Leirsund

Engerveien 33

Prisantydning

4 500 000 kr

Omkostninger: 0 krTotalpris: 4 500 000 kr
Tomteareal
3341.4 m²

Stor tomt med utviklingspotensialet ved Leirsund stasjon.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Stor tomt med utviklingspotensialet ved Leirsund stasjon.
Eiendommen er i dag bebygget med en hel tomannsbolig. Tomten som selges er eksklusive denne boligen. Hele eiendommen er tiltenkt seksjonert etter at kjøper har fått rammetillatelse på bygging av boliger i tomtens vestside ned mot bekk.
Tomten er på ca.3.3 mål og regulert til konsentrert småhusbebyggelse - TU = 25%. 
Kontakt megler for nærmere opplysninger

Eiendommen

Engerveien 33, 2015 Leirsund
Gnr. 14, bnr. 29, i Skedsmo kommune.
Eiendommen er i dag bebygget med en hel tomannsbolig. Tomten som selges er ekslusive denne boligen. Hele eiendommen er tiltenkt seksjonert etter at kjøper har fått rammetilatlese på bygging av boliger i tomtens vestside ned mot bekk.
Kjøper må påregne riving av andre eksisterende bygninger (ikke tomannsboligen) på tomten og kostanden dette medfører. Selger og kjøper må være enige om hvordan seksjoneringen skal se ut og kjøper bærer alle kostnader iforbindelse med seksjoneringen. 

Områdebeskrivelse

Tomten ligger i Skedsmo kommune, ved Leirsund stasjon som består av spredt boligbebyggelse.
I nærområdet finner du blant annet skole, barnehager, god offentlig kommunikasjon og servicetilbud.

Leirsund har et aktivt idrettslag med bl.a fotball, skigruppe med lysløype og en flott skihytte, svømmegruppe og allidrett for de minste. Det er både gress- og grusbaner i Leirsund.
Lerisund Vel har også et stor nytt festlokale med plass til 140 personer med proffesjonelt kjøkken.

Det finnes gode turmuligheter innover ved Asaktoppen, et område som byr på god rekreasjon sommer som vinter. Lysløype for langrenn.
Idylliske Stampetjern er en populær badeplass omkranset av skog, med fin strand som også egner seg godt for barn. 

Kommunen har også gode idrettshaller, skøytehall og friluftsbad i nærliggende områder, samt mulighet for fine sykkelturer mot Lillestrøm. 
Sørum fritidsgård ligger kun noen få km unna og byr på kafé, fritidsklubb, bålplass, rideskole og stall.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000 på Åråsen eller ved Skedsmosenter på Skedsmokorset som har et godt utvalg av butikker og helseforetak. 
Lillestrøm ligger også like i nærheten med alt av bymessige fasiliteter og servicetilbud. 
Strømmen med Strømmen Storsenter har ellers ett bredt utvalg med 200 butikker og tilknyttede virksomheter.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via tog og buss.
Kort avstand til Skedsmokorset og Lillestrøm, ca 20 min til Oslo Lufthavn og Oslo S.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Tomten

Eiendommen er i dag bebygget med en hel tomannsbolig. Tomten som selges er eksklusive denne boligen. Hele eiendommen er tiltenkt seksjonert etter at kjøper har fått rammetillatelse på bygging av boliger i tomtens vestside ned mot bekk.

Tomten er på ca.3.3 mål og regulert til konsentrert småhusbebyggelse - TU = 25%. 

Det foreligger et mulighetsstudie fra Multiconsult datert 21.01.2019. Mulighetsstudiet er en flomvurdering i forhold til bekken og hvilke tiltak som bør utføres. Rystelse og støyutredning fra SBV consult a.s. datert 24.04.2009. I tillegg er det en støyutreding med forslag til tiltak mot Gardermobanen fra Rambøll Norge AS, datert 23.04.2009. I tillegg er det foretatt grunnundersøkelser fra GeoSem, rapport datert 04.08.20008. Med tilleggsopplysninger datert 22.01.2009. Rapport fra NGI datert 06.03.2013. I tillegg foreligger det en VA-vurdering fra Øvre Romerike Prosjektering datert 30.09.2008. 
Ved bebyggelse av tomten må det ettableres en støyskjerm, se vedlagt kart.

