Finnes det objektive sannheter i bolighandelen?

22. september 2021 av Krogsveen
I jungelen av ulike interesser og forventninger, er det vanskelig å finne objektive sannheter. For eksempel sannheten om hva en bolig egentlig er verdt.
Verdien av en bolig vurderes ganske ulikt alt etter hvilken posisjon du er i:
  • Er du selger vil du ha høyest mulig pris når du selger og dessuten synes du at din bolig er spesielt fin
  • Megleren ser på boligen din som et salgsobjekt og er opptatt å selge til en god pris.  Samtidig må reglene for god meglerskikk og markedsføring av bolig overholdes.  Han eller hun har ikke samme følelsesmessige tilknytning til boligen som du har.
  • Banken er opptatt av å holde verdien nede for å minimalisere sin risiko ved utlån
  • Det er en utbredt oppfatning at skattetaten vil ha en høy verdivurdering for å kunne skattlegge høyest  mulig.
  • Kjøperen til din bolig oppfordres til å lete etter feil og mangler ved boligen og er opptatt av å kjøpe til lavest mulig pris
I denne jungelen av ulike interesser og forventninger, sier det seg selv at det ikke er mulig å finne objektive sannheter.  For eksempel sannheten om hva en bolig egentlig er verdt.
En bolighandel kommer i stand når de ulike aktørenes vurderinger møter hverandre og innenfor det handlingsrommet som økonomien setter.  Som kjøper eller selger opererer du ikke i et vakuum, men blir formet av de rådene og den jobben som de ulike profesjonelle aktørene gjør for deg.

Egne eksperter som står på kjøpers side

Gjennom kundeinnsikt har vi fått svar på at boligkjøpere har tillit til at en aktør som Krogsveen kan tilby god og objektiv rådgivning til kjøpere i boligmarkedet.  Spesielt hvis rådgivningen utføres av egne eksperter som står på kjøpers side.
Derfor har vi valgt å organisere kjøpshjelp i eget selskap utenfor Eiendomsmegler Krogsveen. Og med egne eksperter på boligkjøp.  Fremdeles utdannede eiendomsmeglere, men med formålet å være partsrådgivere for kjøpere før, under og etter boligkjøpet. Vi jobber mot hele boligmarkedet og behandler alle boliger likt, uansett hvem som selger dem.

Alt avhenger av øynene som ser

Tilbake til spørsmålet om objektive sannheter. Hva som er sant avhenger av øynene som ser.
Vi ønsker å være kjøpers øyne i bolighandelen.  Ved å bruke alle verktøy som er tilgjengelige i boligmarkedet, slik som boligdatabasen Eiendomsverdi, vår fagkompetanse og markedskunnskap.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0