Prosjekt

Dyvig

5 550 000 kr
98 m²
Kart
Del
Eivind Bjorå
Jøran Flakk
Presenteres av
Eivind Bjorå og Jøran Flakk
Lillesand/Dyvig - Ny hytte under oppføring med bilvei til hyttevegg. Solrikt, med flott utsikt ut over Kaldvellfjorden. Mulighet for kjøp av båtplass.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  5 550 000 kr
 • Omkostninger
  177 580 kr
 • Totalpris
  5 727 580 kr
 • Primærrom
  98 m²
 • Tomteareal
  425 m² (eiet)
 • Type
  Fritidseiendom ved sjøen
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
P-Rom
Pris
98 m²1.etg5,55 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Drømmer du om en avslappende tilværelse ved kysten? Da vil denne fritidsboligen i Lillesand på Dyviga interessere deg. En ny fremtidsrettet og flott arkitektonisk bebyggelse med en fantastisk takterrasse som gir deg en uforglemmelig sjøutsikt, er dette stedet hvor du virkelig kan nyte livet.
Denne moderne fritidsboligen har en meget gjennomtenkt og god planløsning som vil imøtekomme alle dine behov. Enten du ønsker å tilbringe tid med familie og venner eller bare ønsker å nyte fred og ro alene, vil dette stedet være ditt personlige paradis.
Bademulighetene her er helt enestående. Med beliggenhet ved vannet kan du ta en forfriskende dukkert når som helst. Den krystallklare sjøen innbyr til avslappende svømmeturer og vannaktiviteter som vil gi deg de beste minner.
Innholdsrik er stikkordet for denne fritidsboligen. Den har alt du trenger for å gi deg følelsen av fritid, hygge og avkobling, inkludert moderne fasiliteter og høy kvalitet på materialer og utstyr. Fra den velutstyrte innredningen til de komfortable soverommene, vil du oppleve en flott atmosfære som garantert vil få deg til å slappe av og nyte øyeblikket.
Ikke gå glipp av sjansen til å eie denne fantastiske fritidsboligen i Lillesand på Dyviga. Ta kontakt i dag for mere informasjon.
Solrik beliggenhet med utsikt utover Kaldvellfjorden. Kort gange ned til flott felles badestrand og båthavn. Kaldvellfjorden er en terskelfjord, som gjør at vannet blir varmere her en utenfor øyene. Kort vei ut til Blindleia med mange flotte øyer, for bading, fisking eller fine turer. Fin båttur, eller sykkeltur inn til sjarmerende Lillesand sentrum med spisesteder og butikker. Lillesand senter ligger også i nærheten. Ønsker man en dukkert i ferskvann, så har man Langdalstjønna også i en kort sykkeltur fra Dyvig.
Det gis mulighet for kjøp av båtplass for kr 175.000,-

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Dyvig 133, 4790 LILLESAND
Kommunenummer 4215, gårdsnummer 41, bruksnummer 202, ideell andel 1/1
Kommunenummer 4215, gårdsnummer 41, bruksnummer 203, ideell andel 1/1

Konstruksjon

Bebyggelsen blir oppført i trekonstruksjon. "Flatt tak" med etablert takterrasse

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vannbåren gulvvarme med elkasett.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.  
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Det er registrert en rekke heftelser/servitutter på eiendommen. Disse skriver seg fra hovedbølet og vil automatisk bli overført til de fradelte eiendommene. Det anses for ressurskrevende og slette heftelsene/servituttene da flere av de er historiske og hvor kun rettighetshaver er den som kan slette. Rettighetshavere vil gå i arv og arbeidet med å kartlegge disse anses vik være for omfattende. Når det er sagt bekrefter selger at det ikke er uopplyste heftelser/servitutter på eiendommen som antas å ha noen betydning for kjøper være seg vilkår som er råderettsinnskrenkende eller som antas å påvirke eiendommens verdi negativt.
Det jobbes med en avtale fra grunneier hvor alle hytte eierne kan tinglyse sin veirett til hytten hvor det ligger en årlig kostnad for drift og vedlikehold av veien fordelt på hytteeierne. Kjøper gjøres oppmerksom på at vei er privat og at kjøper må dekke sin forholdsmessig andel av vedlikehold mot retten til adkomst.

