Vinterbro

Fålesloråsen 24

Prisantydning

2 100 000 kr

Omkostninger: 53 722 krTotalpris: 2 153 722 kr
Tomteareal
1296 m²

Romslig tomt i barnevennlig og populært område

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Fålesloråsen 24, 1407 Vinterbro
Gnr. 107, bnr. 671 i Ås kommune.

Områdebeskrivelse

Tomt med fin beliggenhet. Dette er et nyere område med mange spennende utviklingsmuligheter. Området bugner av flotte fritidsmuligheter med blant annet Gjersjøen med flotte fiskemuligheter og landbruksområder i rolige omgivelser. Turmuligheter i direkte tilknytning til feltet med Sørmarka og Østmarka som kan nås både med sykkel og bil. Kort vei til Vinterbro med nyere skole og flere barnehager. Vinterbrosenteret med et mangfold av forretninger og servicetilbud innenfor gangavstand fra tomten. Tusenfryd like ved.

Historikk over området:
Fålesloråsen betyr "Åsen over den bortgjemte fjorden" Fjorden er Gjersjøen og for flere tusen år siden var Gjersjøen en fjordarm forbundet med Bunnefjorden og Årungen.  Det var på denne tiden de første menneskene slo seg ned i vårt område. De første  spor etter mennesker i Vinterbrotraktene er steinalderboplasser, flintavslag og steinøkser som er 7-8.000 år gamle. Disse menneskene var nok ikke bofaste men levde som et veidefolk og drev jakt, fiske og sanking for å få mat til livets opphold. Disse fulgte viltet på deres trekkveier, og var stadig på farten i sin søken etter byttedyr, fisk og andre sjødyr. 

Veibeskrivelse

Fra Oslo: Følg E6 mot Moss, ta av E6 mot Tusenfryd. Ta til høyre 2-300 meter før rundkjøringen ved Tusenfryd. Følg hovedveien opp Fålesloråsen. Tomten ligger på venstre side. Se også vedlagt kart.

Barnehager og skoler

Kort vei til barneskole og ungdomsskole på Sjøskogen, like ved Vinterbro senter. Videregående skole i Ås og Ski. Flere barnehager i området.

Dersom ovennevnte skole-og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med skolesjefens kontor.

Tomten

Eiet tomt på 1.296 kvm. 

Vei, vann og avløp

Vann og kloakk ligger ved hovedveien Fålesloråsen rett ved tomten. Se ledningskart i salgsoppgaven. Kjøper må selv påregne private stikkledninger til boligen.

Offentlig adkomst.

Tilknytningsgebyrer for vann og kloakk i Ås kommune ligger her.
http://www.as.kommune.no/index.php?cat=125574
Det er lav sats som gjelder. Det må installeres vannmåler.

Vann for 2019: Lav sats betaler kroner 125,- per kvadratmeter bruksareal.

Avløp for 2019: Lav sats betaler kroner 137,50,- per kvadratmeter bruksareal.

Kommunale avgifter for vann og kloakk i Ås kommune ligger her.
http://www.as.kommune.no/index.php?cat=125575

Vann for 2019: Fast abonnementspris er kroner 625,- Kubikkmeterprisen er kroner 14,61.

Avløp for 2019: Fast abonementspris er kroner 937,50,- Kubikkmeterprisen er kroner 23,09.

Renovasjonsgebyr per år i 2019 for vanlig boligbebyggelse er kroner 2.520,- per abonnement. Et standard abonnement inneholder 1 stk 240 l beholder for restavfall og 1 stk 240 l beholder for papp/papir. Restavfallsbeholderen tømmes hver 2. uke og papir/papp tømmes hver 4. uke.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er ingen tinglyste servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan for Fålesloråsen med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 01.04.2003. Sist revidert 17.11-2005.
Fra reguleringsbestemmelsene:

Byggeområder for boliger
a. Innenfor områdene tillates oppført frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA) innenfor de byggegrenser som planen viser.
b. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 m2 per tomt.
c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 m2 per tomt.
d. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

3. Uthus, garasje/carport
a. Uthus, garasje/carport kan oppføres som frittliggende bygning eller sammenbygd med bolighuset.
b. Det kan tillates uthus, garasje/carport på inntil 50 m2 BYA per familieleilighet og på inntil 25 m2 BYA per hybelleilighet.
c. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overstige 3,0 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og ferdig planert terreng skal ikke overstige 5 meter.
d. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.
e. Frittliggende uthus, garasje/carport kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense, eller i nabogrense ved sammenbygging av to nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring til garasje/carport vinkelrett på vei, skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 5,0 meter. Ved innkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense være minst 1,5 meter.
f. Plassering av uthus, garasje/carport skal være vist på situasjonsplan som følger byggesøknaden for bolighuset, selv om bygningen ikke skal oppføres samtidig med dette. Dersom det ikke planlegges garasje samtidig med bolighuset, skal det ved beregning av utnyttelsesgrad avsettes minst 36 m2 BYA for eventuell senere oppføring av garasje for hver familieleilighet, minst 18 m2 BYA for hver hybelleilighet.
g. Det skal anordnes minst 2 bilplasser for hver familieleilighet, minst en bilplass for hver hybelleilighet, enten som åpne plasser, eller i garasje/carport.

Det er ikke mulig å dele tomten.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.  

Oppdragets KR-kode

KR46.1960

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Pliktig medlemskap i Fålesloråsen vel kr. 1.250,- per år. Styreleder Hans Kristian Fjeld kan kontaktes på 932 64 903.

Det må påregnes kommunale avgifter. Se nærmere beskrivelse under vei/vann/avløp.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.999.972,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Omradebilde
Omradebilde
Omradebilde
Se alle bilder i galleriet

Om nabolaget

Nabolaget rundt Fålesloråsen 24 er spesielt anbefalt for familier med barn og etablerere. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig trygt av 87 lokalkjente.

Transport

Transport

Fålesloråsenwalk
7 min
Oppegård stasjondrive
7 min
Oslo Sdrive
21 min
Skoler

Skoler

Sjøskogen skole (1-7 kl.)drive
4 min
Nordbytun ungdomsskole (8-...drive
10 min
Roald Amundsen videregåend...drive
12 min
Varer/tjenester

Varer/tjenester

Coop Obs Vinterbrodrive
6 min
Apotek 1 Vinterbrodrive
6 min
Vitusapotek Vinterbrodrive
6 min
TilbakeSteder i nærheten
TilbakeTransport
TilbakeSport
TilbakeSkoler
TilbakeBarnehager
TilbakeVarer/tjenester
TilbakeUniversiteter og høyskoler

Nabolagets aldersfordeling

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget.

Boligkjøperforsikring

Det vil ved kjøp av eiendommen bli tegnet boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring AS, med mindre det gis beskjed om at dette ikke ønskes.  Det er frivillig å tegne forsikringen, men vi i Krogsveen anbefaler dette. Forsikringen gir tilgang til advokat i forbindelse med reklamasjonsspørsmål og fritar kjøper for den økonomiske prosessrisikoen ved reklamasjoner. Les mer om forsikringen på www.help.no

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: Fastpris kr 30.000,-
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 14.500,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre
Laster objekter...
Thor Gunnar Stavsholt
Eiendomsmegler MNEF

Thor Gunnar Stavsholt

Telefon 64 91 30 85

Lurer du på noe

Thor svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.