Komplett salgsoppgave

Brunkebergvegen 878

1 300 000 kr
47 m²
Krogsveen v/ Willem Besling presenterer Brunkebergvegen 878.
Krogsveen v/ Willem Besling presenterer Brunkebergvegen 878.
Willem Besling
Presenteres av
Willem Besling
Brunkeberg
Idyllisk fritidseiendom med hytte, anneks, låve og ca. 5,1 måls tomt.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 300 000 kr
 • Omkostninger
  33 842 kr
 • Totalpris
  1 333 842 kr
 • Etasje
  1
 • Byggeår
  1940
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  47 m²
 • Bruksareal
  120 m²
 • Tomteareal
  5 115,1 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom innlandet
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Dette liker selger best ved boligen

"Svært lun og solrik plass. Snøen går tidlig. Usjenert og idyllisk. Tett på naturen og dyrelivet. Fuglekvitter fra morgen til kveld. Stor tomt, med mulighet for å sage ved, dyrking av grønnsaker og poteter, frukt og bær."

Beskrivelse

Kort om eiendommen

 • Her gjelder det enkle hytteliv borte fra hverdagens stress.
 • Området byr på vakker natur.
 • Møbler/inventar medfølger.
 • Mulighet for rask overtagelse.
 • Eiendommen har en eldre bygningsmasse som har behov for moderniseringer/oppgraderinger.
 • Innhold og byggemåte

  Eiendommen

  Brunkebergvegen 878, 3850 KVITESEID
  Kommunenummer 3821, gårdsnummer 80, bruksnummer 11, ideell andel 1/1

  Innhold

  Totalt bruksareal: 120 kvm
  Totalt primærrom: 47 kvm
  Bruksareal:
  Anneks 13 kvm
  Fritidsbolig 47 kvm
  Uthus/ Låve 60 kvm
  Primærrom:
  Fritidsbolig:
  1. etasje 47 kvm: Stue, kjøkken, bad, gang og soverom.
  Sekundærrom:
  Anneks:
  1. etasje 13 kvm
  Uthus/ Låve :
  1. etasje 60 kvm
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 28.04.2022 utført av Terje Sandersen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
  Kommentar areal:
  * Det er en kjeller under fritidsboligen delt inn i 2 rom på ca. 12,9 kvm og 6,6 kvm. Rommene har lav takhøyde på ca. 188 cm. Kjeller er ikke medregnet i BRA.
  * Vindu på soverom tilfredsstiller ikke kravet til lysåpning med hensyn til rømning. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter.
  * Det foreligger ingen godkjente bygningstegninger eller ferdigattest/ brukstillatelse på eiendommen. Dette med høy sannsynlighet pga. boligens alder.
  * Uthus/ låve er innredet til varig opphold. Dette er ikke bruksendret/omsøkt og dermed heller ikke godkjent for bruk til varig opphold hos kommunen.
  * Hovedhuset på eiendommen har den 03.02.2022 blitt bruksendret fra "våningshus" til fritidsbolig.
  Kjøper overtar alt ansvar og risiko for ovennevnte forhold. For utfyllende informasjon se pkt. "ferdigattest" i denne salgsoppgaven.

