Komplett salgsoppgave

Vikane 30 b

2 990 000 kr
1 502 m² (eiet)
Ideell kaifront for større fartøy.
Ideell kaifront for større fartøy.
Kart
Del
Bernt Ådlandsvik
Presenteres av
Bernt Ådlandsvik
Hetlevik-Vikane. Sjelden mulighet. Særdeles stor sjøbu/naust med stor dypvannskai på hele 65 meter.

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 990 000 kr
 • Omkostninger
  75 920 kr
 • Totalpris
  3 065 920 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1935
 • Bruksareal
  493 m²
 • Tomteareal
  1 502 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Kaianlegg med stor sjøbu/naust og 65 m dypvannskai.
Naust er uisolert og er bygget i grovt bindingsverk, tekket utvendig med platekledning.
Naust er i dårlig stand og har sterkt behov for vedlikehold/oppgradering. Kai er utført i betong med stedvis setninger i grunn.
Tidligere var det notbøteri i naustets øverste etasje, og hovedplanet med betonggrunn ble brukt som båtopplag.
Eiendommen ligger i boligsone i henhold til info fra Askøy kommune.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vikane 30 b, 5304 HETLEVIK
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 13, bruksnummer 421, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruttoareal: 505 kvm
Totalt bruksareal: 493 kvm
De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 08.10.2018 utført av Kåre Andreassen .

Byggemåte

Naust er iht. rapport fra takstmann uisolert og er bygget i grovt bindingsverk, tekket utvendig med platekledning.
Det gjøres spesielt oppmerksom på: Bygningen er gammel og har rehabiliteringsbehov.
Rapport følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis

Standard

Kaianlegg med stor sjøbu/ naust og 65 m dypvannskai.
Naust er uisolert og er bygget i grovt bindingsverk, tekket utvendig med platekledning.
Naust er i dårlig stand og har sterkt behov for vedlikehold/oppgradering. Kai er utført i betong med stedvis setninger i grunn.
Tidligere var det notbøteri i naustets øverste etasje, og hovedplanet med betonggrunn ble brukt som båtopplag.
Eiendommen ligger i boligsone i henhold til info fra Askøy kommune.

Ferdigattest/brukstillatelse

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen grunnet bygningens alder.
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Hetlevik - Askøy ved sjø. Størjevika i vest og Breivika i øst. Ca. 10 min. med bil fra Kleppestø med kommunesenter, Kleppestø senter og hurtigbåtforbindelse til Bergen med flere daglige avganger.
Sjøutsikt mot Hauglandsosen i nord/nordvest med eiendomsgrense mot sjø.
Det er 2 minutters gange til nærmeste bussholdeplass.
I nærområdet er det blant annet ett kulturhus. Veletablert boligområde bestående primært av eneboliger.
Hetlevik havn/lystbåthavn med blant annet kommunal kai og gjestehavn.

Adkomst

Følg veien over Askøybroen og videre igjennom Stongafjellstunnellen. Ta deretter til venstre i første rundkjøring og til høyre i neste rundkjøring. Følg så veien videre mot Follese og Hetlevik. Eiendommen ligger i enden av Hetlevik.

Beskrivelse av tomt

Asfaltert privat adkomstveg. Bratt grusbakke ned mot naustbyggning.
Betong trappeadkomst til de nederste etasjer fra landside. 65 meter kai front med gode dybdeforhold i nord og i øst.

Parkering

Parkering må etableres på egen grunn.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er pr. i dag ikke tilkoblet vann og avløp.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan avsatt med følgende formål: Boligbebyggelse nåværende.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Formuesverdi

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.065.920,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hjeltefjorden AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0087/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
950007613
Oppdragets KR-kode KR75.2187

Dato

Sist oppdatert: 18. september 2023 kl. 15:47

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.