Komplett salgsoppgave

Tregdeveien 439

2 530 000 kr
97 m²
4 soverom
Jøran Flakk
Presenteres av
Jøran Flakk
Leilighet på brygga!
Tregde/Mandal - Områdets best beliggende feriebolig med leieinntekter selges
 • Prisantydning
  2 530 000 kr
 • Omkostninger
  65 842 kr
 • Totalpris
  2 595 842 kr
 • Etasje
  3
 • Byggeår
  2004
 • Soverom
  4 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  97 m²
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød D

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Leiligheten ligger i førstelinje på selve bryggen. Leiligheten strekker seg over to plan, med inngang fra bakkeplan. To solrike balkonger. Det medfølger rett til parkering for en bil. Kjøper overtar også selgers rett til båtplass på 3m (senter-senter) på bryggen.
Ferieboligen ligger på et meget attraktivt feriested. Det er utendørsbasseng, samt varmtvannsbasseng, egen butikk og restaurant. Rett utenfor stuedøra har du en fantastisk skjærgård velegnet for fangst og fiske, i tillegg til et nærområde med mange utfartsmuligheter for turgåeren og mosjonisten.
Det er utleieplikt. Denne leiligheten er en av de som har høyest leieinntekter i løpet av sesongen. Tregde Ferie administrerer alt av booking, utleie, vask og oppgjør. Velkommen til Sørlandsdrømmen!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tregdeveien 439, 4516 MANDAL
Kommunenummer 4205, gårdsnummer 31, bruksnummer 27, festenummer 1, seksjonsnummer 8

Innhold

Totalt bruksareal: 97 kvm
Totalt primærrom: 97 kvm
Primærrom:
1. etasje 69 kvm: Vindfang, soverom 1 og 2, bad, stue og kjøkken
2. etasje 28 kvm: Loftstue, Soverom 1 og 2
I tillegg disponerer eieren parkeringsplass og båtplass
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport utført av Lars-Inge Holst-Try. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Leilighet oppført i bygg av tre og betong. Utvendige fasader er av trepanel. Taket er et saltak, tekket med betongtakstein
Det er avholdt Boligsalgsrapport av eiendommen. Rapporten følger vedlagt dette prospektet. Undertegnede har i det følgende gjengitt et utdrag av de forholdene som er av negativ art. I tillegg til denne rapporten har selger avgitt en egenerklæring som også er vedlagt prospektet. Her er også gjengitt et utdrag av de forhold som kan ha betydning for kjøper. Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring er blant de viktigste dokumentene i denne salgsoppgaven og megler oppfordrer spesielt til at disse må leses i sin helhet.
Utdrag fra Boligsalgsrapporten:
Følgende antas å ha betydning i en eventuell salgssituasjon:
Bad: rørgjennomføringer i våtsoner i vegg ved servanten er ikke tilfredsstillende tettet med membran. TG:2
Rapporten må leses i sin helhet.
Spørsmål ang tilstandsrapporten skal rettes til Lars-Inge Holst-Try på tlf 951 89 111 hverdager mellom kl 08:00 og kl 16:00.
Utdrag fra selgers egenerklæring:
Det er satt inn ny kloakkpumpe for anlegget nylig. Leiligheten ble malt i 2019 Det er montert ny automatisk strømmåler i 2019

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Merk spesielt at innbo og løsøre er standardisert og utgjør en del av det tilbehør som feriesenteret tar ansvar for. og som skal medfølge fra leieforhold til leieforhold.

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 02.07.2004 Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Ved gjennomgang av byggetegninger synes dagens inredning å bruk å stemme overens med kommunens godkjente tegninger.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
15.12.2003 - Dokumentnr: 6075 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Årlig festeavgift: NOK 50 000
FESTEREN HAR RETT TIL Å OVERDRA OG PANTSETTE FESTERETTEN
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:31 Bnr:27 Fnr:1 F
Gjelder denne registerenheten med flere
23.12.2003 - Dokumentnr: 6321 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 108/1285
16.07.2004 - Dokumentnr: 3551 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 108/1954

