Hatlane

Hatlasvingen 5

Prisantydning

1 700 000 kr

Fellesgjeld: 93 000 krOmkostninger: 1 032 krTotalpris: 1 794 032 kr
Byggeår
1966
Soverom
3
Areal (P-ROM)
81 m²
Tomteareal
3058 m²
Fasiliteter
Veranda
Fellesutgifter
4 882 kr

Stor andelsleilighet med 3 soverom og sydvendt veranda.

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

4-roms andelsleilighet i 2. etasje med balkong beliggende i Hatlasvingen ca. 8 km øst for Ålesund sentrum. Eiendommen ligger i et attraktivt boligstrøk. Det er gangavstand til dagligvare, skole, barnehage etc., samt til flotte turområder/friareal på Bogneset. Hele leiligheten står foran full oppgradering, og fasader skal oppgraders og det skal bygges nye balkonger. Etter fasade oppgradering vil stuen bli ca 10 kvm større. 

Eiendommen

Hatlasvingen 5, 6016 Ålesund
Gnr. 47, bnr. 135,i Ålesund kommune.
andelsnr. 10 i Borgtun Borettslaget AL, org.nr. 954 013 561

Områdebeskrivelse

Leiligheten er beliggende i et attraktivt boligområde i Hatlane. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger og konsentrerte boliger. Det er gangavstand til dagligvareforretning, skole, barnehage etc. Kort vei til flotte turområder og friareal på Bogneset. 

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

1-7 kl. Hatlane skole 0.3 km
1-10 kl. Aalesund International School 1.2 km
8-10 kl. Kolvikbakken u-skole 3.6 km
8-10 kl. Spjelkavik ungdomsskole 6.1 km
Fagerlia videregående skole 3 km
Ålesund vgs. - Volsdalsberga 5.2 km
Hatlahaugen familiebarnehage (2-6 år) 0.3 km
Ratvikåsen barnehage (0-5 år) 0.4 km
Ratvika barnehage (0-6 år) 0.6 km
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Areal og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 96 kvm
Totalt bruksareal: 84 kvm
Totalt primærrom: 81 kvm

Primærrom:
2. etasje, 81 kvm: Entre, bad/vaskerom, kjøkken, stue, 3 soverom og wc.

Sekundærrom:
2. etasje, 3 kvm: Bod.

I tillegg disponerer boligen 1 bod i 1. etasje/kjeller på ca. 4,7 kvm. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 18.01.2019 utført av Byggtakst Møre AS v/Steinar Åkre. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Tomten

Eiet tomt på 3.058 kvm som tilhører borettslaget. Det er asfalterte biloppstillingsplasser mellom de to bygningene. Borettslaget har inngangsparti mot nord. Forstøtningmur mot Borgundvegen og fortau. Gangveg lans mur mot gangvei og fortau langs Borgundvegen. I front av byggene er det opparbeidet grøntareal og hage med diverse nyere beplanting. Oppgradert hageareal der en del gammel beplantning/prydbusker er fjernet. Hekkk og trær i nabogrense. Det er bygget en felles pavilliong - treplatt med tak over i hageareal mot sørøst. 

Parkering

Leiligheten har fast parkeringsplass på borettslagets tomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført i murkonstruksjon fra 1960-tallet. Leiligheten liger i 2. etasje og det medfølger en bod i 1. etasje. Selve bygget skal oppgraderes med nye fasader, vinduer og nye balkonger. Selve leiligheten står foran full oppgradering innvendig. 

Bygget har yttervegger i murkonstruksjon fornyet med utvendig platekledning antatt på 1980 tallet. Takkonstruksjon tekket med papp/folie - det er kjent at taktekkingen skal være oppgradert for noen få år siden. Vinduer fra 2 lags isolerglass fra ca. 1982. Balkongdør fra 1980-tallet. Utgang fra stue til balkong. Det er betong etasjeskillere i eiendommen.

Rapport og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis. 

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 26.09.1966. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Det foreligger også ferdigattest fra 31.08.2015 vedr. rehabilitering av skorsteiner i eiendommen.

Det er uvisst om det er gjort endringer etter at ferdigattest ble gitt, men selger opplyser at det ikke er foretatt endringer i selgers eiertid. 
Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Standard

Leilihgeten er beliggende i 2 etasje mot øst og står foran full oppgradering. Leiligheten har følgende standard på overflater: 

Gulv: 
Parkett og gulvbelegg.

Vegger:
Tapetserte, malte og malt strie. Brystningspanel i stue.

Tak: 
Malt slett himling.

Kjøkkeninnredning med eik fronter og laminat benkeplate fra ca. 1984. Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

Bad er sannsynligvis fra byggeår med vinylbelegg på gulv og tapet på vegger. Badet er utstyrt med badekar, servant med underskap montert under. 

Wc-rom ved siden av bad.

Garderober er stedbygde skap med hvite skapdører fra byggeår.

