Komplett salgsoppgave

Øvre Hagaveg 68

5 250 000 kr
211 m²
3 soverom
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes v/Tony Kristiansen har gleden av å presentere Øvre Hagaveg 68.
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes v/Tony Kristiansen har gleden av å presentere Øvre Hagaveg 68.
Kart
Tony Kristiansen
Presenteres av
Tony Kristiansen
Enebolig med sentral beliggenhet, flotte uteplasser med sentrumsutsikt i et attraktivt område. Stor tomt. Garasje.

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  5 250 000 kr
 • Omkostninger
  132 592 kr
 • Totalpris
  5 382 592 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1972
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  211 m²
 • Bruksareal
  253 m²
 • Tomteareal
  1 690 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Øvre Hagaveg 68 er en enebolig fra 1972 som fremstår godt vedlikeholdt. Boligen ligger på en pent opparbeidet tomt. Eneboligen går over 2 etasjer og har en fin planløsning. Stuen gir et hyggelig inntrykk av boligen og her kan familie og venner samles til sosialt lag. Kjøkkenet er stilrent og har alt man trenger av hvitevarer. Det er tre soverom med gode muligheter for garderobeløsninger. Underetasjen er stor og gir mange bruksmuligheter. Her kan det være rom for å innrede hybel eller en stor ungdomsavdeling?
Boligen har en attraktiv beliggenhet på Årnes i Nes kommune. Fra eiendommen er det gangavstand til flere barnehager, skoler og offentlig transport.
Det er mulighet for å kjøpe tomten nedenfor boligen GNR 170 BNR 130 i tillegg for kr 1 850 000,-. Dette er en tomt på 1107 kvm.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Øvre Hagaveg 68, 2150 ÅRNES
Kommunenummer 3034, gårdsnummer 170, bruksnummer 128, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3034, gårdsnummer 170, bruksnummer 158, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 253 kvm
Totalt primærrom: 211 kvm
Bruksareal:
Enebolig 253 kvm
Primærrom:
Enebolig:
Kjeller: 74 kvm: Entré, vindfang, gang, toalettrom, kjellerstue, kontor og vaskerom.
1. etasje 137 kvm: Gang, bad, tre soverom, kjøkken, stue og spisestue.
Sekundærrom:
Enebolig:
Kjeller: 42 kvm: Garasje, to boder og fyrrom.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 20.04.2022 utført av Anticimex AS.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i tre. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Boligen er ca. 50 år gammel og har som følge av alder redusert tilstand og restlevetid på bygningsdeler fra byggeår.
Innvendige overflater og innredninger er forhold som i stor grad er av avhengig av smak, ønsker og behov. Ny eier vurderer selv behovet for innvendige oppgraderinger.
Tilstandsgrader:
TG2 - Bad
TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av registrerte avvik. Lokalfall og fallforhold med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det er antydning til fuktmerker i himlingen. Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Riss/sprekker i flisfuger observert i dusjsonen. Sprekk i veggflis. Det er usikkert hvordan overgang på membran mellom gulv og vegg er utført i forbindelse med ny membran og gulvfliser for ca. 2 år siden, siden det ikke foreligger dokumentasjon på utførelsen. Membran på vegg er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Overgang mellom sluk og membran (under vask) er uoversiktlig og det kan derfor ikke verifiseres at utførelsen er korrekt, eller at lekkasjesikkerheten er ivaretatt. Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Innredning har skader. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes. Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument, i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 51,0 prosent, ved 15,9 celcius.
TG2 - Vaskerom
TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Rommet oppfyller ikke de krav som gjelder for våtrom. Rommet har ingen tettesjikt/membran. Det observeres synlige fuktmerker på yttervegg i overgang gulv/vegg i form av bobler i tapet. Våtrommet har vegger av mur/betong og det er derfor ikke utført hulltaking/fuktmåling. Fuktindikatorinstrument viser utslag (vegg/gulv ved østre vegg) som ikke helt kan utelukke at det er fuktskade i konstruksjonen. Fallforhold med tanke på lekkasjesikkerhet er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det registreres bomlyd og sprekker i enkelte gulvfliser. Brukstid på vann og avløpsrør fra byggeår vurderes til å være passert. Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Basert på ovennevnte forhold er restlevetiden på våtrommet usikker. Tiltak må påregnes.
TG2 -
Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg.
Overflater gulv: Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Observasjonene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng.
Avløpsrør: Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om teknisk anlegg.
TG2 - Toalettrom
Vannrør: Se punkt "Vannrør" under avsnitt om teknisk anlegg.
Sanitærutstyr / innredning: Servant har sprekk i porselen. Restlevetiden er usikker.
Overflater gulv: Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent. Elastisk fuge ved terskel har manglende vedheft. Årsak er ukjent. Fornying av fuger må påregnes.
Avløpsrør: Se punkt "Avløpsrør" under avsnitt om teknisk anlegg.
