Seljordavatnet

Heivegen 267

Prisantydning

690 000 kr

Omkostninger: 18 472 krTotalpris: 708 472 kr
Byggeår
1974
Soverom
2
Areal (P-ROM/BRA)
34 m² / 45 m²
Tomteareal
1864 m²
Type / Eierform
Hytte / Eiet

Koselig liten tømmerhytte m/uthus på Seljordsheii. Usjenert på en liten kolle. Variert tur-/sykkelterreng. Vann og strøm

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

En liten og koselig laftehytte for seg selv på en kolle ca 3 km vest for Seljordsvatnet og Garvikstrondi Camping med bade og båtmuligheter. I området er det spredt hytte-og boligbebyggelse. Hytta har to soverom, kjøkken og stue. Det er innlagt vann og elektrisitet, samt utedo i annekset. Hytta ligger nær vei med ca 40 m å gå opp på kollen til hytta. Tilstandsrapporten har ingen store anmerkninger ut over noe vedlikeholdsbehov og utbedring av bl.a. lufting på tak. Området rundt hytta består av et variert turterreng med mange fiskevann og snaufjellsområde mer enn 1000 moh. Hytta ligger 367 moh. Veien over heia og småveiene rundt gir fine forhold for sykkelturer. Det er 25 km til Bø og ca 12 km til Seljord. En liten time med bil til Bø Sommarland, Lifjell Skisenter og Vrådal skisenter.

Eiendommen

Heivegen 267, 3840 SELJORD 
Gårdsnummer 20, bruksnummer 14, seksjonsnummer 0, kommunenummer 828

Områdebeskrivelse

Hytta ligger på Seljordsheii 3 km vest for Seljordsvatnet og Garvikstrondi Camping. Fra campingen tar man av fra Garvikstrondi (Fv 3328, tidligere Fv 156) og følger Heivegen (Fv 3326) skiltet mot Åsgrend. Ca 2,7 km vest for campingen kommer man til krysset Åagrend-Kilen, der man fortsetter et par under meter videre mot Åsgrend. På høyre side ligger der et hvitt grendehus, og hytta ligger på kollen bak grendehuset.

LITT OM TRAKTENE RUNDT HYTTA:
Seljordsheii er hele heiområdet som ligg sør for Seljord mot Brokefjell og Kilen. Terrenget rundt hytta er variert med mange små og store vann. Det er flotte og vidstrakte turmuligheter hele året, og området rundt hytta er spesielt godt egnet til kortere og lengre sykkelturer på de mange småveiene som sprer seg ut over heia. Den såkalte Åsgrendrunden som er en populær sykkeltur på ca 3 mil går forbi hytta. Åsgrendrunden krysser heia på bilveien nordover og ned til Seljord og E134. Derfra følger man veien sørover Garvikstrondi tilbake. 

Noen km nord for hytta ligger det gamle sjølvbergingsbruket Øvsttveiten. Gården ligger ved den gamle ferdselsåren til Vest-Telemark, og er det det øverste bruket på Seljordsheia. Derfra starter merka og god tursti som gjennom slakt, fint terreng passerer mange idylliske vann, bl.a. Grønlitjønn, Bjørkestaultjønni, Kroktjønn og Havretjønn. Ved Kroktjønn er det en stor heller med det spesielle navnet Orlovshelleren, et sted det knytter seg gamle historier til. Områdene rundt Seljord er kulturrikt med mange fortellinger og historiske steder. Turen Østtveiten ender i Seljord i nærheten av Dyrskuplassen.

Sørvest for hytta, 6,5 km i luftlinje, ligger snaufjellstraktene rundt Brokefjell (1067 moh). Bare noen hundre meter fra hytta tar en bomvei en avstikker fra Heivegen og fortsetter 6-7 km inn på heia der veien stopper ved foten av Brokefjell ved Mørkvasstaulen, lengst vest ved Pålsbuvatn.

Vestover strekker heia seg i luftlinje ca en mil helt til Kviteseidvatn, Flåvatn og Badak som er en del av Telemarkskanalen og hører til Skiensvassdraget. De tre innsjøene er oppdemmet til samme høyde. I den vestre enden av Bandak ligger tettstedet Dalen. Bandak er en av Norges dypeste innsjøer.

