Prosjekt

Skreksrudvegen

950 000 kr
755 m² (eiet)
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes har gleden av å to tomter langs Skreksrudvegen. (Rød linje er ca. grenser, se neste bilde for grenser.)
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes har gleden av å to tomter langs Skreksrudvegen. (Rød linje er ca. grenser, se neste bilde for grenser.)
Kart
Tony Kristiansen
Presenteres av
Tony Kristiansen
Årnes
ØSTAMOEN - To romslige tomter i landlige og flotte omgivelser kun 5 km fra Årnes Sentrum! Ingen byggeklausul.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  950 000 kr
 • Omkostninger
  25 092 kr
 • Totalpris
  975 092 kr
 • Tomteareal
  755 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Pris
0,95 MNOK
0,95 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Tomtene ligger i landlige og flotte omgivelser på Østamoen ved Skrekstudvegen ca. 5 km øst for Årnes sentrum i Nes kommune. Fra tomten har man skogkledde omgivelser med gode turmuligheter både sommer og vinter. Skreksrudvegen er en lite trafikert vei, med samtidig lett tilgjengelig til alt av fasiliteter og skoler.
Tomten er fri for byggeklausuler, som betyr at man kan fritt velge hva man ønsker å bygge innenfor reguleringsbestemmelsene. Det er ikke ofte man får tak i tomter uten at de tilhører utbyggerselskap som igjen begrenser valgmulighetene til "deres" katalog.
Tomtene er flate og består av naturtomt - med lite til ingen store trær. Det blir etablert kommunalt vann til tomtegrensene i henhold til trasee fra Årnes Vannverk SA. Tomtene er godkjent med egne biorenseanlegg som må bekostes av ny eier.
Nærområdet har rike turmuligheter i variert terreng, og det er sykkelavstand til Sagstusjøen, Veslesjøen, Aulihøgda og Dragsjøen. Dragsjøhytta er et populært turmål både sommer og vinter, med barnevennlig sti langs vannet og nyere lysløype til Fjuk og Fjellfoten. I tillegg er det idylliske parker og turområder langs Glomma.
Nes kommune har et godt idrettstilbud med flotte anlegg ved skolene, blant annet en ny svømmehall som ble åpnet høsten 2017. Tolv minutters kjøring unna ligger et aktivt og profesjonelt hestemiljø ved Nes rideklubb. Klubben arrangerer alt fra knøttekurs og rideleir, til stevner og juleshow. I Årnes sentrum finner du blant annet Nes Kulturhus, med tre kinosaler og forskjellige kulturaktiviteter. Tomtene har kort vei til Østgård skole.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Skreksrudvegen , 2150 ÅRNES
Kommunenummer 3034, gårdsnummer 163, bruksnummer 99, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 18 servitutter på eiendommen og følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk:
- Elektriske kraftlinjer.
- Bestemmelse om vei og veirett over annenmanns eiendom.
- Bestemmelse om spillvann/ drensvann/ strikkrenner. Gitt tillatelse til å føre spillvann over 4 parseller i lukket ledning.
- Adkomstrett. Nåværende og fremtidig eier av gnr. 163, bnr. 61 har rett til å benytte Sletnervegen som eies av gnr. 163, bnr. 8, 9 og 24 for å komme inn på sin eiendom.
- Bestemmelse om adkomstrett, kloakkledning og vannledning. Der det gis rett til avløp fra minirenseanlegg til nærmeste vinterførende bekk.
Utdypelse av overnevnt sammendrag av servitutter:
Dagboknr. 901485, tinglyst: 09.06.1938: Elektriske kraftlinjer.
Dagboknr. 1754, tinglyst: 14.06.1960: Bestemmelse om veg, bestemmelse om gjerde. I forbindelse med fradeling av parsell gnr. 163, bnr. 49 fra eiendom gnr. 163, bnr. 9 er det gitt veirett til den fradelte eiendommen for nåværende og fremtidige eiere over gnr. 163, bnr. 9. Dette gjelder blant annet Skreksrudvegen som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 495, tinglyst: 26.01.1982: Bestemmelse om veg, vegvesenets betingelser vedtatt. Eiendommen gnr. 163 bnr. 73 er en fradelt parsell fa eiendom Lunderbergbråten gnr. 163, bnr. 9 med veirett for fremtidige og nåværende eiere av eiendommen. Veiretten gis eksisterende adkomstveg fra fylkesvei, c 193.2 over gnr. 162, bnr. 9. Dette er blant annet del av Skreksrudvegen som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 6169, tinglyst: 13.09.1982: Bestemmelse om veg med flere. Eier av eiendom gnr. 163, bnr. 9 gir nåværende og fremtidige eier av eiendommen gnr. 163, bnr. 74 veirett over sin eiendom. Dette gjelder da blant annet en del av Skreksrudveien som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 6170, tinglyst: 13.09.1982: Bestemmelse om veg med flere. I forbindelse med fradeling av en parsell gnr. 163, bnr. 75 fra eiendommen gnr. 163, bnr. 9, gis den fradelte eiendommen veirett over eiendommen gnr. 163, bnr. 9 for nåværende og fremtidige eiere. Veiretten følger en del av Skreksrudveien som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 3242, tinglyst: 18.04.1986: Erklæring/ avtale, bestemmelse om spillvann/ drensvann/ overvann/ stikkrenner mm. Det er gitt tillatelse til å føre spillvannet over 4 parseller av gnr. 163, bnr. 1 over eiendommene gnr. 163, bnr. 6, 7, og 9. Spillvannet føres i lukket ledning. Denne spillvannsledningen vil føres i nærhet av eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 5988, tinglyst: 30.06.1989: Bestemmelse om adkomstrett. Det er gitt tillatelse for nåværende og fremtidige eiere av gnr. 163, bnr. 82 adkomst over veg tilhørende eier av eiendommen gnr. 163, bnr. 8 og 9. Vegretten følger en del Skreksrudveien som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 4778, tinglyst: 07.06.2001: Bestemmelse om adkomstrett. Ved midlertidig forretning den 31/03-98 ble den fradelt en parsell gnr. 163 bnr. 85 fra eiendommen Tomta gnr. 163. bnr. 8, og kartforeningen ble holdt 19/10-00. I den forbindelse gis nåværende og framtidige eiere av den nye eiendommen rett til kjørbar adkomst over vår eiendom med en bredde på 4 meter. Dette vil si at eiendommen gnr. 163 bnr. 85 har veirett over sletnervegen, men den vil ikke berøre Skreksrudvegen da den ikke er del av samme veiparti.
