Komplett salgsoppgave

Ryggaveien 269

4 400 000 kr
125 m²
3 soverom
Enebolig på velpleid tomt med vakker, landlig beliggenhet.
Enebolig på velpleid tomt med vakker, landlig beliggenhet.
Rune Øverlie
Presenteres av
Rune Øverlie
Brekstad
Enebolig på velstelt tomt med vakker, landlig beliggenhet

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  4 400 000 kr
 • Omkostninger
  111 342 kr
 • Totalpris
  4 511 342 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  2005
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  125 m²
 • Bruksareal
  125 m²
 • Tomteareal
  1 564,5 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje D

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger idyllisk til i et vakkert landbruksområde. Den store, flate tomta er omgitt av åker, eng og landeveier med fritt utsyn i alle himmelretninger, samt fjorden og havet i siktet.
Huset ble oppført i 2005, og har gjennomgående høy boligstandard med pent vedlikeholdt areal og liten bruksslitasje. I tillegg til bolig inkluderer også eiendommen garasje, anneks og utebod. Garasjen har et tilbygg med innendørs bod og sommerstue, og annekset er innredet med badstue og et utendørs boblebad under tak. Hagen har godt med boltreplass for både små og store, med velstelt plen, solrik terrasse, frukt, bær og grønnsaker, og lekeplass i skyggen under store, flotte trekroner.
Loftsetasjen har et formelt avvik med delvis godkjent areal, og det samme gjelder vaskerom i 1. etasje (se bilder).

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ryggaveien 269, 7130 BREKSTAD
Kommunenummer 5057, gårdsnummer 171, bruksnummer 96, ideell andel 1/1

Innhold

1. etasje
BRA: 87 kvm
P-rom: 87 kvm. Entré, bad, vaskerom, stue, kjøkken og soverom.
S-rom: 0
Loftsetasje
BRA: 38 kvm
P-rom: 38 kvm. Loftstue og to soverom.
S-rom: 0
Totalt
BRA: 125 kvm
P-rom: 125 kvm
S-rom: 0
Garasje
BRA: 59 kvm
P-rom: 29 kvm. Innendørs bod og sommerstue.
S-rom: 30 kvm. Garasjerom.
Anneks
BRA: 40 kvm
P-rom: 40 kvm. Anneks
S-rom: 0
Frittstående bod
BRA: 9 kvm
P-rom: 9 kvm. Utebod (+ et lite grillhus)
S-rom: 0
Selger opplyser at den frittstående boden utgjør 12 kvm.
I tillegg kommer
- terrasse; 65 kvm
- terrasse ved inngangsparti; 5 kvm
- bod i garasje; ca. 4 kvm
Loftsetasjen har en grunnflate på 52 kvm, men grunnet skråtak er målbart areal 38 kvm. Etasjen har et formelt avvik med delvis godkjent areal, og det samme gjelder vaskerommet i 1. etasje.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i 2005. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.

Moderniseringer og påkostninger

2021
Nytt rekkverk i glass rundt terrassen.
2020
- Oppgradering av 1. etasje
- Nytt gulv og nye dører i loftsetasje
2019
- Enkelte nye vinduer
- Oppgradering av bad i anneks, med installering av badstue.