TG2 - Rom under terreng
Spesielle observasjoner: Avleiring av salt/kalkutslag på grunnmur/gulv mot grunn. Dette er et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen og tyder på svakheter med dreneringen. Forholdet bør ses i sammenheng med avsnitt om "Drenering". Ytterligere undersøkelser anbefales. Det registreres heksesot på vegg over radiator på kontor. Heksesot er en form for misfarging som oppstår ved at sotpartikler og avdampingsprodukter fester seg på overflater innvendig i boligen. Forholdet er av estetisk karakter.
Overflater vegger: Riss og sprekker stedvis påvist. Eksakt årsak er ukjent. Se punkt "Spesielle observasjoner".
Overflater gulv: Det er stedvis knirk i heltregulv. Eksakt årsak er ukjent. Det registreres bomlyd i gulvfliser og stedvise sprekker/riss i fuger, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent Gulvfliser i gang bærer ikke preg av god håndverksmessig utførelse. Spenninger i gulvlister i gang er registrert, dette har medført at lister buler ut fra vegg og har dratt løs tapet langs gulvet.
Innerdører: Dørbladet til bod kommer i kontakt med karmen, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes.
TG2 - Ildsteder / skorsteiner innvendig.
Skorsteiner inne i boligen: Skorstein har ikke fire frie sider. Det skal være mulig å påse at skorsteinens ytterflater er uten sprekkdannelser med tanke på spredning av branngasser. Tiltak og ytterligere undersøkelser må påregnes.
TG2 - Innvendige trapper
Innvendige trapper: Stue: Trappen på stue har ikke håndløper på begge sider. Trappen har åpninger på mer enn 0,10 meter. Det registreres ett løst trinn. Vaskerom: Åpninger i rekkverket på mer enn 0,10 meter. Av denne grunn oppfyller ikke trappene dagens krav.
TG2 - Tekniske anlegg, VVS anlegg
Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør av kobber som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker.
Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør som er fra boligens opprinnelige byggeår er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker.
TG2 - Elektrisk anlegg
Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av utførte arbeider på det elektriske anlegget. Med bakgrunn i TG2 bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
TG2 - Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon
Fasader ink. kledning: Ingen lufte og dreneringsspalte bak trekledning. Forholdet kan redusere levetiden til kledningen og veggkonstruksjonen. Tiltak anbefales.
TG2 - Dører og vinduer
Vinduer: Lav/ingen klaring mellom utvendig listverk og beslag under vinduet. Kan føre til fuktoppsug i trevirket, forkorte levetiden og vanskliggjør overflatebehandling. Forholdet bør holdes under oppsikt.
TG2 - Balkonger, terrasser, veranda etc
Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger, verandaer): Rekkverkshøyden er under 1,0 meter og rekkverket har horisontale åpninger større enn 5 cm. Avvik fra gjeldende forskrift.
TG2 - Drenering
Helhetsvurdering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, men er vurdert å være fra bygningens opprinnelige byggeår. Alder samt symptomer på utilsiktet fuktighet tilsier at forventet gjenværende brukstid er overskredet. Se avsnitt om "Rom under terreng". Dreneringen i denne bygningen vurderes til å være passert anbefalt brukstid og det påvises tegn til fuktproblemer. Det må påregnes kostnader for utbedringer/utskiftninger. Ytterligere undersøkelser anbefales.
TG2 - Stikkledninger og tanker
Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Utvendige vann- og avløpsrør har ukjent alder/tilstand. Anbefalt brukstid kan være passert. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om tegn til skader ikke er registrert. Ytterligere undersøkelser anbefales.
For ytterligere informasjon se vedlagt tilstandsrapport av Anticimex AS datert 20.04.2022.
Det oppfordres at interessenter bruker tid og setter seg inn i rapporten for å få størst mulig innsikt i boligens tilstand. De ulike bygningsdeler er systematisk undersøkt og det henvises til detaljert beskrivelse av de ulike bygningsdeler i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at et rom eller en bygningsdel kan fungere godt selv om den får TG 2.
Enkelte forhold er ikke tilstandsvurdert, se tilstandsrapporten vedlagt i salgsoppgaven.
Bygninger/leiligheter kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. Særlig kritiske områder er membranløsninger i våtrom, isolasjon i gulv, vegger og himlinger, vann og avløpsnett. Elde og utidsmessigheter kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll.
Vi gjør oppmerksom på at boligen er oppført iht. andre krav og byggeforskrifter enn de som gjelder pr. i dag, herunder krav til varig opphold, da det er byggeforskrifter på oppføringstidspunktet som var gjeldende.
Utdrag fra egenerklæringsskjema:
Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Renovert tak ca 2000 utført av Øystein Grue as.
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Byttet ut oljefyr med vann/luft - innstallert 3fas høst 2021 utført av Årnes elektro.
Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
I forb. med installasjon ny varmekilde.
Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f. eks. ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?
Må fylles/fjernes.

