Tufsingdalen

Tomt nr. 31

Prisantydning

275 000 kr

Omkostninger: 8 124 krTotalpris: 283 124 kr
Tomteareal
4247.8 m²

Movollen - Stor hyttetomt ved Siksjøen fremst på populære Movollen hyttefelt. Bilvei. Solrikt. Båtplass.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Stor hyttetomt beliggende ved Siksjøen fremst på Movollen hyttefelt. 

Tillatt bebygd areal (jf TEK § 3-5) skal ikke overstige 180 m2 pr. tomt.
Hovedhytta skal ikke overstige 120 m2. Fritidsbebyggelsen skal normalt føres opp i 1 etasje.
Motorferdsel på vassdraget er tillatt ogskal til enhver tid rette seg etter gjeldene lovverk og lokale forskrifter.
Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse

Eiendommen

Tomt nr. 31, 2555 Tufsingdalen
Gnr. 91, bnr. 72 i Os kommune.

Områdebeskrivelse

Movollen hyttefelt ligger nord i østerdalen i Os kommune. Tomtene ligger i et eksisterende hyttefelt, området er regulert med store tomter for å få et "luftig" hyttefelt, det er etablert hytteforening i området som er aktivt og engasjert.  Gode fiskmuligheter, bærterreng og muligheten til fine skiturer, samt småviltjakt. I Os sentrum er det butikk med postavdeling, bank, togstasjon, bensinstasjon og bilverksted. På Os ligger også Hummelfjell som er et populært besøkssted for både store og små. Her kan man boltre seg i alpinbakkene som består av to heiser og fem utfartsbakker, der den ene er en mer barnevennlig bakke. Ca 4 mil til

Røros med Rørosmuseet, slegghaugene, Olavsgruva og Bergstadens Ziir som ble bygget i 1780-1784 av kobberverket. Røros Bergstad og Circumferensen er oppført på UNESCOs liste over verdensarvsteder. På Røros finner en alle fasiliteter og servicefunksjone, med jernbane, buss- og flyforbindelse. Det er et bredt aktivitets- og kulturtilbud med oppkjørt løypenett, golfbane, motorcrossbane, flerbrukshall med klatrevegg og turnhall, konserter, utstillinger og forskjellige sykkelritt. I løpet av året er det flere store arrangementer som Røros martnan, Femundsløpet, Vinterfestspillene, Elden og Julemarked. Ca 9 mil til Sverige med flere alpinanlegg, scooterleder og skiløyper. I Funesdalen, er det også systembolag, butikker og restauranter.

Det er ca. 7 mil til Tynset og ca. 19 mil til Trondheim.

Tomten

Stor hyttetomt beliggende ved Siksjøen fremst på Movollen hyttefelt.

2.1 Fritidsbebyggelse
Bestemmelsene gjelder ny- eller ombygging av eksisterende fritidsbebyggelse.
Tillatt bebygd areal (jf TEK § 3-5) skal ikke overstige 180 m2 pr. tomt. Hovedhytta skal ikke overstige 120 m2.
Fritidsbebyggelsen skal normalt føres opp i 1 etasje. Tverrøste/oppstuggu tillates.
Tillatt maksimal gesimshøyde er 3,3 m for hovedbygning, og 2,9 m for eventuell sidebygning.
Tillatt maksimal mønehøyde er 5,0 m for hovedbygning, og 4,2 m for eventuell sidebygning. For bygg med tverrøste tillates maksimal mønehøyde på 6,5 m Gesims- og mønehøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jf TEK § 4-2.
Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget og naturpreget i område, og gis en enkel, helhetlig og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Høyde på bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Skjæring / fylling bør i forhold til opprinnelig terreng ikke være med enn 1 meter. Større terrenginngrep og planeringsarbeid tillates ikke.
Verandaer og lignende skal legges slik at det blir en god forbindelse og helhet mellom hytte og terreng.
Bebyggelsen skal ha dempet farge, i utgangspunktet mørke jordfarger. Fargesetting skal oppgis i søknaden.
Bygninger skal ha saltak. Takvinkel skal være 18-27 grader. Taktekking skal være av ikkereflekterende materiale ( torv, impregnert tre og andre materialer med ikkereflekterende virkning). Gjerder tillates ikke uten etter særskilt godkjenning. Dette må avklares i samråd med beiteinteressenter. Flaggstang eller frittstående portaler tillates ikke. Bestående vegetasjon skal bevares og fornyes så skånsomt som mulig slik at hovedpreget av landskapet opprettholdes. Det tillates innlagt helårsvann fra fjellbrønn. Avløp skal føres til avløpsanlegg som byggemeldes og godkjennes av kommunen. Det skal dokumenteres at grunnen er egnet for infiltrasjon før det gis utslippstillatelse fra kommunen. Søker er ansvarlig for slik dokumentasjon. Der det er naturlig skal en søke å etablere felles infiltrasjonsanlegg.

2.1 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Innenfor hvert av de tre områdene avsatt til småbåtanlegg kan det oppføres inntil 10 naust i strandsonen. Naustene kan max bredde på 3 m og lengde på 6 m. Naustene skal ligge minimum 1 m fra normal strandlinje. Naustene skal ha mønetak og en max mønehøyde på 3 m over normal vannstand i Siksjøen. Naustene skal ha ikke-reflekterende tak og males i mørke jordfarger. Naustene skal ikke benyttes til overnatting. Innenfor hvert område kan det settes opp en enkel ombordstigningsbrygge. Max lengde på brygga er 3 m fra normal strandlinje. Flytebrygge tillates ikke. Før byggearbeide i disse områdene iverksettes skal det lages en byggemelding som viser plassering av det enkelte tiltak. (Brygge, naust og båtopplagringsplass).