Standard

En oppsummering av tilstandsrapport viser at
- 53% av boligen har tilstandsgrad 0 og 1 (TG 0 og TG 1)
- 34% av boligen har tilstandsgrad 2 (TG 2)
- 2% av boligen har tilstandsgrad 3 (TG 3)
- 11% av boligen er ikke undersøkt (TGiU)
For flere detaljer vedrørende standard, se tilstandsrapport.
Sammendraget under beskriver avvik ved boligen som har fått tilstandsgrad TG2, TG3 og TGUI.
Tilstandsgrad TG2:
- Bad 1. etasje (helhetsvurdering): TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Tettesjik er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Vindu uheldig plassert i våtsone. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser. Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluket grunnet plassering av dusjkabinett. Tilnærmet flatt gulv uten fall mot sluk på gulvflater utenfor dusjsonen. Grunnet plassering av dusjkabinett og badekar er det ikke mulig å foreta undersøkelse av slukene. Sluk er lite tilgjengelig for rengjøring. Servant har sprekk i porselen. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes. Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 51 prosent, ved 24 celsius.
- Bad anneks (overflater vegger): Baderomsplater er ikke montert iht. monteringsanvisning. Det er ikke benyttet silikon ved sokkellist. Redusert levetid eller svekket tettefunksjon kan ikke utelukkes.
- Bad anneks (overflater gulv): Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent.
- Bad anneks (fallforhold gulv): Gulvet er flatt/ingen fall på gulvflater. Forholdet kan føre til vannansamlinger rundt sluket, i tillegg til at fallet vurderes som ikke tilstrekkelig for å hindre at vann kan renne ut i tilliggende arealer til våtrommet ved en eventuell lekkasje.
- Bad anneks (annet): Det foreligger lite informasjon om våtrommet generelt og det opplyses om at egeninnsats er benyttet, med den risiko dette innebærer.
- Vaskerom (overlater gulv): Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Stedvise sprekker/riss i gulvflis. Fliser med sprekker kan løsne. Årsak er ukjent.
- Vaskerom (membran, tettesjikt og overgang til sluk): Det er ikke observert synlige skader, men membran er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Tilstand/tettefunksjon er ukjent. Det vurderes at det ikke er benyttet membran på våtrommets vegger. Konsekvens er at baderommet har økt risiko for fuktskader i konstruksjoner som utsettes for fuktbelastning. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Kjøkken (vannrør): Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader. Det er ikke montert automatisk lekkasjestopper for å begrense eventuelle lekkasjer fra vanninstallasjoner.
- Kjøkken (overflater gulv): Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent.
- Kjøkken (annet): Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet, noe som påvirker brannsikkerheten. Tiltak anbefales.
- Toalettrom anneks (ventilasjon): Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
- Øvrige rom (overflater gulv): Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent.
- Øvrige rom (annet): Deler av etasjen har skråtak som i praksis er en lukket konstruksjon, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader.
- Loft (overflater gulv): Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent.
- Loft (konstruksjonsoppbygging): Takkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. Ingen tilkomst bak knevegger. Inspeksjonsmulighet anbefales etablert. For å danne seg et bilde av tilstanden, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.
- Tekniske anlegg (vannrør): Fordelerskap til tappevann: Varerør i bunnen av skapet er ikke avsluttet over terskelhøyden, det vil si kanten på åpningen i skapet. Kan føre til at lekkasjevann ledes inn i varerør hvis lekkasje i skapet skulle oppstå.
- Dører og vinduer (vinduer): Enkelte vinduer er stedvis malingsslitt på utside. Forebyggende tiltak må påregnes.
- Dører og vinduer (dører): Balkongdør på kjøkken: Døren har utvendig slitasje og tegn til oppfukting. Tiltak må påregnes. Ytterdører bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden redusert/usikker.
- Yttertak (tekking): Det registreres mosevekster på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taktekkingen negativt. Tiltak anbefales.
- Yttertak (inspeksjonsmulighet): Vurderingene av yttertaket er gjort fra bakkeplan med den begrensning dette innebærer. Det gjøres oppmerksom på at deler av taket kan være utsatt for slitasje, skader eller feil utførelse som ikke registreres grunnet begrenset tilkomst. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Yttertak (gesimsløsninger): Det kan ikke verifiseres at det er etablert tilstrekkelig lufting i/ved gesims. God lufting under tekningen er viktig for å fjerne eventuell fukt og hindre snøsmelting. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Yttertak (snøfanger): Snøfangerutstyr ikke etablert. Tiltak anbefales.
- Drenering (vann fra yttertak og bortledning): Nedløpsrør drenerer ikke takvannet tilstrekkelig vekk fra grunnmuren. Forholdet øker fuktbelastningen på grunnmuren. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Stikkledninger og tanker (septiktank): Ukjent alder, type og tilstand. Ingen fremlagt dokumentasjon. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Frittstående byggverk (garasje): Det registreres mosevekster på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taktekkingen negativt. Tiltak anbefales.
- Frittstående byggverk (anneks): Det registreres mosevekster på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taktekkingen negativt. Tiltak anbefales.
- Frittstående byggverk (utebod/grillhus): Det registreres mosevekster på yttertaket, som kan påvirke levetiden til taktekkingen negativt. Tiltak anbefales.
Tilstandsgrad TG3:
- Elektrisk anlegg (forenklet vurdering): Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Det opplyses om at det er utført egeninnsats på deler av det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG3 må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for el-sjekk. Sjablongmessig prisanslag: kr 0-10.000,-.
- Brann (brannslokningsutstyr): Brannslukkerutstyr er utgått/ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Sjablongmessig prisanslag: kr 0-10.000,-.
Tilstandsgrad TGIU:
- Bad anneks (fukt i tilliggende konstruksjoner): Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent.
- Vaskerom (fukt i tilliggende konstruksjoner): Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent.
- Badstue i anneks (vurdering konstruksjonsoppbygging): Veggkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført.
- Badstue i anneks (tekniske anlegg): Tekniske anlegg er ikke kontrollert på grunn av at dette krever spesialkompetanse. Anbefaler ytterligere undersøkelser.
- Tekniske anlegg (ventilasjon): Det er ikke kjent når det sist ble foretatt service på ventilasjonsanlegg.
- Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Yttertak (takgjennomføring): Takgjennomføringer er ikke undersøkt på grunn av at det ikke var tilkomst til taket. Tilstand/utførelse er ukjent.
- Yttertak (skorsteiner over tak): Skorstein er ikke undersøkt på grunn av at det ikke var tilkomst til taket. Tilstand/utførelse er ukjent.
- Terrasser / platting på terreng (fundamenter): Fundamenter var ikke tilgjengelig for undersøkelser.
- Grunnmur, fundamenter (fundamenter): Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har.
- Grunnmur, fundamenter (byggegrunn): Byggegrunnens oppbygning er ukjent.
- Drenering (utvendig terreng, inkl. fuktsikring av grunnmur): Deler av terrengfallet kan ikke undersøkes på tilstrekkelig måte, grunnet plassering av terrasse. Ytterligere undersøkeler anbefales.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Dette medfølger boligen:
- Integrerte hvitevarer på kjøkkenet.
- Lamellgardiner/rullegardiner.
Dette medfølger ikke boligen:
- Kaffemaskin.

