Prosjekt

Myra Nærsenter - Leilighetsbygg

2 595 000 – 2 955 000 kr
60,8 – 69 m²
3 rom
Krogsveen Sørlandet ønsker deg velkommen til Myra Nærsenter og 14 flotte eierseksjoner. (3d illustrasjon)
Krogsveen Sørlandet ønsker deg velkommen til Myra Nærsenter og 14 flotte eierseksjoner. (3d illustrasjon)
Jøran Flakk
Alex Modahl
Presenteres av
Jøran Flakk og Alex Modahl
Myra Nærsenter
Velkommen til Myra Nærsenter - Her kommer 14 flotte eierseksjoner med butikk i 1. etg.
 • Prisantydning
  2 595 000 – 2 955 000 kr
 • Totalpris
  2 595 000 – 2 955 000 kr
 • Rom
  3 rom
 • Primærrom
  60,8 – 69 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
3 rom60,8 m²3.etg2,6 MNOK
3 rom61,9 m²3.etg2,6 MNOK
3 rom60,8 m²3.etg2,6 MNOK
3 rom60,8 m²3.etg2,6 MNOK
3 rom60,8 m²3.etg2,6 MNOK
3 rom60,8 m²3.etg2,69 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Krogsveen Sørlandet ønsker deg velkommen til Myra Nærsenter. Her har du muligheten til å sikre deg en flott leilighet sentralt på Myra.
Myra Nærsenter har en sentral beliggenhet og like i nærheten finner du fasiliteter og servicetilbud som Sør Amfi, kunstgressbaner, isbanen, tennisbaner og volleyballbaner. En kort spasertur unna ligger også Arendal idrettspark som har gode bussforbindelser. Stoa ligger ca 3 km fra, og til Harebakken Senter er det ca 2km. I området er det mange muligheter for turer i naturskjønne områder. Både Myra skole og Sam Eyde vgs. ligger i nærområdet.
Hvorfor velge nytt?
Trygghet er alltid viktig - mindre vedlikehold og 5 års nybygg-garanti
Fastpris - Ingen budrunde
Lave omkostninger
Nytt og moderne - Pent og ikke minst etter dagens byggekrav.
Enklere hverdag, og mer tid til å bruke på egne interesser.
Ta kontakt med oss for mer informasjon og hjelp mot målet om ny leilighet.
Leilighetene oppføres i god Norsk byggeskikk og standard. For detaljert beskrivelse av innhold og standard henvises det til vedlagte leveransebeskrivelse.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Myra Nærsenter, 4846 ARENDAL
Kommunenummer 4203, gårdsnummer 38, bruksnummer 280, ideell andel 1/1

Fellesareal i bygg

Fellesarealene i bygget utgjør heis/trapperom, utvendige svalganger og fellesareal i tilknytning til svalgang i 2. etasje

Konstruksjon

Prosjektet Myra Nærsenter vil bestå av et bygg med 3 plan. Leveransebeskrivelsen omfatter bygging av leiligheter i plan 2 og 3.
Lydforhold og akustikk - generelt skal NS8175 klasse C legges til grunn for bygg og anlegg.
Bæresystemet leveres som en kombinasjon av hulldekker, betong og- stålbæring
Bjelker, søyler og avstivende konstruksjoner oppføres i betong eller stål iht RIB-modell. All konstruksjons-stål skal brannbeskyttes iht. vedlegg Brannsikkerhetsstrategi myra nærsenter

Fasader

Yttervegger utføres generelt som lette bindingsvegger i tre. Noen yttervegger bygges i betong. Fasadene bygges opp med vedlikeholdsfrie sementbaserte liggende plater el., i samspill med trekledning. Farger etter arkitektens anvisning.

Yttertak

Lett takkonstruksjon, isoleres og tekkes. Det etableres lokalt fall mot sluk med innvendige taknedløp. Nødoverløp gjennom gesimskant

Balkonger/terrasser/uteplasser

Balkonger utføres i tre. Taknedløp fra balkonger er foreløpig ikke detaljert på plan eller fasadetegninger. Gulv utføres med Imp 28 mm x 120 mm, som legges på tilfarere. Rekkverk etter arkitektens anvisning.
Det etableres felles uteplass i tilknytning til svalgang i 2. etasje. Det kan komme søyler som bæring utover hva som fremkommer av tegning. Rekkverk etter arkitektens anvisning.

