Hauglia 2

Prisantydning

1 400 000 kr

Omkostninger: 36 222 krTotalpris: 1 436 222 kr
Tomteareal
1051 m²

Flateby - Boligtomt på 1.051kvm. Nærhet til barnehager, skoler, flotte rekreasjonsområder og ulike servicetilbud.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Hauglia 2, 1911 Flateby
Gnr. 5, bnr. 383 i Enebakk kommune.

Områdebeskrivelse

Hauglia 2 er en tomt som ligger i et trygt og etablert boligområde på Flateby med nærhet til barnehager, skoler, flotte rekreasjonsområder og ulike servicetilbud.

Det er gode rekreasjonsmuligheter i skogsterreng med tur-/skiterreng og bade-/fiskevann rundt Flateby, samt bade-/båt-/fiskemuligheter i Øyeren. Det er lysløype og skianlegg i Gjeddevannsveien, flere ridesentre og aktivt idrettsmiljø i Flateby. 

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Coop Extra og Spar Flateby. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Flateby Grendesenter et godt og variert utvalg. Lillestrøm, Strømmen og Oslo ligger også godt innen rekkevidde med et rikt utvalg av servicetilbud.

Eiendommen har kort gangavstand til Hauglia barneskole (1-4 k.) Stranda skole ligger en liten sykkeltur unna (5-7kl.). For elever i ungdomstrinnene er det skolebussordning til Enebakk ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, bl.a. Rælingen og Lillestrøm videregående skole, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Det er nyere idrettshall ved Stranden og samfunnshus med bygdekino på Flateby. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Det går direktebusser til og fra Oslo i rushtiden, morgen og kveld. Fra eiendommen er det ca. 11 km. til Kirkebygda, 18 km. til Lillestrøm, 19 km. til Strømmen, 39 km. til Oslo S og 50 km. til Oslo lufthavn. 

Veibeskrivelse

Se kart i salgsoppgaven. 

Barnehager og skoler

1-4 kl. Hauglia skole 0.3 km
1-7 kl. Stranda skole
8-10 kl. Enebakk ungdomsskole 10.5 km
Vgs. Rælingen videregående skole 13.9 km
Vgs. Strømmen videregående skole 18.4 km
Bhg. Hauglia andelsbarnehage (0-5 år) 0.2 km
Bhg. Flateby barnehage (0-5 år) 0.6 km
Bhg. Bergskaug barnehage (0-6 år) 0.8 km
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Tomten

Tomten ligger sentralt plassert på Flateby, med butikk, barnehage, skole og offentlig kommunikasjon innen kort gangavstand. 
Den er tilnærmet flat og antaes å være lett å opparbeide til byggeklar tomt. 

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. I forbindelse med byggesøknad skal det også søkes om avkjøringstillatelse inn på Hauglia veien da dette er kommunal vei. 

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet for avløp via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart. 
Eiendommen kan tilknyttes det private ledningsnettet til Flateby vannvek for vann via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til privat nett. For avstand til privat nett, se vedlagte kart.
Det er tinglyst erklæring som gir rett for tilkobling av vann og kloakk fra eiendommen Hauglia 4. 

Ved tilkobling til ledningsnettet for avløp påløper tilkoblingsavgift på kr 62.500,- inkl. mva.
Ved tilkobling til ledningsnettet for vann påløper tilkoblingsavgift pr. punkt på kr 8.000,- inkl. mva. og grunngebyr på kr. 21.250,- (50-250 kvm) 
Se ellers Flateby vannverk og Enebakk kommunes hjemmesider for mer informasjon. 

Det ligger en vannledning / kloakkledning over tomten, og etter kommunens arealplan opplyses det etter pbl. § 11-9 nr. 5 at offentlige vann-, avløps- og overvannsanlegg ikke skal overbygges. Byggegrense til anlegg skal være minimum 4 meter.

Det kan ikke føres opp bygg nærmere enn 15 meter fra midt kommunal vei ihht. veilovens bestemmelser. 

Det er lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 792180, tinglyst 2016. Bestemmelse om vann og kloakk. Eier av denne eiendommen 5/383 har rett til å koble til vann og kloakk på naboeiendommen 5/251. Det gis også rett til drift og vedlikehold av disse. 

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan Flateby III datert 30/6-75 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 30/6-75.
Eiendommen er også delvis berørt av kommuneplanen. Se kart. 

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med U 0,12 - U 0,18. U-grad er ihht. plan gulvareal for hele bebyggelsen. 
Ihht. planen kan det i området bygges 1 1/2 etasje, og kjeller der det ligger tilrette for det. 
Kommunen opplyser at dette er basert på eldre plan, og at tolkningen av denne kan være annerledes i dag med tanke på høyder på begyggelsen. 
Det jobbes med oppgradering av planen, men denne er ikke klar. 

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er et vilkår for konsesjonsfriheten at eiendommen blir bebygd innen 5 år.

Overtagelse

Etter nærmere avtale med eier.

Oppdragets KR-kode

KR611776

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Det er ingen kommunale avgifter på eiendommen i dag da den ikke har bebyggelse.
I de kommunale avgiftene inngår gebyr for avløp, renovasjon og pipe tilsyn. Årlig avgift på ca. kr. 12.000,-
Flateby private vannverk har årlig gebyr på ca. kr. 4.900,- (valgfritt om man vi installere vannmåler).

Øvrige utgiftene vil variere i forhold til eiers forbruk og ønske om fasiliter. (Strøm, alarm, tv/internett m.m.).

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.436.222,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,- 

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Hauglia 2
Hauglia 2
Hauglia 2
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. 
 
Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: kr 30.000,-
Grunnhonorar: kr 15 000,-
Oppgjørshonorar: kr 3.950,-
SmartAnnonsepakke: kr 14.000,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Øystein Sundby
Daglig Leder/ Eiendomsmegler

Øystein Sundby

Telefon 67 98 08 42

Lurer du på noe

Øystein svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.