Komplett salgsoppgave

Korpeveien 4

1 990 000 kr
546 m² (eiet)
Illustrasjonsbilde iht. utarbeidet arbeidstegninger
Illustrasjonsbilde iht. utarbeidet arbeidstegninger
Mjøndalen
Utsiktstomt i attraktivt boligområde. Sentralt. Rammetillatelse 07.03.2022 for arkitekttegnet enebolig (tilpasset tomt).

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  1 990 000 kr
 • Omkostninger
  51 092 kr
 • Totalpris
  2 041 092 kr
 • Tomteareal
  546 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Interessenter oppfordres til å besiktige eiendommen på egenhånd, det vil ikke bli avholdt ordinær fellesvisning. Husk å laste ned salgsoppgave fra nettannonse. Benytt lenken "VISNINGSPÅMELDING" her i nettannonsen for å bli holdt oppdatert om bud og salgsprosess.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Utsiktstomt i attraktivt boligområde med gangavstand til sentrum.
 • Utstedt godkjent rammetillatelse (07.03.2022) for oppføring av enebolig og garasje
 • Rammetillatelsen omfatter enebolig med bl.a. takterrasse, 3 etasjer, 4 bad og 6 soverom
 • Bygget er arkitekttegnet og tilpasset tomten mtp. tomtestr., solforhold m.m.
 • Tomten er beliggende i en blindvei som medfører ingen gjennomgangstrafikk
 • Kort gangavstand til Mjøndalen barneskole, SFO, IFO, barnehage og ungdomsskole
 • Flere flotte turmuligheter til bl.a. Portåsen, MIF hytta og områdene rundt
 • Kort gangavstand til bussholdeplass og kort kjørevei til togstasjon

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Korpeveien 4, 3050 MJØNDALEN
Kommunenummer 3005, gårdsnummer 213, bruksnummer 426, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Eiendommen er utskilt fra gnr. 213, bnr. 319 som igjen er utkilt fra gnr. 213, bnr. 337. Avtaler og heftelser for 213/319 og 213/337 gjelder og for eiendommen som selges, 213/426.
De er som følger:
Dagboknr. 1327, tinglyst 05.05.1951, type heftelse: Rett til vann fra kum. Korpeveien 8, 213/231 har rett til vann fra kum på Korpeveien 4 sin eiendom. Kum avmerket i bilde i salgsoppgave og se vedlagt brev fra advokat som redegjør for denne rettigheten.
Dagboknr. 1133, tinglyst 18.02.1972, type heftelse: Veirett. Korpeveien 6, 213/232 har veirett over Korpeveien 4 sin eiendom.
Servituttene er ikke tinglyst i eiendommen, men hefter likevel i eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

Selger har ikke forsøkt å bebygge eiendommen og har derfor ikke kunnskap om tomtens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt ville vært oppdaget ved grave og bygningsarbeider, men som selger ikke har mulighet å vite. Kjøper overtar derfor all risiko for denne type feil og mangler.
Drammen kommune har utstedt rammetillatelse for oppføring av enebolig med tilhørende garasje datert 07.03.2022. Tillatelsen innebærer oppføring av enebolig med takterrasse, 3 etasjer (1. etasje, underetasje og kjelleretasje), 2 stuer, 4 bad og 6 soverom - bebygd areal på 143,5 kvm (29,66% BYA). Iht. tillatelsen må tiltaket være satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Se vedlagt rammetillatelse i salgsoppgave for mer informasjon.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i skrånet terreng med flott utsikt og gangavstand til Mjøndalen sentrum med de fleste servicetilbud. Tomten er beliggende i en blindvei, som medfører ingen gjennomgangstrafikk. Det er kort gangavstand til Mjøndalen barneskole, SFO, IFO, barnehage og ungdomsskole.
Isachen stadion og Mjøndalen idrettsforenings idrettsanlegg med fotballbaner, kunstisbane, idrettshall, tennisbane og klubbhus. MIF har et bredt utvalg av aktiviteter som, allidrett, fotball, bandy, turn, ski og judo m.m. For mer info se: www.MIF.no
Flere flotte turmuligheter til bl.a. Portåsen, MIF hytta og områdene rundt. Naturen her byr på milevis med skiløyper og tur-/sykkelstier. Få minutters kjøring til populære Hagatjern med flotte fiske- og bademuligheter. Portåsens 9-hulls golfbane er og bare en liten kjøretur unna. Idyllisk gangsti langs Drammenselven hele veien til Hokksund. For en kort tur med de små er det lekeplass på torget i sentrum og en større lekeplass med bl.a. hinderløype like ved barneskolen.
Det er ca. 1,7 km å gå til Mjøndalen stasjon. Herfra er det et godt kollektivtilbud med både tog og buss. Toget bruker ca. 9 minutter til Drammen, ca. 32 minutter til Kongsberg og ca. 45 minutter til Oslo S. Parkeringsmuligheter ved stasjonen. Bussforbindelse til Hokksund og Drammen via både Krokstadelva/Solbergelva og Ytterkollen. For offentlig kommunikasjon se: www.brakar.no og www.vy.no. Ekspressbuss til Oslo og Kongsberg hver time fra holdeplass langs E-134. Med bil er det ca. 13 minutters kjøring til Drammen, ca. 25 minutter til Kongsberg og ca. 45 minutter til Oslo utenfor rushtid.

