Komplett salgsoppgave

Seljehølen, Lerøy

1 650 000 kr
39 m²
2 soverom
Velkommen til denne perlen på Lerøy
Velkommen til denne perlen på Lerøy
Fredrik Stuhr
Thomas Hauge
Presenteres av
Fredrik Stuhr og Thomas Hauge
Øy mellom Klokkarvik/Hjellestad
LERØY - Idyllisk sjøeiendom med helt usjenert beliggenhet, en liten båttur fra Hjellestad marina.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 650 000 kr
 • Omkostninger
  42 592 kr
 • Totalpris
  1 692 592 kr
 • Etasje
  1
 • Soverom
  2 soverom
 • Primærrom
  39 m²
 • Bruksareal
  42 m²
 • Tomteareal
  892 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Ta kontakt med megler dersom det er behov for transport med båt.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Dette er en perle av en eiendom og her ligger alt til rette for det gode liv ved sjøen.
Her får man en idyllisk fritidseiendom med egen sjølinje/strandlinje i de flotteste omgivelsene.
Eiendommen ligger helt alene inne i en bukt. Stille og rolig sjø med gode muligheter for bading og vannaktiviteter.
Fortøynings muligheter for flere båter med gode dybdeforhold rett utenfor hytten.
Lerøy en øy mellom Hjellestad og Klokkarvik. Det går ferge til sørvestre siden av øyen. Lerøy har rundt 30 fastboende og er i stadig vekst.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Seljehølen, Lerøy , 5378 KLOKKARVIK
Kommunenummer 4626, gårdsnummer 104, bruksnummer 164, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 47 kvm
Totalt bruksareal: 42 kvm
Totalt primærrom: 39 kvm
Primærrom:
1. etasje 39 kvm: Stue, oppholdsrom, 2 soverom, entrè/gang,
Sekundærrom:
1. etasje 3 kvm: Bod (ikke målt)

Byggemåte

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er et oppussingsobjekt. Det er ikke takst på eiendommen.
Selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Alt som er i hytten medfølger.

Oppvarming

Oppvarming med peis.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger helt alene inne i en bukt. Stille og rolig sjø med gode muligheter for bading og vannaktiviteter.
Lerøy er en av to store øyer mellom Hjellestad og Klokkarvik. Det går ferge til sørvestre siden av øyen. Lerøy har rundt 30 fastboende og er i stadig vekst.

Adkomst

Adkomst med båt. Det er ikke vei frem til eiendommen.
Det er flere fortøynings punkter på eiendommen til større og mindre båter.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 892 kvm. Eiendommen ligger helt ved sjøkanten med ca. 49 meter strandlinje. Tomten er opparbeidet med diverse steinmur og naturlig vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Det er ikke vann og avløp på eiendommen. Det er heller ikke innlagt strøm på boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 04.10.2011 avsatt til: LNFR-OMRÅDE.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 2775,-. I dette inngår gebyr for feiing/tilsyn og renovasjon.
Hytterenovasjon: må leveres på Lerøy Fergekai. Container med nøkkeltilgang.
Brannvesenet informert om at ildstedet ikke har vært ibruk etter feiing ble innført for 2-3 år siden. De kommer ikke for å feie pt.
Brannvesenet er pålagt å føre tilsyn med, og å feie pipeløp i alle fritidseiendommer. Det vil kunne medføre kostnader for kjøper til utbedring av evt. fremtidige pålegg og anmerkninger. (

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 241 578,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.692.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Vigdis Gjerstad og Geir Salbu

Overtakelse

Etter nærmere avtale.
Mulig med hurtig overtakelse etter avtale.

Boligselgerforsikring

Det foreligger ikke en godkjent tilstandsrapport med innhold fra takstforskriften som trådte i kraft 1.1.22. Selger har derfor heller ikke tegnet boligselgerforsikring. Likevel foreligger det en tilstandsrapport og selgers egenerklæring, i tillegg til salgsoppgaven, og som interessenter må sette seg inn i før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 50.000,-
Tilrettelegging: kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 1.500,- pr. påbegynt time
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Øygarden: kr 7.500,-
Fotopakke: kr 7.900,-
Avisannonse, Helside Hus og Hjem: kr 7.900,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 72-0034/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fana
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR72.2134

Dato

Sist oppdatert: 08. april 2022 kl. 17:30

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Ta kontakt med megler dersom det er behov for transport med båt.
Lurer du på noe?

Lignende fritidsboliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.