Komplett salgsoppgave

Bølevegen 133B

1 900 000 kr
100 m²
1 soverom
Thomas Johan Nilsen
Presenteres av
Thomas Johan Nilsen
Skien - Bøle
Stor selveierleilighet med egen terrasse beliggende sentralt mellom Skien og Porsgrunn.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 900 000 kr
 • Omkostninger
  48 842 kr
 • Totalpris
  1 948 842 kr
 • Byggeår
  1957
 • Soverom
  1 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  100 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Stor leilighet med sentral beliggenhet på Bøle mellom Skien og Porsgrunn. Leiligheten består i hovedsak av stue, TV-stue, kjøkken, to soverom (kun et godkjent til varig opphold), bad og vaskerom. TV-stuen er opprinnelig byggemeldt som soverom og kan enkelt tilbakeføres. Stor usjenert terrasse med lite innsyn og gode solforhold. Leiligheten ligger i byggets 2. etasje over kontorlokaler. Det er gangavstand til barnehage og skoler, samt bussholdeplass med gode forbindelser.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bølevegen 133B, 3713 SKIEN
Kommunenummer 3807, gårdsnummer 63, bruksnummer 240, seksjonsnummer 1, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 100 kvm.
Totalt primærrom: 100 kvm.
Primærrom:
2. etasje 100 kvm: Stue, TV-stue, kjøkken, to soverom, bad, vaskerom, to ganger og entré.
Kommentarer til areal fra takstmann:
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen.
Seksjoneringsbegjæring fremlagt, datert 1988.
Bruken av rommet, på befaringstidspunktet, avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom. Se mer utfyllende i rapportens premisser om areal.
Gang og soverom mot terrasse er innredet i ettertid. Det gjøres oppmerksom på at dette kan være et søknadspliktig tiltak. Det er ikke kjent om tiltaket er søkt om eller godkjent. Arealene er omtalt i rapporten etter dagens bruk.
I tillegg disponerer leiligheten en liten utebod/skjul ved terrassen.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 20.05.2022, utført av Anticimex Sandefjord AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Gang og soverom mot terrasse er opprinnelig byggemeldt som veranda jf. byggetegninger, og er ikke godkjent til varig opphold. Les mer om forholdet under punkt om ferdigattest.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført på støpt betong. Yttervegger, etasjeskiller og tak i betongkonstruksjoner. Yttervegger har pusset mur. Les for øvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Det gjøres spesielt oppmerksom på bad og vaskerom har moderniseringsbehov og fått TG3. Se supplerende tekst i tilstandsrapporten.
På kjøkkenet er enkelte gulvfliser sprukket, samt som det er registrert bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. I tillegg har kjøkkeninnredning slitte flater. Gulvoverflater bærer preg av alder og slitasje. Enkelte innerdører bærer preg av slitasje. Enkelte dørblader har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Det er målt merkbare skjevheter i etasjeskiller i stue. Målingen er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Vann-, avløpsrør, hovedstoppekran og varmtvannsbereder er av eldre type og krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Det er observert utettheter rundt kabelføringer i sikringsskap, og med bakgrunn i dette bør det gjennomføres en utvidet kontroll av det elektriske anlegg. Vinduer, ytterdør og terrassedør bør oppgraderes. Terrasse bærer preg av etterslep på vedlikehold. Alle forannevnte bemerkninger har fått TG2. Se utfyllende tekst i tilstandsrapporten.

Standard

Stor og lys stue med egen koselig TV-stue. TV-stuen kan enkelt gjøres om til soverom. Lyst kjøkken med plass til spisebord. Innredningen har profilerte fronter. Mellom benkeplate og overskap er det fliser. På kjøkkenet er det plass til kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Det er montert avtrekksvifte over komfyren. Hvitevarene på kjøkkenet medfølger. Det gjøres oppmerksom på at hvitevarene er kjøpt for noen år tilbake, og kjøper må forvente slitasje som følge alder og normal bruk. Flislagt bad med dusjnisje, toalett og baderomsinnredning med servant. Eget vaskerom. Hovedsoverommet har god størrelse og garderobeskap. Soverommet ved terrassen er ikke omsøkt og derfor ikke godkjent til varig opphold. Sikringsskapet har automatsikringer.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør. Hvitevarer på kjøkkenet medfølger.

Oppvarming

Peisovn i stue. Det er varmekabler i gulvet på badet, men varmekablene er defekt. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden ca. 1954 jf. mottatte byggetegninger fra kommune. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og at dette ikke finnes i kommunens arkiver. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over eiendommens lovlighet.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Det foreligger flere godkjente byggetegninger for hele eiendommen. Vi har tatt utgangspunkt i byggetegningene datert 15.04.1958 for denne leiligheten/seksjonen. Gang og soverom mot terrasse er opprinnelig byggemeldt som veranda jf. byggetegningene og er ikke godkjent til varig opphold. I tillegg har hovedsoverommet blitt utvidet med areal byggemeldt som garderobe. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og må tilbakeføres til veranda og garderobe. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre. TV-stue er opprinnelig byggemeldt som soverom og vaskerom er bygggemeldt som klosett. Innredning av disse rommene er ikke søknadspliktig ettersom de allerede er godkjent til varig opphold.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Leiligheten overdras fri for pengeheftelser med unntak av:
Dagboknr. 20234, tinglyst 28.11.1988, type heftelse: Seksjoneringsbegjæring inkludert panterett til sameiet som sikkerhet for fellesutgifter. Til sikkerhet for den enkelte seksjon/sameiers forpliktelser, gis det pant i hver seksjon for kr. 10.000,-. Panteretten skal hefte på den enkelte seksjon med pr. uten opptrinnsrett etter 90 % av første tinglyste overdragelsespris.
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp). I tillegg har sameiet tinglyst panterett som nevnt over.
Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelse.
Det er for øvrig ingen tinglyste servitutter eller rettigheter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier.

