Komplett salgsoppgave

Valhalls gate 15

3 300 000 kr
409 m² (eiet)
Vallhalls Gate 15 formidles av Kenneth Graarud Olsen hos Eiendomsmegler Krogsveen.
Vallhalls Gate 15 formidles av Kenneth Graarud Olsen hos Eiendomsmegler Krogsveen.
Kart
Del
Kenneth Graarud Olsen
Presenteres av
Kenneth Graarud Olsen
Boligtomt i sentrum- En sjelden mulighet midt i byen, med fantastisk vestvendt utsikt.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 300 000 kr
 • Omkostninger
  83 670 kr
 • Totalpris
  3 383 670 kr
 • Tomteareal
  409 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Dette er en unik tomt, midt i sentrumskjernen i Fr.stad, på St.Hansfjellet som er en av byens høyder, med fantastisk vestvendt utsikt mot elveutløpet, Værsteomr. og Gressvik. Tomta ligger høyt over bebyggelse mot sør og vest, som gir svært bra solforhold, hele dagen og til den går ned på kvelden. Eiendommen ligger i en svært rolig gate sentralt i Fredrikstad, med få minutters gangavstand til alt byen har å by på av kulturtilbud, en stor variasjon av ulike butikker, cafeer, restauranter på bryggepromenaden, Byferga som binder Gamlebyen sammen med sentrum, Kråkerøy og Gressvik, samtidig som beliggenheten i høyden gir mulighet til å skjerme seg fra det hektiske bylivet.
Kort avstand til skoler, barnehager og den fantastiske Bymarka. buss- og togstasjonen få minutter unna- ca 1 time fra Oslo

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Valhalls gate 15, 1608 FREDRIKSTAD
Kommunenummer 3004, gårdsnummer 300, bruksnummer 1419, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 1361169, tinglyst 05.12.2017, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse.
Det er et vilkår at eier av denne eiendommen ( bnr. 1419) til enhver tid, for sin regning og med ansvar for offentlig tillatelse , erstatter nordre murvegg i garasje, som står på naboeiendommen (bnr. 1421) med en støttemur av tilstrekkelig soliditet dersom garasjen rives.
Eiendomsretten til muren skal tilligge naboen bnr. 1421, så langt muren oppføres på dennes eiendom og overtar vedlikeholdsansvar for muren på sin eiendom etter oppføring.
Dersom eier av bnr. 1419 gjør tiltak på eiendommen som griper inn i den nåværende fyllingen mot nordvestre hjørne mot den høyere beliggende bnr. 1421, skal det sikres med tiltak i form av tilstrekkelig støttemur e.l for bnr. 1419 ansvar og kostnad. Slike sikringstiltak kan etableres helt inntil grensen.
Dagboknr 1234534 tinglyst 06.09.2018- Arealoverføring
Fredrikstad kommune har avgitt 44,7 kvm til denne eiendommen.
Rettighet:
Dagboknr 1361226 tinglyst 05.12.2017
Eier av denne eiendommen (bnr. 1419) har til enhver tid tillatelse til vederlagsfritt å ha nordre vegg for sin garasje stående på naboeiendom (bnr 1421) , så lenge garasjen består som bygget pr. idag. Eier av denne eiendom (1419) skal utføre normalt vedlikehold på denne del av garasjen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Dette er en bydel som oppleves langt mer fredelig enn hva de sentrale omgivelsene skulle tilsi. Området har en helt egen atmosfære som blant annet fremmes av variert tre-og murhusbebyggelse som er å se i kvartalene omkring, som til dels er blant byens eldste og vel bevart.
Med utgangspunkt når du hele sentrumsområdet ved et fåtall minutters gange, alternativt en kort sykkeltur. Allerede i de nærmeste kvartalene finnes det et stort omfang av butikker, kafeer, restauranter, kulturtilbud m.m både i bykjernen, i Gamlebyen, langs elva, på Kråkerøy og i bydelen Holmen.
Sentrum har gjennom de seneste årene opplevd stor utvikling og en generell revitalisering. Hele sentrumskjernen er tilført et betydelig løft, blant annet gjennom ny bebyggelse i spennende arkitektur samt nye sosiale møteplasser i parker og på torv. Sentrum er på kort tid blitt et vesentlig mer attraktivt sted å bo.
Med byutviklingen har også tilbudet av kultur og samlingssteder blitt større og har i dag noe for de fleste. Litteraturhuset som ligger langs elvepromenaden betraktes av mange som motoren i byens kulturliv.
Holdeplass for en hel rekke busslinjer finnes knappe 300 meter unna. Her stopper blant annet pendel-linjer som passerer gjennom sentrum samt ekspressbuss til Oslo, mens flybuss til Gardermoen kjører fra Torvbyen som utgjør byens kollektive nav og er ytterligere et fåtall minuttes gange unna. Fra togstasjonen er reisetiden med toget videre til Oslo i dag fra cirka 1 time.
Et stort kollektivt pluss er ikke minst også fergene på elven, et gratis tilbud som gjør det enkelt å forflytte seg både internt i sentrum, til Østsiden og Gamlebyen, eller helt ut til Gressvik. Fergene har hyppige avganger dagen gjennom.
Det er kort vei til friområder rundt byen, i første rekke Fredrikstadmarka som er like velegnet for utflukter som for treningsøkter. I marka finnes også lysløype og kilometervis av preparerte skispor når forholdene tillater vinterstid. Tar du turen over elven til Kråkerøy, opplever du straks både skjærgårdsliv og mer landlige omgivelser.

