Komplett salgsoppgave

Ringvoll Senter, hus 5 - snr. 18

3 450 000 kr
Ute
Ute
Hans Petter Søvik
Presenteres av
Hans Petter Søvik
Ringvoll
Store kontorlokaler på Ringvoll Senteret | ca. 323m² BRA | 15 min. fra Moss og Vestby

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  3 450 000 kr
 • Andel fellesgjeld
  10 319 kr
 • Omkostninger
  87 592 kr
 • Totalpris
  3 547 911 kr
 • Byggeår
  2003
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Heis
 • Fellesutgifter
  6 357 kr

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Er du på utkikk etter et solid og innflyttingsklart kontorlandskap, som også ivaretar hensyn til smittevern?
 • Stort kontor-/næringslokale på ca. 323m² BRA, og 346m² BTA
 • Arealet er fordelt over to plan, med personheis mellom etasjene
 • Adkomst fra bakkeplan og utvendig trapp
 • Gode parkeringsmuligheter for kunder og ansatte
 • 2 x elbil lader
 • Flere varmepumper er montert
 • 14 separate kontorer, med innlagt vann/servant
 • Garderobe/dusj/bad/wc
 • Arkivrom
 • Stor kantine i 1.etg. og stort kjøkken i 2.etg
 • Kort kjørevei (ca. 15 min.) uten bomring til Moss og Vestby
I koronatiden er det positivt med denne type romløsning. Ta kontakt med megler Hans Petter Søvik for nærmere avtale om visning - Tlf. 918 09 521.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Ringvoll Senter, hus 5 - snr. 18, 1827 HOBØL
Kommunenummer 3014, gårdsnummer 892, bruksnummer 136, seksjonsnummer 18

Innhold

Totalt bruttoareal: 346 kvm
Totalt bruksareal: 323 kvm
Bruksareal:
Hus 5, seksjonsnr. 18: 323 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 02.03.2021, utført av Andreas Høieggen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført i tre/mur/betong. Fundamentert med støpt plate til ukjente masser. Yttervegger over grunnmur av trebindingsverk antatt isolert med mineralull. Saltak (med arker) i trekonstruksjoner tekket med betongtakstein fra byggeår. Etasjeskillere av trebjelkelag antatt isolert med mineralull.
Det gjøres spesielt oppmerksom på:
- Ytterveggene trenger overflatebehandling.
Det tas også forbehold om at det ikke er foretatt noen undersøkelse av; grunnen, grunnforholdene, forurensning i grunn eller at det heller ikke er foretatt noen nyere radonmålinger. Kjøper overtar det videre ansvar og risiko for dette.
Takstrapport og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Standard

Kurant kontor-/næringslokale i 1. og 2. etasje i kombinasjonsbygg (bolig/næring) beliggende på Ringvoll i Indre Østfold kommune.
Bygget består av tre etasjer. Øverste etasje er to private leiligheter. 1. og 2. etasje er den som her selges (seksjon nr. 18).
1. etasje har inngang fra baksiden (kantineinngangen).
Her er det 6 separate kontorer, 2 x wc-rom, og en stor kantine/kjøkken antatt fra byggeår, med innredning.
2. etasje har adkomst via personheis fra 1. etasje, eller trapp opp fra utsiden.
Her er det 8 separate kontorer. 2 x bad m/wc, separat kjøkken antatt fra byggeår, med innredning.
Flere av kontorene har innlagt vann/servant og varmepumper.
Personheis i bygget (ukjent alder og tilstand).
Stedvis innfelte downlights i himling for øvrig lysarmaturer.
Datakabling i bygget med tilhørende utstyr i tavlerom.
Gode parkeringsmuligheter, samt at det er 2 x elbil ladere montert på baksiden av bygget.
Slik samfunnet er nå, med pandemi, så bør dette kontorlandskapet være ideelt med tanke på smittevernregler, osv.

Oppvarming

Panelovner og flere luft-til.luft varmepumper. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 04.12.2012. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Byggetegningene stemmer ikke med dagens bruk. På opprinnelige tegninger er 2. etasje oppgitt til å være boliger. Oversendt seksjoneringstegning stemmer overens med dagens bruk. Interessenter anbefales selv å sette seg inn i forholdene rundt byggesøknad, seksjonering og lovlig bruk.
Det anbefales at kjøper også selv undersøker med kommunen (forhåndskonferanse), hvis bruken av eiendommen er av en slik karakter at den medfører søknadsplikt, bruksendring, etc.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning, og det fremtidige risiko og ansvar som følger med den.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Leiligheten overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst flere servitutter/festekontrakter på sameiets eiendom. Disse ligger som vedlegg i annonsen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Lokalet ligger på Ringvoll Senter, som er et servicesenter med butikk, lege og lekeplass. Eiendommen ligger med nærhet til friområder med en rekke flotte tur- og rekreasjonsområder.
Det er ca. 10 km til Son togstasjon med hyppige avganger til Oslo S.

