Komplett salgsoppgave

Helgerødveien 517

6 490 000 kr
99 m²
4 soverom
Velkommen til Helgerødveien 517!
Velkommen til Helgerødveien 517!
Tjøme/Verdens Ende
Stor, flott eiendom på hele 12 mål på Verdens Ende - enebolig med behov for oppgradering. Stort potenisal! Båtplass

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  6 490 000 kr
 • Omkostninger
  163 592 kr
 • Totalpris
  6 653 592 kr
 • Byggeår
  1952
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  99 m²
 • Bruksareal
  99 m²
 • Tomteareal
  12 710 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Helgerødveien 517!
En flott og sjelden eiendom på hele 12 mål - nesten helt ytterst på Verdens Ende! Fra eiendommen er det gangavstand til sjøen og spektakulære naturopplevelser!
Eiendommen består av 3 teiger - hvor 5.764,9 kvm er hovedteigen der huset i dag ligger. Her ligger det en enebolig på 99 kvm, den går over to etasjer og har behov for generell oppgradering. Her er det blant annet 4 soverom, stue, kjøkken, baderom, toalettrom og hyggelig, usjenert uteplass. På denne delen av eiendommen er det et stort potensial for videre utvikling.
I tillegg har eiendommen en teig på 6.709,7 kvm som er et ubebygget LNF areal som ligger nede i Skåeveien og strekker seg helt ned mot Velvika. Den siste teigen er ca. 235 kvm og er et veiareal i Skåeveien.
Båtplass på Verdens Ende

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Helgerødveien 517, 3145 TJØME
Kommunenummer 3811, gårdsnummer 242, bruksnummer 1, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 99 kvm
Totalt primærrom: 99 kvm
Bruksareal:
Enebolig 99 kvm
Primærrom:
Enebolig :
1. etasje 74 kvm: Gang, soverom, wc, kjøkken, bad, stue med utgang til hagen
2. etasje 25 kvm: Trapperom, gang, 3 soverom
Bare to av rommene i 2. etg. har takhøyde over 1,9 meter. Øvrige rom med takhøyde under 1,9 meter er ikke måleverdige og vil derfor ikke bli godkjent som soverom. Samlet gulvareal i 2. etg er 39 kvm.
Utgang fra stuen til sørvendt terrasse på 9 kvm.
Garasje ca. 21 kvm.
Sidebygning ca. 11 kvm.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 10.06.2022 utført av Helge Takstkonsulent Helge Semb AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det foreligger ingen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen, se mer under punktet ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Frittliggende enebolig bygget i halvannen etasje. Byggeår 1952. Tilbygget mot nord i 1966. Dette er et eldre bygg med slitte utvendige overflater. Innvendig er bad og kjøkken av eldre dato. Skjevheter i gulv, vegger og takkonstruksjon. Bygningen har generelt lite varmeisolasjon. Betydelig påkostninger er nødvendig om boligen skal oppgraderes til vanlig god boligstandard. Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte
symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt i 1952 og 1966. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da dette huset ble bygget, og det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens standard. Frittliggende garasje med støpt betongplate oppført i 1997. Trekonstruksjoner i vegger og tak. Bygningen har store skjevheter og flere råteskader. Regnes som kondemnabel. Sidebygning med ukjent oppføringsår. Standard trekonstruksjon bygget på eldre ringmur av betong. Trekonstruksjoner i vegger og tak. Tilstanden til garasjen og sidebygningen er ikke vurdert. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
- Råteskader i deler av takutstikk, vindskier og israfter.
- På loftet er det spor etter flere eldre vannlekkasjer. Fukskjolder på taksperrer og undertak. Spor etter angrep av borebiller på loftet. Lite eller ingen varmeisolasjon i yttertaket.
- Utvendige vannbrett er dårlig / skadet på flere vinduer. Fare for at vann har lekket inn i veggen og forårsaket råteskade i veggen rundt vinduenen. Må undersøkes nærmere.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
- Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 15 mm. gjennom hele rommet. I kryperommet under kjøkken og deler av gang er det påvist råteskader i deler av trebjelkene ut mot yttermurene. Det antas at tilsvarende råte finnes i bjelkelaget under ikke inspiserte deler. Dette må undersøkes nærmere.
