Komplett salgsoppgave

Snippen 8

700 000 kr
326 m² (eiet)
Velkommen til Snippen 8!
Velkommen til Snippen 8!
Berger
Byggeklar tomt med godkjent rammetillatelse for enebolig og garasje med bod - Ingen boplikt

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  700 000 kr
 • Omkostninger
  18 842 kr
 • Totalpris
  718 842 kr
 • Tomteareal
  326 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Eiendommen kan besiktiges på eget initiativ. Kontakt megler for å bli holdt oppdatert om budprosessen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Det foreligger godkjent rammetillatelse datert 28.04.2021 (gyldig i 3 år), som omfatter riving av eksisterende bygning og oppføring av ny enebolig samt garasje med bod.
Rammetillatelsen er godkjent med:
- Bebygd areal (BYA) for ny bolig: 54,9 kvm (gesimshøyde 4,4 m og mønehøyde 6,3 m)
- Bebygd areal (BYA) for ny garasje: 25 kvm (mønehøyde 3,7 m)
- Grad av utnytting: 29,95% BYA
Bygningen som står på eiendommen i dag er registrert som fritidsbolig, og er klargjort for riving slik at det kun gjenstår trevirke og noe masser.
Tinglyst rett til båtfeste i Svelvik molohavn (ikke benyttet av selger).
Kort vei til offentlig sandstrand på Sand, båtbrygger og båthavn i molo samt kort vei til Svelvik sentrum med flere servicetilbud.
Sand/Berger er et vakkert kystområde med varierte turmuligheter.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Snippen 8, 3075 BERGER
Kommunenummer 3005, gårdsnummer 304, bruksnummer 20, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Dagboknummer: 827307
Tinglysningsdato: 26.10.2010
Servitutten omhandler: Rett til adkomst til strand og båthavn over gnr. 3/bnr. 3. Rett til båtfeste i Svelvik molohavn på gnr. 3/bnr. 3.
Servitutten vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter som ikke skal slettes ved overdragelse.

Diverse

Det er ingen boplikt på eiendommen.
Tegninger er utført av Arkitekt Atle Dahl AS.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Kort vei til offentlig sandstrand på Sand, båtbrygger og båthavn i molo. Videre sydover går kyststien til idylliske Ulvika med friarealer badestrand og videre langs kyststien til Berger brygge og Bergerbukta.
Sand/Berger er et vakkert kystområde med varierte turmuligheter – både på sommer og vinterstid. Fossekleiva kultursenter med kunstnerverksteder, utstillinger, konserter, spisested og pub i den gamle smia.
Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a. fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen eller til Oslofjordtunnelen og Drøbak.
Kort vei til Svelvik sentrum med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et koselig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder – tidligere kalt Vestfolds nordligste sørlandsby. Langs fjorden tar det ca. 25 min til Drammen sentrum. Det er ca. 20 min til Sande sentrum og videre 10 min nordover mot Drammen og Oslo eller sørover til Holmestrand og E18.

Barnehager, skoler og fritid

Det er full barnehagedekning i Drammen kommune, med et godt sammensatt tilbud av private og offentlige barnehager.
Barnehager: Berger barnehage, Vammen friluftsbarnehage, Tømmerås barnehage.
Skoler: Tømmerås barneskole, Svelvik ungdomsskole.
Det ligger flere videregående skoler i Drammen og Sande, samt Universitet i Sørøst-Norge som har campus på Papirbredden i Drammen, for mer informasjon se www.usn.no.
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 326,8 kvm. Tomten består hovedsakelig av naturtomt.
Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Kommunens grunnkart viser eiendommens grenser med et beregnet normalavvik på 201 cm eller mer, se vedlagt grunnkart for tomtegrenser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område men er avsatt til boligbebyggelse ved kommuneplanen datert 07.09.2015 med tilhørende bestemmelser. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger en kommuneplan som er under arbeid, dette gjelder kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040 - kunngjøring av planoppstart 22.06.2021 (se kommunens hjemmeside for mer info).

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter, satser for 2021 - vann og avløp (3 terminer):
Vann (fastledd per år): kr 740,-
Avløp (fastledd per år) kr 1.133,-
Vann, mengeavhengig gebyr (kr/m3): kr 23,69,-
Avløp, mengeavhengig gebyr (kr/m3): kr 37,34,-
Tilknytningsavgift (vann): kr 6.600,-
Tilknytningsavgift (avløp): kr 6.600,-
Selger anfører at det mest sannsynlig ikke vil påløpe tilknytningsavgift ved oppføring av nytt bygg, ettersom eiendommen allerede er tilknyttet offentlig vann og avløp.
Kjøper må selv undersøke med kommunen vedrørende vann og avløp.
Renovasjonskostnader: kr 3.645,- pr. år (2 terminer). Type renovasjonsordning: Standard renovasjon, 2021.
Det må påregnes kostnader til tv/internett, strøm og innboforsikring.
Kostnader/utgifter vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd m.m.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 718.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for tomt.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Henriette Kaldager

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Boligen er tilknyttet Snippen og Kjelleråsveien Veilag (uformelt veilag, opprettet i 2016).
Det betales ca. kr 1.200-2.000,- pr. år for felles brøyting, strøing og vedlikehold av veien.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 37.500,-
Tilrettelegging kr 14.900,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedsføringspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 3.125,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 20-0313/21
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Drammen
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR20.21313

Dato

Sist oppdatert: 03. februar 2022 kl. 12:18

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Eiendommen kan besiktiges på eget initiativ. Kontakt megler for å bli holdt oppdatert om budprosessen.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.