Dagboknr. 667, tinglyst: 25.01.2002: Erklæring/ avtale, bestemmelse om veg. I forbindelse med fradeling av en parsell Lundbergbråten gnr. 163, bnr. 88 fra eiendommen Braaten gnr. 163, bnr. 9 gis nåværende og fremtidige eiere av den fradelte eiendommen rett til kjørbar adkomst over gnr. 163, bnr. 9. Vegretten gjelder blant annet en del av Skreksrudvegen som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 606509, tinglyst: 05.12.2006: Bestemmelse om veg. I forbindelse med fradeling av en parsell fra eiendommen gnr. 163, bnr. 9 i nes, gis det veirett for nåværende og framtidige eiere av den fradelte eiendommen gnr. 163, bnr. 89 over eiendommen gnr. 163, bnr. 9. Den fradelte eiendommen har veirett over en del av Skreksrudveien som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 753782, tinglyst: 21.09.2007: Bestemmelse om veg. I forbindelse med fradeling av en parsell fra eiendommen gnr. 163, bnr. 49 gis nåværende og fremtidige eier av den fradelte eiendommen rett til å benytte eksisterende veg fra eiendommen og til fylkesveg. Denne vegretten vil ikke berøre eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100. Det er flere hjemmelshavere på denne vegen, eier av; gnr. 163, bnr. 5, eier av gnr. 163, bnr 49 og 59, eiere av gnr. 163, bnr. 43 og 50 og eier av gnr. 163, bnr. 9 har også veirett her.
Dagboknr. 780794, tinglyst: 01.10.2007: Bestemmelse om veg. I forbindelse med fradeling av en parsell fra eiendommen gnr. 163, bnr. 49, gis nåværende og fremtidige eiere av den fradelte eiendommen rett til å benytte eksisterende veg fra eiendommen og til fylkesveg. Eiendommen ligger slik til at dens veirett vil ikke gå over eiendommene med bnr. 163, gnr. 98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 436395, tinglyst: 19.05.2015: Bestemmelse om veg. I forbindelse med fradeling av en parsell gnr. 163, bnr. 94 fra gnr. 163, bnr. 9, ble det til fordel for nåværende og fremtidige eiere av den fradelte eiendommen og senere fradelte tomter på parsellen, gitt rett til kjørbar veg og adkomst over eiendom gnr. 163, bnr. 9 langs Sletnervegen. Denne vegretten går ikke over eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 1636, bnr. 100.
Dagboknr. 141475, tinglyst: 15.02.2017: Bestemmelse om veg. Nåværende og fremtidig eier av gnr. 163, bnr. 61 har rett til å benytte Sletnervegen som eies av gnr. 163, bnr. 8, 9 og 24 for å komme inn på sin eiendom. Vegretten berører ikke eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 1636, bnr. 100.
Dagboknr. 150166, tinglyst: 05.02.2021: Bestemmelse om veg. I forbindelse med fradeling av parsellen gnr. 163, bnr. 97 fra eiendommen gnr. 163, bnr. 9 har den fradelte eiendommen vegrett over avgivende matrikkelenhet gnr. 163, bnr. 9 og frem til Skreksrudvegen, FV1573. Vegretten vil blant annet gå forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 1636, bnr. 100.
Dagboknr. 371875, tinglyst: 29.03.2021: Bestemmelse om vannledning. Erklæringen gjelder for 3 bruksenheter fradelt fradelt fra gnr. 163, bnr. 8 og gir rett til trasee for vannledning. Traseen går under Skreksrudveien eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Dagboknr. 371906, tinglyst: 29.03.2021: Bestemmelse om adkomstrett. Erkæringen gjelder 3 bruksenheter fradelt gnr. 163, bnr. 8 og 9 gir veirett for de fradelte eiendommene med gnr. 163, bnr. 98, 99 og 100 over Skreksrudvegen slik at nåværende og fremtidige eiere av disse kan komme seg inn til sine eiendommer. Erklæringen gjelder 3 bruksenheter fradelt gnr. 163, gnr. 8 og 9 og gir rett til trasee for vannledning som går over eiendommene gnr. 163, bnr. 98, 99 og 100.
Dagboknr. 371938, tinglyst: 29.03.2021: Bestemmelse om adkomstrett, kloakkledning og vannledning. Erklæringen gjelder for 3 bruksenheter fradelt gnr. 163, bnr. 8 og 9 og gir adkomstrett til eiendommene. Den tinglyste veiretten går over Skreksrudvegen som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100. Erklæringen gjelder for 3 bruksenheter fradelt gnr. 163, bnr. 8 og 9 og gir rett til trasee for vannledning forbi Skreksrudvegen som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100. Erklæringen gjelder for 3 bruksenheter fradelt gnr. 163, bnr. 8 og 9 og gir rett til avløp fra minirenseanlegg til nærmeste vinterførende bekk. Avløpet vil gå fordi Skreksrudvegen som går forbi eiendommene med bnr. 163, gnr.98. bnr. 163, bnr. 99 og gnr. 163, bnr. 100.
Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Meget barnevennlig beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Gode tur og friluftsmuligheter i nærområdet med nærhet til bl.a. lysløype og massevis av merkede turstier som blant annet går til flotte badevann i skogen.
Det er ca. 5 km. til Årnes som er kommunesenter i Nes kommune hvor det er skoler i alle trinn og hvor man finner de fleste servicetilbud.
Årnes kan tilby de fleste servicefunksjoner, kulturhus, kino, legesenter, vinmonopol og offentlig kommunikasjon.
Årnes Sentrum fremstår som innbydende tettsted og har i løpet av de de siste årene blitt vesentlig oppgradert med undergangen ned til Årnes båtbrygge og turstiene langs Glomma. Kommunens kulturhus er flittig brukt til mange aktiviteter og inneholder bl.a. et moderne kinoanlegg og bibliotek.
Østgård skole (1-7 kl.) har godt rykte på seg til å være en skole hvor barna trives med store uteområder.
Det samme gjelder for Espira Kløverenga barnehage (0-6 år) som ligger i Årnes sentrum.
Populære Nes svømmehall på Årnes åpnet høsten 2017. Svømmehallen inneholder treningsbasseng med 6 baner, stupetårn med en, tre og fem meter, et varmtvannsbasseng og et familie- og aktivitetsbasseng.
På Årnes finner man idrettsplass med fotballbaner og friidrettsbaner, Neshallen med innendørsidrett og ishall på Runni. Ikke langt unna finner man også Ridesenter og Nes har hele 2 golfbaner (Vormsund med 18-hussllsbane og Hvam med 9-hullsbane).
Årnes har offentlig kommunikasjon via buss og tog. Årnes stasjon betjener alle togene på Kongsvingerbanen. Det tar ca 50 min. med tog Årnes-Oslo S.
Buss til Oslo lufthavn Gardermoen går med halvtimes avganger og tar ca 50 minutter.
På en køfri dag tar det med bil fra Årnes ca. 25 min til Jessheim, 30 min til Oslo Lufthavn, 35 min til Lillestrøm og 40 min til Oslo.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Gnr/ bnr 163/98: 758 kvm
Gnr/ bnr 163/100: 756 kvm