Standard

Entré
Boligen har to innganger i underetasjen, en til en flott hall og en til gangen med vaskerom, samt boder. Videre har entréen plass til oppbevaringsløsninger til yttertøy eller andre oppbevaringsbehov.
Stue
Stuen er familiens sosiale familierom, luftig og varm, slik at man kan føle seg hjemme. Rommet kan enkelt ordnes etter dine preferanser og med muligheter for plassering av et utvalg møbler som sofa, stoler og tilhørende møbler. Veggene er malt med rike farger og stuen har vinduer som gir rikelig med dagslys, noe som gir stuen en behagelig atmosfære. Hjemmets peis gir rikelig med varme som gir en flott stemning samtidig som det dekker et behov i landets kaldere årstider.
Kjøkken
Kjøkkenet ligger i eget rom og inneholder en flott Huseby innredning. Kjøkkenløsningen er velholdt og lys med god skap- og benkeplass. Innredningen har profilerte skapfronter, skifer benkeplate, oppvaskkum med ett-greps armatur, samt keramisk koketopp. I tillegg til kjøkkeninnredningen er det godt med plass til en sittegruppe. Videre har kjøkkenet integrerte hvitevarer, derav mikroovn, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. En slik type kjøkkenløsning tilfredsstiller mange behov, både for deg som ønsker mye benke- og skapplass, og for deg som ønsker et sosialt kjøkken.
Baderom / WC / Vaskerom
Boligen inneholder ett hyggelig bad fra 2003. Badet har flislagte gulv(Nye fliser på gulv i 2020) og vegger. Varmekablene i gulvet sørger for behagelig temperatur på baderommet. Baderomsinnredningen består av enkelservant, dusjhjørne og toalett.
Eneboligen har et eget toalettrom som er veldig praktisk for familien. Toalettrommet har flis på gulv. Innredet med praktisk servantløsning og toalett.
Eneboligen inneholder et praktisk vaskerom i boligens underetasje i nærheten av inngangen. På gulvet er det lagt fliser i fin gråfarge. Det er god plass for vaskemaskin og tørketrommel. Rommet er av god størrelse, så her har en godt med arbeidsrom.
Soverom
Enebolig har tre gode soverom. Rommene kan enkelt møbleres etter eget ønske. Godt med plass for garderobeløsninger.
Oppbevaring
2 innvendige boder pluss et eget hobbyrom.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Følgende hvitevarer medfølger handelen: Induksjonstopp, kjøleskap, mikro, stekeovn og oppvaskmaskin.
Ingen øvrige hvitevarer medfølger handelen. Leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Oppvarming

Oppvarming med radiatorer tilkoblet dobbelmantlet varmtvannsbereder kombinert med elektrisk oppvarming. Åpen peis i stue. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 30.06.1972. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det er uvisst om det er gjort endringer etter at ferdigattest ble gitt, men selger opplyser at det ikke er foretatt endringer i selgers eiertid.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3034/170/128:
28.05.1971 - Dokumentnr: 2522 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3034 Gnr:170 Bnr:128
Gjelder denne registerenheten med flere
Rett til å bruke vegen forbi Øvre Hagaveg 72.
19.01.1971 - Dokumentnr: 228 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3034 Gnr:170 Bnr:1
15.11.1985 - Dokumentnr: 8972 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3034 Gnr:170 Bnr:159
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN
01.01.2020 - Dokumentnr: 741233 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0236 Gnr:170 Bnr:128
06.02.1971 - Dokumentnr: 616 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:170 Bnr:1
Bestemmelse om kloakkledning
Rett til å bruke vegen forbi Øvre Hagaveg 72 inntil den regulerte gate blir utbygget i forbindelse med Drognesjordet. Samt rett til å føre kloakkledning.
28.05.1971 - Dokumentnr: 2522 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:170 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:170 Bnr:128
Gjelder denne registerenheten med flere
Rett til å bruke vegen forbi Øvre Hagaveg 72.
17.12.2020 - Dokumentnr: 3507905 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:270
Rettighet hefter i: Knr:3034 Gnr:169 Bnr:363
Gjelder også for senere utskilte parseller og/eller seksjoner
Gjelder denne registerenheten med flere
Rett til å benytte seg av vegen som skal utbygges i forbindelse med Drognesjordet. Når dette fullføres er uvisst.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