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Stedvis slitte utvendige overflater og utette pakninger mellom karm og vindusramme.
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm. fra sotluke. Nedlagt fyringsforbud fra ovnen i kjøkken.
- Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
- Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
- Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Se supplerende tekst i tilstandsrapporten.

Standard

Frittliggende enebolig bygget i halvannen etasje. Byggeår 1952. Tilbygget mot nord i 1966. Frittliggende garasje oppført i 1997.
I første etasje er det gang, det er et soverom i første etasjen og et separat toalett rom. Hyggelig kjøkken med innredning fra Huseby og laminat benkeplate. Kjøkkenet har godt med skap og benkeplass og fin plass til et kjøkkenbord med stoler. Badet er av eldre årgang og har behov for oppgraderinger. Her er det i dag servant, badekar og opplegg for vaskemaskin. Lys og trivelig stue med peisovn og utgang til terrasseplatting og hagen.
I andre etasje er det gang, 3 soverom hvor et soverom har en takhøyde under 1,90m.
Det er krypkjeller via kjellerlem på kjøkkenet. Her er det lav takhøyde.
Frittliggende garasje.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Vedovn. Elektrisk oppvarming for øvrig. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
Det ble utført tilsyn med fyringsanlegget 07.10.2016 og feiing 18.04.2018. Følgende ble konstatert under tilsynet: dårlig gjenmurt hull i skorstein etter tidligere røykrør må tettes på godkjent måte. Kjøper overtar ansvar for dette.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden antatt 1952.
Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet. Kommunen opplyser at de ikke har tegninger av boligen og at dette er en gammel bolig som kun er massivregistrert som bolig i matrikkelen.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
HEFTELSER I EIENDOMSRETT
16.09.1863 - Dokumentnr: 900084 - Utskifting
Eldre skylddelingsforretning. Bestemmelsen er svært gammel, av dårlig kvalitet og vanskelig å lese. Det er derfor uvisst konkret hva bestemmelsen inneholder.
20.03.1884 - Dokumentnr: 900099 – Rettsbok- Forlik ang. retten til å ta tang
Gjelder flere eiendommer. Bestemmelsen er svært gammel, av dårlig kvalitet og vanskelig å lese. Det er derfor uvisst konkret hva bestemmelsen inneholder.
16.07.1908 - Dokumentnr: 900280 - Utskifting
Gjelder flere eiendommer. Eldre skylddelingsforretning. Bestemmelsen er svært gammel, av dårlig kvalitet og vanskelig å lese. Det er derfor uvisst konkret hva bestemmelsen inneholder.
14.08.1923 - Dokumentnr: 900451 - Bestemmelse om veg og vannrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:11
Eldre skjøte for salg av gnr. 42, bnr. 1. Dokumentet er vanskelig å lese, men det fremkommer at eieren får rett til vann og rett til gangsti som fører til parsellen, samt rett til nødvendig kjøring til og fra eiendommen.
22.09.1931 - Dokumentnr: 900649 - Utskifting
Bnr. 1, 3 og 7 frafaller båtrett m.v. i h.t. utskiftning
forsåvidt angår bnr. 68
Utdrag av Vestfold utskiftningsretts protokoll vedrørende utskiftningsrett i R. Kleppes bopel på Bjørnevåg (gnr. 42, bnr. 4 og 5). Eier av gnr. 42, bnr. 1 var tilstede. Alle involverte parter ble enig om nye grensemerker. Bestemmelse om blant annet rett til båtopplagsplass, utlagt grus- og singeltak, vei og gjerde. Enkelte bestemmelser er like utskiftning utført i 1907. Bnr. 1, 3 og 7 frafaller båtrett m.v. i h.t. utskiftning
29.05.1934 - Dokumentnr: 900525 - Utskifting
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:184
Bestemmelse om båt/bryggeplass med rett til å dra båt på land, samt bestemmelse om strandrett og rett til vrakgods
Utdrag av Vestfold utskiftningsretts protokoll ved utskiftning av en del av Helgerøds utmark. Eier av gnr. 42, bnr. 1 var tilstede. Et sameie hvor hver sameier har utdelt hvert sitt lodd. Det er usikker hvilket område det er snakk om. På det lodd som er tillagt gnr. 42, bnr. 1 har bnr. 2 og 3 rett til båtfeste med rett til å dra båten på land. De har også rett til bading og rett til vrakgods som måtte drive i land.
