Komplett salgsoppgave

Sjøhaugveien 20

500 000 kr
1 607 m² (eiet)
Sjøhaugveien 20 formidles av Krogsveen.
Sjøhaugveien 20 formidles av Krogsveen.
Kart
Del
Frode Larsen
Presenteres av
Frode Larsen
Jeløy
Høytliggende, ubebygget fritidstomt på 1.607kvm. på Jeløy. Tidligere godkjent rammesøknad. Flere strender i nærheten
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  500 000 kr
 • Omkostninger
  13 842 kr
 • Totalpris
  513 842 kr
 • Tomteareal
  1 607 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Interessenter kan dra ut på tomten når det måtte passe.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Ubebygget fritidstomt på 1.607 kvm. på nordre Jeløy
 • Høytliggende med gode solforhold
 • Selveiet tomt
 • Rammesøknad for oppføring av arkitekttegnet fritidsbolig godkjent i 2014 - nå utløpt
 • Veletablert fritidsbebyggelse i nærområdet
 • Enkel tilgang til flere badeplasser og turområder på øya
 • Under 15 min. med bil til Moss sentrum

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sjøhaugveien 20, 1514 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 1, bruksnummer 2963, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen iht. grunnboksutskrift datert 28.09.2021.

Diverse

I henhold til informasjon fra Moss kommune var det sendt rammesøknad for nybygg av hytte som ble godkjent i 2014, med vilkår, Det er ikke søkt igangsetting. Godkjenningen er derfor ikke gjeldende lenger.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Sjøhaugveien 20 har en idyllisk plassering høyt i terrenget nord på Jeløy. Omgivelsene er svært fredelige og består blant annet av en liten klynge fritidsboliger, hvorav denne eiendommen har en attraktiv plassering i ytre rekke mot Mossesundet.
I det vakre landskapet på Jeløy finnes foruten en rekke turmuligheter også et anerkjent kulturmiljø med flere gallerier. Flere av disse ligger i det unike landskapsvernområdet på Søndre Jeløy, som i seg selv er gjentatte utflukter verdt. Bademuligheter er det også flust av, hvorav den store sandstranden på Nes er blant de aller nærmeste.
Sentrumsområdet av Moss er innenfor en kjøretur på cirka 10 minutter. Langs veien til byen finnes flere dagligvareforretninger som alle er enkle å svinge innom. Vil du unne deg noe godt til middag, anbefales et besøk ved Jeløys egne delikatesseforretninger for kjøtt og fisk som ligger ved Kanalen, byens bryggepromenade med flere spise- og serveringssteder.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 607 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra kommunal vei og videre inn på privat vei. Det er ikke anlagt noen vei inn på selve tomten.
Eiendommen er ikke tilkoblet noe offentlig ledningsnett for vann og avløp.
Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse av private stikkledninger frem til offentlig nett hvis mulig eller privat avløpsanlegg.

Regulerings-og arealplaner

I henhold til informasjon fra Moss kommune datert 28.09.2021 omfattes eiendommen av kommuneplan "Kommuneplanens arealdel 2021-2032" med formål LNRF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag nåværende, vedtatt 24.03.2021 med plannr. KP3002.
Eiendommen ligger i hensynssone "hensyn landskap".
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke registrert noen kommunale avgifter på eiendommen pr. i dag.
Gjeldene gebyrsatser for 2021 hentet fra Moss kommune sine hjemmesider:
Avgift for avløp ikke tilknyttet kommunalt nett:
Tømming av septiktank for inntill 3 kubikk kr 1.768,-.
Tømming utover 3 kubikk, per kubikk kr 588,-.
Avgift for fettutskillere:
Tømming inntill 1 kubikk kr 3.200,-.
Feieravgift:
Pr.år pr. pipeløp for helårsbolig. Kr 544,-
Eiendomsskatt:
Bolig/fritidsbolig 2,8 promille av beregningsgrunnlaget fastsatt av kommunen.
Renovasjonsgebyr:
Hytterenovasjon kr 1.975,-.
For ytterligere informasjon om kommunale avgifter og kommunale saksbehandlingsgebyrer, se vedlagt link:
https://www.moss.kommune.no/egen-okonomi/priser-og-gebyrer/

Formuesverdi

Formuesverdi for 2019 var kr 12.523,- ifølge skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 513.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Agnes Beathe Margaretha Huitfeldt

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet da dette er en ubebygd tomt.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en rettshjelpsdekning.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse på kr 900,- for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 5,0% av salgssum
Foto - dronebilder: kr 3.800,-
Tilrettelegging: kr 13.500,-
Markedspakke: kr 8.500,-
Offentlige opplysninger: kr 3.500,-
Oppgjørshonorar: kr 5.550,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 30-0374/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Moss
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.21374

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2023 kl. 16:29

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Interessenter kan dra ut på tomten når det måtte passe.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.