Søndre Brevik

Vestsolveien 6A

Prisantydning

2 500 000 kr

Omkostninger: 63 722 krTotalpris: 2 563 722 kr
Tomteareal
754.4 m²

Høytliggende, solrik boligtomt nær sjøen med rammetillatelse for bolig med garasje og sekundærleilighet. Blindgate.

kartmarkørVis på kart
kartmarkørDel annonsen

Komplett salgsoppgave

Kort om eiendommen

Høytliggende boligtomt med rammetillatelse for enebolig med integrert garasje og sekundær leilighet:

 • Flott utsikt, meget gode solforhold dagen gjennom
 • Godkjent enebolig med garasje og sekundær leilighet har til sammen 258 kvm. BRA
 • Tillatelse gyldig i 3 år fra vedtaksdato
 • Tomt leveres med alt grunnarbeid ferdig, inkl. komprimert såle
 • Barnevennlig miljø i blindgate
 • Adkomstvei frem til husveggen er tilrettelagt
 • Rørgate for vann,avløp, strøm og tele er fremført til husfundament. Godkjent plan for V/A og strøm.
 • Bredt aktivitetstibud og fine badesteder i nærområdet
 • I dag 43 min. med tog til Oslo fra Kambo stasjon

Eiendommen

Vestsolveien 6A, 1555 Son.
Gnr. 132, bnr. 1057 i Vestby kommune.

Områdebeskrivelse

Vestsolveien 6A ligger i et ettertraktet nabolag på høydedraget Varden, like vest Store Brevik som er blant de mest populære boligområdene for småbarnsfamilier omkring Son. Dette nabolaget har en luftig atmosfære og er rolig miljø, og består av både veletablert og nyere villabebyggelse.

Fra tomten tar det deg under 5 minutter å gå ned til nærmeste strand for bading og fisking, mens det til OBOS-stranden er omlag 7 minutter å gå.

Det eksisterer en rekke barnehager i nærområdet, og det er gang- og sykkelavstand opp til den nye barneskolen på Brevik. Ved ungdomsskolen litt lenger nord ligger i tillegg idrettsanlegg og slalombakke som yrer av liv så snart forholdene tillater vinterstid. Son har faktisk sin egen slalomklubb tilknyttet bakken.

Nærområdets bredde av aktivitetstilbud inkluderer for øvrig tennisbaner med innehall for vinterspill, ridesenter, golfbane og svømmehall samt et aktivt fotball- og håndballmiljø for yngre. Soon Seilforening har i tillegg et veletablert maritimt miljø. Innerst i Sonskilen ligger en av de større småbåthavnene på denne siden av fjorden som kan være et godt utgangspunkt for utflukter på fjorden.

Dagligvarer kan du handle på nærbutikken REMA1000 som ligger få minutter unna, eller på KIWI ved Sjøhagen eller Sletta i Son som også er enkle å svinge innom på vei hjem i hverdagen. 

Sentrumskjernen av Son er innenfor en kort sykkeltur. Følger du Brevikveien langs vannet, passerer du Son kulturkirke som har hyppige arrangementer for liten og stor året gjennom. Like nedenfor venter Son Spa som også er en hyggelig møteplass i nærmiljøet, samt Sonsstranda er et ypperlig sted for en frisk morgendukkert så vel som solbading på svaberget. 

Sentrum av Son er kjent for å være en sommeridyll med sørlandspreg og byr på et godt utvalg restauranter og butikker, og ikke minst et rikt maritimt miljø og flere gallerier og utstillinger av ulike størrelser. Du finner i tillegg et tilbud innenfor helse som lege, tannlege og apotek i sentrumskjernen, samt ett av Vinmonopolets utsalg. 

Fra Kambo stasjon tar lokaltoget deg inn til Oslo S på 43 minutter eller sydover til Moss sentrum på seks minutter. Etter den pågående utbyggingen av jernbanen vil reisetiden forkortes betydelig. Fra Brevikveien kan du også ta buss 540 som har timesavganger mellom Moss bussterminal og Vestby stasjon store deler av dagen. Begge stasjoner har gratis parkering.

Son og Store Brevik har en sentral beliggenhet på Østlandet, med den flotte skjærgården rett utenfor og samtidig praktisk pendleavstand til Oslo. Av- og påkjøring til E6 ved Tegnebyholtet er ikke mer enn syv minutter unna og kjøretiden videre til Oslo er cirka 35 minutter utenom rushtid. For øvrig kjører du til Moss med ferge til Vestfold på cirka 15 minutter, og til svenskegrensen på omlag tre kvarter.

Veibeskrivelse

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager og skoler

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Tomten

Eiet tomt på 754,4 kvm. 

Vei, vann og avløp

Ingen vann og avløp. Adkomst fra offentlig til privat vei.

I henhold til selger er rørgate for vann-avløp-strøm-tele fremført til husfundament.

Bebyggelse

Tomten er ubebygd og blir ferdig opparbeidet med grunnarbeid / all terrengarbeid med sprengning, fordeling av masse
mellom begge tomter, forming av felles adkomstvei til eiendommen. Sålen blir ferdig pukket.

