Komplett salgsoppgave

Verksveien 148

1 890 000 kr
59 m²
2 soverom
Velkommen til Verksveien 148
Velkommen til Verksveien 148
Turid Borgersen
Presenteres av
Turid Borgersen
Skotselv
Enebolig med historisk preg. Grenser til elva med bade/fiskeplass. Behov for ferdigstillelse av påbegynt renovering innvendig!

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

Sjekk selv i vår boliglånskalkulator
 • Prisantydning
  1 890 000 kr
 • Omkostninger
  48 595 kr
 • Totalpris
  1 938 595 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1850
 • Soverom
  2 soverom
 • Primærrom
  59 m²
 • Bruksareal
  61 m²
 • Tomteareal
  1 588,6 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken visningspåmelding for å avtale tidspunkt. Husk også å lese salgsoppgaven digitalt før påmelding til visning.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Enebolig med 2 frittstående garasjer og anneks. Behov for ferdigstillelse av renovering/oppussing.
 • Grenser mot Bingselva, med fine muligheter for bading og fisking rett ved boligen
 • Eldre bolig som er under renovering
 • Hele boligen er utvendig nymalt
 • Vinduer fra 2008
 • Koselig uteplass og murt trapp ned til elva
 • Frittstående anneks på ca. 5 kvm
 • Sydvendt terrasse på 21 kvm
 • Frittstående anneks på ca. 5 kvm
 • 2 frittstående garasjer
 • Kort vei til matbutikk, barnehage og skole
 • Busstopp ved innkjøring til eiendommen
 • Boligen har ikke innlagt vann og avløp og det må påregnes umiddelbar tilkobling til offentlig vann og avløp
Velkommen til visning!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Verksveien 148, 3330 SKOTSELV
Kommunenummer 3048, gårdsnummer 186, bruksnummer 17, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 61 kvm
Totalt primærrom: 59 kvm
Primærrom:
1. etasje 59 kvm: Entré, sture, to soverom og rom tiltenkt kjøkken.
Sekundærrom:
1. etasje 2 kvm: Bod
I tillegg disponerer boligen 1 utvendig bod i underetasjen på ca 18 kvm og et frittstående anneks på ca 5 kvm.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 25.07.2022 utført av Anticimex Sandefjord AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. tilstandsrapport, oppført på støpt betong mot grunn og fundamenter i betongkonstruksjon. Grunnmur i sparesteinskonstruksjon. Yttervegger, etasjeskiller og tak i tømmerkonstruksjoner. Fasader med stående trekledning. Saltak tekket med metallplater. Vinduer med to-lags glass. Ytterdør med glassfelt.
2 stk frittgående garasjer på 16 kvm og 14 kvm i trekonstruksjon. Begge med vippeport og innlagt strøm.
Det er også et frittstående anneks på tomten. Annekset er oppmålt til ca 5 kvm.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i tilstandsrapporten og under punkt "standard" i salgsoppgaven.

