Jessheim

Brinken 3

Prisantydning

1 890 000 kr

Fellesgjeld: 38 076 krOmkostninger: 57 000 krTotalpris: 1 985 076 kr
Etasje
1
Byggeår
1970
Areal (P-ROM)
35 m²
Tomteareal
4586.2 m²
Fellesutgifter
1 680 kr

Sentral leilighet med lave felleskostnader. Balkong. Bod og parkeringsplass. Perfekt for utleie eller førstegangskjøp!

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Velkommen til Brinken!
Brinken har utviklet seg til å bli et svært populært, sentrumsnært boområde med kort vei til byen, samtidig som det har flotte
rekreasjonsområder i nærheten. Sentral og tilbaketrukket leilighet med balkong og biloppstillingsplass.
Perfekt for utleie eller førstegangskjøp! 
Avstander med bil
Gardermoen ca. 9 min.
Lillestrøm ca. 18 min.
Strømmen ca. 20 min.

Eiendommen

Brinken 3, 2050 Jessheim
Gnr. 134, bnr. 173, snr. 19  i Ullensaker kommune.

Områdebeskrivelse

Brinken har utviklet seg til å bli et svært populært, sentrumsnært boområde med kort vei til byen, samtidig som det har flotte rekreasjonsområder i nærheten.

"Jessheimmarka"
Langelandsfjellet er ofte omtalt som Jessheimmarka og består av område fra Langelandsfjellet i vest og Randbydalsveien i øst, Skogmo/Fladbyseter i nord og mot dyrka mark i sør.

Den største løypa i marka er Lysløypa, som går fra Allergot skole, via skytebanen og ned til markas sørende. Flere steder er det fine utkikkspunkter, hvor man kan skue langt utover Romerike. Løypa egner seg godt til både til turgåing, løping og sykling. Lysløypa har mange muligheter for "avstikkere". I sørenden av skytebanen kan du ta av vestover, mot Langelandsfjellet, hvor det går fine løyper både rundt vanntårnet og parallelt med lysløypa. I nordenden av skytebanen går det en tverrsti østover, som bringer deg over til Skogmoløypa.

Kart over turområdet finner man på oppslagstavla ved Allergot ungdomsskole, ved Teigen skytebane og ved inngangen til skogen fra Fladbyseter. På vinteren kjøres det opp flotte skiløper, og det er servering på speiderhytta hver søndag fra januar til påske. For mer informasjon besøk
"http://www.jessheimmarka.no".

Nordbytjernet
Nordbytjernet er et av de flotteste friluftsområdene i Ullensaker med beliggenhet kun én km fra Jessheim sentrum. Rundt tjernet er det godt tilrettelagt med
fine turveier. Nordbytjernet har badeplasser med strender, volleyballbaner, badebrygger og fiskebrygger.

Kollektiv transport
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, tog og flybuss som forenkler et aktivt liv uten bil. Gode bussforbindelser fra Dølihagan
holdeplass, samt buss- og togforbindelser fra Jessheim Stasjon. Denne ligger i umiddelbar nærhet til boligen.

Jessheim BY
Gangavstand til Jessheim sentrum, med alt av bymessige fasiliterer. Bysentrummet er bygd opp rundt Jessheim storsenter som grenser ut mot paradeveien
i Storgata. Jessheim har mye å by på, og er fortsatt i stor vekst. 

Avstander med bil
Gardermoen ca. 9 min.
Lillestrøm ca. 18 min.
Strømmen ca. 20 min.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

1-7 kl. Døli skole 0.3 km
1-7 kl. Jessheim skole og ressursenter 1.8 km
8-10 kl. Allergot ungdomsskole 1.5 km
8-10 kl. Nordby ungdomsskole 2.3 km
Vgs. Jessheim videregående skole 2 km
Vgs. Hoppensprett vgs Jessheim 3.8 km
Bhg. Døli barnehage (0-5 år) 0.3 km
Bhg. Læringsverkstedet bhg - Verkensveien 1.1 km
Bhg. Jessheim barnehage (3-5 år) 1.8 km

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 39 kvm
Totalt bruksareal: 35 kvm
Totalt primærrom: 35 kvm


I tillegg disponerer boligen 1 bod i kjelleren.  

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert  05.4.2017 utført av Gunnar Mårdalen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 
Viktig å bemerke seg at takstrapporten som ligger vedlagt er en rapport fra når nåværende eier kjøpte leiligheten i 2017, og det foreligger ingen ny rapport per i dag. Kjøper overtar ansvaret for dette. 

Tomten

Eiet tomt på 4.586,2 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal.

Parkering

Leiligheten disponerer en biloppstillingsplass.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Bebyggelse

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført i hovedbærekonstruksjon armert betong, kledd med betongplater på fasader.
Flatt tak, antatt tekket med papp/membran.
Flisbelagt balkong på ca. 3 m². med adkomst fra stue.

