Fevang

Raveien 483 C D

Prisantydning

kr

Byggeår
2020
Soverom
3
Areal (P-ROM)
123.8 m²
Type / Eierform
Nybygg leilighet / Eierseksjon
Fasiliteter
Garasje

Moderne tomannsboliger under oppføring med garasje - Naturskjønne omgivelser - Solrikt

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Raveien 483 C/D , 3239 Sandefjord
Gnr. 24, bnr. 33 i Sandefjord kommune.

Eiendommen vil bli seksjonert. Endelig eiendomsbetegnelse for den enkelte bolig vil fremkomme når seksjoneringen er tinglyst.

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger flott til i et etablert, men forholdsvis spredt boligområde. Åpent og luftig med kort vei til Coop OBS handlesenter med et rikt utvalg, områdets mange bedrifter, E-18 og Sandefjord lufthavn Torp. Perfekt for pendlere eller arbeidstakere som jobber i området og på lufthavnen. Se lufthavnens destinasjoner til inn og utland på www. torp.no. 

Gode bussforbindelser til sentrum. Kort avstand til flotte turområder, samt Fevang barneskole. Eiendommen har gode solforhold og kan trygt beskrives som barnevennlig

Veibeskrivelse

Megler oppfordrer alle interessenter til å vise hensyn ved kjøring inn til eiendommen, da det bor og ferdes mange barn i området. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter til alle annonserte visninger. Det vil bli satt opp til-salgs-skilter på boligen. Eventuelt se vedlagt kartskisse på høyre side i FINN annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle visningsboligen.

Barnehager og skoler

Fevang barneskole, Breidablikk ungdomsskole og barnehager i nærområdet.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen. Boligen ligger med kort vei til Fevang barneskole, samt flere lekeplasser. 

Areal og innholdsbeskrivelse

Prosjektets arelaer:
Bruksareal 126,8 kvm. 
P-rom 123,8 kvm. 

Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom:
1.etg.: Hall/trapp, vaskerom, kjøkken, stue 
2.etg.: Gang, stue, 3 soverom, bad 

Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: 
2.etg.: Bod på 3 kvm. 

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer. 
 
 

Tomten

Eiet tomt på 1.214 kvm. som tilhører sameiet.  

Eksklusiv disposisjonsrett til naturlig tomteareal for hver bolig/snr. vil bli vedtektsfestet. Det gjøres oppmerksom på at en vedtektsfestet disposisjonsrett ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven (maksimalt for 30 år iht. dagens eierseksjonslov). Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet.

Se vedlagte situajonskart vedrørende arealfordeling/vedtekstfestet disposisjonsrett.

Tomten blir planert og opparbeidet med matjord ( + sår ny plen ). Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utonhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Ideel halvpart av dobbel garasje med bod planlegges seksjonert som tilleggsareal til boligen. Det vil bli strukket klart trekkerør fra bolig til garasje mtp. eventuell fremtidig mulighet for lader/hurtiglader til el-bil. Lader/kabel/oppkopling må bekostet av kjøper.   

Dersom selger finner det hensiktsmessig, kan disposisjonsretten til felles parkeringsplass og uteareal bli vedtektsfestet til hver seksjon/bolig. Det gjøres oppmerksom på at en vedtektsfestet disposisjonsrett ikke kan gjøres evigvarende i henhold til eierseksjonsloven (maksimalt for 30 år iht. dagens eierseksjonslov). Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall i sameiemøtet.

Se vedlagte situajonskart vedrørende arealfordeling/vedtekstfestet garasjeplass/parkeringsplass.

Selger forbeholder seg retten til å organisere garasjene/garasjeplassene/parkeringsplassene og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Brukere av felles innkjøring må dele på kostnader til vedlikehold og snømåking. 

Naboeiendommer har innkjøring over herværende eiendom. Se vedlagte situasjonskart for nærmere opplysninger.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Det går en vannledning over herværende eiendom. Se vedlagte situasjonskart for nærmere informasjon. 

Bebyggelse

I følge leveransebreskrivelse utført av Mindre Bolig As: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i treverk. Fasadeveggene utføres med bindingsverk, isolert med mineralull, vindtett og kledning. Utvendig er veggene kledd med kledning av tre. Balkonger blir oppsatt med utvendige synlige søyler. Rekkverk oppføres i trespiler i henhold til forskriftene. Innvendige vegger av trestendere og kledd med gipsplater. Mineralull i alle innvendige vegger. Leilighetsskillevegger er i doble trevegger med dobbel gips på hver side.  Yttertak er utført i treverk og takpapp/folie. 

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra Norema/Power type Magnore hvitmalt. Benkeplate i laminatutførelse med kant type F32. Hvitevarepakke fra AEG og Grundig er inkludert( oppvaskmaskin/komfyr/kombinert kjøleskap og frys/platetopp).

Bad: 
Innredning på bad er Lind plus 100 med porselensvask og speil. Hansgrohe my cube servantarmatur. Toalett montert på gulv.Dusjhjørne 90*90 rett med dusjtermostat.Flispakke på 10.000kr er medtatt. Kunde kan selv ta ut ønsket flis til bad, vaskerom og entre.