Eventuell adgang til utleie

Det er tinglyst utleieklausul og avtale med Tregde Feriesenter som gis en rett til å leie ut hytta i 40 av årets 52 uker. I ledige perioder utover 12 egenvalgte uker, kan en disponere hytta selv etter nærmere avtale med feriesenteret. Selger har i hele sin eiertid erfart at for de som ønsker en egenbruk ut over de 12 uken så har leiligheten vært tilgjengelig for eiers bruk.
Feriesenteret organiserer all utleie og arbeidet rundt dette. Se vedlagt utleieavtale datert 19.03.2015. Egenbruk avtales årlig innen utgangen av 31/10.
Iflg gjeldene avtale med Tregde ferie AS er feriesenterets provisjon 35% av netto utleiesum ( jmf. pkt 4.2 c i avtalen) Nåværende eier eiers netto andel av leieinntekter i 2020 var på ca kr. 71 614,- Leieinntekter vil i stor grad avhenge av eiers eget bruk. Vedlagt prospektet følger en oversikt over et typisk regnskapsår som viser leilighetens inntekter og avregning til netto utbetaling til eier.
Megler bemerker spesielt at Avtalen mellom eier og Tregde Ferie, Serviceavtalen, Vedtektene, og avtalen for bruk av båtplassen er meget sentrale avtaler og må leses i sin helhet av interessentene.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Meget solrik og attraktiv beliggenhet på i fremste linje på selve bryggekanten. Leiligheten er tilknyttet Tregde Feriesenter hvor man bl. a. finner restaurant, sommeråpen butikk og marina.

Adkomst

Tregde Marina er ca 7 km Fra Mandal. Når du kommer fra vest inn til Mandal følger en E39 mot Kristiansand. Like etter Ime følger en skilting til høyre mot Tregde. Følg Tregdeveien til en kommer til Tregde feriesenter. Leiligheten ligger på brygga på selge marinaen

Beskrivelse av tomt

Festet tomt på 3 011 kvm som tilhører bortfester hvor sameiet har rettigheter. Tomten er fellesareal.

Regulering av feste

Festeavgiften faktureres seperat med forfakk den 31.07 hvert år. Festeavgiften ligger utenfor mva området. Evt. manglende betaling kan motregnes i påfølgende oppgjør av leieinntektene.
Regulering av festavgift:
Festeavtalen utløper: Bortfester opplyser at avtalen må betraktes som evig. Festeavgiften kan reguleres hvert 10.år
Generell informasjon om retten til å regulere feste:
Grunneier har anledning til å kreve et "engangsløft" av festeavgiften til 2 % av råtomteverdien, dog er det satt et maksimalbeløp på kr. 12.842,- i år 2020 pr. dekar tomt. Beløpet reguleres årlig iht. KPI. Grunneiers krav om regulering av festeavgiften må i så fall være fremsatt før 31. desember 2017. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Parkering

Ved salg av båtplassen har rettighetshaveren rett til å innløse den for kr 100.000,- og kjøper mottar disse pengene.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan 167 for Tregde datert 09.10.14 med tilhørende reguleringsbestemmelser .
Eiendommen er regulert til grønnstruktur reguleringsplan 163 for Tregde Feriesenter, H2 OG h5.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunen opplyser at det påløpet fast årlig abonnementsgebyr for vann på kr 1 550,-. I tillegg kommer forbruksgebyr
kr 11,55 pr. m3 basert på vannmåleravlesning og vannmålerleie kr 250,- (tall fra 2020 alt inkl. mva.)
For avløp beregnes et fast årlig abonnementsgebyr kr 1 870,-. I tillegg kommer forbruksgebyr kr 22,38 pr. m3 basert på vannmåleravlesning, (tall fra 2020 begge inkl. mva.)
Med utgangspunkt i en slik beregningsmodell for kommunale avgifter til det årlige beløpet bli påvirket av brukeren forbruk av vann.
Hytterenovasjon fra Maren AS utgjør kr 2 000,- for 2021
Fellesutgifter til Tregde feriesenter for 2020 utgjorde kr 12 184. Inkluderer TV-signaler, årlig sesongvask, drift av fellesanlegg, resepsjonstjenester, regnskapstjenester mm.
Selgers forsikring av eiendommen utgjorde i 2020 kr 4 551,-
Kjøper overtar selger rett til båtplass pr.t på brygge c10 plassen er 3m. Årlig betales kr 3081. (Indeksreguleres). Retten til båtplass koster i dag 100.000,- hvis kjøper ønsker å selge båtplassen eller leiligheten med båtplass, er det avtalt at rettighetsgiver betaler tilbake til eieren kr 100.000.-

Formuesverdi

På oppslag hos skattemyndighetene opplyses at det ikke finnes informasjon om formuesverdi på seksjonen. Det skal beregnes formuesvedi kjøper må være forberedt på at formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Megler vil anslå basert på erfaring i området at formuesverdien anslagsvis vil utgjør rundt 1,2 mill. Det presiseres at dette kun er et anslag og ikke forpliktene opplystr. Kjøper oppfordres selv til å gjøre sine undersøkelser.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør kr. 3 339,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
- Eierskiftegebyr til Tregde Ferie AS kr 1 250,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2 595 842,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger/hytter med seksjonsnummer.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Anne Wenche Sele og Jan Magnar Sele

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Lindesnes kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 35 000
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.900
Markedspakke: kr 15 500
Visninger: kr 3 000 for alle nødvendige
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0231/20
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.20231

Dato

Sist oppdatert: 09. november 2021 kl. 10:49

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Andre fritidsboliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.