Næringsoppgave

Nordfrøyveien 315A og B

14 000 000 kr
Strøken marina med gjestehavn, turistanlegg og alle fasiliteter.
Strøken marina med gjestehavn, turistanlegg og alle fasiliteter.
Kart
Del
Rune Øverlie
Presenteres av
Rune Øverlie
Sistranda
Strøken marina med gjestehavn og alle fasiliteter.
Stort utviklingspotensial. Ca. 70 båtplasser.
 • Prisantydning
  14 000 000 kr
 • Omkostninger
  351 342 kr
 • Totalpris
  14 351 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1975
 • Tomteareal
  3 763 m² (eiet)
 • Type
  Næring kombinert eiendom
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje F

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Marinaen har en ypperlig beliggenhet ved sjøen der Frøyfjorden løper ut i Frohavet. Den driftes i dag som et turistanlegg med alle fasiliteter, og har både restaurant, butikk, overnatting, hybelleie og til sammen ca. 70 båtplasser. Tomta har flott, uhindret utsikt mot Inntian, Uttian og utover havet.
Eiendommen har stort utviklingspotensial, både for marinaen og selve bygningsmassen. Sentral beliggenhet i en kommune i vekst åpner for et stort antall muligheter, og etter dagens planbestemmelser gis det mulighet for ny bebyggelse og parkering på ca. 950 kvm.
NB! Det foreligger ikke opprinnelige plantegninger på restaurantbygningen og andre etasje i nedre brygge. Selger opplyser om at det foreligger ferdigattest på begge byggene.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Nordfrøyveien 315A og B, 7260 SISTRANDA
Kommunenummer 5014, gårdsnummer 19, bruksnummer 121, ideell andel 1/1
Kommunenummer 5014, gårdsnummer 19, bruksnummer 125, ideell andel 1/1

Innhold

Restaurantbygning med bolig i 2. etasje (2016):
1. etasje
BRA: 250 kvm
P-rom: 0
S-rom: 250 kvm:
Butikk/lager, restaurant, kjøkken, vindfang, vaskerom, bod, kjølerom, mellomgang, glasshus, anretning og kontor.
2. etasje
BRA: 160 kvm
P-rom: 0
S-rom: 160 kvm. Stue, kjøkken, fire soverom, bad, vaskerom og gang.
Totalt
BRA: 410 kvm
P-rom: 0
S-rom: 410 kvm

Øverbrygga (1975):
1. etasje
BRA: 120 kvm
P-rom: 120 kvm. Gang, stue, kjøkken, soverom og to bad.
S-rom: 0
2. etasje
BRA: 120 kvm
P-rom: 120 kvm. Trapperom/gang, tre soverom og bad.
S-rom: 0
Totalt
BRA: 240 kvm
P-rom: 240 kvm
S-rom: 0

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Nedre brygge er iht. tilstandsrapporten oppført på støpt dekke på mark. Veggkonstruksjon: isolert reisverkkonstruksjon. Utvendig pålagt stående panelkledning av tre. Takkonstruksjon A-takstoler i tre. Innsatt pvc vinduer over hele huset.
Øvre brygge er iht. tilstandsrapporten fundamentert med støpt dekke på mark. Oppført i 1/2 etasje. Takkonstruksjon av tre, saltak. Takket er tekket med skifer. Vinduer av pvc rundt på hele bygningen.
Nedre brygge er på delvis støpt dekke. samt at det er fundament under. og det er underfullt med pukk når man renoverte.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.

Moderniseringer og påkostninger

2019
Tilbygg på restaurantbygningen (butikklokale; ca. 45 kvm).
2016
Utvidelse av restauranten.
2016
Renovering av Øverbrygga, med
- etablering av bad og kjøkken
- utskifting av alle vinduer
- nye ytterdører og innvendige dører
- nye innvendige overflater
- nye trapper
- ventilasjonsanlegg
- isolering i henhold til gjeldende krav

Standard

Alt av bygninger på eiendommen har fått tilstandsgrad 0 og 1 fra takstmann. Det vitner om en gjennomgående god standard, med jevnt og godt vedlikehold.
Restaurantbygningen ble vesentlig oppgradert i 2016/2017, og Øverbrygga ble renovert i 2015.
Bygningene har separate energiattester.
For flere detaljer vedrørende standard, se tilstandsrapport fra takstmann.

