Sørumsand

Idrettsvegen 16

Prisantydning

6 750 000 - 6 950 000 kr

Byggeår
2018
Soverom
4
Areal (P-ROM)
146 - 218 m²
Tomteareal
2290 m²
Type / Eierform
Halvpart horisontaldelt bolig / Selveiet
Fasiliteter
Garasje Veranda

Arkitekttegnet boliger med høy standard - Terrasser på 30 kvm - Garasjeplass til hver enhet - Jordvarme - 2 STK SOLGT!

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Funkisboliger sentralt på Sørumsand. Hver enhet får hver sin garasjeplass og 2 stk store terrasser. Boligene inneholder blant annet 4 soverom, 3 bad og vannbåren varme. De er beliggende i enden av en blindvei og det er særdeles gode solforhold. Idrettsvegen 16 og 18 vil få trappeoppgang fra garasje og inn til boligen. Husene leveres etter byggeforskrift TEK17 og elektrisk arbeid er beregnet i henhold til NEK400. 

Idrettsvegen 16 og 18:
Bruttoareal: 230
Bruksareal: 218
P-rom: 161

Idrettsvegen 20 og 22:
Bruttoareal: 160
Bruksareal: 146
P-rom: 141

 • Usjenert og stille villaområde
 • Nye boliger med høy standard
 • Bo i sentrum av Sørumsand
 • Innholdsrike boliger
 • Flotte turområder i nærheten

Eiendommen

Idrettsvegen 16, 1920 Sørumsand
Gnr. 46, bnr. 153 i Sørum kommune.

Områdebeskrivelse

Boligen er beliggende i et etablert og hyggelig boligområde sentralt på Sørumsand. Moderne tomannsboliger ved historiske Sorenskrivergården med Glomma, båthavna og idylliske Kuskerudparken i umiddelbar nærhet. Idrettsvegen er en attraktiv adresse på Sørumsand. Området er veletablert og barnevennlig. Sameiet ligger i en privat blindvei uten gjennomgangstrafikk. Fra boligen er det trygg ferdsel via gang- og sykkelstier til barne- og ungdomsskole, videregående skole og barnehager. Sørum kommune har et mangfoldig barnehagetilbud som ivaretas av private og kommunale barnehager samt familiebarnehager. Sentrum ligger ca 5 minutters gange unna boligen. Her finner du tog og buss med gode pendlerforbindelser samt et godt utvalg av forretninger og service-, helse- og velværetilbud samt et lite kjøpesenter. Langs samme ruta finner du idrettsplassen med sine anlegg og treningssentere som Trento og Spenst. Vil du ut i skog og mark - eller til vannet så har du dette også innen rekkevidde. Glomma svinger seg rundt Sørumsand
og Vestby Nord og byr på båtliv, fiskemuligheter, bading fra sandstrender og svaberg. På Sørumsand ligger også det populære friluftsbadet Kuskerudnebben med blant annet temperert vann, kiosk, garderober og dusjanlegg. For den kulturinteresserte kan du ta turen med damplokomotivet Tertitten i sommerhalvåret, gå på kulturkafeen Valstad Cafe, se Romeriksspelene på Blaker Skanse - eller delta på andre aktiviteter som
næringsforeningen, ildsjeler og foreninger arrangerer gjennom året. Tilbudet rikt og variert og burde friste de aller fleste. Les mer på www.opplevsorum.no om hva Sørum kan tilby! Med bil fra Sørumsand tar det ca. 30 minutter til Gardemoen, 20 minutter til Lillestrøm, 25 minutter til Jessheim og 30 minutter til Oslo S.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

1-7 kl. Sørumsand skole 1.2 km
8-10 kl. Bingsfoss ungdomsskole 1.1 km
Vgs. Sørumsand videregående skole 1 km
Vgs. Hvam videregående skole 19 km
Bhg. Idrettsparken barnehage (0-6 år) 0.6 km
Bhg. Sørumsand barnehage 0.6 km
Bhg. Sennerud barnehage (0-5 år) 1.9 km

Areal og innholdsbeskrivelse

Prosjektets arelaer:

Idrettsvegen 16 og 18:
Bruttoareal: 230
Bruksareal: 218
P-rom: 161. Trapperom, vaskerom/teknisk, gang, 3 bad, stue/kjøkken, 4 soverom
S-rom: 57. Garasje, lagerrom, innvendig bod

Idrettsvegen 20 og 22:
Bruttoareal: 160
Bruksareal: 146
P-rom: 141. Gang, 3 bad, stue/kjøkken, 4 soverom
S-rom: 5. Innvendig bod

Alle enhetene har i tillegg egen sportsbod på terrasse på 5 kvm. Idrettsvegen 20 og 22 har garasjeplass på 40 kvm hver under boligene i 16 og 18. 

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Boligens balkong kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Tomten

Felles Eiet tomt på 2.290 kvm. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.

I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten, tilsvarende 25/100. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.

Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving. 

Parkering

Garasje leveres med støp dekke, støpte vegger med malte overflater. Garasjeport med elektrisk portåpner.

