Komplett salgsoppgave

Nordre Ådlandsvik 44

600 000 kr
1 436 m² (eiet)
Tomt med idyllisk beliggenhet og nydelige utsiktsforhold.
Tomt med idyllisk beliggenhet og nydelige utsiktsforhold.
Bernt Ådlandsvik
Presenteres av
Bernt Ådlandsvik
Stor tomt med nydelig sjøutsikt og båtplass i marinaanlegg. Båtplass i kort gangavstand.

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  600 000 kr
 • Omkostninger
  16 342 kr
 • Totalpris
  616 342 kr
 • Tomteareal
  1 436 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Nydelig utsiktstomt med flott sjøutsikt sørover Herdlefjorden. Båtplass i marinaanlegg. Tomten ligger i et område med spredt boligbebyggelse bestående av hovedsaklig eneboliger. Tomten er å anse som en råtomt og er lett skrånende, men ansees lett å opparbeide. Trær og busker er fjernet fra tomten.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Nordre Ådlandsvik 44, 5314 KJERRGARDEN
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 35, bruksnummer 46, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4627, gårdsnummer 35, bruksnummer 61, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
02.08.1960 - Dokumentnr: 303323 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1247 Gnr:22 Bnr:4
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT

Diverse

Kjøper er selv ansvarlig for eventuell byggesøknad til Askøy kommune. Eiendommen har ikke tidligere vært gjenstand for byggesøknad og eventuelle tilhørende gebyrer til Askøy kommune.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Nydelig beliggenhet med vidstrakt utsikt over Herdlefjorden, Nordhordaland og nærområdet. Solrike omgivelser. Kort gangavstand på sidevei og fortau til Fauskanger barne og ungdomsskole samt Furehaugen barnehage. Eiendommen ligger i maritime omgivelser med flere fine bade- og fiskeplasser like i nærheten. Ca. 25 minutter med bil til Kleppestø og 35 minutter med bil til Bergen sentrum.

Adkomst

Følg veien til Askøy og følg veien videre nordover i retning Herdla. Når man passerer veiskilt merket Ådlandsvik, tar man av til høyre, fortsett veien videre nedover bakke, ta deretter av til venstre ved autovern, hold deretter til høyre. Tomten på motsatt side av veien i forhold til bolig i Nordre Ådlandsvik 47.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Nydelig utsiktstomt med flott sjøutsikt sørover Herdlefjorden. Båtplass i marinaanlegg. Tomten ligger i et område med spredt boligbebyggelse bestående av hovedsaklig eneboliger. Tomten er å anse som en råtomt og er lett skrånende, men ansees lett å opparbeide. Trær og busker er fjernet fra tomten.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via felles privat vei. Det må her etableres en avtale med eierne av veien for veirett til eiendommen.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet for vann via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart. Når det gjelder kloakk kan dette i følge selger ordnes via tilkobling til privat anlegg for en tilkoblingsavgift. Kjøper må her selv undersøke om det er stilt spesielle krav til dette feks. septikktank.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan avsatt til: boligbebyggelse nåværende. ID- 9001. Kommuneplanens arealdel 2012-2013.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler

Økonomi

Kommunale utgifter

Eiendommen er per tiden ikke tilkoblet vann og kloakk. Offentlig vanntilkobling i området og privat tilkobling til kloakk. Det må følgelig påregnes en tilkoblingsavgift til henholdsvis Askøy kommune på vanntilkobling og til privat rettighetshaver hva gjelder kloakk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 757,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 616 342,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Inga Fernanda Meyer, Mathilde Eulalia Meyer og Hanne Clementine Meyer

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 50.000,-.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 4.550,-
Markedspakke: kr 14.750,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister i Askøy kommune, EDR: kr 6.000,-
Foto inklusiv drone: kr. 6.850,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 75-0068/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Askøy
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR75.1968

Dato

Sist oppdatert: 16. mai 2022 kl. 12:12

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.