Diverse påtegning 30.10.1950
Rett til båtfeste og til å dra båt på land overdratt fra gnr. 42, bnr. 2 til gnr. 42, bnr. 41
20.08.1935 - Dokumentnr: 900639 - Bestemmelse om veg og byggeforbud
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:21
Skylddelingsforretning for gnr. 42, bnr. 1. Veirett omlegges. På hovedbølet må ikke bebygges nærmere enn 35m. fra Vigelands eiendom.
26.07.1939 - Dokumentnr: 2451 - Best. om båt/bryggeplass, veg og vannrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:19
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:20
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:25
Skjøte ved salg av gnr. 42, bnr. 20 og 25(Skåeveien 22). Kjøper har rett til å benytte bilvei den vei som går sønnenfor Helgerøds have og videre frem til eiendommen. Kjøperen har rett til å ta vann fra ollen på bnr. 1. Kjøperen har rett til alene eller sammen med eieren av bnr. 19 å oppføre en mindre båtbrygge på anvist sted nord for akvariebryggen på bnr. 15. Selger opplyser at denne brygga ble fjernet da sjøbodene på fiskebrygga ble bygget i 2002 og at dette således ikke er relevant lenger.
11.01.1941 - Dokumentnr: 61 - Bestemmelse om veg og vannrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:19
Skjøte ved salg av gnr. 42, bnr. 19(Skåeveien 24). Kjøper har rett til å benytte bilvei den vei som går sønnenfor Helgerøds have og videre frem til eiendommen. Kjøperen har rett til å ta vann fra ollen på bnr. 1.
11.03.1941 - Dokumentnr: 596 – Jordskifte/grensegangssak
Gjelder flere eiendommer. Eier av gnr. 42, bnr. 1 var tilstede. Nye grenser ble satt.
11.09.1953 - Dokumentnr: 2145 - Bestemmelse om veg, vannrett og vannledning
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:50
Skjøte ved salg av en parsell som ble utskilt fra gnr. 42, bnr. 1. Til parsellen hører rett til 3 meters bilvei langs steingjerdet mot Kleppes eiendom og frem til riksveien. Kjøper har rett til å grave brønn og rett til ledning fra brønnen.
10.09.1954 - Dokumentnr: 2346 - Best. om båt/bryggeplass og strandrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:47
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:55
Gjelder flere eiendommer. Skjøte ved salg av gnr. 42, bnr. 47 og 55(Skåeveien 25). Kjøperen har båtfeste og baderett på gnr. 42, bnr. 1 og 3 på vestsiden av «Vigelandsbukta».
23.06.1955 - Dokumentnr: 1595 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:56
Skjøte ved salg av gnr. 42, bnr. 56(Skåeveien 16). Til parsellen hører rett til bilvei på bnr. 1 fram til riksveien.
30.07.1959 - Dokumentnr: 2119 - Bestemmelse om veg, vannrett, vannledning, båt/bryggeplass, gjerde, bebyggelse og strandrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:77
Skjøte for salg av gnr. 42, bnr. 77(Skåeveien 41). Kjøperen har rett til bruk av gårdsveien fra hovedveien ved Helgerød og frem til vestgrensen for selgerens eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3, samt herfra over den samme eiendoms innmark langs vestgrensen fram til nåværende eiendom. Plikter vedlikehold. Gjelder også for hytteeierne i området. Kjøper har rett til å ta vann fra brønn på gnr. 42, bnr. 1 og 3 og legge vannledning derfra. Kjøperen har båt- og baderett på selgerens eiendom. Selgeren kan ikke uten kjøperens samtykke på sin eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3 oppføre noe byggverk, - brygge ikke innbefattet- eller plassere kiosk på arealet mellom nåværende eiendom og sjøen. Kjøperen har gjerdeplikt mot selgerens eiendom om han forlanger det.
13.01.1961 - Dokumentnr: 151 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:7
Gjelder for flere eiendommer. Adkomstvei for gnr. 42, bnr. 7 skal opparbeides over det vestligste grustak i Grevik tilhørende gnr. 42, bnr. 1 og parallelt med nord/sydgående fjellkjede og så nær inntil denne som mulig med flere bestemmelser. Selger opplyser at denne bestemmelsen ikke er relevant lenger.