Sundkilen er en innsjø tilknyttet Kviteseidvatnet og en del av Telemarkskanalen og Skiensvassdraget. Sundkilen regnes som en egen innsjø, selv om den ligger på samme høyde som Kviteseidvatnet kun er atskilt med et lite sund. Innerst i Sundkilen ligger Kviteseidbyen, kommunesenteret i Kviteseid. Kviteseidbyen vokste fram i forbindelse med åpningen av Telemarkskanalen i 1892. Sundkilen er et forholdsvis grunt vann. Temperaturen i vannet sommerstid blir ofte høy, og badesesongen er lang. I Kviteseidbyen er det egen badebrygge med stupetårn. Sundkilen er kjent som et godt fiskevann. Her finnes ørret, røye, sik, abbor og ål.

Sundkilen fryser normalt til noen uker før jul, og isen ligger gjerne langt ut i april. Selv i milde vintre legger det seg solid is på Sundkilen. Det er lange tradisjoner for travkjøring på Sundkilenisen. Midt på 1800-tallet startet organisert travkjøring i forbindelse med Kviteseidmarken. Med enkelte års opphold er tradisjonen holdt ved like frem til i dag. Travkjøringen samler i dag 25-30 hester til kappestrid under den årlige Kviteseidmarken i februar.

Veibeskrivelse

Helårsadkomst helt fram til hytta som har parkeringsrett ved grendehuset. Det er 40-50 m å gå fra grendehuset og opp til hyttetunet.

Det er ca 30 km til Bø med et godt utvalg butikker. Det er ca 50 min. med bil til Bø Sommarland, Lifjell Skisenter og Vrådal Skisenter. I Bø er det buss- og jernbanestasjon med tilknytning til Sørlandsbanen(Stavanger/Oslo).

FOR Å KOMME TIL HYTTA:
Fra Seljord kjører man Mosaside og Garvikstrondi langs vestsiden av Seljordsvatnet, eventuelt E134 vestover ca 6 km fra Shell Seljordsormen der man tar av til venstre mot Åsgrend og kjører Åsgrendvegen over heia. På heia endrer veien navn til Heivegen. DEr man tar av fra E134 er det ca 10 km til hytta. 

Fra Bø kjører man Fv 36 mot Seljord. Etter ca 10 km, rett før grenda Verpe, tar man av til venstre mot Garvikvegen og Garvikstrondi og følger veien ca 11,5 km til Garvikstrondi Camping der Heivegen tar av opp til venstre. Derfra er det ca 3 km fram til hytta.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 52 m²
Totalt bruksareal: 45 m²
Totalt primærrom: 34 m²

Bruksareal:
Anneks/uthus 11 m²
Hytta 34 m²

Primærrom:
Hytta 34 kvm: 
Stue. Kjøkken. 2 soverom. Gang.

Opplyste arealer er hentet fra rapport datert 10.09.2019 utført av Telemark Takst og Byggvurdering AS v/Jan Tore Eriksrød, tlf 91 10 38 66. Kontakt takstmannen hvis byggtekniske spørsmål.

Tomten

Eiet tomt på 1 864 m². 

Parkering

Det er tinglyst rett til parkering på grendelagets eiendom (Seljordshei Grendelag, org.nr. 915 240 615). Se vedlegg i salgsoppgaven med kartillustrasjon.

Vei, vann og avløp

Parkeringsrett og gangrett over grendelagets eiendom.
Det er egen grunnvannsbrønn. Vannet er lagt inn men ikke søkt og godkjent.
Det er gråvannsavløp fra kjøkken/vask. Avløp er ikke søkt og godkjent.
Hvis man får godkjenning krever det sannsynligvis betydelig investering.

Bebyggelse

Utdrag fra vedlagte tilstandsrapport:

Hytta er oppført ca 1973-75 og fundamentert på fjell. Grunnmur i betong. 

Yttervegger er maskinlaft oppført av Realbygg i Rauland.

Plassbygget saltak tekket med shingel. Hyttas skorstein er av teglstein med vedovn i stue. 

Vinduene er kobla. Innvendige flater består stort sett av gulvbord på gulvflater. Laftet tømmer og panel på veggflater, og panel i himlinger. Det er innlagt strøm. 

Toaletter er naturtoalett etablert i uthus. De fleste bygningselementer er fra byggeår.

Fritidsboligen fremstår med noen merknader:

* Takkonstruksjonen mangler ventilering/luftespalte.
* Koblede vinduer med merknad pga. elde/slitasje.

Kjøper må ta høyde for hyttas alder, og de svakheter og slitasje som normalt følger med årene.

Den som skal by på hytta må lese tilstandsrapporten i sin helhet.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt som hytte siden byggeår.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Hytta er byggesøkt og lovlig oppført.

Kommunen utsteder nå ikke ferdigattest på tiltak eldre enn 1998. 