  Byggemåte

  Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
  Bygningene er iht. tilstandsrapporten oppført på følgende måte:
  Hovedhuset er bygget med ringmur og trebjelkelag som etasjeskille. Yttervegger er laftet rundtømmer. Tak har selvbærende taksperrer med trepanel som undertak og taket er tekket med papp, sløyfer, lekter og takstein av betong.
  Både anneks og uthus er bygget på stablet naturstein som fundamenter og trebjelkelag/ tregulv. Yttervegger er laftet tømmer i kombinasjon med reisverksvegger med trepanel. Tak er tekket med stålplater.
  Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på:
  TILSTANDSGRAD 3:
  - Det er blitt påvist råteskader i fritidsboligens veggkonstruksjon. Samt antydninger til råte på tømmeret enkelte steder. Dette gjelder i områder rundt vinduer og nede ved grunnmuren.
  - Fritidsboligens vinduer har fukt/råteskader. Karmene i vinduene er værslitte utvendig med sprekker i trevirket. Det har blitt påvist at enkelte vinduer er vanskelige å åpne/lukke.
  - Etasjeskillen/gulv mot grunn i fritidsboligen har påviste fuktskader. Høydeforskjell gjennom hele rommet. Og en tidligere lekkasje fra taket som eier har utbedret.
  - Det er ingen ventilasjon/styrt tilluftsventilering på våtrommet.
  - Det har kun blitt tatt en visuell kontroll av det elektriske anlegget. På generelt grunnlag anbefales det en kontroll av det elektriske anlegget.
  - Annekset har en betydelig etterslep på utvendig vedlikehold. Påkostninger og modernisering må påregnes.
  - Uthus/låve har en betydelig etterslep på utvendig vedlikehold. Påkostninger og modernisering må påregnes.
  TILSTANDSGRAD 2:
  - Registrert sår/skade ved takfot på undertaksmaterialet.
  - Mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mangler snøfangere på taket og det er ingen tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Det har blitt påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Treverk rundt pipe med fuktskjolder/skader.
  - Avvik rundt innsettingsdetaljer på dører. Og mangelfull belistningsdetaljer rundt ytterdører.
  - Terrassens rekkverk er ikke barnesikkert iht. til dagens krav for avstand mellom spiler. Rekkverket er for lavt. Bærende fundamenter er stablede lettklinkerblokker lagt på mark. Dette kan medføre risiko for bevegelse ifm. tæle.
  - Ikke foretatt radonmålinger, og bygget er ikke utført med radonsperre.
  - Avvik ift. pipe og ildsted: Det er påvist brennbart materiale for nærme sotluke. Listverk eller annet brennbart materiale er ikke avsluttet med forsvarlig avstand rundt pipen.
  - Mangler dørblad i åpning mellom stue og kjøkken.
  - Påvist skader på baderommets innredning. Slitasjeskader og antydninger til svelling på melaminbelagte platemateriale i innredningen.
  - Skader på kjøkkenoverflater/ kjøkkeninnredninger.
  - Ufagmessig utførelse av vannledninger.
  - Mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  For utfyllende informasjon om eiendommens tekniske tilstand, samt konsekvenser av angitte avvik henvises det til tilstandsrapporten.

  Standard

  Fritidsboligens innvendige overflater består av laminat og belegg på gulv. Tømmervegger og våtromsplater på bad. Trepanel i himlinger. Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og heltre benkeplater. Alle hvitevarer følger handelen. Det gjøres oppmerksom på at disse er kjøpt for noen år tilbake og at kjøper må forvente slitasje som følge av alder og normal bruk. Badet har våtromsplater på vegg og malt panel i tak. Belegg på gulv. Gulvmontert toalett, dusjkabinett og servant over innredning.

  Løsøre og tilbehør

  Alt av inventar og møbler medfølger handelen.

  Oppvarming

  Eiendommen oppvarmes av vedfyring og elektrisitet. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med.

  Ferdigattest/brukstillatelse

  Eiendommen har trolig vært brukt til boligformål siden byggeår.
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
  Det foreligger ingen godkjente bygningstegninger. Det vil så med høy sannsynlighet foreligge avvik mellom opprinnelig planløsning og dagens planløsning. Uthus/låve er delvis innredet til varig opphold. Dette forholdet er ikke blitt bruksendret/omsøkt og dermed heller ikke godkjent for bruk til varig opphold hos kommunen. Fritidsboligens soverom tilfredsstiller ikke kravet til lysåpning med hensyn til rømning og er dermed ikke godkjent til varig opphold. Selger opplyser videre om at eiendommen ble kjøpt som et oppussingsobjekt, og alt som har blitt gjort i hans eiertid er ikke søkt om hos kommunen. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.
  Eiendommen har nylig blitt bruksendret fra helårsbolig til fritidseiendom. Konferer megler for innsyn i dokumentene.
  Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
  Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
  Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
  Eiendommen har en tinglyst veirett (gjelder eksisterende traktorvei) over gnr 80, bnr 1 og 7., dagboknr 2994, tinglyst 30.10.2001.

  Eventuell adgang til utleie

  Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

  Diverse

  Eier av naboeiendom (gnr. 80, bnr.7), har opplyst om at han skal ha sauer på egen tomt. Det vil så for kjøper av Brunkebergvegen 878 være hensiktsmessig å inngjerde egen eiendom.

  Energimerking

  Frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm er unntatt fra energimerkingsplikten og energiattest er derfor ikke innhentet.

  Beliggenhet og tomteforhold

  Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært idyllisk til i flotte omgivelser på Brunkeberg i Kviteseid kommune. Brunkeberg er i dag et lite sted langs E-134 med bl.a. en kirke som skal ha stått der siden 1790. Flotte turmuligheter og kort avstand til Morgedal (4 km) med Coop Marked. 14,5 km til Seljord med et større utvalg av dagligvareforretninger, kafé, apotek m.m. Bading i Seljordsvannet og Dyrsku'n. For den vintersport- interesserte er det en ca. 45 minutters kjøretur til Rauland.

