Komplett salgsoppgave

Tomterveien 302

1 590 000 kr
2 111,1 m² (eiet)
Områdebilde
Områdebilde
Kart
Del
Thor Gunnar Stavsholt
Presenteres av
Thor Gunnar Stavsholt
Tomter
Stor tomt med landlig beliggenhet. Kun 5 minutter kjøretur til Tomter, eller Knapstad sentrum.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 590 000 kr
 • Omkostninger
  40 920 kr
 • Totalpris
  1 630 920 kr
 • Tomteareal
  2 111,1 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er mulighet for å se tomten på egenhånd. Eventuelt kontakt megler for ønske om visning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

- Romslig tomt på over 2 mål. Her kan du bo landlig til med god plass til hus, hage, og boltreplass for barna.
- Kort vei til sentrum med barnehager, skoler, butikker, tog, buss med mer.
- Man bor ca midt i mellom Tomter og Knapstad sentrum med ca 5 minutter biltur til hvert sted.
- Toget fra Tomter stasjon til Oslo S tar kun 38 minutter. Toget til Ski tar 14 minutter. Toget til Askim tar 17 minutter.
- Flotte turområder i umiddelbar nærhet.
- Sjelden mulighet. Det er ikke ofte det kommer så store tomter for salg.
- Mulighet til å koble seg på offentlig avløp.
- Mulighet til å koble seg på vann fra Hobøl vannverk.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tomterveien 302, 1825 TOMTER
Kommunenummer 3014, gårdsnummer 826, bruksnummer 25, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr. 3090, tinglyst 29.04.1977, type heftelse: Rettighet: Hobøl Vannverk har rett til å legge vannledning over denne eiendom. Har fulgt med over fra bnr 2. Omhandler også bestemmelser om tilsyn, erstatning og leieavtale.
Dagboknr. 8138, tinglyst 31.08.1989, type heftelse: Erklæring/avtale: Omhandler veirett for denne eiendommen over bnr 2 frem til utkjørselsveien.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Stor tomt i naturskjønne omgivelser.
Det er flere fine turområder i området.
Det er kun en kort kjøretur til Tomter sentrum med Kiwibutikk , togstasjon med mer. Toget går blant annet til Ski, Askim og Oslo.
Det er flere barnehager i nærområdet. Tomter barneskole ligger ca 2,3 km fra eiendommen. Knapstad barne- og ungdomsskole ligger ca 2,6 km fra eiendommen.
Dersom man ønsker utvidet servicetilbud er det ca. 20 minutter til Ski. I Ski sentrum finnes alt av forretninger, servicetilbud og offentlig kommunikasjon. Ski kan by på Ski Storsenter med over 145 butikker og spisesteder, restauranter, kaféer, bibliotek, bowlinghall, kinosenter, offentlige kontorer og togstasjon.
Det er ca 15 minutters kjøretur til Askim sentrum med Østfoldbadet, restauranter, butikker, et rikt kulturliv og mye annet.

Adkomst

Fra Oslo: Kjør E6 til Klemetsrud og ta av mot Enebakk Rv155. Følg Enebakkveien/Rv155. Ta til høyre inn på Tomterveien/Fv 120.
Fra Ski: Kjør Rv 154 mot Enebakk. Ta til høyre i rundkjøring og følg Rv 155. Ta til høyre inn på Tomterveien/Fv120.

Barnehager, skoler og fritid

Det er flere barnehager innenfor 5 minutters kjøretur. Tomter barneskole ligger ca 2,3 km fra eiendommen. Knapstad barne- og ungdomsskole ligger ca 2,6 km fra eiendommen. Askim videregående skole er ca 13,9 km unna. Se også vedlagt nabolagsprofil.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca 2.111,1 kvm. Tomten består av skog og trær i dag.

Vei, vann og avløp

Det er ikke opprettet vei til eiendommen i dag. Eiendommen har tinglyst veirett over bnr 2, men kjøper må selv opprette veien. Det er enighet om at veien skal gå på nedsiden av tomten langs skogkanten mot jordet.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale avløpsnettet via privat stikkledning. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 9.375,- for avløp. Pris er for 2023.
Vann fra Hobøl Vannverk: Pris for tilknytning til vann koster kr. 16.689,- ink. mva. I tillegg kommer tre andeler á 2500,- per enhet. Det vil si totalt 24.189,- ved tilkobling av en enebolig. Pris er for 2023. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til påkoblingspunkt.
Se kart med påkoblingspunkter i salgsoppgaven.

Regulerings-og arealplaner

Tomten ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan 2015-2026 avsatt til: LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv. Tomten ligger under S4.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Se spesielt punkt 18.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ingen kommunale avgifter på eiendommen i dag. Det må påregnes kommunale avgifter i henhold til Indre Østfolds satser når bygget er ferdigstilt. Det er ikke eiendomsskatt på bolig i Indre Østfold i dag. Det er privat vann fra Hobøl vannverk så vannavgift vil komme fra de.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 1.100,- i følge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.630.920,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hilde Sigrund Borger

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 45.000,- av salgssummen
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 46-0143/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski
950007613
Oppdragets KR-kode KR46.22143

Dato

Sist oppdatert: 18. august 2023 kl. 09:49

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er mulighet for å se tomten på egenhånd. Eventuelt kontakt megler for ønske om visning.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.