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei og har tinglyst veirett.
Eiendommen tilknyttes det private vannettet fra Årnes Vannverk. Trasee fra tilknytningspunkt til tomtegrensa er utarbeidet av Årnes Vannverk. Anleggelse av trasee fra tilknytningspunkt til tomtegrense gjennomføres av selger der kjøper dekker sin andel av kostnadene. Endelig tilknytning fra tomtegrensen bekostes av kjøper. Tomtene er godkjent for separate biorenseanlegg som bekostes av kjøper. For avstand til eksisterende kommunalt vannett, se vedlagt kart.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til spredt boligbebyggelse, nåværende i henhold til kommuneplanens arealdel 2019-2030 datert 03.09.2019.
Da eiendommen befinner seg i et området avsatt til "LNF – spredt boligbebyggelse" kreves det at kjøper må søke om byggekvote før det kan søkes om oppføring av bolig.
Utsnitt av kommuneplanbestemmelser for ubebygd eiendom:
§1.6 Leke- aktivitet- og uteoppholdsareal: Det skal avsettes et godt egnet uteoppholdsareal på minimum 200 kvm for frittliggende eneboliger.
§1.16 Parkering. For eneboliger er det gitt beregningsgrunnlag på 2 antall parkeringsplasser for bil pr boenhet.
§2.1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse. Utnyttelsesgrad fastsettes i reguleringsplan. Ved utbygging i eksisterende boligområder skal BYA ikke overstige 30%, om ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Kommunale utgifter

