Solgt: kr

Tunveien 8 Skårer Syd

Prisantydning

1 740 000 - 2 160 000 kr

Byggeår
2018
Type / Eierform
Nybygg leilighet / Andelsleilighet
Fasiliteter
Garasje Veranda Heis

Lørenskog - Skårer Syd -Salgstrinn 1 og 2 er for salg. Flotte leiligheter med vestvendt balkong.

Komplett salgsoppgave

Eiendommen

Tunveien 8 1470 Lørenskog. Gnr. 100, bnr. 791 i Lørenskog kommune.
Nærmere adresse fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt.

Områdebeskrivelse

Beliggenheten er prima – tomten grenser opp mot et etablert boligområde preget av villabebyggelse. Et stort industribygg rives og gjøres om til attraktivt boligområde. Dermed er prosjektet med på den omfattende utviklingen dette området gjennomgår fra næringsvirksomhet
til et meget attraktivt boligområde. Beliggenheten er sentral og samtidig rolig - grensende opp mot et etablert boligområde som i dag preget av villabebyggelse. Her har man alt i umiddelbar nærhet – Triaden kjøpesenter med omkring 75 forretninger med nær sagt alt av tilbud ligger ca. 350 meter unna. Er ikke dette nok, ligger Metro kjøpesenter med rundt 100 forretninger kun 800 meter lenger bort.
På Skårer får du tilfredsstilt de fleste behov innen handel og service. I tillegg finner du kulturaktiviteter som kino, teater- og konsertscene, bibliotek, galleri og kaféer i Lørenskogs kulturelle storstue; Lørenskog Hus. Området har flere skoler og barnehager, og landets mest moderne
sykehus ligger kun 7 minutter unna med bil. Samtidig som du har det meste i nærområdet er det kort vei til Oslo og Gardermoen. Fra Tunveien er det kun 15 km til Oslo S, og Gardermoen ligger en halvtimes kjøring unna. Man er imidlertid ikke avhengig av å kjøre bil for å komme
til Oslo. Fra holdeplass Rolfsrud på Skårersletta er det daglig langt over 100 avganger til Oslo – en busstur som tar 25 minutter.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Areal og innholdsbeskrivelse

Arealer i prosjektet
	
BRA: 43 kvm til 92 kvm	
P-rom: 43 kvm til 86 kvm
S-rom: 3 kvm til 6 kvm

I primærrom inngår vf/entrè/gang, bad/wc, kjøkken, stue og soverom. I sekundærrom inngår bod. I tillegg til bod inne i boligen, disponerer hver leilighet en sportsbod i kjeller. Rekkehusene har sportsbod ved inngangsparti. 

Arealene er oppgitt av selger. Det tas forbehold om mindre arealavvik uten at dette gir rett til prisavslag eller pristillegg. 

Se prislisten for detaljert oversikt over de enkelte leiligheter. 

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang.  BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 

Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer. 

Tomten

Eiet tomt på ca 4.500 kvm skal tilhøre borettslaget. Selger tar dog forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført.

Borettslaget(ene) skal eie grunnen, men boliger på bakkeplan vil disponere et areal utenfor som fremgår av situasjonsplanen. Blokkene vil bli liggende noe under eksisterende terrengflate. 

Utomhusanlegg opparbeides i henhold til utomhusplan. Endringer vil kunne forekomme. Ferdigstillelse og komplettering av utomhusanlegget kan skje etter innflytting, da dette arbeidet er sesongavhengig. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving. 

Boliger på bakkeplan som har eksklusiv bruksrett plikter til for egen regning å vedlikeholde dette arealet. Hekker rundt private arealer vedlikeholdes av borettslaget. Andelseier må søke styret om å foreta endringer av utearealet. (planter, heller, sette opp gjerde eller andre faste innrettinger) 

Parkering

1 parkeringsplass i kjeller følger rekkehusene og leilighetene, med unntak av enkelte 2-roms leiligheter. Det er mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass. Nedkjøringsrampe og adkomst via heis/trappesjakt i eget bygg på terreng til rekkehusene og adkomst via heis direkte opp til blokk A og B. 

