Komplett salgsoppgave

Fossumgata 165

1 300 000 kr
62 m²
2 soverom
Velkommen til visning i Fossumgata 165
Velkommen til visning i Fossumgata 165
Rune Sirnes
Presenteres av
Rune Sirnes
Haugfoss / Modum
Rehabiliteringsprosjekt med stor selveiertomt på 2.987 kvm. Landlig og idyllisk beliggenhet.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  1 300 000 kr
 • Omkostninger
  33 670 kr
 • Totalpris
  1 333 670 kr
 • Byggeår
  1965
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  62 m²
 • Bruksareal
  141 m²
 • Tomteareal
  2 987,8 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale klokkeslett for fremmøte/visning, da vi ikke ønsker for mange på visning samtidig. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk å lese salgsoppgave og tilstandsrapport før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til visning i Fossumgata 165, Haugfoss/Modum.
Av kvaliteter kan nevnes:
- Landlig og idyllisk beliggenhet
- Usjenert og langt til nærmeste nabo
- Stor selveiertomt på nesten 3 da.
- Enebolig over 1 1/2 etasje + kjeller
- Sikringsskap med automatsikringer
- Rehabiliteringsprosjekt, mye arbeider gjenstår

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Fossumgata 165, 3340 ÅMOT
Kommunenummer 3047, gårdsnummer 128, bruksnummer 144, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 141 kvm
Totalt primærrom: 62 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 17.08.2022 utført av takstmann Erik Brynildsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Her kan du vise til punkt om ferdigattest og beskrive konsekvens under det punktet.
1. etasje inneholder:
Entre: Malt tregulv, malt panel på vegger og tak.
Soverom 1: Tregulv, malt panel på vegger og tak. Plassbygget garderobeskap.
Soverom 2: Tregulv, malt panel på vegger og tak. Plassbygget garderobeskap. Et av soverommene er mindre enn 15 m3, som er dagens krav til soverom.
Kjøkken: Tregulv, malt panel på vegger og tak. Åpen løsning mot stuen og skyvedør til et av soverommene. Vedovn. Kjøkkeninnredningen er demontert, noe innredning medfølger.
Stue: Tregulv, malt panel på vegger og tak. Varmepumpe.
Loftsetasjen inneholder:
To loftsrom: Tregulv, panelte vegger. Begge rommene er uinnredet, med takvindu, ståhøyde i midten av rommet, lys/strøm.
Kjelleretasjen inneholder:
Disponibelt rom/tidligere baderom: Rommet har tidligere vært baderom, men er "strippet" ned til murgulv og murvegger. Rommet er i dag et meget enkelt kjellerrom med dusj på vegg, toalett og opplegg for vaskemaskin. 200 liters varmtvannsbereder, vannpumpe.
Stor kjellerrom: Murgulv, rupanel i tak. Vedovn. Sikringsskap med automatsikringer. Utgang/dør til hage/terreng.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten en frittliggende enebolig oppført over 1 1/2 etasje + kjeller. Boligen er utvendig kledd med stående panel og taket er tekket med shingel. Taket var nytt ca. 2005. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål, antatt fra 2005. Eldre vinduer med koblede glass.
I rapporten fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på.
TG3 gir uttrykk for forhold, store eller alvorlige avvik som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid.
TG2 gir uttrykk for forhold avviker fra dagens byggetekniske krav i vesentlig og mindre grad. Dette er avvik som kan kreve tiltak og avvik som ikke krever umiddelbare tiltak.
Takstmann har oppdaget omfattende feil og mangler i boligen og gitt de fleste kontrollerte forhold enten TG3 eller TG2.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten om boligen, kjøper overtar all ansvar og risiko for forhold beskrevet i tilstandsrapporten.

Standard

Boligen holder en svært enkel standard og må anses som et rehabiliteringsobjekt.

Oppvarming

Det er montert vedovn på kjøkkenet og i det ene kjellerrommet. Ingen av ovnene har vært i bruk av dagens eier, og tilstand er derfor usikker. Kjøper anbefales kontroll fra Feiervesenet før ovnene tas i bruk. Det er montert varmepumpe i stuen, denne skal iflg. eier fungere. Ellers er det basert på elektrisk oppvarming med panelovner, ingen panelovner medfølger.