  Adkomst

  Fra Seljord: Følg E-134 i ca. 14,5 km fram til eiendommens avkjørsel på venstre hånd. På sommerstid kan en kjøre nedover langs grusveien, vinterstid anbefales det å parkere oppe langs E-134. Eiendommen er merket med en "til- salgs" plakat fra Krogsveen og ved fellesvisninger skiltes det med Krogsveen visningsskilt.

  Beskrivelse av tomt

  Eiet tomt på 5.115,1 kvm. Tomten er hovedsakelig bestående av skrått skogsterreng som ligger vakkert og usjenert til. Terrasse/platting utenfor fritidsboligen fra ca. 2020, med flotte sol- og utsiktsforhold. Direkte avkjørsel fra E-134 med bratt vei ned til tomten.

  Parkering

  Eier opplyser at han har parkert nede ved eiendommen sommerstid, og oppe langs E-134 dersom det har vært mye snø. Det oppfordres å vise aktsomhet ved parkering langs E-134 under besiktigelse av eiendommen.
  Det gjøres oppmerksom på følgende forhold:
  *Veien eies ikke av eiendommen, men at det er tinglyst en veirett over naboeiendommen.
  *Den gruslagte parkeringsplassen som eier har benyttet ligger ikke på egen tomt, men på gnr. 80, bnr. 7. Kjøper tar over forholdet på egen regning og risiko.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via privat vei. Veien tilhører ikke Brunkebergvegen 878, men denne har en tinglyst veirett over gnr. 80 bnr. 1 og 7. Etter opplysninger fra selger, er det selger selv som har stått for både kostnader og vedlikehold av denne veien.
  Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til det offentlige avløpsnettet. Kontakt megler for ytterligere informasjon.
  Eiendommen har eget brønnvann fra borehull som vannkilde. Brønnen er av eldre dato og har ukjent utførelse og opprinnelse. Brønnen er i forbindelse med salget ikke undersøkt og det er ikke tatt vannprøver selger bekjent. Det tas forbehold om vannkvalitet og brønnens tilstand.

  Regulerings-og arealplaner

  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan med plan-id avsatt til: LNFR- areal.
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
  Eiendommen med unntak av fritidsboligen er verneverdig/SEFRAK-registrert. Dette kan medføre at større endringer av bygningen må godkjennes av kommunen eller fylket før igangsetting. Kontakt megler for mer informasjon.

  Økonomi

  Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er kr. 3.358,- for 2020. I dette inngår gebyr for renovasjon og feiing/tilsyn.
  Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr. 8 000,- pr. år. / 2.500 kWh. pr. år.
  Årlig nettleie: kr. 4.800,- fastbeløp og ca. kr. 800,- etter forbruk.
  I selgers husstand har det vært 2 mennesker.
  Boligen har en årlig forsikringspremie på kr. 2.992,-
  Boligen er ikke tilknyttet en Tv- leverandør. Selger har kun brukt streaming via mobilnett.
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2020 var kr 288 845,- ifølge skatteetaten.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
  - Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
  - Pantattest kr. 172,-
  Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.333.842,-
  I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

  Tilbud om lånefinansiering

  Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

  Annen viktig informasjon

  Eier

  Lars Ove Gilje

  Konsesjon

  Gjeldende tomtestørrelse:
  Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.
  Gjeldende 0-konsesjonsgrense:
  Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Kviteseid kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

  Overtakelse

  Etter nærmere avtale.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
  Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
  For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
  Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

  Budgivning

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
  Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
  Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
  Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
  Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
  Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Lovanvendelse

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Vederlag: 4,0 % av salgssummen.
  Tilrettelegging kr. 12.500,-
  Oppgjør: kr. 5.550,-
  Markedspakke: kr. 15.500,-
  Visninger: kr. 2.750,- pr. visning
  Oppslag eiendomsregister: kr. 1.250,-
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

  Opplysninger om oppdraget

  Oppdragsnummer 26-0013/21
  Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Skien
  NO 950 007 613 MVA
  Oppdragets KR-kode KR26.2113

  Dato

  Sist oppdatert: 06. juni 2022 kl. 14:38

  Dokumenter

  Utskriftsvennlig salgsoppgave

  Område

  Legg til steder som er viktige for deg

  Prisutvikling for området

  Kvadratmeterpris
  0 kr/m²
  Endring
  ↘︎ % ()

  Visning

  Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
  Lurer du på noe?

  Lignende fritidsboliger

  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █
  ██████

  ████ ████ ██

  ██ █

  Jakter du lignende boliger?

  Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

  På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

  Skreddersydd flyttepakke

  Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

  Hjelp med både kjøp og salg

  Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

  Hjelp til finansiering

  Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.