Sjernarøy/Kyrkjøy

Sjernarøy/Kyrkjøy

Prisantydning

1 190 000 kr

Omkostninger: 30 972 krTotalpris: 1 220 972 kr
Byggeår
1947
Soverom
2
Areal (P-ROM/BRA)
40 m² / 40 m²
Tomteareal
2275 m²

Meget pent beliggende fritidseiendom med stor solrik tomt og tilhørende ubebygd naust-tomt. Renoverings-/rivningsobjekt

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Meget pent beliggende fritidseiendom på Kyrkjøy med tilhørende naust-tomt ca 800 meter i fra hytten i luftlinje. Stor og romslig tomt med sol fra morgen til kveld. Herlig utsikt over de naturskjønne omgivelsene like ved.

 • Hytte på 40 kvm med 2 soverom.
 • Anneks på 12 kvm med ekstra sengeplasser.
 • Utedo.
 • Redskapsbod.
 • Vann fra brønn.
 • Innlagt strøm i hytte.
 • Ubebyg naust-tomt i Skitnavågen.
 • Total renovering-/rivningsobjekt.
 • Ca 900 meter fra Jokeren på Eriksholmen.
 • Hjertelig velkommen til visning

Eiendommen

Sjernarøy, 4170 Sjernarøy
Gnr. 64, bnr. 51 (hytte) og bnr 87 (naust-tomt), i Finnøy kommune.

Områdebeskrivelse

Hytta ligger pent til i naturskjønne omgivelser på Kyrkjøy, ca 900 meter i fra Jokeren på Eriksholmen. Hytta har også en ubebygd nausttomt nede ved Skitnavågen, som ligger ca 800 meter i fra hytten i luftlinje. 
Her kan man nyte late sommerdager i solrike omgivelser og flott utsikt over nærområdene. Flere flotte turområder langs sjøkanten og på øyene like ved. Kjøreturen fra hytta til ferjekaien på Helgøy tar i underkant av 10 minutter.

Veibeskrivelse

Fra Stavanger/Tjensvollkrysset: Kjør nordover gjennom begge Rennfasttunnellene og ta til høyre mot Finnøy. Kjør gjennom Finnfasttunnellen og like til ferjekaien på Judaberg. Herfra tar man bilferje til Helgøy. Fra ferjekaien på Helgøy følger man veien til Kyrkjøy. Istedet for å kjøre over broen til Eriksholmen tar man rett frem og andre til venstre. Parker oppe i bakken og gå siste rest opp til hytten. For de lokalkjente tar man den gamle adkomstveien fra Ramsvig til Nordheim opp til hytten. Se skilting visningsdagen eller kontakt megler for ytterligere veibeskrivelse.

Barnehager og skoler

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Areal og innholdsbeskrivelse

Hytte:
Totalt bruttoareal: 45 kvm
Totalt bruksareal: 40 kvm
Totalt primærrom: 40 kvm

Anneks:
Totalt bruttoareal: 15 kvm
Totalt bruksareal: 12 kvm
Totalt primærrom: 12 kvm

Utedo og redskapsbod er ikke oppmålt og kommer i tillegg.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 21.03.2019 utført av Rogaland Byggkontroll. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Tomten

Tomten til hytten er ca. 2275 kvm og nausttomten nede i Skitnavågen er ca. 40 kvm. 
Nausttomten ble opprinnelig oppmålt i 1964 til ca 50 kvm, men har under den siste oppmålingen fra 2019 fått 3 klare sider og en uklar/omtvistet. Det gjelder grensen mot naustet på nordsiden på gnr 64 bnr 40, hvor det er ca 1 meter med uklarheter/omtvistet. Dette er mest sansynlig på grunn av gamle oppmålinger/kontrakter uten laseroppmåling som ikke har vært nøyaktige.

Parkering

Eiendommen til hytten har tinglyst veirett på sørsiden, via nabo på gnr 64 bnr 14 og via gnr 64 bnr 85, langs den gamle adkomstveien fra Ramsvig til Nordheim. Tidligere kunne man kjøre helt inn til tomten. Selger opplyser at de etter muntlig avtale med naboer kan stå parkert nede ved krysset. Det foreligger ikke skriftlig avtale på parkering. 