Hver enhet får en garasjeplass. Hver enhet har avsatt plass til to stk billoppstillingsplasser på tomt. 

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp er offentllig.

Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen 

Ferdigattest

Boligene er planlagt ferdigstilt 2 kvartal 2019 forutsatt oppstart 2 kvartal 2018. 

Selger skal senest samtidig med varsel om oppstart varsle Kjøper om en bindende 3 måneders periode for overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato først vil bli gitt med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til endelig angitt ferdigstillelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. til bustadoppføringslovens regler. Øvrig forsinkelse i oppstart eller fremdrift gir normalt ikke krav på dagmulkt.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Standard

Boligene vil bli oppført moderne og tidsriktig utrykk med mulighet for individuelle tilpasninger. 

Husene leveres etter byggeforskrift TEK17, og elektrisk arbeid er beregnet i henhold til NEK400. Det er medregnet kjøkkeninnredning, hvitevarer baderomsinnrendning og garderobeskap. Det leveres balansert ventilasjon pr. boenhet. 

Se selgers leveransebeskrivelse som er vedlagt denne salgsoppgaven for utfyllende informasjon. 

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme i alle rom basert på jordvarme. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst 1 servitutt på sameiets eiendom. Disse omhandler Bestemmelse om at kommunen kan vedlikeholde og utbedre offentlige vann og kloakkledninger.

Servitutten vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til kommuneplan for 2015-2027. Generelle kommunela bestemmelser gjelder. 

Kommuneplanens ikrafttredelsesdato: 24.06.2015.

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene er planlagt ferdigstilt 2 kvartal 2019 forutsatt oppstart 2 kvartal 2018. 

Selger skal senest samtidig med varsel om oppstart varsle Kjøper om en bindende 3 måneders periode for overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato først vil bli gitt med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til endelig angitt ferdigstillelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. til bustadoppføringslovens regler. Øvrig forsinkelse i oppstart eller fremdrift gir normalt ikke krav på dagmulkt.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Offentlig godkjenning

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet.

Selgers forebehold

Kjøper kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad frem til Selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart, jf. pkt. 19.2. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente renter på meglers klientkonto. Selger kan i slike tilfeller ikke fremme krav mot Kjøper som følge av kanselleringen.

Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50 % av seksjonene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes. 

Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten er 31.09.2018. Selger skal senest denne dato gi Kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene samt varsel om bindende overtagelsesperiode, jfr. pkt. 13.1. 

Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert opptjente renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen.

Selger kan velge å ikke utbygge hele prosjektet og derfor etablere en huseierforening på mindre enn 4 enheter dersom Selger ikke finner det økonomisk forsvarlig å fortsette utbyggingen. Kjøper aksepterer dette og kan ikke fremme krav mot Selger på grunn av dette.

Tilvang-og endringsbestillinger

Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer fremkommer. Alle tilleggs-/endringsbestillinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. 

Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer enn 15 % av Kjøpesummen.

Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette bestilles skriftlig. Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger og betales direkte til Meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44.

Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, tomtetilpasninger, rørføringer o.l. som ikke reduserer Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer.

Oppdragets KR-kode

KR601866

Økonomiske forhold

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter: Anslått til ca kr 20.000 pr bolig.
Eiendomsskatt: Anslått til ca kr 5.000 pr bolig.
Forsikring: Anslått til ca kr 6.000 pr bolig.
Strømforbruk: Anslått til ca kr 18.000 pr bolig. 

Summene er hentet inn fra erfaringstall fra tilsvarende boliger i området og kan avvike etter ferdigstillese. 

Eiendommens utgifter

Eiendommen er ikke tatt i bruk og det er således ikke påløpt kommunale avgifter, ei har man heller ikke kjennskap til kostnader til strømforbruk, forsikring, tv, internett m.v.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris fastsatt av SSB. Denne kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra markedsverdi i området. Boligens markedspris har dermed ikke direkte noe å si for formuesverdi fastsettelse.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2017 skal ikke overstige 30 % av markedsverdien for primærbolig (der man bor fast) eller 80 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 1.200.000 pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 30.000 pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 724,- pr. stk.
5)	Ved kjøp til kr 6.490.000,- blir total kjøpesum inkl omk. kr 6.521.249,-. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :

1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto når kjøper har mottatt faktura. Megler fakturerer kjøper for beløpet. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet.

2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. 

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti.

Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47. 

Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
minusVis mindre
Perspektiver
Stilige funkis boliger i sentrum av Sørumsand
Rette linjer og moderne design
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Avhendingsloven

Eiendommen er en nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år og selges etter avhendingslovens normalbestemmelser. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæring og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres Interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: 50.000,- pr. enhet.
Grunnhonorar: 25.000,- samlet.
Oppgjørshonorar kr 4.000,- pr. enhet.
SmartAnnonsepakke kr 16.000,- samlet.
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet.

Regler for kjøp

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften §23.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjonsloven § 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende : 
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. 
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.

Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Vedtekter

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Per Inge Hunvik
Daglig leder / Eiendomsmegler

Per Inge Hunvik

Telefon 63 80 69 77

Lurer du på noe

Per svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.