Diverse

Eiendommen er seksjonert, og leiligheten er tilknyttet sameie, med sameiebrøk 112/504.
Sameiet består av to leiligheter og en næringsseksjon.
Sameiet har ikke forretningsfører eller styre, og det føres ikke regnskap eller budsjett. Dersom det mottas felles regninger til sameiet vil kostnader bli fordelt etter nærmere regler angitt av sameiet, vanligvis etter sameiebrøk eller vedtekter.
Total forsikringspremie for sameiet hos Gjensidige forsikring er kr. 21.127,-. Denne leiligheten betaler kr. 4.648,- av forsikringspremien.
Dugnad må påregnes.
Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn to seksjoner i sameiet, her teller også eierskap via firma, nærstående og familie. Kjøper har risikoen for at overskjøting på denne bakgrunn kan nektes av Statens Kartverk. I så fall vil kjøper uansett være forpliktet til å gjennomføre handelen, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Konferer med megler for mer informasjon.
Dokumenter for sameiet og kopi av seksjonsbegjæringen kan fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Leiligheten har sentral beliggenhet mellom Skien og Porsgrunn. Det er ca. 3 kilometer til Skien sentrum, og det er ca. 6 kilometer til Porsgrunn sentrum. Gangavstand til bussholdeplass med gode forbindelser. Fra leiligheten er det også gangavstand til barnehage og skole. Nærmeste dagligvarebutikker er Spar og Kiwi Bølevegen som ligger ca. 2 minutter unna med bil. I tillegg har du Meny Borgestad som ligger ca. 3 minutter unna med bil. Kort avstand til Skien sentrum med alle fasiliteter. Kjøpesenteret Herkules som er Telemarks største ligger kun 7 minutter unna med bil.

Adkomst

Fra Skien sentrum. Følg Bølevegen mot Porsgrunn, hvor leiligheten ligger på vestre side av veien merket med salgsplakat fra Krogsveen. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Bøle Solkollen bhg. (0-6 år)
16 barn, 1 avdeling 1.3 km
Skogmusa barnehage (1-6 år)
45 barn, 3 avdelinger 2.8 km
Borgestad barnehage (0-6 år)
85 barn, 5 avdelinger 2.7 km
Bølehøgda skole (1-7 kl.)
168 elever, 10 klasser 1.3 km
Menstad ungdomsskole (8-10 kl.)
333 elever, 12 klasser 1.6 km
Skogmo videregående skole
900 elever, 40 klasser 2.3 km
Skien videregående skole
1100 elever, 40 klasser 4.2 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 900 kvadratmeter som tilhører sameiet. Leiligheten ligger i byggets 2. etasje med en solrik terrasse på ca. 40 kvadratmeter. Asfaltert innkjørsel, samt skiferlagt og gruset gårdsplass og vei. Tomten grenser til vei med trafikk i vest og til jernbane i øst. Tomten er fellesareal.

Parkering

Alle seksjonseierne har enerett til bruk av særskilt merkede utvendige parkeringsplasser i følge seksjoneringsbegjæringen. Selger opplyser at leiligheten har tre parkeringsplasser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via fylkesveg sammen med flere eiendommer. Adkomst til eiendommen skjer ved felles avkjørsel for sameiet.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Selger opplyser at vann- og avløpsrør frem til eiendommen har blitt byttet og oppgradert i senere tid. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til leiligheten.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 16.6.2016 er avsatt til: nåværende boligbebyggelse, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, nåværende bane (nærmere angitte baneformål) og flomfare.
En liten del av eiendommen ligger på kvikkleiregrunn med risikoklasse 3, men ifølge situasjonskart fra kommunen omfatter dette ikke selve bygningen.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr. 12.343,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, eiendomsskatt, renovasjon og feiing/tilsyn. Eiendomsskatten utgjør kr. 3.057,- av de kommunale avgiftene i 2022. De kommunale avgiftene betales kvartalsvis, men kommunen har åpnet for månedlig betaling av de kommunale avgiftene.
I selgers husstand har det bodd en person og det opplyses om at strømforbruket har vært ca. 15.000 kwh pr. år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr. 4.648,-.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av TV og fibernett og har avgift på kr. 1.148,- pr. mnd. TV-dekoder medfølger.
Boligen har en årlig avgift på ca. kr. 2.000,- for privat brøyting frem til inngangspartiet.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr. 654.900,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) var formuesverdien for 2020 kr. 2.357.641,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.948.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 7.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN Bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler to virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Irene Marry Aarrestad Deilrind

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring – i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret – i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2 % eller mer og minimum 1 kvadratmeter.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10.000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pkt. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 30.000,-.
Tilrettelegging: kr. 12.500,-.
Oppgjør: kr. 5.550,-.
Markedspakke: kr. 18.400,-.
Oppslag eiendomsregister: kr. 1.350,-.
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 27-0035/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR27.2235

Dato

Sist oppdatert: 26. mai 2022 kl. 18:24

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.