Komplett salgsoppgave

Sandbekkvegen 73

5 900 000 kr
251 m²
3 soverom
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes har gleden av å presentere Sandbekkvegen 73!
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes har gleden av å presentere Sandbekkvegen 73!
Kart
Del
Tony Kristiansen
Presenteres av
Tony Kristiansen
Skogbygda
Idyllisk gårdsbruk med eiendom på 107 mål. 15 stallbåser, gode muligheter for hestehold. Stor bolig med 3 soverom.

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  5 900 000 kr
 • Omkostninger
  148 842 kr
 • Totalpris
  6 048 842 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1988
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Primærrom
  251 m²
 • Bruksareal
  263 m²
 • Tomteareal
  107 000 m² (eiet)
 • Type
  Landbrukseiendom
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Lysegrønn C

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Her har du muligheten til å leve landbruksdrømmen i landlige og vakre omgivelser rett utenfor Skogbygda. Eiendommen er på 107 mål og byr blant annet på en stor driftsbygning hvor du har mange forskjellige bruksmuligheter. Den ene delen er i dag 15 hestebokser, så det er stor mulighet for å drive med hest. Ellers har deler av driftsbygning blitt brukt som selskapslokale, men blir i dag brukt til lagring. Boligen på 251 kvm går over to etasjer og i første etasje byr boligen på 3 soverom, stor stue, separat kjøkken, bad, samt en fin entré. Underetasjen er ikke søkt om/godkjent innredet, men inneholder entré, hall, gang, mellomgang, bad, vaskerom, stue, kjøkken og ett soverom.
Eiendommen har bo og driveplikt. Vi viser til salgsoppgave med tilstandsrapport og landbrukstakst for utfyllende info

