Solgt: 1 900 000 kr

Kløvertunet 57

Prisantydning

1 930 000 kr

Fellesgjeld: 104 306 krOmkostninger: 1 032 krTotalpris: 2 035 338 kr
Etasje
2
Byggeår
1986
Soverom
4
Areal (P-ROM)
89 m²
Tomteareal
6557 m²
Fasiliteter
Garasje
Fellesutgifter
3 875 kr

Innholdsrik halvpart av tomannsbolig i et meget barnevennlig område på Veldre.

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Meget innholdsrik halvpart av tomannsbolig andel. Familievennlig beliggende på Veldre med nærhet til fine turområder, bademuligheter i Ulfsbakk, skoler og barnehager. 

 • 4 soverom
 • Usjenert hage
 • Sjarmerende stue med gode lysflater
 • Garasjeplass i rekke
 • Barnevennlig
 • Eiendommen

  Kløvertunet 57, 3267 Larvik
  Gnr. 4063, bnr. 271 i Larvik kommune.
  Andelsnr. 6, i Kløvertunet Borettslag,
  org.nr. 953 554 984

  Områdebeskrivelse

  Kløvertunet er et barnevennlig område på Veldre. Her har du kort avstand til flotte turområder, Ulfsbakk med fine bademuligheter, barnehager og skoler. Gode bussforbindelser til indre havn og sentrum. 

  Veibeskrivelse

  Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

  Barnehager og skoler

  1-7 kl. Sky skole 0.5 km
  1-7 kl. Langestrand skole 1.8 km
  8-10 kl. Ra ungdomsskole 0.9 km
  Thor Heyerdahl vgs 5 km
  Sandefjord vgs 17.4 km
  Veldre kulturbhg. (1-6 år) 0.4 km
  Eventyrskogen bhg. (1-6 år) 0.4 km
  Leikvang bhg. 1.5 km
  
  Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med Larvik kommune.

  Areal og innholdsbeskrivelse

  Totalt bruttoareal: 96 kvm
  Totalt bruksareal: 96 kvm
  Totalt primærrom: 89 kvm
  
  P.rom 1.etasje: Entre, gang 3 soverom, bad, stue og kjøkken.
  P.rom 2.etasje; gang og soverom.
  
  Det er noe lite areal på soverom ihht. ønsker areal for oppholdsrom. Takstmann har beregnet arealet som P-rom selv med lite areal.
  Soverom i 1.etasje er tidligere og byggesøkt som bod. Det settes som soverom og P-rom i rapport.
  
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert utført av. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

  Tomten

  Boligen har fin opparbeidet hage med noe beplantning. Platting ved inngangspartiet med plass til hyggelig sittekrok. 
  
  Eiet tomt på 6556,9 kvm som tilhører borettslaget.

  Parkering

  Parkering i tilhørende garasjeplass i rekke eller på områdets biloppstllingsplasser. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
  Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger.

  Bebyggelse

  Bygningen er iht. boligsalgsrapport oppført i tre.
  Selger har fått utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være oppmerksom på, herunder:
  Tilstandsgrad 2:
  Terrasse, balkong og utv. trapp - Slitasje
  Bad - Sprekk og "bom" i fliser, manglende tilkomst til sluk og fall på gulv i rommet, skade/merke på vask
  Kjøkken - Manglende utførelser, slitasje, løs innredning/front, egeninnsats
  Innvendige overflater - Manglende utførelser på gulv
  Innvendige trapper - Manglende håndløper og stor lysåpninger
  Tilstandsgrad 3:
  Terrasse, balkong og utv. trapp - Noe råte på terrasse/levegger
  Bad - Sprekk i gulvbelegg i sluk
  1 ETG:
  Det er noe lite areal på soverom ihht. ønsker areal for oppholdsrom. Det settes som P-rom selv med lite areal.
  Soverom v/gang er tidligere bod. Det settes som soverom og P-rom i rapport ut fra benyttelse på befaringsdagen.
  
  Boligsalgsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

  Renovert/oppusset

  Boligen er overflateoppusset de senere år. 

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 18.12.1986. 
  Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Hele bygget. Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: Bunn av pipeløp må fylles opp og pusses med fall fra feieluken. Arbeidet må være utført innen 01.03.1987 Ansvarshavende skal kreve ferdigattest. 
  Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette. 
  
  Bod i 1.etasje er innredet til soverom samt at et soverom i 1.etasje er oppdelt til 2 soverom. Bruksendringen er ikke byggesøkt.
  
  Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.
  Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 
  

  Eventuell adgang til utleie

  Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.
  
  

  Standard

  Eiendommen fremstår som velholdt og de fleste overflater er pusset opp de snere år. Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

  Oppvarming

  Oppvarming med strøm og ved. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

  Energimerke Energimerket F4

  Informasjon og brl./aksjelaget/sameiet

  Leiligheten er tilknyttet Kløvertunet Borettslag.
  Forretningsfører er Larvik Boligbyggelag. 
  Dugnad må påregnes.
  Det tillates ikke å holde husdyr uten spesiell skriftlig tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Dispensasjon fra denne bestemmelse gis etter søknad bare i enkelte og spesielle tilfeller hvor det dreier seg om sanitetshunder, politihunder og ledsagerhunder for blinde. Slikt påkrevd hundehold må legitimeres. Den som en gang har fått tillatelse til hundehold må derfor undertegne en erklæring hvor han påtar seg visse forpliktelser. Alt annet hundehold er strengt forbudt. Overtredelse av bestemmelsen kan medføre oppsigelse av leieforholdet .  
  