Garasjeanlegget organiseres som et tingsrettslig sameie og inneholder biloppstillingsplasser, gjesteparkering og sportsboder for leilighetene. Selger forbeholder seg retten til å fordele bodene og garasjeplassene. Selger forbeholder seg retten til å eie, selge internt/tredjeparter, eller disponere usolgte garasjeplasser eller boder, også etter ferdigstillelse. 
Videre forbeholder selger seg retten til å organisere det tingsrettslige sameiet med enten borettslagene som eiere av garasjeanlegget, hver enkelt andelshaver som eiere av garasjeplassen eller at garasjeanlegget seksjoneres i flere deler, hvor borettslagene og selger eier sine seksjoner. 

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Borettslaget(ene) er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen  som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Eventuell adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Standard

Vi har gleden av å presentere et nytt og spennende boligprosjekt på Skårer – Tunveien. Prosjektet Skårer syd består av 44 leiligheter og 45 rekkehus.  Her kombinerer vi familievennlige rekkehus med lavblokker som inneholder fine leiligheter med kvaliteter som passer for folk i ulike livsfaser. Du som kjøper en ny bolig i Tunveien borettslag får både i pose og sekk. Du kan velge mellom smarte leiligheter og flotte rekkehus. Boligene organiseres rundt et felles tun der både barn og voksne finner rom for aktiviteter. Tunet leveres med både frukttrær og bærbusker – i tillegg til en liten «parsellhage» der man kan dyrke bær, grønnsaker eller urter. Her kan du være med på felles grillparty i pergolaen – eller trekke deg litt tilbake på egen balkong med gjester. Barna kan leke trygt på lekeplassen – bilene parkeres i underjordisk garasjeanlegg. Vår målsetning er at prosjektet skal gi trygge rammer om et godt liv – for alle.

Leilighetene og rekkehusene holdes i en moderne, elegant stil hvor det legges vekt på kvalitet og gode praktiske løsninger. 

Innvendige vegger kledd med sparklet og malte gipsplater. Eik tre-stavs hvitpigmentert parkett på gulv. Bad leveres med flislagte vegger og gulv. Himling generelt er gips med duk, sparklet og hvitmalt. Kjøkkeninnredning i hvit utførelse med laminat benkeplate. Integrerte hvitevarer fra Bosch. Induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Garderobeskap i hvit melamin som vist på plantegning. Hovedsoverommet på rekkehusene får skyvedørsgarderobe med to hvite dører og en speildør. 
 
Se vedlagte leveransebeskrivelse for detaljert utførelse og rombeskrivelse.

Oppvarming

Boligen leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Oppvarming av boligene gjennom fjernvarme som styres av termostatstyrte radiatorventiler. Størrelse og tykkelse på radiatorer dimen¬sjoneres ut fra varmeregnskapet og antall radiatorer i boligen. Det leveres radiatorer som dekker boligens varmebehov, ikke nødvendigvis i alle rom. Gulv i bad og WC får gulvvarme. Varmt tappevann kommer også fra fjernvarme. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod. Det monteres vannmåler/ energimåler i hver boenhet for avregning av forbruk.

Informasjon og brl./aksjelaget/sameiet

Leiligheten er tilknyttet Tunveien borettslag.
Borettslaget består av 44 leiligheter og 45 rekkehus.
Forretningsfører er OBOS, tlf. 002333
Dugnad må påregnes.
Bestemmelser om dyrehold er opp til borettslaget å vedta.

I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis må kjøper gjennomføre kjøpet og selv sørge for godkjennelse eller videresalg av leiligheten. Iht. burettslagslova kan man bare eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan være andelseiere.

For å dekke eventuell manglende innbetaling av fellesutgifter fra øvrige andelseiere, er borettslaget tilknyttet et sikringsfond gjennom OBOS. Dette innebærer at OBOS innbetaler samtlige felleskostnader til borettslaget hver måned og dermed overtar ansvar og risiko for eventuell inndrivelse av utestående fellesutgifter. Avtalen om sikringsfond gjennom OBOS er gyldig til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 12 måneder.

