfrielse: 234.8
Saldo per 09.11.2022: 53 767 489
Andel av saldo: 461 036
Første termin: 30.06.2017Første avdrag: 30.06.2018 ( siste termin 30.04.2042 )

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 480,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 480,-
- Refusjon av selgers utlegg i forbindelse med forhåndsutlysning av forkjøpsrett kr 7.644,-
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 650,- pr. ny andelseier.
Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er
kr 5 220 289,-. Av dette beløpet utgjør kr 461 035,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 6.850,-.

Annen viktig informasjon

Eier

Heidi Pramm

Informasjon om borettslaget

Leiligheten er tilknyttet Tæruddalen borettslag.
Borettslaget består av 112 andeler, fordelt på 34 bygninger/rekker organisert i åtte tun.
Tomten omfatter bruksnumrene 121, 123, 125-127 på gårdsnummer 51.
Borettslagets hjemmeside: https://tbl.lettstyrt.no
Forretningsfører er BORI Boligbyggelaget Romerike, tlf. 63 89 02 30
Dugnad to ganger i året må påregnes.
Dyrehold er tillatt.
Foretatt påkostninger de senere år:
2022 - Oppgradert ladeannlegget i garasjene i Nord
2019 - Installasjon av vannmåler
2018 -Maling av hus og garasjer
2017 -Nye garasjer
2012-2014 - Utskifting av tak, vinduer, terrasedør og inngangsdør
2004 -Yttervegger er etterisolert. Nytt panel lagt
Planlagte påkostninger:
- Forhandle med Skedsmo kommune angående kjøp av tomt til bygging og bruk av utleiegarasjer. Dette er foreløpig lagt på is ifølge styret.
- Borettslaget har en vedlikeholdsplan de følger for de neste 10 årene. Det vil bli utarbeidet egne vedlikeholdsplaner for tunene.
I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten.
Øvrige andelseiere i borettslaget og medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. Eiendommen blir parallellutlyst. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen.
For å dekke eventuell manglende innbetaling av fellesutgifter fra øvrige andelseiere, er borettslaget tilknyttet et sikringsfond gjennom BORI. Dette innebærer at BORI innbetaler samtlige felleskostnader til borettslaget hver måned og dermed overtar ansvar og risiko for eventuell inndrivelse av utestående fellesutgifter. Avtalen om sikringsfond gjennom BORI er gyldig til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 12 måneder.
Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Overtakelse kan tidligst skje etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er avklart.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarnkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen.
Minimumsprovisjon kr 45.000,-
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 20.900,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 59-0083/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Skedsmokorset
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR59.2283

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2022 kl. 22:03

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.