Ferdigattest/brukstillatelse

Modum kommune opplyser at Fossumgata 165 er registrert som tatt i bruk i matrikkelen. Det opplyses at ferdigattest ikke finnes, at dette mest sannsynlig er på grunn av alder på bolighuset og at ferdigattest ikke er et krav.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen ble det 05.11.07 tinglyst en jordskiftedom, som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Jordskiftedommen fastsatte eiendommens grenser, samt regler ang. veilagene Ødegårdsveien og Nordre Ødegårdsveien. Jordskiftedommen/servitutten vil følge eiendommen og kjøpers bank vil få pant etter denne. Kopi av jordskiftedommen kan fås v/henv. megler.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Takstmann har i tilstandsrapport med takst for eiendommen, datert 17.08.2022 vurdert eiendommens markedsverdi til kr. 1.450.000,-.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger idyllisk til for deg som ønsker å bo landlig, usjenert og rolig, innerst i Fossumgata, omgitt av skogsterreng.
Eiendommen ligger noen hundre meter fra veletablert byggefelt på Haugfoss, hvor en også finner barneskolen. Det er cirka 10 minutters kjøring fra boligen og inn til Åmot sentrum med butikker og de fleste servicetilbud. Deretter er det cirka 35 kilometer til Drammen.
Nærområdet byr på flotte markaområder, ørretfiske i elva og et rikt kulturliv. Nyfossum og Blaafarveverket er i gangavstand. I Modum finner en Furumo med flotte turområder, idrettsanlegg og svømmehall. Det er hoppsenter og alpinanlegg, samt golfbane i Vikersund.

Adkomst

Følg skilting fra Åmot sentrum til Blaafarverket. Kjør forbi Blaafarveverket og ta til venstre inn Haugfossbakken ved skilt Nyfossum. Etter hundre meter hold til høyre inn Fossumgata og følg skilting helt frem til Nyfossum, som er et herskapshus og i dag museum tilknyttet Blaafarveverket. Ved Nyfossum kjør gjennom grind og inn på skogsbilvei. Hold til høyre innover denne skogbilveien og Fossumgata 165 blir siste bolighus. Veien anbefales ikke for lav bil.

Barnehager, skoler og fritid

Buskerud skole (1. - 7. klasse) ligger 2,9 km. fra eiendommen. Uteområdet rundt skolen er stort og elevene har muligheter til ballspill på både grus- og gressbane. For de som liker å klatre, huske, skli og henge har skolen mange ulike lekeapparater og rutsjebane.
Søndre Modum ungdomsskole (8.-10. klasse) ligger i Åmot sentrum, 7 kilometer fra eiendommen. Skolen har ca. 240 elever.
Buskerud Videregående skole, avdeling Rosthaug og avdeling Buskerud som begge ligger cirka 7 kilometer fra eiendommen.
Det er 7 kommunale barnehager og 9 privat barnehager i Modum kommune. Nærmeste barnehage er Nordbråten barnehage som ligger 2,8 kilometer fra eiendommen.

Beskrivelse av tomt

Stor selveiertomt på 2.987,8 kvm.
Tomten er for det aller meste naturtomt, noe tun/gårdsplass med plen.