Heiser

Det leveres personheis med 3 stopp iht. plantegning fra arkitekt.

Ventilasjon

Det leveres ventilasjonsanlegg i hver leilighet med plassering i bod. Anlegget har varmegjenvinning, filtrering og forvarming av luften. Luftinntak på fasade, og avtrekk føres over tak.
Kjøkkenvifte leveres av kjøkkenleverandør. Boder og fellesareal ventileres iht. forskrifter.

Sanitær

Sanitæranlegget utføres iht. offentlige reglement og bestemmelser gitt av Arendal kommune. Vannbåren varme leveres fra lokal fjernvarmeleverandør. Anlegget leveres etter tekniske forskrifter for fjernvarmenett og kundesentraler fra fjernvarmeleverandør. Leilighetene forsynes med varme og varmt tappevann fra varmesentral plassert i teknisk rom. Oppvarming med radiator i stue/gang og bad med vannbåren varme i gulv.

Brannsikring

Brannsikring ivaretas iht. forskriftene.
Det installeres boligsprinkling i alle leiligheter. Fellesareal, svalganger, balkonger og boder sprinkles iht. gjeldende regelverk. Anlegget tilkobles og forsynes fra sprinklersentral i teknisk rom. Det installeres heldekkende brannvarslingsanlegg med automatisk varsling til alarmsentral.

Dører og vinduer

Hovedinngangsdør leveres i tre. Vinduer og balkongdører leveres i PVC. Monteres med nødvendig beslag, utforinger og isolering. Balkongdører er av typen slagdører.

Overflater og kledning

Gulv: Stue, kjøkken, entre/gang, innvendig bod og soverom, utføres med 14 mm 3-stavs eikeparkett. Parketten legges på trinnlyddempende underlag.
Himlinger: Leveres generelt som sparklet og malt betong, med synlige V-fuger. I gang og innvendig bod medtas det nedforet, sparklet og malt gipshimling

Porttelefon og adgangskontroll

Det leveres porttelefonanlegg tilkoblet ringeklokke for åpning av inngangsdør til fellesareal.

KabelTV/Bredbånd/Telefoni

Det etableres avtale med leverandør av TV/internett. Sentralutstyr leveres av bredbåndsleverandør. Grunnpakke for TV-og internett er foreslått inklusiv i fellesutgiften. Se vedlagte driftbudsjett.

Kjøkken

Det leveres kjøkkeninnredning i hvit farge, med under og- overskap. Det skal medregnes benkeplate for nedfelt koketopp og skap for innebygd stekeovn. Hvitevarer som stekeovn, koketopp, kjøleskap og oppvaskmaskin medfølger ikke i handelen.

Bad

Bad utføres som prefabrikkerte bad, komplett med fliser beregnet for våtrom både på gulv og vegger.
Innredning leveres hvit og har heldekkende benkeplate med integrert servant, se arkitektens tegninger. Størrelse på innredning er 600mm. Innredning leveres med skuffer. Veggmontert toalett. Dusjvegger av laminert glass. Sluk i rustfritt stål.
Bad er tilrettelagt for tilkobling av vann og avløp for vaskemaskin samt nødvendige stikk for både vaskemaskin og tørketrommel. Det forutsettes at det benyttes kondenstørketrommel.
Hvitevarer inngår ikke.

Garderobe-fasilteter

Garderobeskap inngår ikke i leveransen, plassering er avsatt iht. tegninger.

Boder

Hver leilighet har sin tilhørende sportsbod med adkomst direkte fra etasjens svalgang.

Oppvarming

Oppvarming og tappevann fra fjernvarme. A-kontobeløp er foreslått inklusiv i fellesutgiften. Se vedlagte driftsbudsjett

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det er pt. ingen tinglyste heftelser på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Energimerking

Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse.