Eiendommen selges med rammetillatelse datert 23.08.2018, for stor enebolig med integrert garasje og sekundærleil. på tilsammen 258 m² BRA. Tillatelsen er gyldig innen tre år fra vedtaksdato og eneboligen med leil. kan iht. søknadstidspunktet oppføres iht. TEK 10.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. 
Dagboknr 954900, tinglyst 03.12.2010, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Eiere av eiendommene gnr.132, bnr.1062 og gnr.132, bnr.1063 gis rett til å koble seg til av privat felles vann- og avløpsnett over flere eiendommen inkludert gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen). Det gis også rett til drift og vedlikehold av v/a-ledninger og gir også eiendommen nevnt i erklæringen inkludert denne eiendommen rett til å utføre drift og vedlikehold på v/a-ledninger på gnr.132, bnr.1062 og gnr.132, bnr.1063.

Dagboknr 40445, tinglyst 15.01.2016, type heftelse: Bestemmelse om vei.
Eierne av gnr.132, bnr.83, gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen) og gnr.132, bnr.1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel til gnr.132, bnr.83 og gnr.132, bnr.1058.

Dagboknr 13649, tinglyst 05.01.2017, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning.
Eiendommen gnr.132, bnr.1133 skal ha rett til å knytte seg til eksisterende felles vann- og avløpsledning over eneindommen gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen) med flere. Gnr.132, bnr.1133 er sammen med de andre brukerne av felles vann- og avløpsledninger ansvarlig for drift og vedlikehold av stikkledninger for vann og kloakk frem til offentlig ledningsnett.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eiendommen har følgende tinglyste rettigheter:
Dagboknr 851098, tinglyst 02.11.2010. Bestemmelse om vannledning og kloakkledning.
Eiere av eiendommene gnr.132, bnr.1057 og bnr.1058 gis rett til å koble seg til eksisterende privat felles vannledning frem til offentlig ledningsnett med flere bestemmelser.
Rettighet hefter gnr: 132 bnr: 83, gnr: 132 bnr: 131, gnr: 132 bnr: 159, gnr: 132 bnr: 175, gnr: 132 bnr: 753 og gnr: 132 bnr: 754.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Dagboknr 941944, tinglyst 30.11.2010. Bestemmelse om vei.
Gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen) gis veirett til sin tomt gjennom ny vei som blir laget i nordøstlige retning.
Rettighet hefter i gnr: 132 bnr: 83.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Dagboknr 40445, tinglyst 15.01.2016. Bestemmelse om vei.
Eierne av gnr.132, bnr.83, gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen) og gnr.132, bnr.1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel til gnr.132, bnr.83 og gnr.132, bnr.1058.
Rettighet hefter i gnr: 132 bnr: 83.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Dagboknr 33603, tinglyst 11.01.2017. Bestemmelse om vei.
Eierne av gnr.132, bnr.83, gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen) og gnr.132, bnr.1058 gir hverandre veirett via dagens nordlige innkjørsel til gnr.132, bnr.83 og gnr.132, bnr.1058.
Rettighet hefter i gnr: 132 bnr: 83.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Dagboknr 33659, tinglyst 11.01.2017. Bestemmelse om bebyggelse.
Eier av gnr.132, bnr83 gir rett til gnr.132, bnr.1057 (denne eiendommen) til å redusere byggegrense på østsiden til 3 meter. Dette under forutsetning av at utbygger må dekke eventuelle utbedringer i forhold til brannsikring.
Rettighet hefter i gnr: 132 bnr: 83.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Regulering

I henhold til informasjon fra vestby kommune datert 12.10.2018 omfattes eiendommen av reguleringsplan Vestsolveien 2-6, Feltnavn B5, med formål boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, vedtatt 25.04.2016 med plannr.0239. Eiendommen omfattes i tillegg av kommuneplan KPLAN2014 med formål boligbebyggelse nåværende, vedtatt 20.04.2015.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Overtagelse

Etter nærmere avtale. 

Oppdragets KR-kode

KR30.18108

Økonomiske forhold

Eiendommens utgifter

Kostnaden på kommunale avgifter er ikke utregnet av Vestby kommune for denne eiendommen, da den er ubebygd.

Følgende satser gjelder for kommunale avgifter i Vestby kommune:
Fastbeløp vann kr. 1.784,-.
Forbruksgebyr vann kr. 24,05 pr. kubikk.
Fastbeløp avløp kr. 1.535,-.
Forbruksgebyr avløp kr. 26,86 pr. kubikk.
Feiing pr. pipeløp kr. 456,-.

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres direkte fra Movar. Sats for 2019 er kr. 3.509,-. Dette gjelder standard helårs renovasjonsutstyr.

Tilknytningsavgift for vann og avløp tilkommer. Vestby kommunes betalingsregulativ kan fåes ved henvendelse til megler.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr. 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 2.563.722,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-. 
Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.
minusVis mindre
Eiendommen ligger høyt i terrenget på Varden like utenfor Son.
Tomten har godkjent rammetillatelse for enebolig med garasje og sekundær leilighet.
Tomten ligger høyt i forhold til terrenget i øst og har fint utsyn.
Se alle bilder i galleriet

Viktig informasjon

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsikring Pluss gjennom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel. 

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Provisjon: 1,5% av salgssummen.
Tilrettelegging: kr. 9.900,-
Nettannonsering og sosiale media: kr. 4.750,- 
Oppgjørshonorar: kr. 4.000,-
Designprospekter: kr. 3.500,- 
Foto/Plantegning: kr. 4.250,-
Offentlige opplysninger: kr. 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg. 
minusVis mindre
Laster objekter...
Joachim Kolderup
Daglig leder / Eiendomsmegler

Joachim Kolderup

Telefon 69 20 22 25

Lurer du på noe

Joachim svarer gjerne på spørsmål som dreier seg om kjøp, salg eller utleie. Du vil normalt få svar på e-post innen én virkedag.