Solgt: 3 500 000 kr

Rektor Berntsens gate 11B

3 590 000 kr
88 m²
2 soverom
Velkommen til Rektor Berntsens gate 11B!
Roger Westergård
Presenteres av
Roger Westergård
Sandal/Lassa
Sjelden mulighet! Topp- og endeleilighet med panoramautsikt og optimale solforhold.
 • Prisantydning
  3 590 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  189 682 kr
 • Omkostninger
  9 126 kr
 • Totalpris
  3 698 808 kr
 • Etasje
  12
 • Byggeår
  1973
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  88 m²
 • Type
  Andelsleilighet
 • Eierform
  Andel
 • Fellesutgifter
  5 327 kr

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Beskrivelse

Kort om eiendommen

- Beliggende på topp- og ende av bygget.
- Stor innglasset balkong på 24 kvm med fliser og varmekabler.
- Optimale sol og utsiktsforhold.
- Leiligheten er originalt bygget med 3 soverom.
- Muligheter for å gjøre oppgraderinger etter eget ønske.
- Ingen felles gangareal utenfor soverom.
- Kort vei til Amfi Madla, turområder, nærbutikk samt bussforbindelser.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Rektor Berntsens gate 11B, 4022 STAVANGER
Kommunenummer 1103, gårdsnummer 26, bruksnummer 255
Andelsnummer 184, Borettslaget Limberget, organisasjonsnummer 952 936 670

Innhold

Totalt bruttoareal: 117 kvm
Totalt bruksareal: 112 kvm
Totalt primærrom: 88 kvm
Bruksareal:
Primærrom:
12. etasje 88 kvm: Entre, stue, soverom/ stue, soverom, gang, bad, toalett, vaskerom, kjøkken.
Sekundærrom:
12. etasje 24 kvm: Bod innglasset balkong.
I tillegg disponerer boligen 1 bod i felles anlegg i første etasje.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 13.10.2021 utført av Anticimex. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i mur/betong.
Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapporten fremkommer det forhold som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på, herunder:
Rapporten inneholder 5 TG2 og ingen TG3. TG2 : Bad, vaskerom, Kjøkken, toalettrom samt slitte overflater i boligen.
Sammendrag fra selgers egenerklæring: Eiendommen selges som dødsbo og fullmektig har ikke bebodd eiendommen og har således begrenset kunnskap om boligens tilstand. Interessenter oppfordres til å ta med egen sakkyndig på visning samt sette seg godt inn i vedlagt boligsalgsrapport.
Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

- Beliggende på topp- og ende av bygget.
- Stor innglasset balkong på 24 kvm med fliser og varmekabler.
- Optimale sol og utsiktsforhold.
- Leiligheten er originalt bygget med 3 soverom.
- Muligheter for å gjøre oppgraderinger etter eget ønske.
- Ingen felles gangareal utenfor soverom.
- Kort vei til Amfi Madla, turområder, nærbutikk samt bussforbindelser.

Oppvarming

Elektrisk samt varmekabler på balkong. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 22.05.1973.
Før en ferdigattest kan utstedes gjenstår følgende punkter:
1. Div pålegg fra brannstyret datert 09.01.70 må etterkommes og godkjennes av brannsjefen.
2. Sanitæranlegg, vann og kloakkledninger må godkjennes av byingeniøren i Stavanger.
3. Heisanlegg må godkjennes av heiskontrollen.
4. Tilfluktsrommene i blokk A må settes i forskriftsmessig stand og manglende løst utstyr anskaffes. Dusj i sluser må monteres. Luftinntak som er gjenstøpt må avdekkes. Der må være frisk luft tilførsel også til vifterommene. Nødutganger merkes. Rekkverk må oppsettes for trapper til tilfluktsrom.
5. Inspeksjonsluker på taket må sikres.
6. Endel flikkarbeider må utføres.
Det foreligger ferdigattest datert 08.01.2010 vedr fasaderehabilitering - ny kledning samt utvidelse og innglassing.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.
I leiligheten har selger gjort om på original planløsning med å slå de to minste soverommene sammen til ett større soverom/stue. Dette avviker fra originale byggetegninger og er ikke byggemeldt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser.
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et attraktivt og etterspurt boligområde med kort vei til flere idrettsanlegg, dagligvarebutikker, buss og flotte turområder ved Store Stokkavatnet og Mosvannet.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Pent opparbeidet stor felles tomt eiet av Brl.