Adkomst

Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

BARNEHAGER:
Domkirken barnehage:
Barnehagen er eid av Domkirken diakonat og er privatdrevet. De har vært i drift fra 1950 og er den eldste barnehagen i Fredrikstad. I hele denne tiden har de hatt og har et nært samarbeid med Domkirken menighet. Barnehagen blir drevet etter kristne grunnverdier som favner og inkluderer barn med ulik kulturbakgrunn. Domkirken barnehage har 2 avdelinger; Maurtua og Tusenbenet. De har i 2015-2016 32 plasser til barn i alderen 1-6 år.
Trosvik barnehage:
Trosvik barnehage startet i august 1972 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F. I 1988 tok kommunen over bygget og driften. De fikk familieavdeling i 1991 med base i skolens vaktmesterbolig. I august 2000 flyttet de inn i lokalene der de holder til i dag, og samtidig fikk de 2 avdelinger til. I 2007, utvidet barnehagen med enda to avdelinger. Trosvik barnehage består i dag av fire 3-6 årsavdelinger og to 0-3 årsavdelinger.
SKOLER:
Barneskole - 1. til 7. trinn:
Trara barneskole
Adresse: Glemmengata 70.
Kværnhuset ungdomsskole - 8. til 10. trinn:
Kvernhuset er organisert i tre årstrinn med tre team på hvert trinn. Kvernhuset ungdomsskole er en stor skole som ble bygd i 2002 for 8,9 og 10. trinn. Hvert årstrinn består av tre team på hvert trinn. Skolen har en kantine hvor man kan kjøpe bagetter og drikke, og på fredager kan man kjøpe varmmat. På Kvernhuset er det er det ca. 500 elever. Det er en stor gymsal rett utenfor skolen. Alle klassene bruker gymsalen 2 ganger annenhver uke. Elevene styrer kantina, elevskranken, biblioteket og Young Mentors.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 409 kvm. Tomten ligger høyt og vestvendt, med god utsikt mot sør og vest. Den grenser mot et kommunalt grøntområde mot vest, består primært av fjellgrunn, har en eldre garasje og flere biloppstillingsplasser ut mot Valhalls gate.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte vannledningskart.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for Fredrikstad byområde 2020-2032 datert 19.06.2020 er avsatt til: Formål: 1001 - Bebyggelse og anlegg. og 570 - Hensyn kulturmiljø
Nabolaget består av frittliggende eneboliger og rekkehus i 1½ og 2 etasjer med sal- ellr valmtak. Nedenfor eiendommen ligger tre enheter i rekkehus.
Når en eiendom ligger i et uregulert område, så er det ingen føring på hva man kan bygge. Dette må søkes om i ethvert tilfelle hos kommunen. Eier har innhentet to sett arkitekt-tegninger med forslag til bolig. Dette er kun skisser og det tas forbehold om dette lar seg gjøre da det ikke er søkt om.
Tomten selges slik den fremkommer i dag. Kjøper har risiko for ev. endringer av planstatus og må søke om dispensasjon fra kommunens reguleringsplaner ved en ev. byggesøknad og offentlige byggetillatelser samt tilknytning til VVS etc. Kjøper oppfordres til egne undersøkelser om dette med kommunen
Sentrum er i utvikling og arealplaner under arbeid er
Plannavn: Trosvikstranda, Veumbekken-Holmen og Justiskvartalet
Planident: 1099,1178
Sentrum er i utvikling
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke registrert noen kommunale avgifter på eiendommen pr. i dag
Vann- og avløpsgebyrer for Fredrikstad kommune:
Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.
Abonnementsgebyr og forbruksgebyr
Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 957,50
Forbruksgebyr vann (variabel del): kr. 9,75 pr m³
Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 516,25
Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr. 21,74 pr m³
Engangsgebyr for tilknytning
Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1055
Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1055
For nærmer informasjon gå inn på kommunens hjemmeside : https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/vannogavlop/gebyrer/
Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon
Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering: kr. 2 090
Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr. 2 904
Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr. 4 006
Feiing
Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr. 408
Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr. 815

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Fredrikstad kommune har eiendomsskatt. iflg Fredrikstad kommune sine hjemmesider er beregning således:
Sånn regner kommunen ut eiendomsskatten:
Når taksten er satt, trekker vi fra 30 prosent, det kalles reduksjonsfaktor (taksten på eiendommen ganger 0,7). Dette erstatter forsiktighetskriteriet vi har brukt før.
Så trekker vi fra et bunnfradrag på en million kroner for hver boenhet som er godkjent og registrert i matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister).
Summen vi får da ganges med 3,4 promille. Det er denne summen som blir den årlige eiendomsskattebeløpet.
Gå inn på kommunens hjemmesider for nærmere info:
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Bolig-bygg-eiendom/eiendomsskatt/

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3 383 670,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

John Morten Koksvik

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,5% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 67-0156/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fredrikstad og Sarpsborg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR67.22156

Dato

Sist oppdatert: 24. februar 2023 kl. 10:54

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.