02.02.1961 - Dokumentnr: 391 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:82
Eier av bnr. 42, gnr. 1 erklærer at gnr. 42 og bnr. 81(Grevikveien 29) og bnr. 82(Grevikveien 31) har en stedsevarig rett til gangvei over gnr. 42, bnr. 1. Selger opplyser at denne bestemmelsen ikke er relevant lenger.
08.03.1961 - Dokumentnr: 847 – Jordskifte/Grensegangssak
Gjelder flere eiendommer, gnr. 42, bnr. 24, bnr. 42, bnr. 2, bnr. 1 og bnr. 51. Partene ble enige om nye grenser slik som beskrevet i dokumentet.
25.03.1961 - Dokumentnr: 1059 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:90
Skjøte for overdragelse av gnr. 42, bnr. 90(Skåeveien 18). Kjøperen er fortrinnsberettiget til kjøp av det arealet som ligger sørover fra parsellen ned til gårdsveien. Arealet må ikke la seg bortfeste eller bebygges. Kjøperen har rett til vei over selgerens eiendom fra gårdsveien og frem til parsellen.
26.02.1962 - Dokumentnr: 639 - Bestemmelse om veg, båt/bryggeplass og strandrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:95
Skjøte for salg av gnr. 42 og bnr. 95. Kjøperen har rett til bruk av gårdsveien fra hovedveien ved Helgerød og frem til Helgerøds vestgrense mor å delta i vedlikehold. Selger forbeholder for seg selv, nåværende og senere hytteeiere, rett til vei over den solgte tomt langs vestgrensen bed til sjøen. Kjøperen har båt- og baderett på selgerens eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3. Bestemmelse om gjerdeplikt.
25.03.1963 - Dokumentnr: 839 - Bestemmelse om veg, båt/bryggeplass og strandrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:102
Skjøte for salg av gnr. 42, bnr. 102. Til parsellen hører rett til båtfeste og rett til bading på hovedbølets strand mellom «Helgerødtangen» og «Skaaetangen», samt bruk av gårdsveien som fører til riksveien og ned til og forbi parsellen mot parselleierens deltagelse i vedlikeholds- og utbedringsarbeider i likhet med øvrige hytteeiere som har tillatelse til bruk av denne vei.
06.04.1964 - Dokumentnr: 1168 - Bestemmelse om veg, båt/bryggeplass og strandrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:108
Gjelder flere eiendommer. Skjøte for salg av gnr. 42, bnr. 108(Skåeveien 23). Kjøperen har rett til båtfeste og bading på selgerens gjenværende eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3, på vestsiden av og innerst i Velvika. Bestemmelse om gjerdeplikt. Kjøper har rett til vei over vestre del av selgerens eiendom, gnr. 42, bnr. 1 nær fjellsiden og frem til gammel gårdsvei.
25.09.1964 - Dokumentnr: 3673 - Bestemmelse om veg, båt/bryggeplass og strandrett
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:110
Gjelder flere eiendommer. Festekontrakt for gnr. 42, bnr. 110(Skåeveien 17). Til tomten hører rett til båtfeste og bading på eierens gjenværende eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3 på vestsiden av Velvika. Bestemmelse om gjerdeplikt og rett til bruk av vei. Skåeveien 17 har rett til bruk av vei.
22.10.1966 - Dokumentnr: 990042 - Elektriske kraftlinjer
Gjelder flere eiendommer. Elektriske linjer legges over flere eiendommer, blant annet gnr. 42, bnr. 1 og 3.
26.03.1974 - Dokumentnr: 1809 - Erklæring/avtale
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn
RETTIGHETSHAVER: TJØME KOMMUNE
Gjelder flere eiendommer. Eier av gnr. 42, bnr. 1 og 3 gir Tjøme kommune rett til å utvide eksisterende vei etter foretatt stikking fra feristen til eiendomsgrensen til Grepan Pensjonat.