Adkomst

Se kart i nettannonse eller Google Maps for nærmere veibeskrivelse.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen ligger innenfor et område som kan velge skolekrets for barneskole.
Mjøndalen barneskole (1- 7. trinn) med SFO og Åsen barneskole (1. - 7. trinn). SFO.
Veiavangen ungdomsskole (8. - 10. trinn).
Videregående skoler i Hokksund, Kongsberg og Drammen.
Universitetet i Sørøst-Norge som har campus på Papirbredden i Drammen, se nettside www.usn.no.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 546 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei.
Det foreligger tilbud fra eier av veien for å kjøpe veirett til eiendommen. Dette tilbudet vil og gjelde for fremtidig kjøper. Se "Eiendommens utgifter" i salgsoppgaven samt vedlagt avtale.
Iht. rammetillatelsen er det et vilkår at det må foreligge rettigheter til vei på eiendommen gnr. 18/bnr. 4 (veien).
Tomten er ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett for vann og avløp. Drammen kommune opplyser at kapasiteten på ledningsnettet er god.
Ny eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Interessenter må selv vurdere om disse ledningene kommer i konflikt med påtenkt utnyttelse av tomten. Se vedlagt kart.
Bygg kan ikke bygges nærmere enn 4 meter fra kommunale ledninger. Hvis det skal bygges nærmere må enten kommunale ledninger legges om eller sikres for kjøpers regning. I tilfelle sikring må forslag til plan for sikring godkjennes av Kommunal teknikk.
Kjøper må betale tilkoblingsavgift for vann og avløp til Drammen kommune etter prisliste på byggetidspunkt. Tilkoblingsavgift jfr. info "Eiendommens utgifter" i salgsoppgaven.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et område som er uregulert og det er derfor kommuneplanens arealdel, godkjent 07.10.2015, som gjelder vedrørende tomtens tillatte bebygde areal. Eiendommen er i henhold til kommuneplanen avsatt til Boligbebyggelse "A". Her skal ikke grad av utnytting overstige 35% BYA. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Korpeveien vil i fremtiden bli benyttet som adkomstvei til et nytt boligfelt betegnet Granlia Terrasse (planlegging av detaljreguleringsplan er igangsatt pr. april 2022). I forbindelse med utviklingen av dette boligfeltet vil det antakelig bli nødvendig å utvide Korpeveien til en noe bredere vei. Avtalen om veirett mellom eier av veien og kjøper har flere betingelser kjøper må være klar over. Se vedlagt avtale i salgsoppgaven.
Eiendommen er i følge Drammen kommune registrert å ligge innenfor sone for vegstøy.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kjøper må belage seg på å betale kommunale avgifter til Drammen kommune etter tilkobling. Kjøper må montere vannmåler og det må betales avgifter etter faste satser og forbruk på avløp/vann (fordelt på tre terminer pr. år).
Tilkoblingsavgifter for offentlig vann og avløp betales etter den til enhver tid gjeldende sats jfr. Drammen kommune. Disse gebyrene er (inkl. mva.) kr 6.831,- pr. boenhet for vann og kr 6.831,- pr. boenhet for avløp med dagens satser for bygg til rent boligformål for år 2022. Se forøvrig https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vann-avlop/priser/ for mer info.
Glitre Energi Nett AS opplyser at det er kapasitet for 1 stk enebolig med et overlastvern/hovedsikring på ca. 50 amper.
Dersom dette ikke er nok må det byttes trafo som igjen vil føre til større kostnader enn de oppgitt under.
Tilkoblingspunktet vil være kabelskapet på tomten. Tilkoblingskostnad for 1 stk. anlegg i kabelskap er ca. kr 10.000,-
Dersom høyspent- og lavspentkablene som ligger i bakken over eiendommen kommer i konflikt med utbyggingen, vil det koste ca. kr 70.000,- (inkl. moms) for å få flyttet disse. I prisen ligger 10 m høyspent- og lavspentkabler, 2 stk skjøter høyspent og lavspent i tillegg til noe administrativ tid. Graving er ikke medtatt, ei heller eventuelt fjerning av luftstrekket.
Se vedlagt kart for ledninger tilhørende Glitre Nett.
Get har liggende kabler over eiendommen. Det må påregnes kostnader til omlegging dersom disse skal flyttes.
Det må påberegnes utgifter til vedlikehold av vei over tomten.
For å få tinglyst veirett til eiendommen vil kjøper måtte betale eier av veien kr 100.000,-. Se vedlagt avtale fra 2018 i salgsoppgave (oppgitt pris i avtale er kr 90.000,- dette beløpet er nå oppjustert til kr 100.000,-).
Renovasjonsavgift til RFD for standard løsning koster pr. 2022 kr 3.748,-, fordelt på to terminer pr. år.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 101 969,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.041.092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Arturas Pakulis

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 50.000,-
Tilrettelegging kr 14.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedsføringspakke - kun finn.no-annonse 2022: kr 4.900,-
Markedsføringspakke: kr 13.750,-
Visninger: kr 1.875- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 20-0164/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR20.22164

Dato

Sist oppdatert: 27. september 2022 kl. 14:15

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Interessenter oppfordres til å besiktige eiendommen på egenhånd, det vil ikke bli avholdt ordinær fellesvisning. Husk å laste ned salgsoppgave fra nettannonse. Benytt lenken "VISNINGSPÅMELDING" her i nettannonsen for å bli holdt oppdatert om bud og salgsprosess.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.