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Eventuell utleie kan foregå etter eieres egne ønsker.

Standard

Enkel og funksjonell hyttestandard med innlagt vann, gråvannsavløp og innlagt elektrisitet. Vann og avløp skal egentlig ikke legges inn uten godkjenning fra kommunen som setter diverse avløpskrav. Det er opp til den som kjøper hytta og søke hvis det er ønskelig. I så fall er det kjøpers ansvar og risiko om tillatelse blir gitt, samt gjøre nødvendige påkostninger som føler med et godkjent avløp. 

Oppvarming

Oppvarming med ved og elektrisitet. Hytta har vedovn. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket C4

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

29.07.1972 - Dokumentnr: 1902 - Registrering av grunn (skyldskifte).
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr: 0828 Gnr:20 Bnr:1 

Bestemmelser i skjøtet:
Rett til parkering. Gangrett over gnr 20 bnr 8
Rett til vann og vannledning på hovedbølet gbnr 20/1.
Gbnr 20/1 skal ikke bygge nærmere enn 40 m fra hyttas grenser.


Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er omfattet av Kommuneplanens Arealdel. 

Hytta ligger i område angitt som "LNF m/opning for bustadbygging"

Kommuneplanens arealdel er under rullering (revidering) og er forventa klar våren 2020.

Konsesjon

Erverv av denne eiendommen er ikke underlagt konsesjonsbehandling.

Diverse

Eiendomsmegler har innhentet og kontrollert følgende dokumentasjon:

Grunnboken
Egenerklæring
tilstandsrapport med takst
Formuesverdi
tinglyst rett til parkering
Skifteattest og uskifteattest
Fullmakter
Skyldskifte tinglyst 29.7-72
Verifikasjon el.anlegg fra 2006

Seljord kommune:
Samlet rapport for matrikkelenhet
Bygningsdata (Byggjeløyve)
Status ferdigattest
Kommunale avgifter
Veg, vann, avløp
Kommuneplanens arealdel, tekst
Utsnitt kommuneplan, kart
Situasjonskart

Alle dokumenter er tilgjengelig via epost som PDF.

Overtagelse

Eiendommen overleveres på dato som avtales med megler på tidspunkt for budaksept. Eiendommen overleveres uten videre slik den er framvist hva gjelder ren- og ryddiggjøring. Selger fjerner eventuelt innbo og løsøre etter eget ønske.

Oppdragets KR-kode

KR27.19153

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter 2019 er kr 2.883,-. I dette inngår gebyr renovasjon og feiing/tilsyn.

Seljord kommune innkrever p.t. ikke eiendomsskatt for hytter.

El.forbruket har de siste åra vært minimalt pga. lite bruk
Brannforsikring stipulert til ca kr 2.000,-

Enkelte utgifter kan variere iht. bruk.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var ifølge skatteetaten kr 138.379,-.

Omkostninger

Kjøper betaler kjøpesummen og:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,-/stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 718.472,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS
Det er to alternativer:
1)
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13.900,-,
med et årlig abonnement på kr. 2.800,-.
2)
Ordinær Boligkjøperforsikring
til kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt salgsoppgaven. Se også vår hjemmeside krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig, sammen med budgivers legitimasjon og signatur. Gi helst bud lektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da blir samtlige vilkår oppfylt. Budforhøyelser kan bekreftes per sms eller på e-post. Kontakt også megler per telefon da forsinkelser i sms og epost kan forekomme.

For å kunne behandlet og videreformidlet bud skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Det understrekes at eiendommen selges som del av et dødsbo, og at arvingen har begrenset kunnskap om eiendommen og ingen brukererfaring. Dermed kan det foreligge feil og/eller mangler som ikke selgerne er kjent med. Det er dermed ekstra viktig å undersøke eiendommen nøye, og helst med bistand av en bygningskyndig før man legger inn bud.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 30.000,- 
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 13.750,-
Visninger: kr 1.500,- per visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Megler skal i tillegg ha dekket utlegg. 

Lovverk

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Det understrekes at eiendommen selges som del av et dødsbo, og at arvingen har begrenset kunnskap om eiendommen og ingen brukererfaring. Dermed kan det foreligge feil og/eller mangler som ikke selgerne er kjent med. Det er dermed ekstra viktig å undersøke eiendommen nøye, og helst med bistand av en bygningskyndig før man legger inn bud.
minusVis mindre
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF

Torbjørn Meli

Telefon
Mobil 99242499

Lurer du på noe

Torbjørn svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.