Komplett salgsoppgave

Kjetilskotvegen 473

800 000 kr
722,4 m² (eiet)
Kjetilskotvegen 473 har ikke byggeklausul, bygg drømmehytta!
Kjetilskotvegen 473 har ikke byggeklausul, bygg drømmehytta!
Vrådal Panorama
NY PRIS! Flott utsiktstomt på toppen av Vrådal Panorama! Ski in/Ski out - Ingen byggeklausul

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  800 000 kr
 • Omkostninger
  21 342 kr
 • Totalpris
  821 342 kr
 • Tomteareal
  722,4 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Tomten sees ved selvsyn.
Ta kontakt med megler for eventuelle spørsmål.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen har gleden av å presentere Kjetilskotvegen 473!
* Selveiet tomt på 722 kvm
* Ingen byggeklausul - her står du fritt til å bygge etter eget ønske og valgfri leverandør
* Tomten ligger solrikt og fint til mot toppen av Vrådal Panorama
* Flott utsikt og gode solforhold
* Kort vei til alpinanlegg (ski-in/ski-out) og til nydelige turområder i fjellet
* Tomten kan besiktiges ved selvsyn. Ta kontakt med megler om det er spørsmål!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Kjetilskotvegen 473, 3853 VRÅDAL
Kommunenummer 3821, gårdsnummer 1, bruksnummer 188, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Diverse

Ihht reguleringsplanen har man følgende bestemmelser å hensynta:
* På hver tomt kan det opparbeides maks 2 biloppstillingsplasser.
* Samlet tillatt utnyttelse av den enkelte tomt er fastsatt i %BYA (tillatt bebygd areal) og skal ikke overskride 30 %.
* Bebyggelsen skal plasseres med hovedmøneretningen parallelt med terrenget (høydekotene).
* Bygg skal plasseres minst 4,00 m fra eiendomsgrense og formålsgrense.
* Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 35 grader. Hyttenes skal ha utvendige farger som harmonerer med landskapet og omgivelsene. Taktekkingen skal være i naturmaterialer (tre eller torv). Materialbruk, dimensjoner, dør- og vindusinndeling m.v. skal tilpasses tradisjonell byggeskikk i området. Terasseutforming og –størrelse skal tilpasses terrenget. Søyler over 1,25 meter er ikke tillatt.
* Hyttenes mønehøyde skal ikke overskride 6,5 meter. Grunnmurer/pilarer kan ha maks høyde på 1,25 meter. Eventuelle frittstående uthus/boder kan ikke ha mønehøyde på mer enn 3,8 meter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten har en fantastisk beliggenhet - høyt i terrenget med flott utsikt over Vrådal, Vråvatn og omegn samt fasinerende fjellkjeder!
Vrådal Panorama Skisenter er et flott og attraktivt helårs feriested som har blitt veldig populært de siste årene. Her har man masse aktivitetstilbud sommer som vinter.
Om sommeren bys det på vakker natur, flotte turområder i fjellet med merkede turer (korte og lange), 9 hulls golfbane, basket- og tennisbane, nydelig opparbeidet badestrand- og brygge med båtplasser og vannleker for ungdommen (trampoline og klatreborg), lekeplass med både klatrestativ, hoppepute, skateramp, huskestativ m.m., fotballøkke og dammer med turstier.
Vinterstid bys det på oppkjørte langrennsløyper på fjellet, korte og lange turer, alt etter ønske og form! Det er 18 nedfarter i alpinanlegget med 8 heiser inkl. 8-seters stolheis. Her er det sjelden kø. Kafeteria og bar på området med tidvise aktivitetstilbud for store og små.
Vrådal har et veldig hyggelig og inkluderende miljø hvor man kan slappe av og bare nyte roen, naturen og de aktiviteter man ønsker. Velkommen til Vrådal Panorama!

Adkomst

Når man kommer til Vrådal sentrum følger man veien og skilting til Vrådal Panorama/alpinanlegg.
Kjør rett frem og gjennom bommen opp mot fjellet og Vrådal Panorama. Tomten ligger på høyre hånd tre svinger etter innkjøringen til alpinanleggets parkeringsplass og kafeteria.
Bompassering koster kr 65,- og betales via app/nett etter passering.
Tomten er skiltet med Krogsveen til salgs skilt.
Vrådal ligger i hjertet av Telemark, ca. 3 timer fra Oslo, 2,5 time fra Tønsberg og Kristiansand, ca 2 timer fra Sandefjord og Arendal. Det er fine veier både sommer og vinter.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 722,4 kvm.
Tomten er bestående av fjell i dage og med noe skrånende terreng. Den ligger fint og høyt i terrenget med flott utsikt over Vrådal, Nisser og omkringliggende fjellkjeder.
Det er kort vei til alpinanlegg og flott turområder i nærmiljøet. Gode solforhold har man også.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Betales i form av årlig avgift til Vrådal Panorama.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 25.000,-.
Det betales kr. 62.500,- pr enhet til Vrådal Panorama AS for tilkobling av VA, vei og EL.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbolig i henhold til reguleringsplan Vrådal skisenter - felt B10 datert 25.05.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser sist endret 22.01.2020.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er ikke fastsatt, normalt ligger det på ca kr. 10 656,- pr år. Fordelt på 3 terminer.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 25.000,- for vann og avløp til kommunen. Beløpet er inkl. mva og gjelder pr enhet.
Det betales kr. 62.500,- pr enhet til Vrådal Panorama AS for tilkobling av VA, vei og EL.
Privat veiavgift til Vrådal Panorama betales årlig pr enhet, med ca kr 4.545,- for 2020. Dette inkluderer passering av bommen for to biler med de retningslinjer som følger leverandøren.
For år 2020/2021 var brøytekostnad av privat vei (inn til eiendommen) kr. 2.500,-. Dette er valgfritt og bestilles gjennom app.
Det er lagt fiber og strøm til området. Bekostning med graving til tomt og tilknytning vil være ny eiers ansvar og kostnad.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 821.342,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Alt Eiendom AS

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 35.000,-
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 15.750,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 23-0109/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Larvik
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR23.21109

Dato

Sist oppdatert: 12. mai 2022 kl. 15:04

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Tomten sees ved selvsyn.
Ta kontakt med megler for eventuelle spørsmål.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.