Standard

Utvendig har nåværende eier byttet noen panelbord på vegg som vender ned mot elven. Boligen er pent malt og med vinduer fra 2008. Eier har hatt fokus på å få tilbake litt av den eldre stilen på bygningen og har blant annet valgt vinduer i eldre stil. Modernisering for å få innlagt vann og avløp er startet. Ny vann/kloakkledning ligger frem til husvegg. Pr i dag er det utedo i u.etasjen. Arbeider på el-anlegg er startet, men ikke sluttført.
Innvendig er mye revet og oppbygging er startet, men det er gjenstående arbeider. Eksempelvis manglende listverk i stue og rom tiltenkt kjøkken. Manglende vindusforinger og omramminger i samme rom. Soverom har gulv av ubehandlet betong. Deler av soverom 2 er tiltenkt som bad og det er foretatt noe rivingsarbeider. Pipeløp må renoveres før evt montering av ildsted. Nye downlights i 1. etg. og utelys er ikke tilkoblet strøm. Rør for fiber ligger frem til husvegg.
Innhold:
Entré, stue, to soverom, uinnredet rom og bod. Det er påbegynt oppussing på rommene, men noe riving, samt gjenoppbygging gjenstår.
I tillegg er det utvendig bod på 18 kvm i underetasjen. I boden er det eget rom for utedo.
Ingen hvitevarer medfølger eiendommen.
Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
TG2 gir uttrykk for forhold som avviker fra dagens byggetekniske krav i vesentlig og mindre grad. Dette betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak må påregnes i nær fremtid.
TG3 gir uttrykk for forhold som har store eller alvorlige avvik. Det må påregnes utbedring straks eller utbedring innen kort tid.
Boligen er å anse som et renoveringsobjekt.
I tilstandsrapporten fremkommer det følgende TG2 punkter:
- Krypkjeller: Utvendig terreng heller feil vei og er utsatt for vanntilsig og fukt og er en skaderisiko. Funnet symptomer på forhøyet fuktighet.
- Kaldtloft: Observert fuktmerker ved skorstein. Eldre isolasjon av sagmugg.
- Terrasse: Skjevheter på fundamentet og terrassen er observert.
- Grunnmur: Sprekker i grunnmur ved sydvestlig hjørne iflg selger. Sprekkene er utbedret og ikke synlige når takstmann befarte eiendommen. Søyler som danner fundamentet har stedvise skjevheter.
- Drenering: Er observert saltutslag/kalkutslag på grunnmur som tyder på fuktvandring i konstruksjonen.
Øvrige TG2 punkter i rapporten har blitt tildelt tilstandsgraden ut i fra aldringsskader og slitasje.
Følgende punkter har blitt tildelt TG3:
- Skorstein: Pipeløpet har synlige skader og må renoveres før evt ildsted monteres.
- VVS-anlegg: Boligen har ikke innlagt vann og avløp. Varmtvannsbereder er frostskadet ifølge selgers opplysninger.
- Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget er uferdig.
- Vann- og avløpsledninger: Ikke tilkoblet vann og avløp. Selger opplyser om at det er etablert vann- og avløpsledninger med kommunal tilknytning i veien. Det foreligger varsel om tilknytningsplikt fra Øvre Eiker kommune datert 04.02.2022. Det foreligger også godkjenning av utsettelse for tilknytning av vann og avløp.
Selger opplyser bla. i egenerklæringen at der er oppdaget mus i boligen, boligen må tilknyttes offentlig vann/avløp (lagt helt frem til husvegg) og bereder/vannmåler i kjeller har vært utsatt for frost. Viktig å lese hele egenerklæringen for mer info.
Selger opplyser om diverse utbedringer/påkostninger ved boligen (i de senere år):
-Satt opp rekkverk på terrasse
-Rettet opp noen tak/vegger og kledd med panel
-Bytte vinduer år 2008
Se vedlagt tilstandsrapport for supplerende informasjon vedrørende boligens tilstand.

Oppvarming

Boligen har i dag ingen oppvarmingskilder. Det er derfor ikke mulig å lage energiattest for eiendommen. Det er pipeløp i boligen, men der ingen ildsteder installert. Pipeløp har synlige skader og tiltak må påberegnes.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Øvre Eiker kommune opplyser om at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i deres arkiv. I henhold til matrikkelen for eiendommen, er bygningen trolig oppført på 1800-tallet. Det var ikke krav til ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på den tiden eiendommen ble oppført. Ifølge kulturminneregistreringen er eneboligen vurdert til å ha middels verneverdi. Dette kan medføre at større endringer av bygningen må godkjennes av kommunen eller fylket før igangsetting.
I 1961 ble det godkjent byggeanmeldelse om tilbygg til eneboligen.
Garasjen ble godkjent oppført i 1966, sak nr 427/73.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3048/186/17:
27.08.1906 - Dokumentnr: 900313 - Bestemmelse om veg
Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten.
14.09.1965 - Dokumentnr: 3899 - Bestemmelse om veg
A/S Skotselv Cellulosefabrik mottok erstatning for grunn og ulempe for etablering av Hære bro.
Servitutten omhandler vei som går forbi eiendommen.
22.11.2017 - Dokumentnr: 1305580 - Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver: Øvre Eiker Kommune
Org.nr: 954 597 482
Øvre eiker kommune har rett til å legge vann- og avløpsledninger på eiendommen, samt fremtidig vedlikehold av disse.
Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Skotselv med Bingselva som nærmeste nabo. Bingselva renner ut i Drammenselva og byr på både bade- og fiskemuligheter.
Skotselv skole (1-10.trinn) ligger kun ca 1,5 km unna eiendommen med et bredt utvalg fasiliteter som kunstgressbane, volleyballbane, basketkurver, utendørs bordtennisbord osv. Om vinteren er det skiløyper og skøyteis i nærheten av skolen. På andre siden av Drammenselva finner man FInnemarka som byr på milevis med turstier om sommeren og skiløyper om vinteren.
Kun ca 15 min med bil til Hokksund, ca 13 min til Åmot og ca 35 min til Drammen.
Bussholdeplass rett ved innkjøringen til eiendommen med avganger til Hokksund, hvor det er hyppige togavganger til både Kongsberg og Drammen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Se kart i nettannonse eller Google Maps for nærmere veibeskrivelse. Velkommen til visning!