Oppvarming

Boligen har peisovn og vannbåren varme i første etasje.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for enebolig og garasje datert 23.11.2003. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger tillatelse fra kommunen for oppføring av anneks datert 03.10.2011.
Dokkestuen og grillhytta er oppført i henholdsvis 2005-2010 og det foreligger ikke opprinnelige tegninger på dette. Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktige tiltak, såfremt de er plassert inntil en meter fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
Dagens plantegninger avviker noe fra opprinnelige plantegninger:
- Loftetasjen er opprinnelig byggemeldt som "to soverom, gang, bad og bod" og deler av loftstuen er ikke godkjent til varig opphold.
- Vaskerommet er opprinnelig byggemeldt som "kjøkken, vaskerom og bod" og deler av vaskerommet er ikke godkjent til varig opphold.
- Badet er noe utvidet i senere tid, og er opprinnelig byggemeldt som "bad og soverom".
Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommene ikke godkjennes som varig opphold og at rommene da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Selger opplyser i egenerklæringsskjema at det i forbindelse med oppgradering av første etasje i 2020 ble oppdaget gamle tegn knyttet til mus. Nåværende eier har ikke opplevd problemer med innsekter/skadedyr i boligen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Brekstad, ca. 4,3 kilometer nord for Brekstad sentrum. Den ligger pent og idyllisk til i et vakkert landskapsområde, og er omgitt av åkrer og landeveier med fjorden og havet i siktet. Tomta har godt med boltreplass for både små og store, og er pent opparbeidet med plen, grus og et gjerde som skjerming mot veien.
Nærmeste barnehage ligger ca. tre minutter fra boligen. Til barne- og ungdomsskoler er det 5 – 7 minutter med bil, og veien til Fosen videregående skole er ca. 12,5 kilometer.
Handelssenteret Brekstad har bank, post, kino, kjøpesenter, pub og restauranter. Kommunen har mange severdigheter i form av historiske steder, som eksempelvis Austråttborgen, Austråttlunden og opptil flere gravhauger. Den vakre naturen karakteriseres av det flate, maleriske jordbrukslandskapet, som blant annet øyene Kråkvåg og Storfosna fremhever på beste vis.
Avstand til Trondheim er ca. to timer med bil og ca. én time med hurtigbåt. Ørland flystasjon har jevnlige flyavganger til Oslo Lufthavn Gardermoen, foruten status som militær hovedflyplass og kampflybase. Flystasjonen er både kommunen og regionens største arbeidsplass, og utgjør daglig arbeidssted for ca. 650 befal og sivile samt noen hundre vernepliktige.
For detaljerte beskrivelser av avstander fra boligen, se «Nabolagsprofilen».