Dersom man ønsker å tilrettelegge innkjørsel via sør-vestsiden på nabo i vest gnr 64 bnr 9 må dette avklares med grunneierne. 
Det er en gammel port-åpning i steingjerdet inn til eiendommen fra denne vest-siden som har blitt brukt tidligere.
Dersom man ønsker avtale om innkjørsel via nordsiden, må dette avklares med grunneier av gnr 64 bnr 11.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei og privat vei. 
Eiendommen har tinglyst veirett på sørsiden via gnr 64 bnr 14 og gnr 64 bnr 85, langs den gamle adkomstveien fra Ramsvig til Nordheim.
Eiendommen har ikke offentlig vann/kloakk. Eiendommen har vann fra brønn. I henhold til kommuneplan er det kun lov med vann til hyttevegg.
Ny kjøper må selv bekoste eventuell tilknytning til offentlig/privat anlegg.

Bebyggelse

Bygningene er iht. tilstandsrapport oppført i hovedsaklig tre.

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport for eiendommen som følger vedlagt. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik.

Eiendommen må betraktes som et total renoveringsobjekt eller rivningsobjekt. 
Takstmannens konklusjon er: "Hytten er tilnærmet intakt fra byggeår. Det er behov for større utbedringer. Alternativ bør riving vurderes."

Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til fritidsformål siden antatt ca. 1947. Hyttetomten ble skilt ut ca 23.juli 1946 og det antas at hytten ble oppført like etter.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det var heller ikke like vanlig å utstede dette på det aktuelle byggeåret.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. 
Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning. 

Eventuell adgang til utleie

Fritidseiendommen har ikke separat utleiedel. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Standard

Pent beliggende fritidseiendom i naturskjønne omgivelser på Kyrkjøy, med tilhørende ubebygd naust-tomt i Skitnavågen ca. 800 meter i fra hytten i luftlinje. Hytten er antatt oppført ca i 1947 og inneholder et inngangsparti, kjøkken, stue og to soverom. Det er innlagt strøm i hytten. Vann fra brønn. Anneks på ca 12 kvm med ekstra sengeplasser. Utedo med enkel standard og redskapsbod med lagringsplass. Stor og romslig tomt med nok av boltreplass til hele familien. Eiendommen ligger solrikt til med sol fra morgen til kveld. Flott utsikt over nærområdet. Eiendommen har et stort potensial og passer perfekt for dem med de rette kontaktene og det rette pågangsmotet. Totalrenovering/riving må påberegnes. 

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Dagboknr 1227, tinglyst 29.02.1996 vedrørende hyttens veirett over gnr 64 bnr 85 langs/ved den gamle adkomsveien fra Ramsvig til Nordheim.

Dagboknr 1499, tinglyst 28.06.1962 vedrørende hyttens veirett over nærmeste nabo i sør på gnr 64 bnr 14. Det fremgår "Inntil en eventuell annen ordning, har kjøperen vegrett over min eiendom" Det fremgår også at eier av hytten har vedlikeholdsansvar på gjerdet.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Da naust-tomten har et areal som strekker seg over nærliggende vei, antas det at nærliggende eiendommer har veirett over naust-tomten da dette fremgår i en eldre kjøpekontrakt fra 1940 på nabo-naustet på gnr 64 bnr 40. Naust-tomten på gnr 64 bnr 87 som medfølger handelen er skilt ut i fra gnr 64 bnr 40 og det antas dermed at veirettene til naboer fortsatt er gjeldene, selv om dette ikke er tinglyst. Det har ikke lyktes megler å innhente dokumentasjon på veirett frem til naust-tomten. 

Da flere av eiendommene i dette området på Kyrkjøy er opprettet langt tilbake i tid, kan det foreligge avtaler og rettigheter som ikke er tinglyste og/eller ikke lyktes innhentet av megler. Kjøper overtar all risiko og ansvar vedrørende slike avtaler og rettigheter.

Regulering

Hytten (gnr 64 bnr 51) ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan vedtatt 27.04.2016 avsatt til LNFR-Område (Landbruk-, natur-, fritid- og reindrift). 

Kjøper må selv søke kommunen om oppføring av eventuelle nye bygg og tillatelser. Kjøper overtar all risiko og ansvar i forbindelse med riving, bygging og oppføring. Steinmur er ifølge nabo vernet. I slike tlfeller trenger man særskilt tillatelse fra kommune dersom denne skal fjernes. 

