Komplett salgsoppgave

Vardeveien 84 A/B

1 690 000 kr
688 m² (eiet)
Markert grense er ikke nøyaktig og det vil være avvik - Kun brukt som en indikasjon
Markert grense er ikke nøyaktig og det vil være avvik - Kun brukt som en indikasjon
Vesterøya
Tomt med tillatelse til oppføring av tomannsbolig. Kort avstand til Ormestadvika badestrand, samt flotte turområder

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  1 690 000 kr
 • Omkostninger
  43 592 kr
 • Totalpris
  1 733 592 kr
 • Tomteareal
  688 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Det foreligger vedtak datert 04.03.2021 der det gis tillatelse til oppføring av tomannsbolig med garasje.
Like ved tomten starter Vesterøyveien som fører deg rett til byen, kort avstand til badeplasser og Mefjordens flotte skjærgård. Flott turområde for deg som liker å vandre i skog og mark. Særdeles barnevennlig.
Gangavstand til barneskole, barnehage og ungdomsskole.
Like ved tomten starter Kyststien som er en kartlagt og skiltet natursti langs Sandefjords kyst med idylliske friarealer og flotte fiskeplasser.
Sandefjord kommune opplyser at det er betalt en tilknytningsavgift på kr. 60.940,- . Kommune tar forbehold om endringer/etterfaktureringer.
Selger opplyser også at det er betalt en avgift til Lede på 21.626,- + 24.460,- .
Det er også utført deler av grunnarbeid på tomten.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vardeveien 84 A/B, 3227 SANDEFJORD
Kommunenummer 3804, gårdsnummer 114, bruksnummer 248, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Diverse

Sandefjord kommune opplyser at det er betalt en tilknytningsavgift på kr. 60.940,-.
Selger opplyser også at det er betalt en avgift til Lede på 21.626,- + 24.460,- for tilknytning til strøm.
Vedrørende vedtak fattet 04.03.2021(tillatelse til oppføring av to-mannsbolig):
Ansvarlig søker og utførende er ute av søknadsprosessen, så kjøper må selv sende inn bytte av ansvarlige firmaer. Skifte av tiltakshaver/ansvarlige foretak under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver (en av eierne i firma) er i familie med en ansatt ved Krogsveens avdeling Sandefjord, men at dette ikke er i strid med egenhandelsreglene i lov om eiendomsmegling.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Vesterøyveien er et populært område i Sandefjord, og inneholder noen av byens vakreste områder. Eiendommen ligger ca 3 km fra Sandefjord sentrum.
Like ved tomten starter Vesterøyveien som fører deg rett til byen, kort avstand til badeplasser og Mefjordens flotte skjærgård. Flott turområde for deg som liker å vandre i skog og mark. Særdeles barnevennlig.
Gangavstand til barneskole, barnehage og ungdomsskole.
Barnevennlig område med kort vei til Kariåsen fotballbaner med lysløype.
Like ved tomten starter Kyststien som er en kartlagt og skiltet natursti langs Sandefjords kyst med idylliske friarealer og flotte fiskeplasser.
Det tar kun 10 minutter å spasere til Ormestadvika badestrand og bryggeanlegg.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Boligen ligger med kort vei til barnehage, barneskole og ungdomsskole. Tilhørighet til skole kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.
Innenfor kort avstand ligger også Skagerak International School.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 688,3 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett, samt sjekke at det er kapasitet på anlegg. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte ledningskart.
Ved tilkobling til offentlig ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift ihht. kommunens satser. Se kommunens hjemmeside for nærmere informasjon: https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/Vann-og-avlop/Avlop/tilknytningsavgifter/.
Strøm ligger på andre siden av Vardeveien.
Se vedlagte vedtak til oppføring av to-mannsbolig for nærmere opplysninger. I følge vedtak kan ikke gårdsplass lengst mot kommunal vei benyttes til parkering eller annet som hindrer frisikten i avkjøringen til kommunal vei. Ved prosjektering av vann- og avløp må tilknytning til offentlig nett avklares med kommunen (kommunalteknisk seksjon). Håndtering av overvann skal skje etter kommunens anvisning. Sanitærmelding for innvendig og utvendig vann- og avløpsarbeider skal sendes inn til kommunen. Alle nye bygg etter 01.01.2018 skal klargjøres for installasjon av vannmåler.
Vedrørende vedtak fattet 04.03.2021(tillatelse til oppføring av to-mannsbolig):
Ansvarlig søker og utførende er ute av søknadsprosessen, så kjøper må selv sende inn bytte av ansvarlige firmaer. Skifte av tiltakshaver/ansvarlige foretak under gjennomføringen skal straks meldes til kommune

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, annen veggrunn- grøntareal og ras- og skredfare i henhold til reguleringsplan "Vardeveien" datert 16.12.2021. Se også vedlagte kart med oversikt over markert ras og skredfare felt.
Deler av eiendommen er uregulert, og kommuneplanens bestemmelser er gjeldende. Kommuneplanen med tilhørende bestemmelser kan lastes ned fra kartløsningen på kommunens hjemmeside.
I reguleringsplanen for Vardeveien (plan-ID 20200015) er det vist hensynssone «ras- og skredfare» over deler av eiendommen. Det må påregnes krav om geotekniske vurderinger før iverksetting av byggetiltak i disse områdene, jf. kommuneplanbestemmelse 5.1.2
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Ved eventuell bygging av enebolig på ca. 200 kvm. vil kostnaden til kommunale avgifter være ca. kr. 10.500,- pr.år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Kostnader til forsikring av bolig ( ca. kr. 10.000,- pr.år.), internett tjenester ( ca. kr. 1.400,- pr.mnd.) og strømforbruk ( ca. 25.000 kwh. årlig for enebolig på 200 kvm.) må påregnes ved bygging av enebolig etc.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt. Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Ved bygging av enebolig:
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.733.592,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Framnes Boligutvikling AS

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 40.000,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: 19.250,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 22-0295/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Sandefjord
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR22.21295

Dato

Sist oppdatert: 26. juli 2022 kl. 16:16

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.