12.11.1984 - Dokumentnr: 1571 - Bestemmelse om vannledninger
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Mellom eier av gnr. 42, bnr. 1 og 3 og Tjøme Kommune er det inngått følgende avtale: eieren gir kommunen rett til graving, legging og eventuelt vedlikehold av vannledning som skal legges over utmarken.
30.12.1986 - Dokumentnr: 20551 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
RETTIGHETSHAVER: TJØME KOMMUNE
Gjelder flere eiendommer. Eier av gnr. 42, bnr. 1 og 3 gir Tjøme kommune Elverk etter visse spesifikasjoner rett til å føre opp transformatorkiosk.
26.01.1989 - Dokumentnr: 1234 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
RETTIGHETSHAVER: TJØME KOMMUNE
Gjelder flere eiendommer. Eier av gnr. 42, bnr. 1 og 3 gir Tjøme Elverk rett til å føre opp transformatorkiosk ved siden av nåværende mast i Grevik. Selger opplyser at denne bestemmelsen ikke er relevant lenger.
28.02.1990 - Dokumentnr: 3697 – Jordskifte/grensegangssak
Gjelder flere eiendommer. Eier av gnr. 242, bnr. 1 var involvert som nabo med tilgrensende eiendom. Saksøker var eier av gnr. 42, bnr. 78 og saksøkte var eier av gnr. 42, bnr. 86 og 89. Nye grenser ble målt opp.
13.05.1991 - Dokumentnr: 5348 - Erklæring/avtale
Rett for Tjøme El.verk til å legge ned høyspent jordkabel over denne eiendommen med flere bestemmelser. Elverket skal ha uhindret rett og adgang til å ferdes over grunnen og langs traseen for å foreta de nødvendige arbeider med tilsyn, feilretting og vedlikehold. Det blir ikke å oppføre byggverk av noen art over kabelen.
15.08.1994 - Dokumentnr: 10098 – Jordskifte/grensegangssak
Gjelder flere eiendommer. Jordskiftesak hvor saksøker er staten v/naturforvaltningsdirektoratet som eier av gnr. 42, bnr. 187. Saksøkt var blant annet eier av gnr. 42, bnr. 1 m.fler. Nye grenser ble satt.
02.11.2016 - Dokumentnr: 1008152 - Jordskifte
Grensegang sak 0700-2013-0040 Færder nasjonalpark
Gjelder flere eiendommer. Staten v/Miljødirektoratet v/Fylkesmannen i Vestfold krevde i 2013 grensegang for Færder nasjonalpark som ligger i Nøtterøy og Tjøme kommune og omfatter fastlandsareal, øyer og sjøareal. Færder nasjonalpark omfatter også Moutmarka naturreservat som ble merket i 2008. Det ble gått opp nye grenser i nasjonalparken som også berørte en mindre endring av grense i Moutmarka. Berørte eiendommer(blant annet 42, bnr. 1) samtykket i de nye grensene.
GRUNNDATA
Dokumentnr: 901885 - Opprettelse av matrikkelenheten
15.12.1858 - Dokumentnr: 900030 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:210 Bnr:1
14.08.1923 - Dokumentnr: 900139 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:11
02.04.1935 - Dokumentnr: 900096 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:19
02.04.1935 - Dokumentnr: 900097 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:20
20.08.1935 - Dokumentnr: 900251 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:21
21.06.1939 - Dokumentnr: 2001 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:25
06.03.1942 - Dokumentnr: 563 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:28
10.06.1953 - Dokumentnr: 1182 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:47
14.08.1953 - Dokumentnr: 1848 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:50
20.08.1953 - Dokumentnr: 1916 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:51
12.06.1954 - Dokumentnr: 1322 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:54
12.06.1954 - Dokumentnr: 1323 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:55
10.07.1954 - Dokumentnr: 1687 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:56
08.07.1958 - Dokumentnr: 1473 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:74
08.07.1958 - Dokumentnr: 1474 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:75
30.08.1958 - Dokumentnr: 1984 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:76
15.06.1959 - Dokumentnr: 1680 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:77
15.03.1961 - Dokumentnr: 937 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:90
06.10.1961 - Dokumentnr: 3495 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:95
02.11.1962 - Dokumentnr: 4002 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:102
12.06.1964 - Dokumentnr: 2174 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:110
24.10.1979 - Dokumentnr: 6592 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:176
16.01.1997 - Dokumentnr: 688 – Målebrev/Grensejustering
Grensejust. mellom gnr. 42 bnr. 1 og gnr. 9308 bnr. 1. Kartforretning over en delstrekning av Riksvei 308, gnr. 9308, bnr. 1, grensen mot gnr. 42, bnr. 1 ble justert. Det ble overført 224,1 kvm. fra 42/1 til 9308/1.