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 66,1 til 74,5 kvm
Primærrom fra 60,8 til 69,8
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Stue, kjøkken, to soverom, gang og bad
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.
Se prisliste og plantegning for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Beliggenhet og tomteforhold

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles eiendomstomt eid av næring og boligsameie
I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende sin idelle brøk (brøk eller m2). Tomten disponeres av seksjonseierne iht. endelig seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene slik det fremgår av utkast til sameievedtekter.
Tomten blir opparbeidet med asfalt, grøntareal og lekeplass. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving. Se forøvrig vedlagte situasjonsplan.
Kjøper er spesielt gjort oppmerksom på at deler av tomten vil bli forbeholdt parkering for besøkende til næringsdelen/Bunnprisbutikken

Garasje/parkering

Det blir en parkeringsplass per leilighet. Endelig plassering av parkeringsplasser er i skrivende stund ikke avklart.

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp er offentlig.
Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene.

Regulerings-og arealplaner

Samtlige formål som fremgår i reguleringsplanen må fremkomme. Vær obs på evt. spesielle forhold relatert til f.eks naboeiendommer, fredningsbestemmelser etc.
Eiendommen er regulert til kombinasjonen bolig/forretning og tjenesteyting jfr planen 03.02.2020
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt rammetillatelse er gitt for prosjektet den 09.04.21

Økonomi

Boligens kostnader

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.
Når sameiet er etablert, blir det opp til sameiet å vedta hva som skal inkluderes i fellesutgiftene. Hvor store evt. felleskostnader blir, avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Dersom sameiet vedtar de foreslåtte månedlige felleskostnader, er de stipulert til kr 4 040 for de største leilighetene og kr 3 041 for de minste pr. måned (inkluderer da bl.a. kommunale avgifter, bygningsforsikring og kabeltv og a.konto oppvarming og tappevann). Se ytterligere informasjon i vedlagte driftsbudsjett. Det tas forbehold om evt. sameiets endelige fastsettelse av felleskostnadene.
Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for leiligheter ca. 9.000 kWh, pr. år.
Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter, herunder renovasjon er en del av fellesutgiftene på boligen og omtalers i driftsbudsjettet som fellesutgift
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2020 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

For 2021 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer 4 promille av eiendomskatte-grunnlaget. Eiendomsskattegrunnlaget for bebygde bolig- og fritidseiendommer finner en ved å ta 70% av eiendommens takstverdi, og deretter trekke fra et bunnfradrag på 225 000 kr pr. boenhet. For andre eiendommer er grunnlaget likt taksten. Det betyr at hvis eiendommens verdi er 2 500 000 vil eiendomskatten utgjørte kr 6 400 pr. år

Omkostninger

Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget er antatt å utgjøre kr 279 000,- pr. bolig, og antatt andel dokumentavgift utgjør således kr 6 970,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene. I de tilfeller tomteverdien endres som f.eks følge av endrede kostnader for teknisk anlegg vil kjøpers dokumentavgiftsgrunnlag endres tilsvarende.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Annen viktig informasjon

Eier

Myra Nærsenter AS

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet. Det vil langt på vei være ordinære vedtekter hvor kjøper gis normal råderett for eierseksjonsleiligheter. Det vil i vedtekter og eller kontrakt bli stilt vilkår om at næringsseksjonen skal gis en "evigvarende" råderett over deler av utearealet for å sikre kundeparkering til butikken/næringsarealet.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 1. kvartal 2023 . Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke at ikke minimumssalg på 70% av salgsverdien (ca 10 leiligheter) er solgt innen 31.12.21, uforutsette offentlige krav, eller at offentlige tillatelser ikke blir gitt. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 01.03.22 Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold :
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Det gjøres oppmerksom på at endelig kjøpekontrakt skal inngås med Myra Nærsenter Bolig AS.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.
Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Salg av kontraktsposisjoner

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger av kontraktsposisjonen må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl. 12.00 etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger av kontraktsposisjonen få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Organisasjonsform

Eierseksjonssameie

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilleggsarbeider og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilleggsarbeidet/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilleggsarbeider som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilleggsarbeider. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilegg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tillegg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 42 500
Oppgjør kr 5 900
Markedspakke kr 10 000 pr enhet
Oppslag eiendomsregister kr 1 250
Visninger kr 2 250

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21299

Dato

Sist oppdatert: 27. oktober 2021 kl. 14:50

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Andre prosjekter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.