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sandbekkvegen 73, 2164 SKOGBYGDA
Kommunenummer 3034, gårdsnummer 113, bruksnummer 3, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3034, gårdsnummer 113, bruksnummer 35, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 263 kvm
Totalt primærrom: 251 kvm
Bruksareal:
Enebolig 263 kvm
Primærrom:
Enebolig:
Kjeller: 117 kvm: Entré, hall, gang, mellomgang, bad, vaskerom, stue, kjøkken og 1 soverom.
1. etasje 134 kvm: Entré, gang, bad, vaskerom, stue, kjøkken og 3 soverom.
Sekundærrom:
Enebolig:
Kjeller: 12 kvm: 4 boder.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 25.10.2022 utført av Anticimex AS v/Thomas André Nordby. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Deler av driftsbygningen nordvest på eiendommen står over tomtegrensen til naboeiendommen. Ved ytterste konsekvens kan nabo/kommune kreve riving av det arealet som står over tomtegrensen. Selger opplyser at han har vært i dialog med naboen, som har sagt at han er positiv til dialog for å flytte grensen, mot at det flyttes tilsvarende på hans tomt.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent innredning av underetasje, og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Etasjen er av den grunn ikke godkjent til varig opphold. Arealene er medtatt i rapporten etter dagens bruk.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
TG2 - Bad
Helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner. Kostnader for utbedringer/utskiftninger må påregnes. Våtrommet har vegger av mur og det er derfor ikke utført hulltaking/fuktmåling.
TG2 - Vaskerom
Helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på tettesjikt, røropplegg samt andre installasjoner. Kostnader for utbedringer/utskiftninger må påregnes. Våtrommet har vegger av mur og det er derfor ikke utført hulltaking/fuktmåling.
TG2
Vannrør: Vannrørene er ikke plugget mot varerør. Av denne grunn kan eventuelt lekkasjevann fra rør-i-rør system forårsake følgeskader.
Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Innredning: Noe uferdige arbeider på innredning.
Annet: Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet. Komfyrvakt må etableres.
TG2 - Kjøkken
Overflater gulv: Stedvis noe gulvknirk.
Annet: Det er ikke etablert komfyrvakt på kjøkkenet. Komfyrvakt må etableres.
TG2 - Rom under terreng
Overflater vegger: Det registreres mindre riss/sprekker på vegg i gang mot nord. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Det ble påvist noe svertesopp på vegg mot tidligere kjølerom. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Overflater himling: I tidligere kjølerom er det symptomer på noe svertesopp/råte i himling. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som kan indikere manglende vedheft mellom flis og underlag. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger): Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellervegg. Det ble registrert forhøyede fuktverdier. Målingene viser følgende: RH 82,1 %, temperatur 15,1 grader C og duggpunkt 12,2 grader C. Årsakene til fuktproblematikk er som regel sammensatte. Årsak må avklares og videre fukttilførsel må stoppes. Hulltaking i forbindelse med fuktmåling viser at konstruksjonen har en oppbygning som erfaringsmessig medfører forhøyet risiko for fuktproblematikk. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Innerdører: TG2 settes grunnet alder.
TG2 - Elektrisk anlegg
Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
TG2 - Brann
Rømningsveier: Høyde fra gulv og opp til lysåpning i vindu er over en meter.
TG2 - Dører og vinduer
Vinduer: Vinduer fra 1987/1988 er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato.
Dører: Ytterdør fra 1986 er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra denne døren sammenlignet med dører fra nyere dato.
TG2 - Yttertak
Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Symptomer på slitasje og elde er registrert, selv om det ikke ble observert tegn på lekkasjer eller skader. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Skorsteiner over tak: Fotbeslag rundt skorstein har synlige slitasjesymptomer. Tiltak anbefales.
Beslag, renner, nedløp og snøfangere: TG2 settes grunnet alder.
TG2 - Drenering
Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur: Topplist på grunnmursplast mangler enkelte steder rundt grunnmur.
Fuktmåling i lukkede konstruksjoner: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellervegg. Det ble registrert forhøyede fuktverdier. Målingene viser følgende: RH 82,1 %, temperatur 15,1 grader C og duggpunkt 12,2 grader C. Årsakene til fuktproblematikk er som regel sammensatte. Årsak må avklares og videre fukttilførsel må stoppes.
Fuktmerker / -symptomer i kjeller/underetg. Ink. eventuell krypekjeller og plate på mark: Synlige fuktmerker på vegg som indikerer utilsiktet fuktighet. Skjulte eller bakenforliggende skader kan ikke utelukkes. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Alder: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
For ytterligere informasjon se vedlagt tilstandsrapport av null datert 25.10.2022.
Det oppfordres at interessenter bruker tid og setter seg inn i rapporten for å få størst mulig innsikt i boligens tilstand. De ulike bygningsdeler er systematisk undersøkt og det henvises til detaljert beskrivelse av de ulike bygningsdeler i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at et rom eller en bygningsdel kan fungere godt selv om den får TG 2.
Enkelte forhold er ikke vurdert, se tilstandsrapporten vedlagt i salgsoppgaven.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om rommet/badet/bygningsdelen/fuktigheten/taket/det elektriske etc. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
2017 ble det ordnet vaskerom med toalett med vannboren varme i alle rom på bad er det varme kabler og i gangen utført av Ivar kvåle.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
2017 slukker er oppdatert på bad utført av Ivar Kvåle.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
Noe.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Kun om våren før tela slipper taket.
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
kanskje har vert kjølerom i kjeler.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Har nok vert mus i huset èin gang i tiden.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre in-stallasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14.
Installert strøm til varm vass tank 2017 og nytt sikrings skap i fjøs 2014 utført av kommer ikke på hvem det var.
13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
det blir gjennomført i di nærmeste dager.
16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglær-te personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tøm-rerarbeid etc.)?
var kvåle har gjennom ført det meste.
24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgs-rapporter eller målinger?
det blir utført.