Parkering

Felles parkering på Brl tomt. Det er normalt sett mulig å leie garasjeplass etter ansiennitet gjennom styret i Brl. Dette koster kr 165 per mnd. konf megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig, kjørevei, gang/sykkelvei (formål) i henhold til reguleringsplan 890 datert 30.12.1980 samt reguleringsplan KPL-1103 datert 09.12.19 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Eiendommen kommer inn under reguleringsplan 1564 datert 13.11.95 hvor formål er offentlig bebyggelse og omfatter nytt rehabiliteringssenter for sørfylket, tilknyttet Limaberget borettslag, Eiganes.
Reguleringsplaner under arbeid:
Reguleringsplan 2714, detaljregulering for Ytre eiganesveien/Rektor Berntsens gate. Eiganes og Våland bydel.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Boligens kostnader

Felleskostnadene er kr 5 327,- pr. mnd. og inkluderer: Strøm, forretningsførsel, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, generelt vedlikehold, strøm fellesareal, betjening fellesgjeld.
Inkludert i felleskostnadene er A-konto strøm på kr 1350 pr mnd. Dette avregnes en gang i året i henhold til faktisk forbruk.
Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.
I tillegg kommer det faste utgifter som telefoni, tv og internett. Fullmektig har ikke bebodd eiendommen og har således ikke oversikt over kostnadene.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 795 519,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 2 863 868,40.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 46 759,- pr. 04.10.2021
Andel fellesgjeld er kr 189 682,- pr. 04.10.2021
Total fellesgjeld for boligselskapet er kr 34 854 357 ,- pr. 04.10.21 og lånevilkårene er:
Lånenummer: 13556974, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 04.10.2021: 0.74% pa.
Antall terminer til innfrielse: 78
Saldo per 04.10.2021: 34 319 393
Andel av saldo: 186 518
Første termin/første avdrag: 30.06.2011 ( siste termin 31.03.2041 )
Balkonglån
Lånenummer: 135569747, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 04.10.2021: 0.74% pa.
Antall terminer til innfrielse: 78
Saldo per 04.10.2021: 534 964
Andel av saldo: 3 164
Første termin/første avdrag: 30.06.2011 ( siste termin 31.03.2041 )
Borettslaget har ikke tilrettelagt for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 480,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 480,-
- Pantattest kr 172,-
- Refusjon av selgers utlegg i forbindelse med forhåndsutlysning av forkjøpsrett kr 7.494,- (Bate)
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 500 pr. ny andelseier.
Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er
kr 3.788.808,- Av dette beløpet utgjør kr 189 682,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 6.850,- for andelsboliger med andelsnr.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Ståle Rydberg, Brit Rydberg og Sten Petter Rydberg

Informasjon om forkjøpsrett

Leiligheten er tilknyttet Borettslaget Limberget.
Borettslaget består av 186 leiligheter.
Forretningsfører er Bate.
Dyrehold er ikke tillatt, men kan søkes om.
Foretatt påkostninger de senere år:
Inngått avtale med Spir om bedriftshelsetjeneste for vaktmester.
Utarbeidet HMS-plan for fellesarealer og uteområder.
Installert nye hustelefoner i blokk 11.
Asfaltert ny parkeringsplass og uteområdet foran blokk 11.
Fullført opplegg for installering av elbil-lader i garasjene.
Skiftet forsikringsselskap.
Planlagte påkostninger:
Fullføre vedlikeholdsarbeid på tak i begge blokkene.
Vurdere å skifte lås i inngangsdørene i en av blokkene i 2021 og i den andre blokken i
2022. Vurdere å søke om nye garasjer ved 11B.
I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.
Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen.
Borettslaget er tilknyttet Klare finans AS sikringsfond som dekker manglende innbetaling av felleskostnader fra øvrige andelseiere.
Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale. Overtakelse kan tidligst skje etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er avklart.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Avhendingsloven
Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 34-0094/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Stavanger Øst
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR34.2194

Dato

Sist oppdatert: 25. november 2021 kl. 11:59

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

På flyttefot? Tenk kjøp og salg samtidig.

Få din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen. Det starter med en verdivurdering.

Andre boliger i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.