Rapportene/mulighetsstudiene/vurderingene kan fås på forespørsel fra megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Vann og avløp går i ytterkant av tomten langs med bekken.For avstand til kommunalt nett se vedlagte kart i salgsoppgaven. 
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift til kommunen.  

Det er lagt strøm frem til tomtegrensen. Det er ikke undersøkt kapasitet på strømnettet, kjøper overtar ansvar og rissiko.  

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. 
Dagboknr 104718, tinglyst 14.11.1956, type heftelse: Bestemmelse om tilknytning til offentlig kloakk.
Dagboknr 101304, tinglyst 26.04.1960, type heftelse: Bestemmelse om veg. 
Dagboknr 101012, tinglyst 29.03.1963, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledning.
Dagboknr 102032, tinglyst 08.06.1963, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledning.
Dagboknr 103894, tinglyst 25.06.1982, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledning. Rett for Skedsmo kommune til å ha spillvannsledning over eiendommen.
Dagboknr 103892, tinglyst 25.06.1982, type heftelse: Bestemmelse om kloakkledning. Rett for Skedsmo kommune til å ha spillvannsledning over eiendommen.
Dagboknr 6680, tinglyst 02.05.2000, type heftelse: Areal fradelt til jernbanegrunn på gnr 16 bnr 33.
Dagboknr 1104680, tinglyst 19.12.2013, type heftelse: Bestemmelse om bebyggelse.Vedrørende minsteavstand til nabogrense. Platting inntil vår felles eiendomsgense.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eiendommen har tinglyst rett i gnr 16, bnr 33 og gnr 14 bnr 32
Dagboknr 100759, tinglyst 27.02.1956: Bestemmelse om veg.
Dagboknr 101304, tinglyst 26.04.1960: Bestemmelse om veg.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse TU = 25% i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.06.2002.

I følge Skedsmo kommune er det i dag en faresone/byggelinje som gjør at det er spesielle tilltak som må utføres for at tomten kan fullt utnyttes. Det er forettatt utredelse fra Multiconsult den 21.01.2019 (se vedlegg) som viser hvilke forslag til tilltak som kan utføres.  Begrunnelsen for utredningen er å gi en kartleggning av 200-årsflom i Skedsmo kommune.  
Rapporten må leses i sin helhet og dens anbefalinger bør legges til grunn ved en tilltenkt bebyggelse.  Kjøper tar det hele og  fullle risiko og ansvar for å få godkjent byggesøknad (er) på hele tomten. 

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig da den skal seksjoneres.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Oppdragets KR-kode

KR60.19179

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Det påløper ingen kommunale avgifter pr. pt.

Når eiendommen blir bebygget gjelder standard satser for eiendom i Skedsmo kommune 
3 års fritak for eiendomsskatten etter t eiendommen er bebygget.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.612.500,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Oversikt Engerveien 33
Engerveien 33
Tomt Engerveien 33
Se alle bilder i galleriet

Om nabolaget

Nabolaget rundt Engerveien 33 er spesielt anbefalt for familier med barn og husdyreiere. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig trygt av 68 lokalkjente.

Transport

Transport

Leirsundwalk
4 min
Leirsund stasjonwalk
6 min
Oslo Gardermoendrive
22 min
Skoler

Skoler

Asak skole (1-10 kl.)walk
22 min
Lillestrøm videregående sk...drive
8 min
Skedsmo videregående skoledrive
9 min
Varer/tjenester

Varer/tjenester

REMA 1000 Skedsmokorsetdrive
6 min
MENY Skedsmo Senterdrive
6 min
Vinmonopolet Skedsmo sente...drive
7 min
TilbakeSteder i nærheten
TilbakeTransport
TilbakeSport
TilbakeSkoler
TilbakeBarnehager
TilbakeVarer/tjenester
TilbakeUniversiteter og høyskoler

Nabolagets aldersfordeling

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 2,5% av salgssummen
Minimumsprovisjon: kr 50.000,-
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 16.250,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Vegard Gran-Andersen
Eiendomsmegler / Leder Nybygg Romerike

Vegard Gran-Andersen

Telefon 63 80 69 76

Lurer du på noe

Vegard svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.