Standard

Velholdt og fin landbrukseiendom rett utenfor Skogbygda, ca. 15 km fra Årnes sentrum. Eiendommen er landlig beliggende med en anstendig avstand til både Årnes og Jessheim.
Landbruket består av enebolig, driftsbygning med 15 stallbåser, traktorgarasje og selskapslokale/ lagringsbod.
Eneboligen er fra 1988 med noe modernisering i senere tid. Boligen fremstår med normal standard og vil kunne tilfredsstille de fleste behov. Større oppdrageringer som bad, vaskerom og kjøkken er byttet i 2017. Løpende vedlikehold og oppgraderinger må likevel påregnes. I underetasjen er det tilrettelagt for eventuell utleie. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/ godkjent innredning av underetasje. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt.
Den romslige stuen i boligens første etasje byr på god plass og suppleres fint av en tradisjonell vedovn. Gode vindusflate byr på godt med lysinnslipp og flott utsyn mot hage og landbruksarealer i skjermede omgivelser.
Kjøkkenet i hovedetasjen er byttet i 2017 og har innredning av profilerte fronter og laminert benkeplate. Videre er det nedfelt oppvaskkum og nedfelt keramisk platetopp. Av hvitevarer er det integrert kjøl- og frys, oppvaskmaskin, komfyr og mikrobølgeovn i høyskap. Gulvflater belagt med en-stavs parkett med vannbåren gulvvarme og vegger i malte panelplater.
Bad og vaskerom er renovert i 2017 og finnes i hvert sitt rom. Badet har flislagt gulv med elektrisk gulvvarme og baderomsplater på vegger. Innredningen består av servantskap, speil med overlys på vegg, dusj med dusjarmatur, badekar og innebygget sisterne med vegghengt toalett. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Vaskerommet har gulvbelegg og baderomsplater på vegger. Vannbåren gulvvarme. Innredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Nedfelt utslagsvask av rustfritt, gulvmontert toalett og opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilasjon.
Videre er det 3 gode soverom i denne etasjen, med plass til garderobeløsning.
UNDERETASJE
Underetasjen har egen adkomst og består av entré, hall, gang, mellomgang, bad, vaskerom, stue, kjøkken, fire boder og ett soverom.
Kjøkken fra 2017. Innredning av hvite, profilerte fronter og laminert benkeplate. Innredning av komfyr i høyskap, nedfelt induksjonstopp, mekanisk kjøkkenventilator, oppvaskmaskin, frittstående kjøleskap og fryser. Gulvflater belagt med fliser og vegger i malt trepanel/ mur.
Baderommet er fra byggeår og har flislagte gulvflater og baderomsplater på vegger. Innredningen består av servant, speil på vegg, dusj med dusjarmatur og gulvmontert toalett. Vaskerommet er fra byggeår med noe tiltak utført i senere tid. I likhet med baderommet er det flislagt gulv og baderomsplater på vegger. Vegghengt utslagsvask av plast med ett-greps armatur og opplegg for vaskemaskin. Avtrekksventil i vegg.
Gulv: Ett-stavs parkett og fliser.
Vegger: Fliser, våtromsplater og malt panel.
Det er vannbåren varme i alle rom utenom bad og gang hvor det er elektriske varmekabler.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Boligen er oppvarmet med vannbåren varme, elektrisitet, ved og varmepumpe.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1988.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent innredning av underetasje. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3034/113/3:
23.11.1959 - Dokumentnr: 3540 - Bestemmelse om vannledn.
RETTIGHETSHAVER: SKOGBYGDA VANNVERK AL.
Gjelder denne registerenheten med flere
16.11.1962 - Dokumentnr: 3826 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Gjelder denne registerenheten med flere
11.06.1965 - Dokumentnr: 2327 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK/KANAL/ELV
Gjelder denne registerenheten med flere
07.10.1970 - Dokumentnr: 5170 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:112 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere
02.05.1974 - Dokumentnr: 2557 - Jordskifte
01.04.2008 - Dokumentnr: 255883 - Jordskifte
Sak nr: 0200-2007-0019 Sandbekkvegen, Akershus og Oslo jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere
05.04.1859 - Dokumentnr: 900006 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK.
01.04.1895 - Dokumentnr: 900005 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3034 Gnr:113 Bnr:8
14.12.1982 - Dokumentnr: 990023 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
GNR.113 BNR.3
GNR.113 BNR.34
01.01.2020 - Dokumentnr: 1760130 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0236 Gnr:113 Bnr:3

Eventuell adgang til utleie

Den del av boligens underetasje som er innredet som en utleiedel er ikke godkjent til varig opphold eller som separat boenhet av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring og dermed heller ikke kan leies ut. Kjøper overtar alt ansvar og risiko for dette videre.
Det gjøres oppmerksom på at det er krav til forsvarlige radonnivåer ved utleie. Det er ikke gjennomført radonmåling på denne boligen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et landlig, usjenert og naturskjønt boligområde i Skogbygda i Nes kommune. Bygda har det man trenger i hverdagen. Her er det barnehage, barneskole, dagligvare, samt skoleskyss til skoler i øvrige trinn.
Eiendommen ligger rett ved skog og mark med flotte friluftsområder. Du finner flere merkede turløyper og sykkelstier i nærområdet, samt idylliske fiskevann og fint jaktterreng. Det er også lekeplass, idrettshall, treningssenter, svømmehall, golfbane og ridesenter innenfor en radius av 15 km. Nærmeste badestrand er ved Glomma i nærheten av Funnefoss.
Skogbygdas idrettslag (SIF) har gode tilbud for både store og små. SIF har blant annet et fint fotballanlegg vegg-i-vegg med skolen, noe som gjør dette til et naturlig samlingspunkt store deler av døgnet. Skolen har også eget musikkkorps.
Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet Joker Skogbygda. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Amfi-senteret i Vormsund og Amfi-senteret på Årnes et variert utvalg av butikker. Jessheim Storsenter og Strømmen Storsenter ligger godt innen rekkevidde og kan by på et rikt servicetilbud.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Rønnål som ligger ca. 1 km fra eiendommen. Det er togstasjon på Årnes som betjener alle vogner på Kongsvingerbanen. Ved å benytte bil tar det ca. 10 min til Oppaker, 16 min til Årnes, 28 min til Jessheim, 44 min til Lillestrøm og 56 min til Oslo.
Fra eiendommen er det ca. 2,8 km til barnehage og Skogbygda barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det bussordning til Vormsund ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder som blant annet Nes og Hvam.

