Komplett salgsoppgave

Blidensolstredet 7

5 490 000 kr
101 m²
2 soverom
Stue. God takhøyde på 2,6m og flotte detaljer.
Stue. God takhøyde på 2,6m og flotte detaljer.
Gamle Stavanger
Enebolig over 3 etasjer med sjarm og sjel i Gamle Stavanger. God innvendig takhøyde (2,6m). Skjermet solrik terrasse.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  5 490 000 kr
 • Omkostninger
  138 420 kr
 • Totalpris
  5 628 420 kr
 • Etasje
  3
 • Byggeår
  1896
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  101 m²
 • Bruksareal
  105 m²
 • Tomteareal
  73,3 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Årlig velavgift
  200 kr
 • Energimerke
  Gul G

Visning

Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

-Boligen fremstår i god stand og det er spesielt lagt vekt på å beholde mange av de opprinnelige detaljene, samtidig som det er en bekvem og praktisk bolig.
- I motsetning til de fleste hus i Gamle Stavanger finner du her en raus takhøyde (Stue 1.etg. -2,60 m, Kjeller 2,24 m, Bad 2.etg. 2,37 m, Soverom/gang 2.etg. 2,60 m)
- Elegant designkjøkken fra Unoform
- Koselig og skjermet terrasse med ettermiddagssol
- Beliggenhet midt i Gamle stavanger med mye historie kunst og kultur. Kort gange til sentrum og alle byens fasiliteter.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Blidensolstredet 7, 4005 STAVANGER
Kommunenummer 1103, gårdsnummer 59, bruksnummer 155, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 105 kvm
Totalt primærrom: 101 kvm
Bruksareal:
Enebolig 105 kvm
Primærrom:
U. etasje 28 kvm: Kjellerstue, bad
1. etasje 39 kvm: Stue, kjøkken, toalett, entré
2. etasje 34 kvm: Soverom, bad, soverom, gang
Sekundærrom:
U.. etasje 2 kvm: Bod
1. etasje 2 kvm: Bod
I tillegg er det en utvendig bod på ca 2 kvm BRA og en terrasse på ca 12 kvm BRA.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 28.07.2022 utført av Anticimex AS.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført: trekonstruksjoner, bekledd med liggende trepanel, . Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Rapporten inneholder 17 TG2 som er gitt på følgende:
- Bad 2.etg: Ventilasjon, Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel må etableres. Det er også observert svertesopp i dusjsonen, noe som kan tyde på mangelfull ventilering. Overflater vegger, Vinduets plassering i våtsone er uegnet. Fare for fukt i konstruksjon. Vindu bør skjermes. Membran, tettesjikt og overgang til sluk, Det er ikke observert synlige skader. Med bakgrunn i membranens alder gis TG2. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Fukt i tilliggende konstruksjoner, Hulltaking og fuktmåling fra tilstøtende rom er ikke mulig grunnet konstruksjon. Det ble foretatt fuktmåling med pigger, uten forhøyede verdier. TG2 er satt pga Alder på bad, samt for å belyse risiko. Fallforhold (gulv), Det er stedvis motfall til sluket i dusjsonen. Tiltak bør påregnes.
- Bad underetg: Ventilasjon, Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i tilstøtende rom til våtsone. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Målingene viser følgende: RH 46 %, temperatur 27,3 grader C og duggpunkt 14,6 grader C. Ventilasjon, Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel bør etableres. Overflater vegger, Det er observert uegnede materialer i våtsone. Etablering av egnet materialer i våtsone bør påregnes. Fallforhold (gulv), Nivåforskjell fra døråpning på topp overflate gulv og til hovedsluk er på tilfeldig sted målt til ca. 15mm. Dette er vurdert til å ikke være tilfredsstillende med tanke på lekkasjesikkerhet. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling. Tiltak bør påregnes.
- Innvendige trapper: Tapp fra 1 til 2.etg. Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600. Det er for stor lysåpning mellom spiler i rekkverk 2.etg, målt 13,5 cm. Kravet er maks 10 cm. Trapp fra 1. Til underetasje Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600. Etablering av håndløper bør påregnes.
- Etasjeskiller: Skjevhetsmåling, Det er merkbare skjevheter i soverom 2.etg. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til 70 mm. Årsak til skjevhetene er uvisst. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.
- Teknisk anlegg, VVS anlegg: Varmtvannsbereder, TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Vannrør, Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er overskredet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Stakeluke, Stakeluke er ikke lokalisert. Stakeluke må lokaliseres og tilkomst må etableres.
- Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. Statens Strålevern.
- Elektrisk anlegg: Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon. Pga av manglende El-kontroll bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det er også observert synlige ledninger og koblinger i sikringsskap.
- Dører og vinduer: Vinduer, Enkelte vinduer er av eldre dato, og det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato.
- Drenering: Alder, Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
Det er gitt TGIU på følgende:
- Grunnmur, fundamenter: Fundamenter, Fundamenter er naturgitt skjult, og det er for øvrig ingen sikre og dokumenterte opplysninger om type fundamenter som huset har. Byggegrunn, Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.
- Drenering: Fuktmåling i lukkede konstruksjoner, vegger av stein/betong.
Det gjøres oppmerksom på følgende:
- Lite soverom i 2. etg. avviker i forhold til dagens forskriftskrav for dagslys.
- Det opplyses av selger at det er skiftet undertak i 2002, med gjenbruk av originale betong takstein
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Moderniseringer og påkostninger

