Komplett salgsoppgave

Tomteområde Åse

10 500 000 kr
3 469,6 m² (eiet)
Krogsveen Sunnmøre v/Fagansvarlig/Eiendomsmegler Even Roth har gleden av å presentere et attraktivt tomteområde på Åse på ca. 3.469 kvm
Krogsveen Sunnmøre v/Fagansvarlig/Eiendomsmegler Even Roth har gleden av å presentere et attraktivt tomteområde på Åse på ca. 3.469 kvm
Kart
Even Roth
Presenteres av
Even Roth
Åse
Attraktivt tomteområde på 3.469 kvm sentralt beliggende like vest for sykehuset
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  10 500 000 kr
 • Omkostninger
  263 842 kr
 • Totalpris
  10 763 842 kr
 • Tomteareal
  3 469,6 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Krogsveen Sunnmøre v/Fagansvarlig/Eiendomsmegler Even Roth har gleden at å presentere et attraktivt tomteområde like vest for sykehuset. Eiendommen består av 2 tomteparseller og har et samlet areal på ca. 3.469 kvm og er regulert til boligbebyggelse.
Tomtene grenser mot sykehusområdet mot øst. Tomtene har adkomst fra syd fra Åsesvingen og ligger i lett skrånende terreng med utsikt mot Sunnmørsalpene mot sør. Gode solforhold. Det er gangavstand til dagligvare, barnehage og barneskole øst for sykehusområdet, 9 km til Ålesund bysentrum og 3 km til Moa-området.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tomteområde Åse, 6017 ÅLESUND
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 50, bruksnummer 1774, ideell andel 1/1
Kommunenummer 1507, gårdsnummer 50, bruksnummer 168, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
På eiendommen bnr. 168 er det tinglyst 1 servitutt på eiendommen. Denne omhandler bestemmelse om gjerde og er tinglyst med dagboknr. 301737/2/58 tgl. 24.10.1946.
På eiendommen bnr. 1774 er det tinglyst 20 servitutter noen av disse hefter over fra hovedbruket som eiendommen ble utskilt fra.
De øvrige servituttene omhandler:
Dagboknr. 301736-2/58 tgl. 24.10.1946 - Bestemmelse om veg/bestemmelse om vann/kloakkledning
Dagboknr 303754-1/58 tgl.21.12.1953 - Bestemmelse om felles vannverk/ledning. Rettighetshaver Ålesund kommune
Dagboknr. 301205-2/58 tgl. 28.03.1960 - Bestemmelse om vann/kloakkledning
Dagboknr. 301380-1/58 tgl. 09.04.1960 - Bestemmelse om vann/kloakkledning (rettighetshaver gnr. 50, bnr. 4, fnr. 3
Dagboknr. 301884-1/58 tgl. 18.05.1960 - Bestemmelse om adkomstrett - vegvesenets betingelser vedtatt
Dagboknr. 301203-2/58 tgl. 02.03.1966 - Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Dagboknr. 400802-1/200 tgl. 04.05.2016 - Jordskifte, sak 1510-2015-0030 Åse, Sunnmøre jordskifterett
Dagboknr. 1239902-1/200 tgl. 07.11.2017 - Skjønn
Dagboknr. 1499756-1/200 tgl. 13.12.2019 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner, rettighetshaver Ålesund kommune
Dagboknr. 1499756-2/200 tgl. 13.12.2019 - Bestemmelse om vannledning, grøfter/kummer og vedlikehold av anlegg/ledninger, rettighetshaver Ålesund kommune.
Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

Selger var i dialog med Ålesund kommune tilbake i 2015. Det ble gjennomført en forhåndskonferanse 23.11.15, og vedlagt salgsoppgaven ligger referatet fra dette møtet samt en kartskisse. Det gjøres oppmerksom på at referatet fra en forhåndskonferanse ikke er å anse som bindende for kommunen, og at møtet ligger år tilbake i tid.
Selger har ikke forsøkt å bebygge eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt ville vært oppdaget ved grave-, og bygningsarbeider, men som selger ikke har mulighet å vite.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomtene har attraktiv beliggenhet like vest for sykehuset i Ålesund som er av de største arbeidsplassene i kommunen. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger og tomannsboliger fra 50-tallet og utover. Tomtene grenser mot sykehusområdet mot øst. Tomtene har adkomst fra syd fra Åsesvingen og ligger i lett skrående terreng med utsikt mot Sunnmørsalpene mot sør. Gode solforhold. Det er gangavstand til dagligvare, barnehage og barneskole øst for sykehusområdet, 9 km til Ålesund bysentrum og 3 km til Moa-området.

Adkomst

Fra Ålesund sentrum følger du innfartsvegen til Lerstad, ta til høyre og kjør gjennom Hatlaåstunnelen, i rundkjøringen tar du til venstre og så ned Borgundfjordvegen til høyre, så inn Åsesvingen på venstre hånd. Tomtene ligger på venstre hånd etter siste bolighus.

Barnehager, skoler og fritid

Barnehager:
Lerstad barnehage (0-5 år) 0.8 km
Lykkeliten barnehage (0-6 år) 0.8 km
Åsestranda barnehage (0-5 år) 0.8 km
Skoler:
Åse skole (1-7 kl.) 1.7 km
Spjelkavik ungdomsskole (8-10 kl.) 3.8 km
Borgund vidaregåande skole 3.7 km
Spjelkavik videregående skole 3.8 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på tilsammen 3 469,6 kvm. Tomten består av 2 bnr. Bnr. 168 mot vest er på 1.731 kvm og bnr. 1774 mot øst er på 1.738,6 kvm. Tomtene er naturtomter med noe skog.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr ..........,- .
Det er lagt strøm frem til tomtegrensen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Åsestranda syd, datert 04.12.1974 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Ingen kommunale avgifter eller eiendomsskatt pr. dags dato.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 10.763.842,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Toril Krohn Alvestad og Målfrid Krohn Sletten

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mange
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvarkan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring ombudgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 80.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 14.950,-
Visninger: kr 2.500,- pr visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 76-0012/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ålesund
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR76.2212

Dato

Sist oppdatert: 23. november 2022 kl. 14:03

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.