Barnehager, skoler og fritid

Det finnes 5 kommunale barnehager og 11 private barnehager i Øvre Eiker kommune. For oversikt over barnehager og grunnskole, se: ovre-eiker.kommune.no
Skotselv skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med tilsammen rundt ca. 300 elever. Se skolens nettsider for mer info.
Eiker Videregående skole, se; www.eiker.vgs.no

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt beregnet til 1 588,6 kvm. Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Kommunens grunnkart viser eiendommens grenser med et beregnet normalavvik på 200 cm, se vedlagt kartutsnitt for tomtegrenser. Ved nøyaktig oppmåling kan avvik forekomme, og kjøper aksepterer dette. Gruslagt gårdsplass med parkering i to private garasjer på tilsammen 30 kvm. Skrånende tomt med plenarealer, diverse beplantning og ellers naturtomt.
Det er også 2 garasjer på 14 kvm og 15 kvm og i tillegg til et frittstående anneks på tomten. Annekset er oppmålt til ca 5 kvm.

Parkering

Parkering i to private garasjer på til sammen ca. 30 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen har ikke innlagt vann og avløp. Eiendommen har kun utedo. Det er ingen utslippstillatelse for denne eiendommen. Det må påregnes pålegg om umiddelbar tilkobling til offentlig vann og avløp. Ifølge selger er det vann og avløp stikkledninger lagt frem til husvegg. Det må påregnes tilkoblingsavgift til kommunen på ca. kr. 20.000,-. I tillegg må det påberegnes utgifter til rørlegger for arbeidene med tilkobling til de private stikkledningene. Ny eier blir ansvarlig for tilknytning til offentlig vann og avløp.
Selger opplyser at de private stikkledningene er felles med naboer innerst i veien og at evt. vedlikeholdskostnader må fordeles.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan for Toppenhaug datert 04.02.1988. Videre er eiendommen avsatt til bolig ved kommuneplanen for Øvre Eiker 2015-2027 datert 09.12.2015 med tilhørende bestemmelser.
Område Tregata/Toppenhaug i nærheten av eiendommen klargjøres for utbygging. Selger informerer om at han har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.
Det må påberegnes trafikkstøy fra vei/broen i nærhet av eiendommen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke innlagt vann og avløp til eiendommen og er derfor ingen kommunale avgifter knyttet til eiendommen pr. i dag.
Renovasjonskostnader: kr 3 748,- pr. år (2 terminer). Type renovasjonsordning: Standardløsning renovasjon, 2022.
I tillegg påløper det ca. kr 1.000,- pr. år for feiing av pipe og tilsyn fra feievesen. Det er ikke utført tilsyn fra feievesenet grunnet mangel på ildsted på eiendommen.
Eiendommen har ikke vært brøytet i selger eiertid. Kostnader til brøyting av privat avkjøring må påberegnes.
Nåværende eier har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke et årlig strømforbruk. Nettleie utgjør kr 1800 pr år.
Boligen har en årlig forsikringspremie via JBF bank og forsikring på kr 2800,- pr. år.
Boligen er ikke tilknyttet en tv eller internett leverandør, men rør for fiber ligger frem til husveggen iflg selger.
Det må påregnes kostnader til innboforsikring.
Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års forbruk/utgifter. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 400 041,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) formuesverdien for 2020 var kr 1 440 146.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.938.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Christian Mjøs

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris kr 47.000,-
Tilrettelegging: kr 14.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Visninger: kr 3.125,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 19-0064/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Hokksund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR19.2264

Dato

Sist oppdatert: 08. august 2022 kl. 11:00

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken visningspåmelding for å avtale tidspunkt. Husk også å lese salgsoppgaven digitalt før påmelding til visning.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.