Dokumenter for borettslaget kan fås ved henvendelse til megler. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. 

Borettslaget har 1. prioritets pant i andelen med inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

1)	Eiendommen er regulert til boligformål blokker og rekkehus. Reguleringsplan: - Reg.plan for Skårer syd vedtatt av Lørenskog kommunestyre den 25.06.2014. Reguleringsbestemmelser: BYA = 50%. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen. 
2)	
Det er mottatt nabovarsel fra utvikler på nabo tomten. Det søkes om blokk bebyggelse med 6 etasjer. Naboeiendommen ligger i nord/øst retning. Det kan være at beboere må benytte midlertidig adkomstløsning inn til området i enkelte perioder etter innflytting. Dette som en følge av at det pågår arbeider i Kåre Werners vei. Området i rett østlig retning er regulert til boligbebyggelse/barnehage. 

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Forutsatt byggestart tredje kvartal 2018, antas eiendommen å være klar for overtagelse innen utgangen av tredje kvartal 2019. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

Dersom Selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i «selgers forbehold» innen fristen, skal Selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være på mer enn tre måneder (heretter Overtakelsesperioden). Selger skal da innen 14 dager etter utløpet av fristen i pkt. 16, sende en skriftlig melding til Kjøper om når Overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne perioden. Dersom Selger ikke har sendt melding til Kjøper og fastsatt en Overtakelsesperiode innen fristen på 14 dager, gjelder perioden i utgangen av andre kvartal 2019 som Overtakelsesperiode. 

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeid, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Selgers forebehold

Det tas følgende forbehold vedr. igangsettelse av byggearbeidene:

Dersom det inntreffer forhold, eller det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at ikke 50 % av leilighetene og rekkehusene er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke iverksettes. 

Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er 31.11.2018. Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen.

Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.

Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet. 

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette. 

Overgangsdrageren som er omtalt for leilighet type A i prospekt side 16 «Stue» gjelder også for leilighet type B.

I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.

Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal. 

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.

Tilvang-og endringsbestillinger

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. 

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Eventuelle endringer og, eller tilvalgs bestillinger skal fortas/bestilles elektronisk via Bolig-basen.no. Kjøper vil få tilsendt påloggings informasjon pr. epost.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. 

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selgers representant hos entreprenør, og må være i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av entreprenør.

Entreprenør utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgs bestillinger og endringer fremkommer. Entreprenør har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endrings bestillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Oppdragets KR-kode

KR6017394

Økonomiske forhold

Faste løpende kostnader

Borettslaget skal etter konstituering vedta endelige fellesutgifter basert på hvilke tjenester brl ønsker. Fellesutgiftene for eiendommen avgjøres av borettslaget. Hvor store fellesutgiftene blir er avhengig av hvor mange ytelser borettslaget rekvirerer. Det tas forbehold om endringer av beløpene.

Felleskostnadene er av selger foreløpig stipulert til ca. kr 35,- pr. kvm BRA pr. måned. 
Inkl. forretningsførsel, forsikring, vedlikeholdsfond samt kommunale avgifter.
Utgifter til fjernvarme ca. kr 7,- pr. kvm BRA pr. måned. 
Utgift til kabel-tv og bredbånd grunnpakke ca. kr 400,- pr. mnd.
I tillegg kommer renter på fellesgjeld samt eventuelle avdrag.

Tunveien 1 borettslags (blokk) totale fellesgjeld er inntil ca. kr 120 millioner. 
Tunveien 2 borettslags (rekkehus) totale fellesgjeld er inntil ca. kr 160 millioner.
Fellesgjelden har p.t en flytende rente på ca. 2,05 %, renten vil endre seg som følge av endringer i rentenivået. Lånet løper over 30 år hvor de første 5 årene er avdragsfrie og 25 års nedbetalingstid. Se prisliste for fordeling av gjeld samt estimert kostnad i forbindelse med lånet for den enkelte andel.

Formuesverdi

Da boligene selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris fastsatt av SSB. Denne kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra markedsverdi i området.  Boligens markedspris har dermed ikke direkte noe å si for formuesverdi fastsettelse.

Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2017 skal ikke overstige 30 % av markedsverdien for primærbolig (der man bor fast) eller 80 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Opplysninger om fellesgjeld

Se prisliste. Totalprisen består av innskudd(egenkapital) og andel av borettslagets fellesgjeld, samt omkostninger. Se vedlagte prisliste i prospektet. 

Innskudd (egenkapital) med omkostninger, utgjør beløpet kjøper må finansiere på egenhånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den enkelte leilighet, dekkes gjennom de månedlige felleskostnadene. 

Fellesgjeld utgjør 60% av boligens totalpris og finansieres gjennom et lån som borettslaget har søkt om. Lånet løper i 30 år med 5 års avdragsfrihet. Lånet er et annuitetslån og løper med flytende rente. (Pr. d.d. på 2,05%) Renter og avdrag på felleslån betales av borettslaget via inntekter fra andelseierens månedlige innbetalinger av felleskostnadene. Felleskostnadene består av kapitalkostnader og driftskostnader.

Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at renten vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dertil felleskostnadene. Felleskostnadene som er vist i prislisten er beregnet med den gjeldende rentesats pr. 19.02.2018.  Borettslaget kan ved senere anledning beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til en fastrente i en nærmere avtalt periode. I denne perioden fryses andelseiernes mulighet til å foreta individuelle nedbetalinger av sin andel av fellesgjelden, men som gjeninnføres etter fastrenteperiodens utløp. Se avsnitt om IN-ordning. 

Driftskostnadenes fordeling: ca. 50 % av borettslagets samlede driftskostnader er fordelt med et likt beløp pr. bolig. De resterende ca. 50 % av de samlede driftskostnader er fordelt forholdsmessig på grunnlag av den enkelte boligens areal, BRA. De månedlige driftskostnadene skal bl.a. dekke offentlige avgifter, forretningsførsel, forsikring på bygning(er), renhold av fellesarealer, grunnpakke kabel-TV og internett, garasjeplass, snømåking, samt generell drift av borettslaget. Oppvarming, strøm og eget varmt tappevann kommer i tillegg ihht. målt forbruk. Flere faktorer påvirker størrelsen på driftskostnadene, bl.a. endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de faste tjenester og produkter som borettslaget enten må ha eller selv velger å inngå avtaler om. Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle utgifter laget har og gjennom dette sørge for at borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad pr. måned pr. leilighet.

IN-ordning: (individuell nedbetaling av andel fellesgjeld) Ordningen kan først etableres etter at alle boligene i hvert enkelt borettslag er overlevert. Dette kan medføre at en nedbetaling av andel fellesgjeld må gjennomføres først etter at IN-ordning er etablert. Kjøper kan selv bestemme størrelsen på hvor stor andel fellesgjeld man ønsker å ha ved å foreta en ekstra innbetaling (minimum kr 60.000) av egenkapital i tillegg til innskuddet. Dette får umiddelbar innvirkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen og dermed ikke ha andel fellesgjeld.

Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld gjøres 2 ganger i året, på gitte datoer, med minimum kr 60.000 pr innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. 
Borettslaget vil ha panterett i borettslagsandelene som sikkerhet i tilfelles mislighold av betaling av felleskostnader. Panteretten er beløpsmessig begrenset ved lov til 2 G (Grunnbeløpet i folketrygden).

OBOS garanterer overfor borettslaget mot økonomiske tap som følge av manglende innbetaling av felleskostnader, gjennom egen avtale. Dette betyr at den enkelte andelseier ikke belastes ved at noen andre eventuelt ikke betaler sin månedlige felleskostnader. 

Egenkapitalen som betales utover 40 % skal i sin helhet benyttes til å redusere «en andel» av fellesgjeld og dermed felleskostnadene. Prislisten viser hvor stor andel fellesgjeld hver bolig har etter at det er gjort en justering av egenkapitalandelen for de boligene dette gjelder for.