Tekniske installasjoner: 
- Skrusikringer
- Pipe i hjørne på sstue med vedovn fra byggeår. 
- Porttelefon. 
- Varmtvannskabereder

Oppvarming

Elektrisk samt vedovn på stue. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerke Energimerket G4

Informasjon og brl./aksjelaget/sameiet

Leiligheten er tilknyttet Borgtun Borettslaget AL.
Borettslaget består av 12 leiligheter.
Forretningsfører er OBOS avd. Forkjøp, tlf. 22 86 55 00
Dugnad samt trappevask må påregnes.
Dyrehold er ikke tillatt.  
Foretatt påkostninger de senere år: Takkonstruksjon tekket med papp/folie - det er kjent at taktekkingen skal være oppgradert for noen få år siden. 
Planlagte påkostninger: Borettslaget har vedtatt at fasade, vinduer, balkongdører og terrasser skal fornyes. Dette vil medføre økning i fellesutgifter og andel fellesgjeld. Oppstart vår/sommer 2019. 

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen. 

For å dekke eventuell manglende innbetaling av fellesutgifter fra øvrige andelseiere, er borettslaget tilknyttet et sikringsfond gjennom OBOS. Dette innebærer at OBOS innbetaler samtlige felleskostnader til borettslaget hver måned og dermed overtar ansvar og risiko for eventuell inndrivelse av utestående fellesutgifter. Avtalen om sikringsfond gjennom OBOS er gyldig til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 12 måneder.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Utover andel fellesgjeld overdras leiligheten fri for pengeheftelser med unntak av:
Dagboknr xxx, tinglyst xxx, type heftelse: 

Dagboknr1962/304335-2/58 tinglyst 09.10.1962 Bestemmelser om vann/ kloakkledning
Dagboknr1962/304335-3/58, tinglyst 09.10.1962 Bestemmelser om gjerde
Dagboknr1966/306771-2/58, tinglyst 16.12.1966 Erklæring/ avtale kommunale tjenestemann skal ha fortrinnsrett ved overdragelse av boretter i laget.

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. 

Regulering

Eiendommen er regulert til Boligformål BK4i henhold til reguleringsplan Hatlane syd datert 25/5-1976 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Overtakelse kan tidligst skje etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er avklart. 

Eiendommen overtas som den er besiktiget uten ytterligere ryddig eller rengjøring.

Oppdragets KR-kode

KR71.199

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Felleskostnadene er kr 4.882,- pr. mnd. og inkluderer: Fellesutgiftene inkluderer personalkostnader, styrehonorar, avskrivninger, revisjonshonorar, forretningsførerhonorar, konsulenthonorar, kontingenter, drift/vedlikehold, forsikringer (ikke innbo og løsøre), kommunale avgifter, eiendomsskatt, energi/fyring (fellesarealer), tv-anlegg/bredbånd, kapitalkostnader og andre driftskostnader.

Felleskostnadene justeres normalt en til to ganger årlig i forhold til borettslagets faktiske utgifter.
Oversikt over fordelingen av felleskostnadene foreligger ikke fra forretningsfører.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Formuesverdi

Ved hjelp av Skatteetatens kalkulator er formuesverdien for 2017 beregnet til kr 602.758,- når eier er fast bosatt på eiendommen.(primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 2.169.928,80. 

Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Opplysninger om fellesgjeld

Andel formue er kr 43.980,- pr. 22.01.2019.
Andel fellesgjeld er kr 93.000,- pr. 01.01.2019.

Total fellesgjeld for boligselskapet er kr 1.011.277,- pr. 22.01.19 og lånevilkårene er:


Lån 1: 
Kr 572.314,-
Rentebetingelser: Flyt 2,75% 
Lånets løpetid: Rest 11 år og 6 mnd.
Avdragsfrihet: Nei

Lån 2:
kr 438.963,-
Rentebetingelser: Flyt 2,75% 
Lånets løpetid: Rest 12 år og 11 mnd.
Avdragsfrihet: Nei

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 430,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 602,-

Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er kr 1.794.032. Av dette beløpet utgjør kr 93.000,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen. 
Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 500,- pr. ny andelseier.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS, kr 6.900,-
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 4.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre

Plantegninger

Floorplan letterhead - Hatlasvingen 5 - 2. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Hatlasvingen 5 - 2. Etasje - 3D Floor Plan
Veranda med utgang fra stue og soverom
Sydvendt veranda
Romslig stue
Se alle bilder i galleriet

Om nabolaget

Nabolaget rundt Hatlasvingen 5 er spesielt anbefalt for familier med barn og etablerere. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig trygt av 50 lokalkjente.

Transport

Transport

Hatlasvingenwalk
1 min
Ålesund Lufthavn, Vigradrive
23 min
Skoler

Skoler

Hatlane skole (1-7 kl.)walk
4 min
Aalesund International Sch...walk
14 min
Fagerlia videregående skol...drive
5 min
Varer/tjenester

Varer/tjenester

Meny Hatlanewalk
2 min
Meny Hatlanewalk
2 min
Dinevarer.nowalk
5 min
TilbakeSteder i nærheten
TilbakeTransport
TilbakeSport
TilbakeSkoler
TilbakeBarnehager
TilbakeVarer/tjenester
TilbakeUniversiteter og høyskoler

Nabolagets aldersfordeling

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 2,5 av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Minimumsprovisjon: kr 50.000,-
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.
minusVis mindre
Laster objekter...
Christian Nogva Aarseth
Eiendomsmegler

Christian Nogva Aarseth

Telefon 70 30 07 55

Lurer du på noe

Christian svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.