Hvordan blir det å være boligkjøper i 2020?

16. januar 2020 av Krogsveen
Nytt år, nye muligheter. Hva kan du som skal kjøpe forvente av boligåret 2020?
Dersom du skal kjøpe bolig, uansett om du eier en bolig fra før eller ikke, er det en ting som påvirker deg aller mest og det er utviklingen i boligprisene. Er du ny på boligmarkedet ønsker du sannsynligvis at prisene ikke skal stige noe særlig. Du som har noe å selge ønsker kanskje høy pris ved salget og lavere pris ved kjøp av din nye bolig, noe som er vanskelig å få til. For deg som skal både kjøpe og selge er hovedregelen at du bør kjøpe og selge i “samme marked”. Det vil si at det ikke må gå for lang tid mellom de to handlingene. Noen kjøpere håper på et prisfall. Det er nesten som å tro på julenissen skal man tro på de fleste prognoser. Dessuten er det veldig vanskelig å treffe en eventuell nedgang, fordi vi aldri vet nøyaktig når det vil skje.

Ingenting å vinne på å vente med boligkjøpet

I 2019 har vi sett et balansert marked med moderat prisvekst. Prisene steg med 2,6% på landsbasis. I Oslo steg prisene med 5,5%. Dette kan kanskje knapt kalles moderat tatt i betraktning av at prisene allerede er veldig høye her. De fleste eksperter spår en prisoppgang fra i underkant av 2% til 3,5%. Eiendom Norge tror at prisene vil stige med 3% i 2020. Det betyr at går du med kjøpsplaner, har du ingenting å tjene på å vente med kjøpet. Selv en prisvekst på beskjedne 2% vil gjøre at prisen på en bolig til for eksempel 4 mill stiger med kr 160.000. Er boligen i Oslo og prisene stiger like mye som i 2019, vil prisen øke med kr 220.000.

Tryggere bolighandel med tilstandsrapporter

Prisutviklingen er det viktigste parameteret hva gjelder om du har anledning til å komme inn på boligmarkedet og hva slags bolig du har anledning til å kjøpe. Kjøpere er opptatt av å betale riktig pris, men vel så viktig for de aller fleste er å kjøpe en bolig som holder det den lover. Ingen har lyst til å kjøpe “katta i sekken” og kanskje angre på hele kjøpet. I 2019 ble det vedtatt endringer i Avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av boliger i Norge. Selgers krav til å gi opplysninger ble skjerpet og kjøpers stilling ble styrket i forhold til å kunne få erstatning for feil og mangler. Dette vil tvinge frem at det fremlegges tilstandsrapporter ved ethvert salg og at takstmennene får et mer selvstendig ansvar. Samtidig må kjøper være enda mer bevisst sin undersøkelsesplikt.

Sannsynligvis trer ikke loven i kraft før neste år, men det er å håpe at selgere, meglere og takstmann begynner å tilpasse de nye reglene allerede i år. Så slipper vi kanskje å se boligsalg uten tilstandsrapporter, da disse, til tross for en del svakheter, gir interessentene til boligen et mye bedre inntrykk av boligens tilstand enn den gammeldagse verditaksten.

Konklusjon

Det skjer nok ingen revolusjon på boligmarkedet i 2020. Men det er stor sjanse for at det vil komme nye tjenester, både digitale og på rådgivningssiden, som du som kjøper kan benytte deg av. Vi i Krogsveen kjøpshjelp er foreløpig den eneste av meglerkjedene som tilbyr uavhengig partsrådgivning for kjøpere. Våre kjøpsrådgivere har fokus på å hjelpe folk med å kjøpe rett bolig til riktig pris,uansett hvem som selger boligen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0