- Det er i tillegg mulighet for å kjøpe tomten nedenfor boligen GNR 170 BNR 130 i tillegg for kr 1 850 000,-. Dette er en tomt på 1 107 kvm.
- Det er nedgravd oljetank på eiendommen som må saneres og fjernes. Eventuelt saneres og fylles. Kjøper overtar kostnaden vedrørende dette.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Øvre Hagaveg 68 har en attraktiv, sentrumsnær beliggenhet på Årnes i Nes kommune. Fra eiendommen er det gangavstand til flere barnehager, skoler og offentlig transport. I kort avstand fra boligen finner man også fotball- og friidrettsstadion, Neshallen, ishall og Nes svømmehall. For de naturglade byr området på gode turmuligheter og korte sykkelavstander til Veslesjøen, Sagstusjøen og området rundt Dragsjøen. Av arrangementer er det blant annet matfestival, Årnesdager, oktoberfest mm. Med nærheten til både Glomma og bryggeanlegget er det muligheter med båt.
Kollektivtilbud
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog. Buss mellom Årnes og Jessheim/Gardermoen.
Årnes stasjon ligger i Årnes sentrum og er en av de opprinnelige stasjonene på Kongsvingerbanen. Stasjonen blir betjent av alle tog på Kongsvingerbanen. Gode togforbindelser inn mot hovedstaden med avgang hver time og en reisetid på kun ca. 48 min. til Oslo S. Er rutetidene av betydning - se ruter.no for mer info.
Shopping
Nærhet til et godt utvalg av daglige servicetilbud. Dagligvarehandelen kan gjøres ved blant annet Rema 1000, Bunnpris, Coop Mega, Spar og Kiwi. Fra boligen er det gangavstand til Årnes sentrum og Amfi(BB)-senteret, som har et variert utvalg med bl.a. dagligvare, post, bank, minibank, apotek, vinmonopol, mote, interiør, blomster, frisør, kafé/restaurant, lege og tannlege mm. Kort vei til Jessheim med yttereligere servicetilbud.
Kulturhus
Kommunens kulturhus ligger i Årnes sentrum med tilknytning til Amfi(BB)-senteret. Her finner man bibliotek, kino og diverse kulturinnslag. Pakkhuset ved jernbanen har egen Bluesklubb med konserter og kulturelle innslag.
Nes svømmehall
Ny svømmehall fra 2017 tilrettelagt for svømmetrening og vannaktiviteter.
Nes Golfklubb
Rommen Golfpark er et komplett helårs golfanlegg beliggende vakkert i det bølgende kulturlandskapet i Nes på Romerike, like nord for elvemøtet mellom Vorma og Glomma. Baneanlegget består av en 18-hulls bane og et stort treningsområde med puttinggreen, chippinggreen med ulike innspillsvinkler og driving range. På vinterstid har de 3 stk Full swing simulatorer hvor man kan velge mellom nærmere 60 baner rundt om i verden. Videre er det også golfklubb på Hvam. Se forøvrig www.nesgolf.no og hvamgolfklubb.no for mer info.
Tidsavstander med bil
Vormsund ca. 7 min.
Jessheim ca. 20 min.
Oslo Lufthavn ca. 28 min.
Lillestrøm ca. 32 min.
Oslo sentrum ca. 45 min.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved visning. Velkommen!

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Pent opparbeidet tomt med grus, diverse beplantninger, plenareal og biloppstillingsplass. Garasje i boligens underetasje. Utgang fra spisestue til balkong og utgang fra stue til terrasse med gode solforhold.
Tomten består av to gårdsnummer og bruksnummer som til sammen utgjør et tomteareal på 1690 kvm. BNR 128 har en tomt på 1134,6 kvm. BNR 158 har en tomt på 554,8 kvm.

Parkering

Parkering i garasje i boligens underetasje. Ellers godt med biloppstillingsplasser på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Eiendommen er tilknyttet Årnes vannverk. Se https://www.aarnesvann.no/ for priser.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan Drognesjordet, gnr. 169 bnr. 270 og del av gnr. 170 bnr. 2 m.fl., med detaljering datert 17.09.09 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 27.09.10.
Det er fokus om fortetning i Årnes sentrum og det må forventes videre utvikling av Drognesjordet, Evangjordet og områdene rundt boligen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 17 899,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feiing/tilsyn.
Eiendomsskatten er kr 3 370,- for inneværende år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 10 000,-.
Privat brøyting på kr 3-5000,- per år. Avhengig av snømengde/strøing.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv og har avgift på kr 700 pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Megler har forsøkt i innhente formuesverdi, men får ingen treff på eiendommen ifølge skatteetaten.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5 382 92,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hans Chr Slitu Oppegaard

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Det oppfordres til å legge inn ønsket overtagelse sammen med budsskjema.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 0,95% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Visninger: kr 2.500,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 24-0023/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Årnes
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR24.2223

Dato

Sist oppdatert: 26. oktober 2022 kl. 09:53

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.