Komplett salgsoppgave

Steinbuvegen 161

1 000 000 kr
939 m² (eiet)
Velkommen til Kvamskogen Vel. Tomten ligger veldig fint til med nydelig utsikt over Folgefonntunnelen, Tveitakvittingen og nærområdene.
Velkommen til Kvamskogen Vel. Tomten ligger veldig fint til med nydelig utsikt over Folgefonntunnelen, Tveitakvittingen og nærområdene.
Kart
Thomas Hauge
Fredrik Stuhr
Presenteres av
Thomas Hauge og Fredrik Stuhr
Kvamskogen
Attraktiv tomt i etablert hytteområde| Skiløyper rett utenfor døren| Alpinanlegg | Ny sommervei kommer til tomtegrensen
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 000 000 kr
 • Omkostninger
  26 342 kr
 • Totalpris
  1 026 342 kr
 • Tomteareal
  939 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

På under timen med bil fra Bergen, er du midt i et av Vestlandets største områder for vinteraktivitet, Kvamskogen med nærmere 60 km preparerte turløyper og mange kvistete spor. Du kan velge mellom flere populære løyper og toppturer, bl.a. til Byrkjefjell, Mødalen, Kvittingen og Steinskvanndalen. Ønsker du å kjøre alpint, telemark eller brett, kan du velge mellom Furedalen Alpin, Eikedalen og Mødalstrekket.
Tomten har en sentral og god beliggenhet like ved Jonshøgdi på Kvamskogen. Den er solrik med utsikt over Folgefonntunnelen, Tveitakvittingen, nærområdene og omkringliggende fjell. Fra biloppstilling er det ca. 2 km til NAF landhandleri, Furedalen Alpin og 3 km til Eikedalen skisenter.
Fine turområder finner man like ved eiendommen enten det er sommer eller vinter.
Velkommen!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Steinbuvegen 161, 5600 NORHEIMSUND
Kommunenummer 4622, gårdsnummer 21, bruksnummer 516, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 2343, tinglyst 21.12.1966, type heftelse: Bestemmelse om veg.
Servitutten omhandler beskrivelse av grensene og rett til å bruke felles gangsti frem til eiendommen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Diverse

Det er rett til å bruke felles gangstier til tomten, det medfølger parkering på Leite (andelsbevis).
Det også mulig å få leie parkering på plass 300m gange fra tomten av grunneier, på plass bak Steinbu.
Det er ikke strøm på tomten, men nabotomten har tilknyttet strøm fra Kvam. Det er stolper i området.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

På under timen med bil fra Bergen, er du midt i et av Vestlandets største områder for vinteraktivitet, Kvamskogen med nærmere 60 km preparerte turløyper og mange kvistete spor. Du kan velge mellom flere populære løyper, bl.a. til Mødalen, Kvittingen og Steinskvanndalen. Ønsker du å kjøre alpint, telemark eller brett, kan du velge mellom Furedalen Alpin, Eikedalen og Mødalstrekket.
Eiendommen har en sentral og god beliggenhet like ved Jonshøgdi på Kvamskogen. Den er solrik med utsikt over nærområdene og omkringliggende fjell. Fra biloppstilling er det ca. 2 km til NAF, 3 km til Eikedalen og 14 km til Norheimsund.

Adkomst

Fra Bergen sentrum kjører du Åsaneveien E39 og videre inn på E16 mot Arna. Følg E16 til rundkjøringen ved Trengereid. Her tar du 1. avkjørsel opp FV49 over Gullbotn og videre gjennom Samnanger, Tysse og Eikedalen. Når du kommer gjennom tunellen i Eikedalen, får du etter hvert Måvotsvatnet på høyre side. Når du akkurat har passert dette, ligger parkeringsplassen på Leitet på høyre hånd. Derfra er det gåavstand til tomten(ca. 500m). Gangavstand til nærmeste parkering er 300 meter.
Tomten er merket med et Krogsveen skilt.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 939 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har ikke opparbeidet vei til tomten. Det er rett til å bruke felles gangstier til tomten. Skiløypen prepareres normalt frem til nær tomt/tomtegrensen.
Dalen Vann og Avløp AS, bekrefter det er innbetalt for tilknytning til VA anlegget, dette er lagt frem for tomt 21/516 til punkt nær grensen for tilkobling mot elvestadrør.
Kommunal tilknytningsavgift og påkobling må bekostes.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til Fritidsbolig i henhold til reguleringsplan Skårane, Dalen, Leite, Vassværena datert 16.06.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser. I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn sommervei frem til og inn på hjørne av tomten.
Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med:
Fritidsbolig inntil 150 m2 BRA.
Gesimshøyden skal ikke være over 4,5 meter og mønehøyden ikke over 7,5 meter. Målt fra gjennomsnittlig naturlig terreng. Måleregler følger av TEK 17.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.026.342,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Egil Bru Overaa

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Eiendommen er tilknyttet Kvamskogen Vel.
Årskontingent for medlemskap er kr 300,-.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 50.000,-
Tilrettelegging: kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 16.900,-
Visninger: kr 2.900,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister + kommunale opplysninger Kvam: kr 6.000,-
Fotopakke: kr 6.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 79-0038/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bergen Sentrum
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR79.2238

Dato

Sist oppdatert: 29. november 2022 kl. 14:10

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.