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgave/prospekt.

Naust-tomten på gnr 64 bnr 87 i Skitnavågen ble først utskilt 09.05.1964 og ble tinglyst 19.05.1964. Det fremgår av skyldskifte (oppmålingen) at tomten er "nausttuft". 
Tomten ligger i en reguleringsplan kalt "Reguleringsføresegner knytt til reguleringsplan for Skitnavåg, Kyrkjøy, Finnøy kommune datert 28.01.2008, sist revidert 11.03.2009". Her fremgår det at gnr 64 bnr 87 har fått betegnelsen "N2" og er regulert til naust. Ved den nye oppmålingen fra 2019 fremkommer det at gnr 64 bnr 87 "N2" i reguleringen gjelder et oppført naust som tilhører gnr 64 bnr 40. Det betyr at når reguleringsplanen ble laget var nok ikke naust-tomten til gnr 64 bnr 87 (hyttens naust-tomt) hensyntatt. Det kan ikke ha vært klarlagt riktige matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer). 
Da det fremgår klart og tydelig i oppmålingen fra 1964 på naust-tomten at arealet gjelder naust-tuft er det mye som tyder på at man kan bygge naust på tomtearealet. Kjøper overtar allikevel all risiko vedrørende eventuelle byggesøknader på dette arealet, samt alle kostnader relatert til dette.
Konferer gjerne megler ved spørsmål.

Megler anbefaler å foreta undersøkelser og ha forhåndsmøter med kommunen dersom man ønsker å bygge, både på hyttetomten og på nausttomten.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgave/prospekt.

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper. 

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Eiendommen kan stort sett overtas etter budgivers eget ønske.

Oppdragets KR-kode

KR36.1940

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til løpende utgifter for eiendommen.

Strøm estimeres til ca 4.000,- pr år.
Forsikring estimeres til ca 3.000,- pr år.
Internett/TV estimeres til ca. 800,- pr mnd.
Eiendommen er ikke tilknyttet TV/internett i dag.
Kommunale avgifter estimeres til ca 5.000,- pr år.
Finnøy kommune opplyser at det ikke foreligger kommunale avgifter på eiendommen på det nåværende tidspunkt.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2017 var kr 71.849,- på hytten (gnr64 bnr 51) ifølge skatteetaten. Det foreligger ikke formuesverdi på naust-tomten pr i dag (gnr 64 bnr 87).

Ved oppføring av nybygg kan det bli ny formuesverdi.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Formuesverdien for sekundærboliger (f.eks. fritidsbolig / utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.220.972,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Pr i dag må man parkere nede ved krysset på sørsiden og gå opp til eiendommen. Tilrettelegging for kjøring til tomten må i tilfellet avtales med grunneiere på naboeiendommen.
Cirka tomtegrenser. Eiendommen har bruksnavnet Ramsvig II. Tomten er ca 2275 kvm.
Veiretten til hytten er fra sørsiden og ikke nordsiden. Man må parkere nede ved krysset, da veien ikke er kjørbar helt frem pr i dag.
Se alle bilder i galleriet

Om nabolaget

Transport

Transport

Stuvikdrive
70 min
Nedstrand kaidrive
70 min
Stavanger Soladrive
162 min
Varer/tjenester

Varer/tjenester

Joker Eriksholmendrive
6 min
Joker Helgøysunddrive
13 min
Joker Helgøysunddrive
13 min
TilbakeAvstand til byer
TilbakeSteder i nærheten
TilbakeTransport
TilbakeFritid
TilbakeVarer/tjenester

Nabolagets aldersfordeling

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Merk at krav om verdireduksjon for eiendommen som følge av insekter/skadedyr er unntatt vilkårene i pkt. 4.5 og må rettes direkte mot selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres. 

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 45.000,- av salgssummen
Grunnhonorar: kr 12.000,-
Oppgjørshonorar: kr 4.550,-
SmartAnnonsepakke: kr 9.000,-
Visningshonorar: kr 0,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Morten Voll
Fagansvarlig/ Eiendomsmegler

Morten Voll

Telefon 51 97 19 87

Lurer du på noe

Morten svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.