Raufoss

Gjøvikvegen 20

Prisantydning

700 000 kr

Omkostninger: 18 749 krTotalpris: 718 749 kr
Tomteareal
2024.8 m²

Raufoss - Stor boligtomt på ca. 2 mål. 25 % BYA. Få minutters kjøring til sentrum.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Velkommen på visning i Gjøvikvegen. Tomten kan besiktiges på eget initiativ.

Eiendommen har en fin beliggenhet nord for Raufoss sentrum, med få minutters kjøring til sentrum - og praktiske avstander til de fleste tilbud og muligheter.

Tomten har et areal på 2.024 kvm. Vestre Toten kommune oppgir en utnyttelsesgrad (BYA) på 25 %.

Eiendommen

Gjøvikvegen, 2830 Raufoss.
Gnr. 10, bnr. 431 i Vestre Toten kommune.

Områdebeskrivelse

Boligtomten har en fin beliggenhet i området nord for Raufoss sentrum. Den ligger inntil etablert boligområde med spredt boligbebyggelse. Eiendommen ligger inntil Gjøvikbanen mot vest. 

Kun få minutters kjøring til sentrum, ca. 2,5 km. Her finnes kjøpesenter, butikker og servicetilbud samt jernbanestasjon. Gang- og sykkelvei hit. Kort avstand til bussholdeplass. 

Ca. 3 km. til barneskole, barnehage, ungdomsskole og videregående skole. 

Ca. 3 km. til fritid- og friluftsmuligheter som Totenbadet, Raufoss stadion, turstier og omfangsrikt utvalg av lysløyper. Skogsområder i umiddelbar nærhet, på den andre siden av Gjøvikbanen.

Veibeskrivelse

Kjør nordover fra Raufoss sentrum retning Gjøvik, og følg rett frem i rundkjøring (inn på Gjøvikvegen). Boligtomten er beliggende rett vest (like bak) for naboeiendommen Gjøvikvegen 20. Se også kartskisse.

Barnehager og skoler

Vestre Toten kommune har totalt 12 barnehager. Disse er fordelt på 4 kommunale og 8 private barnehager (inkludert en privat familiebarnehage). Flere barnehager innenfor praktisk avstand fra eiendommen.

Korta Barneskole (1.-7. skoletrinn). Skolen ble tatt i bruk i 1997 og har dette skoleåret 352 elever og 57 ansatte. Skolen har SFO. Skolen er ca. 3 km unna eiendommen.

Raufoss Ungdomsskole (8.-10. skoletrinn). Skolen har ca. 230 elever. Skolen er ca. 2,5 km unna eiendommen.

Raufoss Videregående Skole. Skolen har i dag ca 520 elever, og drøyt 100 ansatte. Se også skolens hjemmeside; www.opplandvgs.no/Raufoss-videregaende-skole/

Se www.vestre-toten.kommune.no for mer informasjon.

Tomten

Selveiertomt med et areal på 2.024 kvm. Det foreligger målebrev datert 13.07.1998, som følger som vedlegg i salgsoppgaven, samt senere mindre arealoverføring til dagens areal.
Tomten er idag uopparbeidet naturtomt.

Vei, vann og avløp

Se ledningskart vedlagt i salgsoppgaven. Offentlig vann- og avløpsledning er i nærområdet. Tilknytningsavgift til kommunen kan påregnes. Ledningskart følger som vedlegg i salgsoppgaven.
Tilknytningsavgift for strømnett til Eidsiva må påregnes. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er ikke tinglyst bestemmelser på eiendommen.

Eiendommen er skilt ut fra gnr. 10, bnr. 46 i 1998 (hovedbøl).
Bestemmelser som er tinglyst på denne eiendommen før fradelingen vil også kunne være av relevans for gnr. 10, bnr. 431.
På hovedbølet er følgende bestemmelser tinglyst:
Tinglyst 20.11.1958 med dagboknummer 4469: Bestemmelse om vannrett. Det er gitt tillatelse til å legge vannledning fra gnr. 10, bnr. 46 over Gjøviksvegen.,
Tinglyst 23.11.1963 med dagboknummer 5626: Avtale med Televerket. Televerket har rett til å plassere/legge telefonledninger/stolper/kabler/grøfter på eiendommen.

Det er i tillegg tinglyst veirett, som er felles for eiendommene (gnr./bnr.) 10/41, 10/46 og 10/431. Eiendommene har felles innkjørsel, med felles (1/3) ansvar for drift og vedlikehold. Det foreligger kartskisse, som også viser veitraséet til stikkveien til 10/431.

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Solhaug-Breiskallengen følger som vedlegg i salgsoppgaven. Reguleringsplanen er vedtatt 02.07.1980. Uttalelse om denne eiendommen fra Vestre Toten kommune opplyser at utnyttelsesgrad (BYA) for eiendommen som utgangspunkt kan regnes med å være 25 % BYA, hvor garasje herav kan være på 50 kvm. Eiendommen er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel (vedtatt 04.02.2010).

Det er tidligere gitt dispensasjon fra Jernbaneverket til plassering av bygning minimum 20 meter fra midten av jernbanesporet. Dispensasjonen er datert 21.05.2013, og er gyldig i 3 år (avhengig av igangsettelse av byggearbeider), og er derfor utløpt. Kopi av dispensasjonen følger som vedlegg i salgsoppgaven. Ønskes det støyskjerming mot jernbanen, må dette avtales med Jernbaneverket.

Det er gitt tillatelse fra Vestre Toten kommune og Statens Vegvesen til å kunne benytte den tinglyste veiretten som adkomst fra Gjøvikvegen og inn til eiendommen. Kopi av vedtaket samt uttalelse fra Vegvesenet følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.  

Oppdragets KR-kode

KR2014416

Økonomiske forhold

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 718.749,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Situasjonskart
Skråfoto
Satelittfoto - tomten er midt i bildet, til høyre for 20A-E
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som er vedlagt denne salgsoppgave og som også ligger på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert samt at legitimasjon må være fremlagt sammen med signatur fra kortholder. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra eiendommens hjemmeside på finn.no eller krogsveen.no, så oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. 
Budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp og bør være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl.12.00 etter siste annonserte visning. 

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget.

Boligkjøperforsikring

Det vil ved kjøp av eiendommen bli tegnet boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring AS, med mindre det gis beskjed om at dette ikke ønskes.  Det er frivillig å tegne forsikringen, men vi i Krogsveen anbefaler dette. Forsikringen gir tilgang til advokat i forbindelse med reklamasjonsspørsmål og fritar kjøper for den økonomiske prosessrisikoen ved reklamasjoner. Les mer om forsikringen på www.help.no

Avhendingsloven

Eiendommen selges "as is" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis.  I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til:
Provisjon: kr 50.000,-
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 3.950,-
Nettgebyr: kr 3.990,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Morten Solberg Helgerud
Jurist - Eiendomsmegler

Morten Solberg Helgerud

Telefon 32 80 79 04

Lurer du på noe

Morten svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.