Adkomst

Adkomst fra RV 120 (Elvestadveien). Se for øvrig vedlagt kartskisse. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Det foreligger her en festeavtale og fremfesteavtale.
Festet tomt på 10.741,1 kvm. som hovedsakelig er flat med svakt skrånende naturtomt i sør, øst/øst. Opparbeidet med asfaltert gårdsplass.
Den samlede festeavgiften er kr 14.000,- pr. år, (hele sameiet)
Festeavgiften kan reguleres hvert 10 år iht. konsumprisindeksen, regnet fra 01.01.1991.
Festetiden er 80 år, regnet fra 01.01.1991 med rett til fornyelse i ytterligere 40 år forutsatt at bebyggelsen festeren har oppført på eiendommen på dette tidspunkt fortsatt er tjenlige til sitt formål.
Grunneier har forkjøpsrett. Frist for å benytte forkjøpsretten er senest 2 måneder etter at grunneier har mottatt skriftlig beskjed om at eiendommen er solgt. Melding vil bli sendt til grunneier straks etter salget.
Samtykke til overdragelse fra grunneier kreves.
Kopi av lov om tomtefeste kan fås ved henvendelse til megler.
Hjemmelshaver til grunnen er: Jon Ringstad
Fester: Olav Peder Breivik
Framfester og selger: Medi 3 Ringvoll Klinikken AS

Parkering

Godt med parkeringsplasser etter områdets bestemmelser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig, forretning, kontor, off. vei, annen veigrunn/grøntareal, støyskjerm. i henhold til reguleringsplan Ringvollen-Ringvoll-013820140002 datert 18.05.2015, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.05.2015.
Seksjonen som her selges (seksjons nr. 18) er regulert til næringsformål.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 2.024,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for avløp.
Vann fra Hobøl Vannverk (privat).
Kjøper må selv tegne innboforsikring.
Fellesutgiftene er kr 6.357,- pr. mnd. og inkluderer: Brøyting/feiing, renovasjon, noe ytre vedlikehold bygninger, vaktmestertjenester, forretningsførsel, forsikring bygninger, festeavgift, etc.
Fellesutgiftene kan justeres en til to ganger årlig i forhold til sameiets faktiske utgifter.
KJøper må selv ordne abonnement på tv/internett.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Opplysninger om fellesgjeld

Sameiet har ikke lån pr. dd.
Andel formue er kr 46.338,- pr. 03.02.2021

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, avgifter og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr 3.547.911,-
Av dette beløpet utgjør kr 10 319,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,- for boliger med seksjonsnummer. Kun rettshjelpsdekning koster kr. 7.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Medi 3 Ringvoll Klinikken AS

Informasjon om forkjøpsrett

Eiendommen er seksjonert, og leiligheten er tilknyttet Sameiet Ringvoll Senter, med sameiebrøk 318/2815.
Sameiet består kombinert, privat og næringsseksjoner.
Forretningsfører er Økonomikontoret AS, tlf. 69924800
Dugnad samt trappevask må påregnes.
Foretatt påkostninger de senere år: Noe ytre vedlikehold.
Planlagte påkostninger: Se egen vedlikeholdsplan.
De øvrige seksjonseierne har ikke forkjøpsrett.
Grunneier har forkjøpsrett.
Ved salg, skal forretningsfører informeres om hvem som har kjøpt.
Iht. sameiets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny sameier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn.
Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via. firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
Dokumenter for sameiet og kopi av seksjonsbegjæringen kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Etter nærmere avtale, så står eiendommen ledig for snarlig overtakelse.

Boligselgerforsikring

Selger er næringsdrivende, og lokalet selges som næring.
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Eiendommen selges som næring. Hvis kjøper er næringsdrivende, og bruken av eiendommen fortsatt skal være næring, så kan det ikke tegnes kjøperforsikring. Reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.
Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.
Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1,75 % av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Minimumsvederlag: kr 45.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 46-0008/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR46.218

Dato

Sist oppdatert: 07. februar 2022 kl. 22:46

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.