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Diverse

For informasjon om leveranse til bebyggelsen henvises det til vedlagte romskjema/leveransebeskrivelse

Energimerking

Selger er ansvarlig for å fremskaffe endelig energiattest før ferdigstillelse. 

Generell orientering om areal og innhold

Prosjektets arealer:
Bruksareal Dyvik 133 er 104 kvm
P-rom er 98 kvm
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Arealet er sammenfallende med oppgitt BRA hvor samtlige rom er medtatt med unntak av bod på 5,4 kvm.
 Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang.  BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Det bemerkes at arealene er oppgitt som summering av de arealer som er gjengitt for hvert enkelt rom i vedlagte plantegning.
 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fra E-18 så tar man nedkjøringen merket med Lillesand og Homborsund. Følg ned mot Lillesand i første rundkjøring, så til venstre i neste. Rett frem i rundkjøringen etter Lillesand senter. I bunnen av bakken ta av mot høyre til Dyvig. Følg smal vei til neste skilt Dyvig mot venstre. Følg denne veien til man kommer til grusvei, der holder man venstre. og fortsetter veien, tomten ligger på høyre hånd.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Dyvik 133 er på matrikkelen 41/202 og er selveiertomt

Vei, vann og avløp

Privat vei, offentlig vann og dels offentlig og dels privat avløp. Tilkoblingsavgift på 80 000,- inkl. mva. for tilkobling til privat VA anlegg
Kommunal tilkoblingsavgift for vann/kloakk da det private går inn på det kommunale.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsformål i reguleringsplanen Navn Dyvik hytteområde, Endelig vedtatt 13.12.2017.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet. Det er gitt ramme og igangsettingstillatelse for prosjektet. 

Økonomi

Kommunale utgifter

Da hytten ikke er bygd finnes det ikke erfaringstall på antatte avgifter, men det kjøper må påregne er utgifter til hytterenovasjon fra LIBIR med kr 2 441 årlig (tall for 2023)
Megler vil anta at de kommunale avgiftene vil beløpe seg til 10 - 15 000,-

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formues verdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2021 skal ikke overstige 25 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2021 ikke overstige 90% av dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt å kontorjustere eiendomsskattesatsene på bolig og fritidseiendommer i 2023 med 3,5 % av skattegrunnlaget fra 2009-taksten (takst pluss tidligere kontorjusteringer).
I 2023 utgjør bunnfradraget for den enkelte boenhet kr 0,-. Eiendomsskattesatsen for 2023 er 2 promille for boliger og fritidsboliger. Det er en overgangsjustering for det som tidligere het «verk og bruk»

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1 300 000,- Dokumentavgift utgjør således kr 32 500. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 540 (elektronisk).
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter, kr 540,- (elektronisk)
4) Tilkoblingsavgift for tilkobling til privat VA anlegg kr 80.000,-
5) Tilkoblingsavgift for vann og avløp til det kommunale kr 64.000,-
5)    Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger kr 5 727 580,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer:
Kjøpesum og omkostninger betales innen overtagelse.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Annen viktig informasjon

Eier

Kmmh Eiendom AS;

Velforening

Det blir pliktig medlemskap i Dyvig velforening. Velavgift ikke fastsatt enda.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse Vår 2024. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest. 
 

Forbehold fra utbygger

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene :
Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes.
Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er to uker etter signert kjøpekontrakt. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.
Øvrige forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges ved ordinær budgivning og evt. budrunde. Selger forbeholder seg retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Etter at bindende avtale om kjøp er inngått, er salgsprisene faste og kan ikke justeres for prisstigning.
Det gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 23. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54.
Det gjøres oppmerksom på at selger kan kreve erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI. Dette gjelder uavhengig av om byggestart er besluttet eller ikke.
INFO TIL MEGLER: Det er anledning etter loven å fastsette et avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. Gebyret skal være rimelig. Dette er aktuelt kun for avbestilling frem til byggestart. Etter den tid vil utbygger kreve erstatning i henhold til hvor mye arbeid som er lagt ned, og et standardisert gebyr vil ikke være dekkende. Om dette er ønskelig fra utbygger er forslag til frase:
Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 15 0000- / alternativt en prosentsats av kjøpesum. Ved avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.23211

Dato

Sist oppdatert: 16. august 2023 kl. 11:54

Dokumenter

Tegninger
PDF 1 MB
Kart
PDF 2 MB
Nabolagsprofil
PDF 4 MB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.