Komplett salgsoppgave

Stølsvikvegen

1 690 000 kr
10 923 m² (eiet)
Eiendommen ligger på ett høydedrag og har fin utsikt mot sør og vest, og veldig gode solforhold. Total størrelse 10 923 m2
Eiendommen ligger på ett høydedrag og har fin utsikt mot sør og vest, og veldig gode solforhold. Total størrelse 10 923 m2
Kart
Del
Bernt Ådlandsvik
Presenteres av
Bernt Ådlandsvik
Attraktiv tomt sentralt i Hetlevik. Gode utsikts- og solforhold. Gangavstand til barnehage og skole.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 690 000 kr
 • Omkostninger
  43 420 kr
 • Totalpris
  1 733 420 kr
 • Tomteareal
  10 923 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tomten ligger i Hetlevik med attraktiv beliggenhet på høydedrag. Stor råtomt på hele 10 923 m2. Tomteareal som iht. reguleringsforhold potensielt kan bebygges er ca. 1700 m2. Tomten ligger i Hetlevik på vestsiden av Askøy. Solrik beliggenhet samt gode utsiktsforhold mot sjø og nærområdet.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Stølsvikvegen , 5304 HETLEVIK
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 13, bruksnummer 4, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
4627/13/4:
10.03.1896 - Dokumentnr: 900211 - Bruksrett
Gjelder bortleie av naust. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
10.03.1896 - Dokumentnr: 900212 - Bruksrett
Gjelder leie av naus og hustomt og vegrett m.v. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
08.04.1896 - Dokumentnr: 900213 - Vilkår i kjøpekontrakt
Bestemmelse om båt/bryggeplass. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
03.03.1905 - Dokumentnr: 900211 - Utskifting
Gjelder utmark
Gjelder innmark
Gjelder denne registerenheten med flere. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
20.06.1917 - Dokumentnr: 900634 - Vilkår i kjøpekontrakt
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
15.08.1917 - Dokumentnr: 900635 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:25
Gjelder utvidelse av sund.
Gjelder denne registerenheten med flere. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
08.09.1920 - Dokumentnr: 900652 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:35
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om vannrett. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
07.06.1927 - Dokumentnr: 900457 - Erklæring/avtale
Dokument angånde avståelse av fri grunn til vei
Gjelder denne registerenheten med flere. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
13.05.1930 - Dokumentnr: 906067 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:62
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler
05.06.1939 - Dokumentnr: 905236 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder denne registerenheten med flere
09.04.1943 - Dokumentnr: 1250 - Bestemmelse om veg
13.06.1947 - Dokumentnr: 2936 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:171
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om naustplass
17.09.1947 - Dokumentnr: 4813 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:177
01.03.1948 - Dokumentnr: 998 - Utskifting
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Gjelder denne registerenheten med flere
01.11.1948 - Dokumentnr: 6076 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:190
Bestemmelse om naustplass
01.11.1948 - Dokumentnr: 6077 - Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass
28.07.1950 - Dokumentnr: 5084 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:206
07.11.1950 - Dokumentnr: 7580 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:210
Bestemmelse om vannrett
16.11.1951 - Dokumentnr: 8034 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:222
16.11.1951 - Dokumentnr: 8035 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:223
Bestemmelse om vannrett
05.03.1952 - Dokumentnr: 1521 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:224
Bestemmelse om bebyggelse
07.01.1955 - Dokumentnr: 122 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:263
Bestemmelse om vannrett
07.06.1955 - Dokumentnr: 4409 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:268
Bestemmelse om vannrett
23.01.1959 - Dokumentnr: 587 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:294
Gjelder denne registerenheten med flere
18.12.1959 - Dokumentnr: 4398 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:292
Gjelder denne registerenheten med flere
11.04.1970 - Dokumentnr: 1963 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:367
Bestemmelse om vann/kloakkledning
15.12.1970 - Dokumentnr: 7743 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:373
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
27.01.1971 - Dokumentnr: 567 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:375
Bestemmelse om vann/kloakkledning
14.06.1972 - Dokumentnr: 4003 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere
08.08.1972 - Dokumentnr: 5518 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:370
01.12.1972 - Dokumentnr: 9798 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:393
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere
31.12.1982 - Dokumentnr: 13093 - Bestemmelse om kloakkledn
Gjelder denne registerenheten med flere
04.05.2016 - Dokumentnr: 401693 - Rettsbok
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:456
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:457
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:458
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:460
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:461
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:462
Rettighetshaver: Knr:4627 Gnr:13 Bnr:466
Bestemmelse om veg
14-173761TVI-NOHO
Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i Hetlevik på vestsiden av Askøy. Solrik beliggenhet samt gode utsiktsforhold mot sjø og nærområdet.
Kort gangavstand til barnehage, barneskole, bussholdeplass og idrettsbane. Kort avstand også til flere flotte badeviker og gode fiskeplasser.

Adkomst

Veibeskrivelse Se Google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Kort gangavstand til barnehage og barneskole.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 10 923 kvm.
Stor råtomt i Hetlevik med attraktiv beliggenhet på høydedrag. Tomteareal som iht. reguleringsforhold potensielt kan bebygges er ca. 1700 m2. Tomten ligger i Hetlevik på vestsiden av Askøy. Solrik beliggenhet samt gode utsiktsforhold mot sjø og nærområdet.

Vei, vann og avløp

Vedrørende rettigheter til vann og kloakk samt veiadkomst må kjøper selv undersøke og besørge rettigheter i forbindelse med dette.
Rettigheter til vann, avløp og vei må påregnes tinglyst før en eventuell utbygging av eiendommen.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på vann og avløp til Askøy kommune. For detaljer her se: https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/gebyrer-og-prislister-2020/prisliste-e-teknisk-2020.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, med følgende kommuneplan:
Id 9001. Navn: Kommuneplanens arealdel 2012-2023. Plantype: Kommuneplanens arealdel. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikraftredelse: 13.12.2012.
Delarealer:
Delareal 1: 3156 m2, Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende
Delareal 2: 9 m2, Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, Nåværende.
Delareal 3: 1638 m2, Arealbruk: Boligbebyggelse framtidig.
Delareal 4: 6129 m2. KPAngittHensyn: Hensyn friluftsliv
Delareal4: 6129 m2. Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landrbuk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende.
Kommuneplaner under arbeid:
Id 9002
Navn: Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Status: Planlegging igangsatt. Plantype: kommuneplanens arealdel.
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten(50 meter)
Id 419
Navn: Endring for del av plan 17-06, gnr/ bnr. 13/504 mfl.
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen består av en råtomt som ikke er tilkoblet offentlig anlegg vedrørende vann og kloakk. Det er således ingen kommunale avgifter per tiden. Her må det påregnes kommunale avgifter til Askøy kommune samt påkoblingsgebyr ved eventuell utbygging av eiendommen.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.733.420,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Hjeltefjorden AS

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)
 

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: Fastpris kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 13.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Askøy: kr 6.000,-
Fotopakke: kr 3.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0067/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
950007613
Oppdragets KR-kode KR75.2167

Dato

Sist oppdatert: 14. november 2023 kl. 11:42

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.