poster

Er du også blakk før hver lønning?

28. januar 2019

Mange skraper kontoen hver måned, selv om det er dyrt å være fattig.

Maria Setsaas
av Maria Setsaas
Forbrukerøkonom, Danske Bank
Del

Halvparten av dem under 30 år har tømt kontoen før neste lønning, noe som gjør det fristende å ty til kostbare kredittkort og forbrukslån. Spesielt foran den store shoppingsesongen mot slutten av året, er det fristende å dra på litt ekstra og å leve på forskudd. Regningen kan bli stor. Spesielt for dem som ikke klarer å få kontroll og ender opp med å leve bakpå gjennom livet, sier Maria Setsaas, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Tømmer kontoen

Danske Bank har bedt TNS Gallup om å se på forbruksmønsteret i ulike aldersgrupper. Tallene er nedslående. 51 prosent av dem under 30 år har tømt kontoen før neste lønning. 45 prosent av de spurte i aldersgruppen 30 til 44 år følger samme mønster. Blakk før neste lønning.

51 prosent av dem under 30 år har tømt kontoen før neste lønning. 45 prosent av de spurte i aldersgruppen 30 til 44 år følger samme mønster.
Maria Setsaas

For noen blir kortsiktige forbrukslån og dyre kredittkort løsningen. Ifølge Finanstilsynet har husholdningenes forbruksgjeld nær doblet seg siden 2008 til 85 milliarder kroner. Forbruksgjelden utgjør en liten del av husholdningenes samlede gjeld, anslagsvis 3 prosent, men veksten var hele 12,4 prosent i fjor. Og trenden er utvetydig. Gjelden blir stadig større.

- De kortsiktige løsningene er svært dyre og vi ser ofte gjeldsrenter fra 20 prosent og over 30 prosent. For mange er det helt unødvendig å betale tusenvis av kroner årlig på dyre lån. Det kan ofte unngås med enkel planlegging av privatøkonomien. Har man bolig som har steget i verdi, vil mange kunne få mye lavere renter gjennom en refinansiering. Det beste tipset er likevel å balansere forbruket og inntektene gjennom året, og å ikke tære på surt oppsparte midler tidlig i livsløpet, sier hun.

Høytlønnede på inkassostatistikken

Ikke overraskende er det de eldste som har best likviditetsstyring, mens høytlønnede kommer høyt opp på listen over dem som skraper kistebunnen hver måned.

Vi ser at de som tjener over 800 000 kroner representerer en gruppe med svært høy vekst i antall inkassosaker. Derfor er det interessant å se at 27 prosent av dem også har lite på lønnskontoen mot slutten av hver måned. Mange kombinerer høyt forbruk med lav redsel for å blakke seg, noe som gjør privatøkonomien sårbar.
Maria Setsaas

Bygg bufferkonto

Setsaas mener en sunn privat- og familieøkonomi ikke bør baseres på regelmessig tømming av kontoen. God kontroll er også viktig om noe uventet skjer.

- Sett opp et budsjett og balanser inntektene og utgiftene. Også i de store forbruksperiodene som jul og sommer. De aller fleste bør også spare opp to til tre månedslønninger som buffer. Kall det gjerne en ekstra trygghet, eller en forsikring i tilfelle noe uventet skjer. Det er spesielt aktuelt når mange bransjer opplever økt arbeidsledighet. Da kan en bufferkonto være akkurat det som trengs for å gjøre omstillingen til en ny arbeidssituasjon udramatisk for familien, sier Maria Setsaas.

Kilder: TNS Gallup 2015, Finanstilsynet, Adresseavisen og Danske Bank.

Maria Setsaas
Forbrukerøkonom, Danske Bank

Maria Setsaas