Adkomst

Fra sentrum: Følg Rv706 til Flakk-Rørvik/Fv715. Ta deretter ferja fra flakk ferjeleie til Rørvik ferjeleie. Fortsett så på Fv715. Ta Fv710 til Ryggaveien i Opphaug. Sving til høyre og inn på Ryggaveien, følg veien i ca. 1,7 km og ta til venstre for å holde deg på Ryggaveien.
Det vil bli skiltet i regi av Eiendomsmegler Krogsveen ved avtalte visninger.

Barnehager, skoler og fritid

Skoler i nærheten:
- Opphaug skole (1-7 kl.) 3,5 km
- Brekstad barneskole (1-7 kl.) 4,7 km
- Ørland ungdomsskole (8-10 kl.) 4,5 km
- Fosen videregående skole 12,4 km
- Åfjord videregående skole 56,3 km
Barnehager i nærheten:
- Marihøna musikk- og friluftsbarnehage (1-5 år) 2,4 km
- Futura barnehage (0-6 år) 2,6 km
- Teletunet barnehage (0-6 år) 3 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomta måler 1.565 kvm, og er opparbeidet med gruslagt gårdsplass, diverse beplantning, plen og god biloppstillingsplass. I tillegg er det oppført anneks, utebod med et lite grillhus og garasje med innendørs bod og sommerstue.

Parkering

Tomta har både garasje og svært god plass til biloppstilling. Elbillading tilgjengelig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei over gnr. 171 / bnr. 95. Det er ikke tinglyst veirett. Grunneier av naboeiendommen opplyser 21.09.2022 at veien kan benyttes for adkomst til eiendommen. Grunneier har på sikt planer om å skille ut veien slik at det kan opprettes et veilag mellom de fire nærliggende eiendommene, samt oppføre en ny bolig på sin eiendom. Det gjøres oppmerksom på at veien vil forskyves noe, slik at den går langs tomtegrensa til Ryggaveien 269.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanens arealdel datert 2014-2026 avsatt til boligformål.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 12.068,76,- for inneværende år.
Årsavgiften for vann er oppgitt å utgjøre kr. 6.080,-.
Årsavgiften for feiing er oppgitt å utgjøre kr. 470,-.
Årsavgiften for renovasjon og slam er oppgitt utgjøre kr 5.518,76,-.
Det er per i dag ikke innført eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer i Ørland Kommune.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 22.000,- pr. år. / 42.000 kwh. pr. år. Årlig nettleie utgjør ca. 19.000,- pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 4.500,-.
Boligen er tilknyttet Telia som leverandør av internett og har avgift på kr 599,- pr. mnd.
Boligen er tilknyttet Verisure AS alarmselskap som koster kr 6.828,- pr. år. Abonnementet medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 668.032,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2.404.914,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.511.342,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Maris Kalling og Silver Kalling

Overtakelse

Tidspunkt for overtakelse: mai 2023.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,8% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 2.990,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 68-0127/22
Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.22127

Dato

Sist oppdatert: 21. september 2022 kl. 20:02

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.