Det gjøres spesielt oppmerksom på:
Bad fra ca. 2002 iflg. tidligere eier. Badet anses å være eldre og ny eier må på sikt påregne oppgraderinger.
Kjøkkeninnredningen er eldre, oppgraderinger må påregnes på sikt. Stålkum og benkebreder på kjøkken.
Ventilator på kjøkken.

Det foreligger ingen ny takst eller egenerklæring i forbindelse med dett salget. Selger har ikke bebodd eiendommen og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. 

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 13.04.1970. 
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Diverse småarbeider gjenstår. 

Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette. 

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut såfremt leiligheten har forsvarlige radonverdier. Leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier. 

Standard

Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

Oppvarming

Gulvvarmekabler på bad.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket F5

Informasjon og brl./aksjelaget/sameiet

Eiendommen er seksjonert, og leiligheten er tilknyttet Sameiet Brinken, med sameiebrøk 35/2340.
Sameiet består av 36 leiligheter.
Forretningsfører er BORI Boligbyggelaget Romerike, tlf. 63 89 02 30
Dugnad samt trappevask må påregnes.
Dyrehold er tillatt.   
Foretatt påkostninger de senere år: 
- Byttet taklamper i oppgangene
- Fasadevask
- Vedlikehold av utearealer
- Nye søppelskur.

Planlagte/pågående påkostninger eller saker: 

Utført ekstraordinært vedlikehold. Påbegynt takreparasjon, maling av oppganger, nye postkasser, oppgradert vaskerom.
Tilstandsvurdering av bygningsmassen. Takreparasjon.
Store planlagte vedlikeholdsarbeider for årene fremover. Nytt tak.
Inngåtte avtaler/kontrakter med f.eks. vaktmesterfirma eller andre
Sameiet har løpende avtaler med snømåking, renhold og gressklipping.

Styreleder opplyser at det ikke er noe planlagt økning i felleskostnader, men at det avholdes årsmøte 09.05, hvor det kan komme ny informasjon. 

Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet. 

Dokumenter for sameiet og kopi av seksjonsbegjæringen kan fås ved henvendelse til megler. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Leiligheten overdras fri for pengeheftelser.

Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp). 

I tillegg har sameiet tinglyst panterett som nevnt over.

Det er ingen servitutter som følger eiendommen. 

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 07.09.2015 er avsatt til: boligbebyggelse - Nåværende
Området er et område i utvikling og noe byggestøy på sikt må påregnes. 

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Muligheter for rask overtakelse. 

Oppdragets KR-kode

KR59.1951

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Fellesutgiftene er kr 1.680,- pr. mnd. og inkluderer: Fellesutgiftene er kr 1.575,- pr. mnd. og inkluderer: Forretningsførsel, drift og vedlikehold, strøm fellesarealer, snørydding og hagestell, felles bygningsforsikring, TV og internett.
Fellesutgiftene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til sameiets faktiske utgifter.

Kommunale avgifter er kr 5.300,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr 405.324,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
  
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 1.459.166,40. Verdien er regnet ut i fra formuesverdien for primærbolig for 2017.  

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 20.946,- pr. 31.01.2019
Andel fellesgjeld er kr 38.076,- pr. 31.01.2019

Total fellesgjeld for sameiet er kr 2.082.007,- pr.31.01.2019 og lånevilkårene er:
Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 62018161694, Nordea Bank Norge ASA LÅN
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 17.04.2019: 3.45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 17.04.2019: 2 032 931
Andel av saldo: 38 076
Første termin/første avdrag: 31.12.2017 ( siste termin 30.09.2028 )

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen og leilighetens andel av eventuell fellesgjeld, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.
- Eierskiftegebyr til forretningsfører kr 5.800,-.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.046.772.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr  9.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 7.100,-

Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, avgifter og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr 2.084.848.
Av dette beløpet utgjør kr 38.076,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Plantegning
Velkommen til Brinken! Lys stue med åpen løsning mot kjøkken. Utgang til balkong
Velkommen til Brinken 3.
Velkommen til Brinken 3.
Se alle bilder i galleriet

Om nabolaget

Nabolaget rundt Brinken 3 er spesielt anbefalt for familier med barn og etablerere. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig trygt av 79 lokalkjente.

Transport

Transport

Brinkenwalk
1 min
Jessheim stasjonwalk
17 min
Oslo Gardermoendrive
10 min
Skoler

Skoler

Døli skole (1-7 kl.)walk
4 min
Allergot ungdomsskole (8-1...walk
19 min
Jessheim skole og ressurse...walk
24 min
Varer/tjenester

Varer/tjenester

Ringen apotekwalk
14 min
Jessheim apotekwalk
14 min
Kiwi Jessheimwalk
15 min
TilbakeSteder i nærheten
TilbakeTransport
TilbakeSport
TilbakeSkoler
TilbakeBarnehager
TilbakeVarer/tjenester
TilbakeUniversiteter og høyskoler

Nabolagets aldersfordeling

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 25.000 av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr kr 16.000,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Madeleine Johnsen Thune
Daglig leder / Eiendomsmegler

Madeleine Johnsen Thune

Telefon 64 00 33 36

Lurer du på noe

Madeleine svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.