Selger opplyser følgende:
- Ny varmepumpe juni 2022
- Nye toalettseter 2022

Standard

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Kun integrerte hvitevarer medfølger.

Oppvarming

Ildsted og varmepumpe, ellers elektrisk oppvarming.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Det foreligger heller ikke godkjente bygningstegninger på eiendommen i kommunen sine arkiv.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
1103/59/155:
04.08.1923 - Dokumentnr: 900160 - Erklæring/avtale
Bruksrett til smuget mot GNR. 59-BNR.157 tilligger nevnte eiend.
04.08.1923 - Dokumentnr: 900085 - Fradelingsdokument
Opprettelse - fradelt fra en adresse

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Boligen ligger i hyggelig sidegate mellom Øvre og Nedre Strandgate. Her er det noen få minutters gange til sentrumskjernen og alt byen har og tilby. Andre veien har man Stavanger konserthus og Bjergstedparken i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Se google maps.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Noas Ark barnehage - Njergsted (0-6 år) 0.6 km
Hertervigtunet barnehage ( 1-5 år) 0.6 km
Skoler:
Kampen skole (1-7 kl.) 0.8 km
Storhaug skole (1-7 kl.) 1.6 km
Våland skole (1-7 kl.) 1.7 km
Kannik skole (8-10 kl.) 1.6 km
St. Svithun skole (8-10 kl.) 1.7 km
Stavanger katedralskole 0.9 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 73,3 kvm.

Parkering

Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er innenfor trehusbyen - bevaring av kulturmiljø. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.
Eiendommen ligger i et område regulert til: Spesialområde av kulturhistorisk og antikvarisk verdi. Innebærer meget strenge reguleringsbestemmelser.
Eiendommen følger kommuneplan KPL-1103
Kommuneplanens arealdel 2019-2034
Ikrafttredelse 09.12.2019
kommuneplan 129K Stavanger sentrum.
Ikrafttredelse 11.03.2019
Delareal 73 kvm, Bevaring Kulturmiljø, KPHensynsonenavn H570
Delareal 73 kvm, Sentrumsformål Nåværende, Områdenavn BS28
Delareal 73 kvm
KPHensynsonenavn H730_2
KPBåndlegging etter lov om kulturminner.
Eiendommen er regulert til bevaringsområde (73 kvm) i henhold til reguleringsplan 689 Gamle Stavanger datert 23.09.1974 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 10 920,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, nedgravd container, feiing/tilsyn og eiendomsskatt.
Eiendomsskatten utgjør kr 1 616,- for inneværende år, og er inkludert i kommunale avgifter.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 21 000,- pr. år. / 18 000 kwh. pr. år.
Boligen er tilknyttet Lyse som strømleverandør med en årlig nettleie på ca. 3 200 kr.
Boligen er tilknyttet Lyse altibox som leverandør av internett og tv, og har en samlet kostnad på kr 1 200 pr mnd.
Tv-dekoder medfølger ikke.
Årlig forsikringspremie ca kr 4 599,-
Boligen er tilknyttet Verisure boligalarm. Kostnad per år er ca 6 000 kr.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 1 061 665,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 3 821 992,-/3 821 994,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.628.420,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Thea Maria Lang og Joakim Goa

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Boligen er tilknyttet Straen Velforening.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 35.000,-
Tilrettelegging kr 12.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 35-0191/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR35.22191

Dato

Sist oppdatert: 04. august 2022 kl. 08:59

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.