Garderobe: 
Det leveres 1 meter skap pr. seng iht. plantegning. Høyde skap 2,1 m. Det leveres ikke skapinnredning i gang/entre. 

Gulver:
Flispakke på kr.10.000,- er medtatt. Kunde kan selv ta ut ønsket flis til bad, vaskerom og entre.
På resternde rom vil et ligge13 mm. Eik Vario.

Garasje: 
Støpt gulv med åpent reisverk innvendig. Bod i bakkant plates med treplater mot garasje.

Ventilasjon: 
Det monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning i boligen.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. 

Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen  som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Standard

Boligene vil holde en gjennomgående fin standard, og er fint tilpasset en barnefamilie. Gang og våtrom vil bli flislagt, og på resterende gulv vil det være en 13 mm. eikeparkett ( Vario). Boligene vil i utgangspunktet bli malt i lyse og moderne farger, men her kan også kjøper være med på å bestemme fargevalg. 

Kjøkkeninnredning fra Norema/Power type Magnore hvitmalt. Hvitevarepakke fra AEG og Grundig er inkludert( oppvaskmaskin/komfyr/kombinert kjøleskap og frys/platetopp). 

Det blir montert vedovn i stue ( Ovn Uno 4) 

Garasje med elektrisk portåpner, samt bod i bakkant. 

Se vedlagte leveransebeskrivelse, samt romskjema for nærmere beskrivelse. 

Oppvarming

Varmekabel i entre, vaskerom og bad, ellers panelovner. 

Det leveres peis i stue 1. etasje. Type UNO 4 med ventilert pipe.

Energimerke Energimerket C4

Tinglyste heftelser og rettigheter

Bestemmelse om bebyggelse datert 07.03.1974 Området mellom bygningen og vegens eiendomsområde må eieren til en hver tid holde ryddig slik at sikten fra veien ikke blir hindret. Som følge av at det byggverket det er gitt dispensasjon for, ligger innenfor byggegrensen, må eieren for det dette fraskrive seg krav på erstatning for mulige skader eller ulemper som skyldes vedlikeholds-eller utbedringsarbeider( herunder utvidelse eller omlegging av vei) 

Bestemmelse om vann/kloakkledn. datert 14.08.1991 ( 1991/4680-1/29) Rettighetshaver: Sandefjord kommune. Byggeforbud nærmere ledningen enn 4 m.v. Gjelder denne registerenheten med flere. Det ligger offentlige vannledninger over eiendommen og Sandefjord kommune har rett til å vedlikeholde/reparere disse. 

Bestemmelse om veg datert 28.05.2018 ( 2018/805883-1/200) 
Rettighetshaver : Gnr. 24, bnr. 22+34. Naboene har rett til å kjøre over denne eiendommen. 

Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Ta kontakt med megler for kopi av ovennevnte rettighet

Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse iflg. kommuneplan vedtatt 22.05.2014. 
Eiendommen ligger i et område regulert til kjørevei/annen veigrunn ( Plannavn G-S-vei Klinestad - Haugtuft vedtatt 25.11.1983 med planid: 710 19830012) 

Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Det er gitt igangsettingstillatelse for prosjektet den 19.03.2018.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse utgangen av 2.kvartal 2020.
Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Oppdragets KR-kode

KR22.19157

Økonomiske forhold

Faste løpende kostnader

Da boligene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader.  

Egne kostnader til strøm, forsikring og kabel-tv/bredbånd. Det vil bli lagt trekkerør for kabel-TV/internett til nærmeste stolpe. Kjøper må selv undersøke hvilke leverandører som tilbyr disse tjenestene og selv bekoste installasjon.   

Iht. Fjordkraft er gjennomsnittlig strømforbruk for leiligheter ca. 9.000 kWh, for rekkehus/tomannsboliger ca. 15.000 kWh. og for eneboliger ca. 20.000 kWh pr. år. 
Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Kommunale avgifter utgjør normalt ca. kr. 10.000,- pr. år. pr. seksjon for tilsvarende boliger.

Et normalt nivå på forsikring er ca. kr. 6.000,- pr. år pr. seksjon, men vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

1)	Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 400.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 10.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2)	Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
3)	Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 697,- pr. stk.
4)	Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i følgende terminer :

1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto når kjøper har mottatt faktura. Megler fakturerer kjøper for beløpet. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig  for dette beløpet.

2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. 

Innbetalt beløp sikres på meglers  klientkonto eller mot bankgaranti.


Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. Bustadoppføringsloven § 47. 

Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
minusVis mindre

Plantegninger

Garasje
Plantegning 1.etg.
Plantegning 2.etg.
Stue med lamellgardiner (1)
Stue
Badwc
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. 

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 32.500,- av salgssummen.
Grunnhonorar: kr 12.500,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 13.750,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 

Salgsdokumentasjon

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon: Leveransebyggebeskrivelse, prisliste, standard kjøpekontrakt med alle vedlegg for prosjektet og salgsprospekt før avtale om kjøp inngås.
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Laster objekter...
Håkon Marcus Tappeluf
Eiendomsmegler

Håkon Marcus Tappeluf

Telefon 33 50 01 04

Lurer du på noe

Håkon svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.