  I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Det er kjøpers ansvar at styregodkjenning blir gitt, men styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.
  
  Øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget har forkjøpsrett. I henhold til burettslagslova tar dette 20 dager å avklare fra melding om salget er gitt borettslaget. Dersom boligen tas på forkjøpsrett løses kjøper fra avtalen. 
  
  Borettslaget er med i en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder er Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes
  Sikringsordning AS. Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte.
  Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.
  Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til
  grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
  
  Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler. 

  Tinglyste heftelser og rettigheter

  Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
  
  Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. 
  

  Regulering

  Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan Veldre 2, etappe 1 datert 05.02.1983 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.01.1983.
  
  Regueringsplan under arbeid: Ungdomshjem Kløvertunet, del av gbnr 4063/1. Status: planforslag, plantype: detaljregulering. Martineåsen. Status: planlegging igangsatt, plantype: områderegulering. 
  
  Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

  Konsesjon

  Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune. 

  Overtagelse

  Etter nærmere avtale. 
  Overtakelse kan tidligst skje etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er avklart. 

  Oppdragets KR-kode

  KR23.1970

  Økonomiske forhold

  Eiendommens utgifter

  Felleskostnadene er kr 3.875,- pr. mnd. og inkluderer: Bredbånd/internett, forretningsførsel, kommunale avgifter, vedlikehold, renter og
  avdrag på fellesgjeld, forsikring på bygningen, strøm i fellesarealer, kabel-tv og annen drift.
  
  Lånenummer: 25107707800, Larvikbanken
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 10.04.2019: 2.55% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 17
  Saldo per 10.04.2019: 1 856 437
  Andel av saldo: 104 307
  Første termin/første avdrag: 27.12.2012 ( siste termin 27.06.2027 )
  
  Nåværende eier har ikke bebodd boligen og er derfor usikker på strømforbruket.
  Boligen er tilknyttet Canal Digital som leverandør av kabel-tv. 
  Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
  
  Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk. Kjøper må selv tegne innboforsikring.

  Formuesverdi

  Formuesverdi for 2017 var kr 490.602,- ifølge selger/skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
   
  Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2019 bli kr 1.766.167,20. Verdien er regnet ut i fra formuesverdien for primærbolig for 2017. 
  
  Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

  Opplysninger om fellesgjeld

  Andel formue er kr 22.000,- pr. 10.04.19
  Andel fellesgjeld er kr 104.306,- pr. 10.04.19
  
  Total fellesgjeld for boligselskapet er 1.856.436,- pr. 10.04.19 og lånevilkårene er:
  Lånenummer: 25107707800, Larvikbanken
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 10.04.2019: 2.55% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 17
  Saldo per 10.04.2019: 1 856 437
  Andel av saldo: 104 307
  Første termin/første avdrag: 27.12.2012 ( siste termin 27.06.2027 )
  
  Borettslaget har ikke tilrettelagt for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld.

  Omkostninger

  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
  - Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr 430,-
  - Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter kr 602,-
  
  Total kjøpesum inkl. andel fellesgjeld og gebyrer ved kjøp til prisantydning er
  kr 2.035.338,-. Av dette beløpet utgjør kr 104.306,- andel fellesgjeld som ikke skal innbetales, men følger boligen. 
  
  I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS, kr 6.900,-
  Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 4.100,-.
  
  

  Betalingsbetingelser

  Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
  minusVis mindre

  Plantegninger

  Plantegning 3D ny
  Plantegning 3D
  Plantegning 2D
  Plantegning 2D
  Hyggelig inngangsparti med platting
  Inngangsparti
  Her kan du nyte solen
  Se alle bilder i galleriet

  Om nabolaget

  Nabolaget rundt Kløvertunet 57 er spesielt anbefalt for familier med barn og etablerere. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig trygt av 57 lokalkjente.

  Transport

  Transport

  Veldrewalk
  2 min
  Larvik stasjondrive
  8 min
  Sandefjord lufthavn Torpdrive
  21 min
  Skoler

  Skoler

  Sky skole (1-7 kl.)walk
  5 min
  Ra ungdomsskole (8-10 kl.)walk
  11 min
  Langestrand skole (1-7 kl....walk
  23 min
  Varer/tjenester

  Varer/tjenester

  REMA 1000 Veldrebakkenwalk
  13 min
  Kiwi Farriseidetwalk
  19 min
  Vitusapotek Fritzøe Bryggedrive
  5 min
  TilbakeSteder i nærheten
  TilbakeTransport
  TilbakeSport
  TilbakeSkoler
  TilbakeBarnehager
  TilbakeVarer/tjenester
  TilbakeUniversiteter og høyskoler

  Nabolagets aldersfordeling

  Viktig informasjon

  Budregler

  Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
  Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
  
  For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

  Hvitvaskingsreglene

  Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

  Personopplysningsloven

  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

  Boligselgerforsikring

  Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.
  
  Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

  Avhendingsloven

  Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 
  
  Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.
  
  Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

  Meglers vederlag

  Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
  Provisjon: 32.500,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
  Grunnhonorar: kr 12.500,-
  Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
  SmartAnnonsepakke: kr 12.650,-
  Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
  Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
  Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
  minusVis mindre
  Cecilie Wolden Grønnerød
  Eiendomsmegler

  Cecilie Wolden Grønnerød

  Telefon 33 14 00 16

  Lurer du på noe

  Cecilie svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.
  Laster objekter...