Oppvarming

Bygningene har elektrisk oppvarming via panelovner.
Øvre Brygge
Farge oransje, bokstav F.
Nedre Brygge:
Farge oransje, bokstav D.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for tilbygg restaurant på eiendommen datert 26.07.2019. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger ferdigattest på eiendommen for bruksendring av Øvre- og Nedre (2 etasje) datert 01.10.2019. Brygge til utleieformål Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger ferdigattest for Marina på eiendommen datert 09.12.2019. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
Det foreligger ikke opprinnelige plantegninger på Øvre Brygge og Nedre Brygge (gjelder andre etasje). Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon på Øvre Brygges samt Nedre Brygges andre etasjes lovlighet. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst en servitutt på eiendommen som antas å ha betydning for kjøpers bruk:
- Dagboknr. 1690969, tinglyst 14.12.2018, type heftelse: Begrensning i råderett. Pålegg om stans av bruken på områder som er utfylt i sjø. Kommunen har senere uttalt at utfyllingen kan være som den er, men kommunen vil vurdere begrensninger knyttet til bruken av området som er utfylt i perioden før eventuelt reguleringsendringer er gjort. Dersom det ønskes utvidelser/forandringer/nye bygg og liknende på eiendommen krever kommunen en ny detaljregulering som også beskriver den del av utfyllingen som ikke er omtalt i reguleringsplanen. Den del av servitutten som omhandler stans av bruk av overnattingssted antas å ikke ha betydning for kjøpers bruk - da det er gitt ferdigattest på begge bryggene i ettertid.
Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Sistranda i Frøya kommune, ca. 1,3 kilometer sør for sentrum. Nordfrøyveien har direkte avkjørsel fra fylkesvei 714, som er hovedferdselsåren gjennom kommunesenteret. Beliggenheten er dermed både svært sentral og lettvint, med en tilgjengelighet som åpner for mange bruksmuligheter.
Tomta har flott utsikt både mot Inntian, Uttian og videre utover havet. Utsikten er åpen og fullstendig uhindret, og det er ingen sjenerende bebyggelse ved tilliggende eiendommer. Man kommer tett på sjøen og den flotte utsikten både innendørs og utendørs, og glassbygget og uteserveringen er et ypperlig sted og kunne nyte både utsikt, mat og drikke.
Frøya har et flott turterreng med vakre rammer rundt løypene. Øya er omgitt av en nydelig skjærgård, og ulike turaktører kan tilby både havrafting på storhavet, overnatting på fyr, havfiske og kajakkpadling.

For detaljerte beskrivelser av avstander fra boligen, se «Nabolagsprofilen».

Adkomst

Fra Frøya tunellen: Når du kjører ut Frøya tunellen tar du første til høyre i kommende rundkjøring og kjører mot Sistranda. Følg veien i ca. 3 km og du vil se eiendommen på høyre side av veien, skilt er merket med Rabben restaurant.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiendommen har to gårds- og bruksnummer:
- 5014-19/121: 1598 kvm (bebygd).
- 5014-19/125: 2.165 kvm.
Totalt tomteareal: 3763 kvm.
Eiendommen er delvis utsprengt og utfylt i sjøen, og har felles adkomst med naboeiendommen hvor det drives salg av byggematerialer. Den har avgrensning mot annen næringseiendom i nord, LNF-område i sør, fylkesvei 714 i vest og ut i sjøen mot vest.
Etter dagens planbestemmelser gis det mulighet for ny bebyggelse og parkering på ca. 950 kvm.

Parkering

Eiendommen har følgende muligheter for bil- og båtparkering:
- ca. 60 biloppstillingsplasser
- 32 faste båtplasser
- 8 ekstra båtplasser v/utligger
- 25-30 gjestebåtplasser
Etter dagens planbestemmelser gis det mulighet for ny bebyggelse og parkering på ca. 950 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Bebyggelse og anlegg / Sentrumsformål / Sikringssone i henhold til detaljreguleringsplan for Rabben Marina datert 28.01.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
I følge selger har det tidligere vært en tvist med kommunen - som omhandler om at det ble utfylt for mye i sjøen. Dette medførte et gebyr som i følge selger er oppgjort.
Dersom det ønskes utvidelser/forandringer/nye bygg og liknende på eiendommen krever kommunen en ny detaljregulering som også beskriver den del av utfyllingen som ikke er omtalt i reguleringsplanen.
Selger opplyser om at det meste av arbeider i nåværende detaljreguleringsplan er utført.
Kommunen presiserer at dersom tiltakshaver velger å gjennomføre en ny reguleringsprosess vil det ikke være aktuelt for kommunen å pålegge tiltakshaver å tilbakeføre utfyllingen under reguleringsprosessen. Utfyllingen kan være som den er, men kommunen vil vurdere begrensninger knyttet til bruken av området som er utfylt i perioden før eventuelt reguleringsendringer er gjort.

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp som har en kostnad på kr 32.239,- per år.
Eiendommen er tilknyttet ReMidt renovasjon og har en kostnad på kr. 5.027,- per år.
Eiendomsskatten var kr 14 914,- for innværende år. Grunnlaget er 7 promille av skattetaksten som er oppgitt til å være kr. 2 130 520,-.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle boliger. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr 172,-.
Omkostninger utgjør totalt kr 351.342,-.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 14.351.342,-.
AS kan selges med fremførbart underskudd som et alternativ

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Thm Invest AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 24.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 68-0133/22
Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.22133

Dato

Sist oppdatert: 08. januar 2023 kl. 13:58

Dokumenter

Utskriftsvennlig prospekt

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende objekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██