Komplett salgsoppgave

Turvegen

1 500 000 kr
765,8 m² (eiet)
Eiendomsmegler Krogsveen V/Tony Kristiansen presenterer tomt Turvegen! Rød strek er ikke korrekt oppmåling, men kun for å gi et inntrykk av tomten.
Eiendomsmegler Krogsveen V/Tony Kristiansen presenterer tomt Turvegen! Rød strek er ikke korrekt oppmåling, men kun for å gi et inntrykk av tomten.
Kart
Tony Kristiansen
Presenteres av
Tony Kristiansen
Flat tomt på 765,8 kvm med fin beliggenhet. Nærhet til skole, dagligvarebutikk og flotte rekreasjonsområder.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 500 000 kr
 • Omkostninger
  38 842 kr
 • Totalpris
  1 538 842 kr
 • Tomteareal
  765,8 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Flott tomt i et attraktivt og barnevennlig boligområde. Tomten har et romslig areal og er godt tilrettelagt for bygging.
Tomten ligger i et barnevennlig og attraktivt boligområde på Nordkisa i Ullensaker kommune. Eiendommen ligger tett på skogen med turområder og det er ellers nærhet til skole, barnehager og offentlig kommunikasjon. Hauerseter sportsklubb har et bredt idrettstilbud som favner de fleste. Klubben har blant annet en flott flerbrukshall, ballbinge, kunstgressbane og fotballhall.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Turvegen, 2055 NORDKISA
Kommunenummer 3033, gårdsnummer 104, bruksnummer 41, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
24.04.1950 - Dokumentnr: 1219 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3033 Gnr:104 Bnr:9
01.01.2020 - Dokumentnr: 1533027 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0235 Gnr:104 Bnr:41

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i et barnevennlig og attraktivt boligområde på Nordkisa i Ullensaker kommune. Eiendommen ligger tett på skogen med turområder og det er ellers nærhet til skole, barnehager og offentlig kommunikasjon. Hauerseter sportsklubb har et bredt idrettstilbud som favner de fleste. Klubben har blant annet en flott flerbrukshall, ballbinge, kunstgressbane og fotballhall.
Om vinteren har området en lysløype som gir gode rekreasjonsmuligheter. Om sommeren kan man legge turen til badeanlegget på Råholt, eller til Langtjernet - en usjenert skogsperle der du kan ta en forfriskende dukkert. Legg også gjerne turen til Jessheim og Nordbytjernet.
Nordbytjernet ligger ca. 1 km fra Jessheim sentrum og er et av de flotteste friluftsområdene i kommunen. Rundt tjernet er det godt tilrettelagt med turveier for rullestolbrukere og folk med barnevogn. Her er det flotte badeplasser med strender, volleyballbaner, badebrygger og fiskebrygger.
Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Kiwi, som ligger i gangavstand. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Jessheim Storsenter, Amfi senteret Vormsund og Amfi Eidsvoll et rikt og variert utvalg av fasiliteter og servicetilbud.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Skrytastubben som ligger få meter fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 12 min til Jessheim, 13 min til Råholt, 12 min til Oslo lufthavn, 6 min til Brårud, samt 36 min til Oslo sentrum.
Fra eiendommen er det gangavstand til Nordkisa barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det bussordning til Allergot ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved visning.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 765,8 kvm. Alle grensepunktene er koordinatfestet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Fra kommunale opplysninger: Eiendommen er ikke tilknyttet off. vann og avløp, og må tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Ta kontakt med kommunen for spørsmål som omhandler tilkobling.
§ 17.Krav om vannmåler
Vannmåler skal installeres ved næringseiendommer herunder gårdsbruk, offentlige virksomhet og eiendommer med basseng. For kombinerte bygg (næring/bolig) skal det installeres vannmåler som skiller vannforbruk til næring fra øvrige deler av bygget.
Øvrige abonnenter kan søke kommunen om å få installere vannmåler jf. § 11 siste ledd. Kommunes skjema og retningslinjer om dette skal følges.
For å sikre abonnenten mulighet til å installere vannmåler, tillegges den som bygger ansvar for å tilrettelegge for montering av vannmåler i samsvar med denne forskrift i alle nye boliger.
Der påbygg på eksisterende boliger er der vanninntaket er til boligen, skal det tilrettelegges for montering av vannmåler.
Næring og industribedrifter, som etter § 12 skal betale tillegg i årsgebyr for avvikende sammensetning av avløpet, skal måle gebyrpliktig vannmengde med vannmåler. Tilsvarende gjelder som dokumentasjon for avvik i beregning av årsgebyr etter § 14, med mindre kommunen godkjenner annen type dokumentasjon.
Abonnent skal inngå avtale om leie av vannmåler.
Installasjon av vannmåler er søknadspliktig. Krav til kompetanse og installasjon følger av kommunens standard abonnementsvilkår. Sikring mot forurensning gjennom tilbakestrømning av vann fra privat til kommunalt nett følger av kommunens standard abonnementsvilkår. Montering av vannmåler skal dokumenteres med bilde og innmåling.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan for "Kisatunet B4" m/best. vedtatt 15.09.2020.
Avsatt i kommuneplanen til: boligbebyggelse - fremtidig vedtatt 23.03.2021.
Avsatt i kommunedelplan for: Nordkisa til: boligbebyggelse - fremtidig vedtatt 08.11.2010.
Reguleringsplan ligger vedlagt i salgsoppgaven.
I reguleringsplanen opplyses det om BYA 30 %. Området BFS1 er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det kan oppføres boliger med en mønehøyde på maksimalt 9 meter fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Parkering skal skje på egen tomt. Det skal tilrettelegges for 2 plasser per boenhet. Garasjer og uthus skal tilpasses bolighusets form, takvinkel og materialbruk.
Jordet i mellom eiendommen og Kisavegen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse og det må forventes at dette området utvikles med rekkehus, tomannsboliger, osv.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Ikke oppgitt fra kommunen på grunn av ubebygd tomt.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen.
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1 538 842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Tom-Erik Østerud, Gerd Turid Andersen, Gunn Kjersti Olsen, Jan Tore Olsen, Siv Anita Olsen, Tor-Arne Østerud og Aage Eilert Olsen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 25.000 av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.500,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 24-0009/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Årnes
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR24.219

Dato

Sist oppdatert: 20. september 2022 kl. 12:16

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.