14.03.2002 - Dokumentnr: 3238 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:197
02.05.2007 - Dokumentnr: 6007 - Grensejustering
Gjelder for flere eiendommer. Kartforretning over enkelte grenser for gnr. 42, bnr. 24. Enkelte grenser avviker noe fra gamle beskrivelser. Godkjent av eier av bnr. 147, 110, 40 og 64, 24, 1 og 48.
11.12.2015 - Dokumentnr: 1163478 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:214
EIENDOMMENS RETTIGHETER
18.08.1958 - Dokumentnr: 1849 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:75
Skjøte hvor gnr. 42, bnr. 75 overdras. Selgeren har rett til å drive dyr over denne eiendommen til beite.
27.08.1958 - Dokumentnr: 1947 - Best. om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:74
Skjøte der gnr. 42, bnr. 74 overdras(Helgerødveien 510). Selgeren har rett til å drive dyr over denne eiendommen til beite.
25.09.1958 - Dokumentnr: 2198 - Bestemmelse om beiterett og gjerde
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:76
13,25 mål ble utskilt fra gnr. 42, bnr. 1 og 3. Gjerdeplikt mot hovedbølet påhviler kjøperen Friluftsrådet.
Diverse påtegning 28.09.1970- Beitretten slettet
30.07.1959 - Dokumentnr: 2119 - Best. om adkomstrett og gjerde
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:77
Skjøte for salg av gnr. 42, bnr. 77(Skåeveien 41). Kjøperen har rett til bruk av gårdsveien fra hovedveien ved Helgerød og frem til vestgrensen for selgerens eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3, samt herfra over den samme eiendoms innmark langs vestgrensen fram til nåværende eiendom. Plikter vedlikehold. Gjelder også for hytteeierne i området. Kjøper har rett til å ta vann fra brønn på gnr. 42, bnr. 1 og 3 og legge vannledning derfra. Kjøperen har båt- og baderett på selgerens eiendom. Selgeren kan ikke uten kjøperens samtykke på sin eiendom, gnr. 42, bnr. 1 og 3 oppføre noe byggverk, - brygge ikke innbefattet- eller plassere kiosk på arealet mellom nåværende eiendom og sjøen. Kjøperen har gjerdeplikt mot selgerens eiendom om han forlanger det.
19.09.2007 - Dokumentnr: 14105 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighet hefter i: Knr:3811 Gnr:242 Bnr:197
Eiendommen var tilknyttet privat kloakkrenseanlegg til Verdens Ende Camping. I dag har eiendommen tilknytning til offentlig vann og avløp.
Selger opplyser at gnr. 242, bnr. 18 (Helgerødveien 535) har tinglyst rett til å kunne kjøre til sti som fører opp til nabo mot vest for å lesse av større ting som det ikke er mulig å få opp trappen på motsatt side av fjellet. Vi antar at denne servitutten ved en feiltagelse er registrert på bnr. 7 og skulle vært tinglyst på bnr. 1. Både bnr. 1 og 7 har antagelig sammen vært del av en større eiendom som gjennom årene har blitt delt opp og dermed har ikke servitutten blitt ført med til riktig bruksnummer.