Stipulert kommunale avgifter ca. kr. 15 000,-. I dette pleier kostnadene å inngå gebyr for avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Stipulert vannavgift etter forbruksenheter per boenhet for enebolig - minsteavgift husstand 3-4 personer utgjør ca. kr. 4 700 i året. Forbruk per person i året ligger på ca. 72 m3. Informasjon hentet fra Årnes Vannverk sine nettsider.
Tilknytningsavgift for vann har en stipulert kostnad på kr. 12 500,- inkl mva. Informasjon hentet fra Nes kommune sine nettsider.
Tilknytningsavgift for avløp har en stipulert kostnad på kr. 12 500,- inkl mva. Informasjon hentet fra Nes kommune sine nettsider.
Det oppfordres at kjøper setter seg inn i eksakte kostnader tilknyttet påløpende kostnader. Særlige kostnader vil kunne variere.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 975 062,-

Annen viktig informasjon

Eier

Hans-Morten Bjørge

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pkt. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- per tomt.
Tilrettelegging kr 15.500,-
Oppgjør: kr 5.550,- per tomt.
Markedspakke: kr 29.000,-
Visninger: kr 2.500,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 24-0001/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Årnes
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR24.2224

Dato

Sist oppdatert: 21. november 2022 kl. 11:08
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.