Parkering

Svært gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Iflg. jordskiftedom tinglyst i 2007 skulle det vært etablert et veilag for Ødegårdsveien, som omfatter skogsbilveien fra gamle Sigdalsvei/Nyfossum og frem til (inkludert) oppstillingsplassen ved avkjøringen til Nordre Ødegården. Det er seks eiere i dette veilaget med forskjellig andelsbrøk. Brøken for Fossumveien 165 skal være 17/100.
For veien fra Nordre Ødegården skulle veilaget Nordre-Ødegårdsveien være etablert. Her er det tre eiere i veilaget med forskjellige andelsbrøk. Brøken for Fossumveien 165 er 40/100.
Det er pliktig medlemskap i begge veilagene, men veilagene har aldri blitt etabler. Den eller de som er avhengig av snøbrøyting og/eller veivedlikehold sørger i dag for og bekoster dette selv.
Eiendommen har privat slamavskiller. Minimum tømmefrekvens er hvert 2. år. Tømmefrekvens er avhengig av anlegget, det kan være nødvendig med ekstra tømminger. Tank ble sist tømt oktober 2021. Tilsynet for små avløpsanlegg opplyser at de ikke kan se at det er gitt noen utslippstillatelse for dette anlegget. Det opplyses også at slamavskilleren etter dagens krav skal være mint 4 m3 stor, denne er kun 2 m3. Det opplyses også at adkomstvei må kvistes for å bli framkommelig med slamtømmebil.
Tilsynet for små avløpsanlegg opplyser at eiendommen bør oppgradere avløpsanlegget sitt fordi anlegget har klare mangler og klarer ikke dagens rensekrav. Det opplyses at eier kan forvente pålegg om å oppgradere deler av anlegget eller hele anlegget. Det foreligger pt. ingen pålegg om endringer av anlegget. Kontakt megler for ytterligere informasjon.
Eiendommen har privat brønn som vannkilde. Brønnen er av eldre dato og har ukjent utførelse og opprinnelse. Brønnen er i forbindelse med salget ikke undersøkt og det er ikke tatt vannprøver selger bekjent. Det tas forbehold om vannkvalitet og brønnens tilstand.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, og er iflg. kommuneplanen for Modum fra 07.05.2012 avsatt/godkjent til landbruk- natur- friluftsformål samt reindrift (LNFR), med landskapshensyn.
Følgende er opplyst i kommuneplanen om landskapshensyn: "Modum kommune ønsker å beskytte en del naturområder som ikke direkte er båndlagt etter annet lovverk. Dette omfatter bl.a. våtmarksarealer og botanisk viktige områder som er kartlagt gjennom naturtypekartlegging for kommunen. Det skal av hensyn til naturtypen og prioriterte arter være en meget restriktiv holdning til dispensasjoner fra planbestemmelsene eller planformålet innenfor disse hensynssonene. Ethvert tiltak i disse områdene skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven, og tiltak skal ikke godkjennes dersom det anses sannsynlig at det vil ha negativ påvirkning på viktige naturtyper eller prioriterte arter."
Kopi av kommuneplan kan fås v/henv. megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter: kr. 950,- pr. år (2022).
Slamtømming: kr. 2.416,- pr. tømming.
Tilsyn av avløpsanlegg: kr. 558,- pr. år.
Renovasjonsgebyrer: kr. 3.748,- pr. år (2022).
Feie-/tilsynsgebyrer: ca. kr. 1.100,- pr. år.
Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 484 548,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 1 615 1611,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Formuesverdien skal ikke overstige 30 prosent av boligens markedsverdi dersom eier selv bor i boligen. Kjøper må selv søke om reduksjon av formuesverdien direkte til Skatteetaten dersom formuesverdien er for høy. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdi.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.333.670,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Buskerud Tingrett

Overtakelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Boligselgerforsikring

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved tvangssalg da kontraktspart er Tingretten og salget skjer etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i regelverket og lese salgsdokumentasjonen nøye før bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers muligheter for reklamasjon er redusert ved kjøp av bolig etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Boligkjøperforsikring

Det kan ikke tegnes Boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Budgivning

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.
Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Salget av denne eiendommen er et tvangssalg gjennom medhjelper, og selges etter Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Dette innebærer at kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelskrav. Mangel kan foreligge hvis eiendommen ikke svarer til gitte opplysninger om vesentlige forhold, eller det er forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper måtte kjenne til, eller den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. Manglende/feil opplysninger må ha innvirket på kjøpet. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens §11-39 for nærmere informasjon og alle vilkår. Dersom eiendommen har mangler, kan det kreves prisavslag, men kjøpet kan ikke heves. Det kan også forekomme at boligen overleveres uten normal rydding og rengjøring, samt at nøkkelsett ikke er komplett. Omkostninger må i så tilfeller dekkes av kjøper.
Vi viser til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper" i vedlagte budskjema. Kontakt gjerne megler dersom du har spørsmål.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av oppdragsgiver og er avhengig av kjøpesummens størrelse, og beregnes i henhold til satser i Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, kap. 3. I tillegg mottar megler oppgjørshonorar kr 5.860,- samt dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 20-0218/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR20.22218

Dato

Sist oppdatert: 26. september 2022 kl. 10:07

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale klokkeslett for fremmøte/visning, da vi ikke ønsker for mange på visning samtidig. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk å lese salgsoppgave og tilstandsrapport før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.