Skattefradrag for kapitalkostnader: Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsberettiget med 24 % etter gjeldende regler. Retten til fradrag betinger at andelseieren har skattbar inntekt. Det tas forbehold om endringer i fradragsreglene.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- For innbetalt andelskapital kr 5.000,- 
- Gebyr for registrering om avtale om borett, brl. loven §2-13 (2) 430,-
- Gebyr for overføringen av andelen kr 430,-
- Gebyr for overskjøting av garasjeplass kr 525,-
- Tinglysingsgebyr for kjøpers pantedokumenter inkl. panttest og utskriftsgebyr, kr 629,-
- Oppstarts kapital til borettslaget kr 10.000
- Innmeldingsgebyr til boligbyggelaget på kr 650,- pr. ny andelseier.
- Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.

Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet nr. B103 til kr 4.300.000,- inkl. fellesgjeld og omkostninger vil være kr 4.317.664,- Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter, gebyrer samt dokumentavgiftgrunnlag. 

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i 2 terminer:

1.	10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto etter kontrakts underskrift og så snart kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer Kjøper for beløpet. 

2.	Restbeløp innskudd (egenkapital) samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. 

Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. § 47. 

Selger har tatt forbehold som gir rett til utsatt frist for garantistillelse. Plikten til å stille garanti inntrer først når forbeholdene i salgsoppgaven side 5. er frafalt, dog senest før oppstart av byggearbeidene, jf. buofl. § 12, annet ledd, annet punktum. Dersom selger ikke har stilt garanti straks etter at forbeholdene om salg av gitt antall enheter, åpning av byggelån eller igangsettelsestillatelse er frafalt, har kjøper rett til å kreve dette rettet. Kjøper skal skriftlig varsle selger med krav om retting og med en frist på minimum 10 virkedager. Er garanti heller ikke stilt etter denne fristen, har kjøper rett til å heve avtalen. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 5 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse.
minusVis mindre

Plantegninger

Etasjeplantegninger_blokkA_plan2
Etasjeplantegninger_blokkA_plan4
Etasjeplantegninger_blokkB_plan3
plantegning_2roms_typeC_2
plantegning_3roms_typeB
plantegning_4roms_typeA
plantegning_4roms_typeA_2
plantegning_3roms_typeB_2
plantegning_2roms_typeD
Etasjeplantegninger_blokkB_plan4
Etasjeplantegninger_blokkB_plan2
Etasjeplantegninger_blokkA_plan3
Eik 1 stav gråpigmentert
Eik 3 stav hvitpigmentert standard
Eik 3 stav natur
Se alle bilder i galleriet
Tunveien 8 Skårer Syd

Viktig informasjon

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Hvitvaskingsreglene

Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. Herunder formidle informasjon til leverandører av bredbånd, kabel-tv og forretningsfører etc. 

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Selger/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Provisjon: kr 33.500,- pr. enhet
Oppgjørshonorar kr 4.000,- pr. enhet
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- pr. enhet

Salgsdokumentasjon

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon: Leveransebyggebeskrivelse, prisliste, standard kjøpekontrakt med alle vedlegg for prosjektet og salgsprospekt før avtale om kjøp inngås.

Regler for kjøp

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse. 

I budskjemaet for hvert enkelt salgstrinn vil det fremkomme hvilke budfrister og akseptfrister selger legger til grunn. Det kan inngis bud på inntil 5 boliger i prioritert rekkefølge. Om det foreligger flere bud på samme bolig, vil dette avgjøres ved loddtrekning. 

Alle bud må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post. 
For at bud skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven. Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør salgsoppgave del 1 og del 2.

Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Se utkast til vedtekter for Tunveien borettslag 1 og 2 i salgsoppgave del 2.

Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.

Lovverk

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende: Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.  

I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting. Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Vedtekter

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for borettslagene, et for rekkehusene og et for leilighetene, som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av borettslagene på konstituering av borettslagene. 
minusVis mindre

Vedlegg til salgsoppgaven (pdf)

Vegard Gran-Andersen
Eiendomsmegler / Leder Nybygg Romerike

Vegard Gran-Andersen

Telefon 63 80 69 76

Lurer du på noe

Vegard svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.
Laster objekter...