Komplett salgsoppgave

Hetlevik- Naust/ Sjøbu

970 000 kr
107 m² (eiet)
Frittliggende naust/sjøbu med svært god beliggenhet i Hetlevik. Enkel adkomst og parkering like ved/ ca. 50 meter. Rolig havn.
Frittliggende naust/sjøbu med svært god beliggenhet i Hetlevik. Enkel adkomst og parkering like ved/ ca. 50 meter. Rolig havn.
Bernt Ådlandsvik
Presenteres av
Bernt Ådlandsvik
Frittliggende naust/sjøbu med svært god beliggenhet i Hetlevik. Enkel adkomst og parkering like ved. Rolig havn.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  970 000 kr
 • Omkostninger
  25 592 kr
 • Totalpris
  995 592 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1930
 • Bruksareal
  39 m²
 • Tomteareal
  107 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Frittliggende naust i Hetlevik. Naustet er på 39 m² med tillegg av loft, og har en svært god beliggenhet. Enkel adkomst med parkering få meter unna naustet. Særdeles lune og gode havneforhold.
Rehabilitering av naustet bør påregnes. Svaberg med enkelt opptrekk i nord. Flytebrygge og landgang i nord/nordøst i bra stand. Gode dybdeforhold.
Fra dette naustet er det kort avstand med båt til gode fiskeplasser, flotte holmer for utflukter og bading. Flott sandstrand i Basneset, på motsatt side av bukten i forhold til naustet.
Husk å melde deg på visning.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Hetlevik- Naust/ Sjøbu, 5304 HETLEVIK
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 13, bruksnummer 645, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 39 kvm
Bruksareal:
Naust 39 kvm
Loft har ikke målbart areal. Notloft har god lagringsplass
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 05.05.2022 utført av Kåre Andreassen.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet er rapport. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Frittliggende naust er iht. rapporten oppført med en etasje + notloft. Loft har ikke målbart areal.
Trerammer på gråsteinsfundamenter antatt fra ca 1930. Grovt ujustert stenderverk, sperret saltak.
Liggende trekledning/ujusterte materialer. Skiftet kledning på østside til impregnert trekledning.
Ellers er det fuktmerker og noe råte på eldre trekledning.
Synlig mit i rammer, stendere, hanebjelker m.m. Tregulv av grove ujusterte dimensjoner.
Svikt i bjelkelag til notloft, underdimensjonerte bjelker av ymse kvaliteter.
Utvidet bruk av notloft enn dagens bruk vil kreve forsterkninger av hanebjelker.
Plassbygget enkel inngangsdør. Labank naustdører sidehengslet i nord/skyvedører i øst, plassbygget.
Saltak. Plassbygget konstruksjon tekket utvendig med skiferstein. Stedvis mangler ved takstein.
Steinsatt grunnmur i øst. Svaberg med enkelt opptrek.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Standard

Frittliggende naust i Hetlevik. Naustet er på 39 m² med tillegg av loft, og har en svært god beliggenhet. Enkel adkomst med parkering få meter unna naustet. Særdeles lune og gode havneforhold.
Rehabilitering av naustet bør påregnes, se arealmåling fra takstmann Kåre Andreassen datert 05.05.22 for utfyllende beskrivelse av tilstand. Svaberg med enkelt opptrekk i nord. Flytebrygge og landgang i nord/nordøst i bra stand.
Fra dette naustet er det kort avstand med båt til gode fiskeplasser, flotte holmer for utflukter og bading. Flott sandstrand for i Basneset, på motsatt side av bukten i forhold til naustet.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, antatt grunnet bygningens alder.
Byggesaksavdelingen i kommunen ble først opprettet i 1965. Kommunen har normalt lite eller ingen dokumentasjon på bygninger som ble oppført før byggesaksavdelingen ble opprettet.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser og det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.
Eiendommen har tinglyst rett til parkering på gnr. 13 bnr. 95 i Askøy kommune. Rettigheten er tinglyst på gnr. 13 bnr. 95 i Askøy kommune, dagboknr 793685, tinglyst 30.06.21

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Naustet har svært god og solrik beliggenhet. Enkel adkomst med parkering få meter unna naustet. Særdeles lune og gode havneforhold. Fra dette naustet er det kort avstand med båt til gode fiskeplasser, flotte holmer for utflukter og bading. Flott sandstrand for i Basneset, på motsatt side av bukten i forhold til naustet.

Adkomst

Fra Askøybroen følg veien videre rett frem. Etter Stongafjellstunellen ta andre avkjørsel i rundkjøring og deretter rett frem i neste rundkjøring mot Folleseveien og videre mot Hetlevik (Hetlevikvegen). Naustet ligger ca. 100 meter etter fotballbanen i Hetlevik, på høyre side av veien.

Beskrivelse av tomt

Tomten tilhørende naustet er nylig oppmålt med synlige grensemerker. Tomten er forholdsvis flat med enkel adkomst. Kort avstand/ ca. 50 meter fra tinglyst parkeringsplass på gnr. 13 bnr. 95 i Askøy kommune frem til nausteiendommen.

Parkering

Tinglyst parkeringsplass på gnr. 13 bnr. 95 i Askøy kommune. Parkeringplassen ligger ca. 50 meter fra naustet.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 13.12.2012 med ID 9001 avsatt til: Delarealer: Delareal 9 m2, KP Hensynsonenavn H220_2KPStøy Gul sone iht. T-1442. Delareal 107 m2, Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende. Områdenavn _
Kommuneplaner under arbeid: Plan ID: 9002. Navn: Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Status: Planlegging igangsatt. Plantype: Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (50 meter):
Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 50 meter fra eiendommen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Formuesverdi

Formuesverdi for 2022 er oppgitt til kr 800.000,- ifølge selger/skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 995.592,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Christer Pedersen

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0036/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR75.2236

Dato

Sist oppdatert: 16. mai 2022 kl. 09:30

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.