Adkomst

Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager
Skogbygda barnehage (1-5 år)
Espira Opaker barnehage (1-5 år)
Ullern barnehage SA (1-5 år)
Skoler
Skogbygda skole (1-7 kl.)
Vormsund ungdomsskole (8-10 kl.)
Runni ungdomsskole (8-10 kl.)
Nes videregående skole
Hvam videregående skole
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 107 000 m².
Arealet er hentet fra Gårdskart og er delt opp i to teiger:
Ihht. Landbrukstakst, med kilde Gårdskart, er arealet fordelt på:
ca. 87,7 daa Fulldyrket jord.
ca. 11,8 daa Produktiv skog.
ca. 1,3 daa Annet markslag.
ca. 6,2 daa Samf., vann, bre
Eiendommen har ifølge Gårdskart 87,7,5 dekar fulldyrkadyrka jord, fordelt på 2 teiger. Størteparten av den fulldyrka jorda ligger ved tunet.
Skog.
Ifølge Gårdskart har eiendommen 11,8 dekar produktiv skog. Det produktive skogarealet er kantarealer mot dyrket mark. Arealets størrelse og treslag gjør det mest aktuelt å bruke trevirket til vedproduksjon for eget bruk og eventuelt salg.
Tomt ved boligen opparbeidet med gressplen, busker og diverse beplantninger. Gruset/singlet gårdsplass.
Arealene er ikke nøyaktig oppmålte, og vil avvike ved oppmåling.

Parkering

Biloppstillingsplasser på gårdsplass. Muligheter for parkering i driftsbygning. Gruset adkomstvei

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunal vannledning via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 03.09.2019 er avsatt til: LNFR-område.
Delareal 23 130
Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende.
Delareal 83 451 m
Arealbruk Spredt boligbebyggelse, Nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13 193,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for eiendomsskatt, vann, renovasjon og feiing/tilsyn.
Eiendomsskatten er kr 2 365,- for inneværende år.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. 20 000 kwh. pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 8 000.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv via parabol. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Eiendomsmegler har forsøkt å innhente formuesverdi, men får feilmelding om at systemet ikke finner eiendommen. Det er da ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 6 048 842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr.14.650,- for eneboliger større enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Ivar Kvåle

Konsesjon

Det er bo og driveplikt på eiendommen.
Det er ikke boplikt på eiendommen, men driveplikt på 87,7 dekar fulldyrket jord.
Etter jordlova har alle eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dersom eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten gjelder ikke skog, da skog reguleres av skogbruksloven.
Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra man selv blir eier og til man overdrar eiendommen til noen andre. Driveplikten kan oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse eller oppfyllelse ved bortleie. Eier må innen 1 år fra man overtok eiendommen bestemme seg for om han ønsker å drive jorda selv eller å oppfylle ved bortleie.
Velger man å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda må jorda leies bort for minst 10 år av gangen. Avtale om bortleie må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg må bortleien være hensiktsmessig ved at den fører til driftsmessige gode løsninger.
Hvis eieren ikke driver jordbruksarealet selv, ikke har leid bort jorda eller bortleieavtalen fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan kommunen pålegge eieren å leie bort jorda for minst 10 år.
Det kan søkes om fritak fra driveplikten, men det er opp til kommunen å vurdere om fritak skal innvilges.
Eiendommen er konsesjonspliktig og kjøper må søke kommunen om konsesjon, samt betale konsesjonsgebyr. Kjøper har risikoen for at konsesjon blir gitt. Dersom eiendommen er solgt til en pris høyere enn myndighetene vil akseptere, vil kjøpesummen for eiendommen bli redusert tilsvarende.
Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.
Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
Selger opplyser videre om at det ikke foreligger odel på eiendommen.
Kontakt megler for mer informasjon.

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Det oppfordres til å legge inn ønsket overtagelse i budsskjema.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar for mangler ved eiendommen slik dette ansvaret er fastlagt i avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.
Boligselgerforsikring omfatter våningshuset og/eller kårboligen med tilhørende garasje/den delen av eiendommen som er regulert til boligformål.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,85% av salgssummen.
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Visninger: kr 2.500,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 24-0092/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Årnes
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR24.2292

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2022 kl. 09:55

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.