Dagens eier, eier også hytte som ligger inntil eiendommen (Helgerødveien 519) som per i dag har innkjøring fra fylkesveien. Det kan hende at fylket ønsker å stenge denne utkjøringen derfor ønsker eier en rett til å kjøre langs fylkesveien og inn til hytta langsetter eiendommen som skal selges. En erklæring på dette vil bli tinglyst på eiendommen i forbindelse med overskjøting.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Eier har båtplass på kommunens brygge på Verdens Ende. Denne rettigheten tilhører gnr. 242, bnr. 7 og vil bli transportert til gnr. 242, bnr. 1 ved salg. I henhold til avtale må det betales for drifts- og vedlikeholdsutgifter. Båtplassen er ca. 3,0m bredde.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved bruk av boligen, men som selger ikke har mulighet å vite. Kjøper overtar derfor all risiko for denne type feil og mangler.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

En nydelig og naturskjønn beliggenhet på Verdens Ende, ytterst på Tjøme hvor man fra eiendommen kan gå ut i Moutmarka, et vakkert naturlandskap og et friluftsområde hvor det er oppmerkede turstier på kryss og tvers. Moutmarka grenser mot sjøen med svaberg på rekke og rad. Det er en liten spasertur til Verdens Ende hvor Vippefyret, Færder nasjonalparksenter med restaurant og 360 utsikt ligger med en storslagen havutsikt. Friluftsområdet byr på unike sol- og bademuligheter på de varme dagene og på spektakulære naturopplevelser året rundt. Det også en gjestehavn på Verdens Ende, så får man gjester sjøveien så kan båten fortøyes trygt her. På Havna er det samme muligheten, her er det også en rekke tilbud, med hotell, kafé, kiosk, restaurant, tennisbane, minigolf m.m. For de som er interessert i hest så er det et stort og hyggelig hestemiljø på Stall Verdens Ende.
Færder kommune er et av Norges mest besøkte sommerparadiser. For dem som bor her året rundt, er det godt å vite at Tjøme flere ganger har blitt kåret til Vestfolds beste bostedskommune. Her finner du hotell, 9-hulls golfbane, marinaer, legekontor, post i butikk, dagligvare, mulighet til å fylle drivstoff, frisører, blomsterbutikk, kolonial med kaffebar, vinmonopol og byggevareforretning m.m.
Høsten er også flott på Tjøme med en god blanding av naturens stille sang, fargespill og den klare friske sjøluften. Fisken biter villig hele året. Turstiene ligger på rad for deg som ønsker å bevege deg ute. Tjøme består av øyene Tjøme med Verdens Ende, Brøtsø og Hvasser – i tillegg til de mange mindre øyene som utgjør kanskje Norges vakreste skjærgård og en del av denne utgjør Nasjonalparken. Det er ca. 5.000 innbyggere i kommunen. Med sine 2.500 fritidsboliger mange-dobles dette tallet om sommeren.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Eiendommen har tilsalgs plakat.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til Lindhøy skolekrets. Det er barnehage og barneskole på Lindhøy(fra 2017), samt ytterligere en barnehage på Randineborg. Ungdomsskolen ligger på Haug og denne bygges ny nå i 2022. Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til Færder kommune for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på totalt 12 710 kvm. Eiendommen består av totalt tre teiger.
5.764,9 kvm. Dette er hovedteigen der huset ligger. Huset ligger fint tilbaketrukket på tomten og består av plen, vakre svaberg, busker og trær. Denne delen av eiendommen har stort potensial for å videreutvikles videre.
6.709,7 kvm. Område i Skåeveien. Denne teigen ligger langt nede på venstre side i Skåeveien og ligger i dag i et område, avsatt til LNF. Denne tomten strekker seg helt ned mot Velvika.
235,5 kvm. Veiareal i Skåeveien.
Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Se vedlagte matrikkelkart.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra Gunnarsrødveien(kommunal) via fylkesvei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.
Bygningen har septiktank i betong, men denne er frakoblet.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til kommuneplan vedtatt 31.01.2018 er boligen avsatt til boligbebyggelse- Nåværende, Hensyn filuftsliv, strandlinje sjø, gang/sykkelvei- nåværende og LNFR- areal- Nåværende. Se mer spesifikk oversikt på vedlagte kart.
En liten del av eiendommen er regulert til boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan Gang-sykkelveg langs Fv 308 Havna- Verdens Ende.
Selger er i dialog med Færder kommune om fradeling av to boligtomter, men saken er satt på vent. For mer informasjon, se arkivsak 21/3009 på kommunens innsynsløsning.
Mer informasjon kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 14.419,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 646 997,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2020 kr 2 329 190,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 6.653.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Rigmor Berge

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven i tillegg til tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,2% av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: inkludert i meglerprovisjon
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 21-0065/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Tønsberg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR21.2265

Dato

Sist oppdatert: 22. juni 2022 kl. 13:25

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.