Motorferdsel på vassdraget er tillatt og skal til enhver tid rette seg etter gjeldene lovverk og lokale forskrifter.

Parkering

Planen viser noen mindre felles parkeringsplasser inne i feltet samt en større felles parkeringsplass ved Fv 28 (P1). Felles avfallscontainere vil være plassert her. Denne skal plasseres slik at de ikke er til sjenanse for hytteeierne. Kommunale bestemmelser for hytterenovasjon gjelder til enhver tid.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar for hytteeiere. 

Det tillates innlagt helårsvann fra fjellbrønn. Dette må nye eier sørge for selv. Avløp skal føres til avløpsanlegg som byggemeldes og godkjennes av kommunen. Det skal dokumenteres at grunnen er egnet for infiltrasjon før det gis utslippstillatelse fra kommunen. Søker er ansvarlig for slik dokumentasjon. Der det er naturlig skal en søke å etablere felles infiltrasjonsanlegg. 

Standard

Stor hyttetomt beliggende ved Siksjøen fremst på Movollen hyttefelt.

2.1 Fritidsbebyggelse
Bestemmelsene gjelder ny- eller ombygging av eksisterende fritidsbebyggelse.
Tillatt bebygd areal (jf TEK § 3-5) skal ikke overstige 180 m2 pr. tomt. Hovedhytta skal ikke overstige 120 m2.
Fritidsbebyggelsen skal normalt føres opp i 1 etasje. Tverrøste/oppstuggu tillates.
Tillatt maksimal gesimshøyde er 3,3 m for hovedbygning, og 2,9 m for eventuell sidebygning.
Tillatt maksimal mønehøyde er 5,0 m for hovedbygning, og 4,2 m for eventuell sidebygning. For bygg med tverrøste tillates maksimal mønehøyde på 6,5 m Gesims- og mønehøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jf TEK § 4-2.
Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget og naturpreget i område, og gis en enkel, helhetlig og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Høyde på bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Skjæring / fylling bør i forhold til opprinnelig terreng ikke være med enn 1 meter. Større terrenginngrep og planeringsarbeid tillates ikke.
Verandaer og lignende skal legges slik at det blir en god forbindelse og helhet mellom hytte og terreng.
Bebyggelsen skal ha dempet farge, i utgangspunktet mørke jordfarger. Fargesetting skal oppgis i søknaden.
Bygninger skal ha saltak. Takvinkel skal være 18-27 grader. Taktekking skal være av ikkereflekterende materiale ( torv, impregnert tre og andre materialer med ikkereflekterende virkning). Gjerder tillates ikke uten etter særskilt godkjenning. Dette må avklares i samråd med beiteinteressenter. Flaggstang eller frittstående portaler tillates ikke. Bestående vegetasjon skal bevares og fornyes så skånsomt som mulig slik at hovedpreget av landskapet opprettholdes. Det tillates innlagt helårsvann fra fjellbrønn. Avløp skal føres til avløpsanlegg som byggemeldes og godkjennes av kommunen. Det skal dokumenteres at grunnen er egnet for infiltrasjon før det gis utslippstillatelse fra kommunen. Søker er ansvarlig for slik dokumentasjon. Der det er naturlig skal en søke å etablere felles infiltrasjonsanlegg.

2.1 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Innenfor hvert av de tre områdene avsatt til småbåtanlegg kan det oppføres inntil 10 naust i strandsonen. Naustene kan max bredde på 3 m og lengde på 6 m. Naustene skal ligge minimum 1 m fra normal strandlinje. Naustene skal ha mønetak og en max mønehøyde på 3 m over normal vannstand i Siksjøen. Naustene skal ha ikke-reflekterende tak og males i mørke jordfarger. Naustene skal ikke benyttes til overnatting. Innenfor hvert område kan det settes opp en enkel ombordstigningsbrygge. Max lengde på brygga er 3 m fra normal strandlinje. Flytebrygge tillates ikke. Før byggearbeide i disse områdene iverksettes skal det lages en byggemelding som viser plassering av det enkelte tiltak. (Brygge, naust og båtopplagringsplass).

Motorferdsel på vassdraget er tillatt og skal til enhver tid rette seg etter gjeldene lovverk og lokale forskrifter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan datert 19.11.2012 med tilhørende reguleringsbestemmelser for Movollen hyttefelt datert 20.06.2013. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er et vilkår for konsesjonsfriheten at eiendommen blir bebygd innen 5 år.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.  

Oppdragets KR-kode

KR6017271

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 283.124,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Tomten befinner seg i rektangulært område.
Tomt nr. 31
Tomt nr. 31
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.  Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger.  Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. 
 
Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Fastpris: 25.000,-
Grunnhonorar: kr 15.000,-
Oppgjørshonorar: kr 3.950,-
SmartAnnonsepakke: kr 12.500,-
Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,- 
Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Eskil Tyskeberget
Eiendomsmegler

Eskil Tyskeberget

Telefon 63 80 69 64

Lurer du på noe

Eskil svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.